www.semih71.com  
Portal  |  Forum  |  Yardım  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
Bilgi Paylaştıkca Değerlidir...
Bir Milletin Kalkınmışlığı ve Zenginliği Bilgi Birikimiyle Orantılıdır...
Forum Ana Sayfası  »  Üniversiteler
 »  Üniversitelerin meslek Rehberi (A dan Z ye)

Yeni Başlık  Cevap Yaz
Toplam 8 Sayfa:   «ilk   <   3   4   5   6   7   8   >   son» 
METEOROLOJİ MÜHENDİSİ
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 14.02.2011- 00:12
Alıntı yaparak cevapla  


196-METEOROLOJİ MÜHENDİSİ

TANIM

Meteoroloji mühendisi, atmosferdeki sistemleri ve olayları (yağmur, rüzgar, bulut, hava basıncı vb.) izleyerek veriler elde eden ve bu verileri bir bütün içinde değerlendirerek günlük hayata uygulanmasını sağlayan kişidir.
Hava tahmini yapmanın ötesinde atmosferdeki tüm olayları inceler ve bunların dünya üzerindeki etkilerini gelişmiş en son teknoloji ve bilimsel kavramları kullanarak açıklar ve yorumlar.

A- GÖREVLER

- Yer istasyonlarında, nehir ve göllerde belirli saatlerde (saat başı), belli noktadaki meteorolojik durumu (ısı, yağış, basınç, bulut vb.) gözler,
- Çeşitli meteoroloji istasyonlarından gelen gözlem raporlarını yorumlar,
- Gözlenen bilgileri kodlandırarak telex, fax vb. iletişim devrelerine verir,
- Kod haline dönüşen bilgileri Roma'daki merkeze gönderir,
- Meteorolojik olayları yer ve basınç durumunu yüksek kartlara işler ve haritaların bilgisayar yardımıyla çizimini yapar, meteorolojik olayları harita üzerinde belirtir,
- Yüksek atmosfer gözlemi yapan istasyonlarda balon sistemi ile gözlemler yapar. gözlem sonucunu yüksek kartlara işler,
- Yerden itibaren 20 km'ye kadar olan çeşitli seviyelerde yapılan gözlemde kullanılan yüksek kartların analizini yapar,
- Deniz meteoroloji istasyonlarında gözlem yoluyla rüzgar ve dalga tahmini yapar,
- Hava meydanlarında yağmur, kar, bulut vb. yer gözlemleri yapar, kontrol kulesine hava gözlem sonucunda ortaya çıkan bilgileri verir,
- Uygun baraj yerlerinin seçimi amacıyla hava etüdü yaparak, havzaya gelebilecek yağış miktarını belirler,
- Meteorolojik analiz ve tahmin yaparak çığ uyarılarında bulunur,
- Sulama kanallarının seçimi amacıyla küçük çapta sel tahminleri yapar,
- Yağış imkanı olan bulut tabakalarına gümüş iyodürü enjekte ederek yapay yağış sağlar,
- Fırtına yapıları ve dinamiğini araştırarak sel ve fırtına uyarılarında bulunur,
- Zirai meteoroloji alanında çalışarak tahmin yapar, toprağın ısı ve nemini ölçer, suni tohumlama konusunda çalışır. Bununla ilgili rapor hazırlar,
- Derece-Gün hesapları ile ısıtma ve soğutma amaçlı enerji ihtiyaçlarını belirler,
- Dünya iklim değişikliklerini inceler,
- Atmosferin kimyasal bileşimini, elektrik, ses ve ışık özelliklerini inceler,
- Orman yangınlarını tahmin eder ve orman yangınlarıyla mücadele eder,
- Hava kirlenmesi ve duman kontrolü üzerinde çalışır,

- Meteorolojinin canlılar üzerindeki etkilerini inceler, çevre sorunları gibi konularda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürür,
- Güneş ve rüzgar enerjisi potansiyellerini belirler,
- Hava tahminini geliştirmek için nümerik hava analizi konusunda araştırma yapar,
- Dalganın fiziksel durumunu araştırır ve deniz tabanının jeolojik yapısını inceler,
- TV, radyo ve yazılı basın için hava durumu raporlarını hazırlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Veri toplayıcılar,
- UHF ve VHF rüzgar profilleri,
- Bulut tohumlama ve fırtına kontrol için özel donanımlı uçaklar,
- Doppler Radar (Bulutlardaki yağışı ve küçük caplı türbülansı espit eder),
- Arviyar (pist görüşünü belirleyen alet),
- Sayısal çalışmalar için süper bilgisayarlar ve veri analizi yapmak için bilgisayarlar,
- Gözlem parklarında meteorolojik rasatlar için özel aletler,
- Göl ve nehirlerdeki su durumunu tespit eden özel aletler,
- Meteorolojik uydular, uydu görüntülerini alma ve işleme sistemleri,
- Radyosonde (Yüksek atmosfer gözlemi yapan cihaz),
- Güneş enerjisi ölçüm seti,
- Isı akılarını tespit etmek için mikrometeoroloji ölçüm kulesi,
- Atmosferik sınır tabakanın yapısını ve hava kirliliği parametrelerini belirlemek için Doppler akustik uzaktan algılama radarları,
- Hava faksı, teleks, konverter, teleteyp, faksmile cihazları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Meteoroloji mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde bir genel yeteneğe,
- Meraklı ve araştırıcı bir kişiliğe sahip,
- Matematik, jeoloji, fizik, astronomi ve coğrafya alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
- Somut kanıtlara dayalı kararlar verebilen,
- Sabırlı, dikkatli ve gözlemci
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Meteoroloji mühendisleri, genellikle meteoroloji istasyonlarında görev yaparlar, zaman zaman çalışmalarını açık havada da gerçekleştirirler. Savunma, tarım, ulaştırma ve turizm başlıca çalışma alanlarıdır. Meteoroloji mühendisleri çalışırken meteoroloji teknisyeni, haberleşme teknisyeni, gözlemci (rasatçı), bilgisayar programcısı, pilot, deniz kaptanları, çeşitli mühendisler ve meslektaşları ile iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleği eğitimi İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
- Matematik,
- Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Meteoroloji Mühendisliği lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Meteoroloji Mühendisliği lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim proğramını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır
Elektrik, Elektrik-Elektronik,Elektrik Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Haberleşme Kontrol Sistemleri Teknolojisive Ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde, Meteoroloji Mühendisliğilisans programına dikey geçiş yapabilirler

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır.
İstanbul'da bulunan İ.T.Ü. Meteoroloji Mühendisliği Bölümünde; fen mühendislik dersleri ağırlıklı bir eğitim yapılmaktadır. Bu eğitim boyunca atmosfer hareketlerini ve özelliklerini izlemek, atmosferin dünya üzerindeki tüm yaşamı nasıl etkilediğini gözlemek, araştırmak, anlamak, açıklamak ve öngörmek için gerekli olan bilimsel prensipler öğretilir ve en son teknolojiler tanıtılır. Böylece meteoroloji ve atmosfer bilimleri ile ilgili her konuda çalışabilecek mühendisler yetiştirilir.
- İ.T.Ü. Meteoroloji Mühendisliği Bölümünün I. sınıfında öğrencilere Matematik, Fizik, Lineer Cebir, Kimya, Atmosfer Bilimlerine Giriş, Analitik Geometri, Bilgisayar Programlama, Met. Aletler ve Gözlem Usulleri, Genel Klimatoloji dersleri okutulur.
- İkinci sınıfta Matematik, Yukarı Atmosfer Fiziği, Akışkanlar Mekaniği, Su Bilimi, Su Meteorolojisi, Atmosfer Termodinamiği, İstatistiksel Meteoroloji, Güneş ve Yer Radyasyonu, Sayısal Çözümleme, Dinamik gibi temel mühendislik ve meteoroloji derslerine devam edilir.
- Diğer yıllarda ise Hava Analizi ve Tahmini, Dinamik Meteoroloji, Tarım ve Orman Meteorolojisi, Biyometeoroloji, Veri İşlem, Hava Kirliliği ve Atmosfer Kimyası, Enerji Meteorolojisi, Güneş ve Rüzgar Enerjisi, Oseanografi, Mühendislik Ekonomisi, Bulut Dinamiği ve Yağış Fiziği, Hava Modifikasyonu, Sayısal Hava Analizi, Modelleme ve Tahmini, Atmosferik Çevre ve Hava Kirliliği Meteorolojisi, Atmosferik Radyasyon ve Atmosferde Enerji Dengesi, İklimsel Analiz ve İklim Değişiklikleri, Veri Analizi, Akustik Uzaktan Algılama ve Uydu Meteorolojisi, Atmosferin Sayısal ve İstatistiksel Modellenmesi, Hava ve Deniz Etkileşimi; İstatistiksel, Fiziksel, Dinamik ve Uygulamalı Klimatoloji, Mimari ve Şehircilik Meteorolojisi, Denizcilik ve Uçuş Meteorolojisi, Mikrometeorolojisi, Su Kaynaklarının Geliştirilmesi ve İşletilmesi, Hidroloji ve Hidrometeoroloji, Tıbbi Meteoroloji ve atmosfer bilimlerinin çeşitli alanlarında dersler verilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğtimini başarı ile tamamlayanlara "Meteoroloji Mühendisliği" lisans diploması ve "Meteoroloji Mühendisi" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meteoroloji Mühendisleri;
- Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde meteorolojik gözlem, araştırma, hava analiz ve tahmini yaparlar,
- Devlet Su İşleri, Elektrik İşleri Etüd İdaresi ile baraj ve gölet inşa eden özel şirketlerde hidrolojik ve meteorolojik etüdler yaparlar,
- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve özel enerji şirketlerinde rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji çalışmalarında görev almaktadırlar,
- TV, radyo ve gazete gibi kitle iletişim kurumlarında,
- Üniversiteler ve bazı araştırma ve planlama örgütlerinde,
- Sigorta şirketleri ve banka gibi özel kuruluşlarda,
- Çevre Bakanlığı ve İl Çevre Müdürlüklerinde,
- Büyük Şehir Belediyeleri, yerel yönetimlerin su işletmeleri ve çevre koruma dairelerinde,
- Deniz Kuvvetlerinin Seyir Hidrografi ve Oşinografi dairelerinde,
- Sağlık,turizm, enerji, tarım ve orman bakanlıkları ve işletmeleri,
- Silahlı Kuvvetler ve Milli Savunma Bakanlığı,
- Sivil ve askeri uzay ve havacılık ajansları,
- Resmi ve özel hava yolları ile hava limanları ve diğer ulaşım sektörleri,
- Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda nükleer santrallerin kurulmasında yer seçimi için meteorolojik parametrelerin saptanması ve kaza anında nükleer serpintinin kirleteceği yerleri belirleme konusunda, çalışabilirler.
- Her geçen gün meteoroloji mühendisinin çevre ve su kaynaklarını koruma ve geliştirmedeki önemli rolü de artmakta ve meteoroloji mühendislerine günümüzde giderek artan bir gereksinme duyulmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak, koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Meteoroloji mühendisleri devlet kuruluşlarında görev alırlar. Bu nedenle kazançları Devlet Memurları Yasasınca belirlenmiş olup, teknik elemanlara ödenen yan ödemelerden yararlanırlar.

Yaklaşık olarak bir meteoroloji mühendisinin aylık maaşı asgari ücretin 4-5 katı civarında olup, ayrıca çalıştığı kurumdaki sosyal imkanlardan da yararlanırlar.

G - MESLEKTE İLERLEME

Meteoroloji mühendisleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında tecrübelerine ve yıllara bağlı olarak idari kademede görev alabilirler.
- Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı,
- Daire Başkanı,
- Şube Müdürü,
- Müdür, Müdür Yardımcısı vb. unvanlarda çalışabilirler.

Üniversitede bu alanda bilimsel araştırma yaparak;
- Araştırma Görevlisi,
- Yardımcı Doçent,
- Doçent,
- Profesör unvanlarına kadar yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Çevre Mühendisliği,
- Su ve Enerji Mühendisliği,
- Fizik Mühendisliği,
- Astronom.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Tanıtım Broşürü,
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,-
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

197-MİKROTEKNOLOJİ TEKNİSYENİ

TANIM

Hassas makine ve ölçü aletlerini imal eden, bakım ve onarımını yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Ölçü aletlerinin montajını yapar,
- Kalibirasyon (ayarlamasını) yapar,
- Doğru ölçü yapıp, yapmadığını kontrol eder,
- Arızalı cihazların tamirini yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Elektronik ölçü aletleri ve lehim havyası,
- Torna, Freze, Matkap, Taşlama, Alet Bileme, Pres ve diğer elektrikli el takımları,
- Tesviyecilikte kullanılan alet ve avadanlıklar,
- Eğeler, Testere, Pafta, Kılavuz, Tornavida, Pensler, Anahtar Takımları vb.
- Makine ölçme ve kontrol aletleri,
- Çeşitli yapıştırıcılar,
- Serigrafi alet ve avadanlıkları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mikroteknoloji teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Matematik ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı,
- İşitme keskinliğine,
- Mekanik ilişkileri görebilme gücüne,
- El ve parmak becerisine sahip,
- İnce ayrıntıları algılayabilen,
- Dikkatli,
- Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan
kimseler olmaları gerekir

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Mikroteknoloji teknisyeni, genellikle işini oturarak yapar. Çalışma ortamı sıcak, nemli, gürültülü, kirli, buharlı olabilir. Mesleğin icrasında yakıcı maddeler, elektrik çarpması, makine kazası gibi tehlikeleri olabilir. Tam gün, hafta sonu, gece çalışması olabilir. Çalışırken meslektaşlarıyla, işçilerle, makine, elektrik, elektronik kontrol mühendisleriyle etkileşim halindedir.

D - MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;
- Ankara Balgat Anadolu Teknik Lisesinin "Mikroteknik" ve Ankara Balgat Teknik Lisesinin Mikroteknik bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Fen Bilgisi.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak gerekmektedir.
Anadolu Teknik ve Teknik Liseler için İlköğretim 8.sınıfta okuyor olmak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim 5 yıldır.

Eğitim süresince öğrencilere; genel kültür derslerinin yanında bölüm dersleri olarak Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, geometri, Teknik Resim, Meslek Resmi, Kalıp Konstrüksiyon, Elektroteknik, Elektronik, Digital Elektronik, Bilgisayara Giriş, Cisimlerin Dayanımı, Hidrolik-Pnomatik, Otomatik Kumanda, CNC Makineler, Meslek Teknolojisi, Cihazlar Teknolojisi dersleri ve uygulamalı atölye dersi verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi tamamlayanlar Anadolu Teknik Lisesi Diploması ile birlikte Teknisyen unvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Mikroteknoloji teknisyenleri hassas makine ve ölçüm aletlerinin imal, bakım ve onarımlarının yapıldığı kamu ve özel işyerlerinde çalışabilirler. (Örneğin Darphane, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu vb.)

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Mesleğin eğitiminde 3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanunu gereğince, 2. ve 3. sınıflarda işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.

Eğitim gören adayların hastalık, iş kazası, ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilir, muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigorta Kurumunca karşılanır.

İşletmelerin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kuruluşlarında, yürürlükteki yasa yada sözleşme hükümlerine göre ücret alırken, özel kuruluşlarda, deneyim ve yeteneklerine uygun olarak yapılan anlaşma hükümlerine göre gelir sağlarlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinin Mikroteknik bölümünden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Endüstriyel Kalıpçılık, Hasat Sonrası Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Sondajcılık, Tarım Alet ve Makineleri, Mekatronik, Metalurji Malzeme, Gemi Makineleri, Otomotiv, Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca Anadolu Teknik liselerinin Mikroteknik bölümlerinden mezun olanlar,ÖSYM tarafından Yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve Talaşlı Üretim Öğretmenliği Lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
Mikroteknoloji teknisyenleri ustalık sınavına katılıp, sınavı kazanmaları halinde ustalık belgesi alabilirler.
İşletmede ise ustabaşı veya formen olabilirler. Bu durum teknisyenin işyerinde gösterdiği performansa bağlıdır.

BENZER MESLEKLER

- Endüstriyel tasarım teknikeri,
- Otomotiv tasarım ve imalat teknikeri,
- Elektronikçi.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 4702 Sayılı Kanun,
- Endüstriyel Teknik Öğretim Okullarının Haftalık Ders Çizelgeleri,
- MEB 2005 Yılı Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Yönlendirme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzu,
- MEB 2004-2005 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Ankara-2004,
- ÖSYM 2005 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.

198-MİMAR

TANIM

Her çeşit yapının, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve olanaklarına göre tasarımını yapan ve yapımını denetleyen kişidir.

A- GÖREVLER

Mimarlık, insanın içinde yaşamını sürdüreceği yapıların estetik ve kullanışlılık ilkelerini göz önüne alarak tasarlama sanatıdır. Mimar bu amacı gerçekleştirmek için;
- Yapılacak binanın şehir imar planına uygun olup olmadığını inceler,
- Yapıyı kullanacak kişilerin isteklerini, görüşlerini ve mali olanaklarını öğrenir,
- Binanın planını çizer,
- Yapıldığı zaman nasıl bir şekil alacağını gösteren maketler hazırlar,
- Yapılacak binanın statik, sıhhi tesisat ve elektrikle ilgili işlemlerini inşaat, makine ve elektrik mühendisleri ile oluşturur ve yürütülmesini denetler,
- Şantiyede kullanılacak olan ayrıntılı planı çizer,
- Binanın plana uygun yapılıp yapılmadığını denetler,
- Binalarda değişiklik veya onarım için plan yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Çalışma masası,
- Aydınger kağıdı,
- T Cetveli, gönye gibi diğer çizim aletleri,
- Kırtasiye malzemeleri,
- Maket yapmak için çeşitli malzemeler,
- Bilgisayar vb..

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mimar olmak isteyenlerin;
- Üstün bir akademik yeteneğe,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
- El ve gözü eşgüdümle kullanabilme yeteneklerine sahip,
- Görsel sanatlara ilgili,
- Yaratıcı, estetik görüş sahibi,
- Başkalarını etkileyebilen,
- Yeniliklere ve eleştiriye açık,
- Dikkatli ve titiz
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Mimarlar, bürolarda görev yaparlar, çalışma genellikle temiz ve iyi aydınlatılmış bir ortamda ayakta yürütülür. Etüd çalışmaları ve bina yapımının denetlenmesi aşamalarında ise ortam tozlu, gürültülü, sıcak veya soğuk olabilir. Çalışırken inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, teknik ressam, şehir plancıları, bina inşaatı ve çevre düzenlemesiyle uğraşan diğer kişilerle iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Mühendislik Fakülteleri, Mühendislik-Mimarlık fakülteleri ve Mimarlık Fakültelerinin Mimarlık bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Resim.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Mimarlık lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Mimarlık lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim proğramını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

Restorasyon Restorasyon ve Konservasyon ve Yapı Ressamlığı ön lisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavıında başarılı oldukları takdirde Mimarlık programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitimin ilk yılında genel matematik, bina fiziği, mimari çizime giriş gibi temel mimarlık dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda ise temeli daha çok tasarıma, plan çizimine dayalı daha kapsamlı ve ileri düzeyde mimari bilgileri içeren dersler okutulur.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü ders programı aşağıda yer almaktadır.
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ders programı ve ders içeriklerinin fotokopileri ektedir. (Ek: 1)

ODTÜ LİSANS DERS PROGRAMI:

Birinci Dönem: Temel Tasarım, Grafik Anlatım, Mimarlığa Giriş, Bina Bilgisine
Giriş, Matematiğe Giriş, İngilizce,
İkinci Dönem: Mimari Tasarıma Giriş, Grafik Anlatım, Mimarlığa Giriş, Mimari Röleve, Genel Matematik, İngilizce, Yapı ve Topografya Stajı,
Üçüncü Dönem: Mimari Tasarım I, Mimarlık Tarihi I, Statik, Malzeme ve Yapı Bileşenleri, Çevre Etmenlerine Giriş, Peyzaj Tasarım,
Dördüncü Dönem: Mimari Tasarım II, Mimarlık Tarihi II, Malzeme Mekaniği, Yapı Bileşenleri ve Kaplama Malzemeleri, Enerji Yetkin Bina Sistemler Tasarımı, Peyzaj Tasarımı, Şantiye veya Arkeolojik Kazı Stajı,
Beşinci Dönem: Mimari Tasarım III, Kent Planlaması ve Kentsel Tasarım İlkeleri, Mimarlık Tarihi III, Strüktürlerin Davranış ve Analizi I, Detay Bilgisi, Çevre Kontrol Sistemleri I,
Altıncı Dönem: Mimari Tasarım IV, Kent Planlaması Stüdyosu, Strüktürlerin Davranış ve Analizi II, Detay Bilgisi, Tesisat Bilgisi, Seçmeli Ders, Mimari Büro veya Arkeolojik Kazı Stajı,
Yedinci Dönem: Mimari Tasarım V, Strüktürel Tasarım I, Seçmeli Ders,
Sekizinci Dönem: Mimari Tasarım VI, Strüktürel Tasarım VI, Mesleki Uygulama Stüdyosu, Seçmeli Ders.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Mimar Lisans Diploması ve "Mimar" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Mimarlar, inşaat firmalarında, işletmelerin mühendislik mimarlık bürolarında çalışabilirler. Ayrıca, Bayındırlık Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, Belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında özel şirketlerde de çalışabilir ve büro açabilirler.
- Mimarlık alanında bilgisayar kullanımı ve teknolojik gelişmeler, çizim, fiyat belirleme ve hesaplama işlemlerini kolaylaştırsa da bu alanda yabancı dil bilen, bilgisayar kullanabilen elemanlara ihtiyaç vardır.
- Ülkemizde mimarlık fakültelerini bitiren kişiler hemen mesleğe başlayıp, büro açabilmektedirler. Oysa çoğu Avrupa ülkesinde mezun olduktan sonra yetkili olarak çalışabilmek için tecrübeli bir kişinin yanında belirli bir süre çalışma şartı aranmaktadır. İlerki yıllarda böyle bir zorunluluk getirilebilir.
- Piyasada her zaman için tecrübeli, nitelikli mimarlara ihtiyaç duyulmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak staj yapılırken ya da part-time çalışırken ücret alınmaktadır.
- Koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden yararlanabilirler.
- Başarılı öğrenciler özel ve resmi kuruluşlardan öğrenimleri süresince burs alabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

- Kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar.
- Serbest çalışanlar tasarımını yaptıkları projenin içeriğine ve büyüklüğüne göre gelir elde ederler. Şantiyede çalışan mimarların kazancı diğerlerine göre yüksektir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yaparak akademik kariyer yapabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.
Master ve doktora eğitimi sırasında yapı, yapı fiziği, mimari tasarım, bilgisayar ortamında mimarlık, rölöve, restorasyon konularında veya yapılarda herhangi bir malzemenin kullanımı konusunda uzmanlaşabilirler.
Meslekte ilerleme ve yükselme daha çok tecrübeyle olmaktadır. Açılan çeşitli proje yarışmalarında dereceye girmek, ödül kazanmak meslekte ilerleme ve yükselme açısından çok önemlidir.
Belediyelerde ve yatırımcı bakanlıklarda yönetici kadrosuna yükselmek mümkündür.
Ayrıca, meslek mensuplarından bir bölümünün çeşitli bina türleri üzerinde uzmanlaştıkları görülmektedir.

BENZER MESLEKLER

- İç Mimar,
- Peyzaj Mimarı,
- Şehir Plancısı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- ÖSS 2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesindeki Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Şube Müdürlükleri.

MODA TASARIMCISI
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 14.02.2011- 00:17
Alıntı yaparak cevapla  


199-MODA TASARIMCISI

TANIM

Günümüzde ve gelecekteki giysilerin ve giysiyi tamamlayan aksesuarların tasarımını yapan, çizen, gerektiğinde çizdiği modeli kalıba dönüştürerek ilk deneme ürünün elde edilmesini gerçekleştiren kişidir.

A-GÖREVLER

Moda Tasarımcısının görevlerini üç ana başlık altında toparlayabiliriz.
1-Tasarlama,
2-Uygun malzeme ve araç-gereci seçme, deneme üretimini gerçekleştirme ve katalok hazırlama,
3-Pazarlama ve satış tekniklerini uygulayarak sunuş yapmak. Bu ana başlıklar altında;
- Tasarım panosu hazırlar,
- Hazır giyim ve ısmarlama giyim ünitelerinde uygulanabilir giysi tasarımı yapar,
- Görsel sanatlarla ilgili bilgileri kullanarak, özgün tasarım çalışmaları yapar,
- Tasarımını teknik çizim ve moda grafikleri (artistik çizim) ile ifade eder, gerektiğinde sunum yapar,
- El veya bilgisayar desteğiyle çizdiği modelin kalıbını hazırlar veya hazırlanmasını nezaret eder,
- Tasarımına uygun tekstil ürününü (kumaş, triko, deri, elyaf..vb.) saptar ve kumaş analizi yapar,
- Kesim planı ve malzeme hesabı yapar,
- Deneme üretimini gerçekleştirir veya gerçekleştirilmesine nezaret eder,
- Ortaya çıkarılan ürüne uygun aksesuar seçimi yapar veya yeniden tasarlayarak yapımını sağlar,
- Farklı amaçlara uygun koleksiyonlar hazırlar (erkek, kadın, çocuk veya deri, triko, kumaş, vb.) ve gerektiğinde sunulmasını sağlar,
- Dünya modasını araştırır, takip eder,
- Tüketici davranışlarını, pazarlama ve satış tekniklerini bilir, belli stratejiler oluşturarak satışını yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Bilgisayar,
- Çizim kalemleri ve kağıtları,
- Çeşitli amaçlı masalar (atölye masası, kalıp çizme masası.),
- Çeşitli makaslar (karton, deri, kumaş.vb. makası),
- Tekstil makineleri (sanayi tipi dikiş makinesi, overlok makinesi, ilik makinesi, ütü ve ütü araç-gereci.vb.),
- Çeşitli kumaş, deri, triko, elyaf ürünler,
- Dikiş malzemeleri, boya malzemeleri ve ölçü aletleri,
- Sunum amaçlı araç-gereçler, kataloklar,
- Çeşitli dergiler (moda dergileri, tasarım dergileri...),
- Aksesuar malzemeleri (hırdavat malzemeleri, hobi gereçleri, boncuk...).

B-MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Moda Tasarımcısı olmak isteyenlerin,
- Sanata ve modaya ilgili, yeniliğe açık,
- Yaratıcı, hayal gücü zengin, estetiğe önem veren,
- Çeşitli modeller tasarlayabilen ve tasarladığını koleksiyon haline getirebilen,
- Cisimlerin birbirine göre değişik durumlarını zihinde canlandırabilen,
- Tasarımlarını teknik ve artistik çizimlerle ifade edebilen,
- Dikkatini yoğunlaştırabilen ve ayrıntıları görebilen,
- Renk algısı yüksek,
- Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
- İkna kabiliyeti yüksek, insanlarla iyi iletişim kurabilen,
kimseler olması gerekir.

C-ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Moda Tasarımcısı çalışmasının büyük çoğunluğunu kapalı ve geniş tasarım stüdyolarında yapmaktadır. Genelde sessiz, temiz ve aydınlık bir ortamdır. Zaman zaman üretim kısmında da bulundukları için gürültülü, bazen kokulu (deri ile ilgili alanda) ve tozlu ortamda da bulunulur.
Tasarım ve kalıp çıkarma işlemleri sık sık eğilmeyi gerektirdiğinden omurga ve eklem ağrıları ile karşılaşılabilmektedir. Çalışma süresi esnektir.
Dünyadaki değişimlerin farkında olmak ve tasarım araştırması amacıyla çeşitli ülkelerdeki moda fuarlarını ve pazarlarını, satış noktalarını (mağazalar), defileleri, moda merkezlerini izlemek için seyahatlere çıkabilir.
Çalışırken kalıpçılarla, makinecilerle, meslektaşlarıyla, müşterilerle iletişimde bulunur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitiminin verildiği yerler;
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir), Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu, Moda Tasarımı Bölümü,
- İstanbul Teknik Üniv.Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü,
- İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü,
- İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü,
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul), Güzel Sanatlar Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü,
- Mimar Sinan Üniversitesi (İstanbul), Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve moda tasarımı bölümünde moda tasarımı alanında eğitim verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Matematik,
- İş Teknik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Eğitim kurumlarından Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu, Moda Tasarımı bölümü Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli Eşit Ağırlıklı (EA) puan almak koşuluyla merkezi yerleştirmeyle,
Diğer Fakülteler ise, ÖSS sınavında yeterli puan alan lise ve dengi okul mezunları, bünyesinde bu bölümler bulunan okullara başvuru yaptıktan sonra özel yetenek sınavını kazanmak koşuluyla öğrenci almaktadır.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe- Matemetik, Sınıf Öğretmenliği Alan/Kol/Bölümleri ile Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Liselerinin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe-Matematik, Sınıf Öğretmenliği Alan/Kol/Bölümleri ile Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda ek puan almaları nedeniyle, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Konfeksiyon (Hazır Giyim), Hazır Giyim, Kostüm Tasarımı, Moda- Konfeksiyon, Moda Tasarımı, Örme ön lisans proğramını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde, Moda Tasarımı veya Moda ve Tekstil Tasarımı lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır.
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümünde Türk moda, tekstil ve konfeksiyon sektöründe uluslararası markalar yaratmak ve bunları pazarlayarak uluslararası alandaki payını artırmaya yönelik profesyoneller yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Mesleki eğitiminde; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil gibi ortak derslerin yanında Tasarım Metodolojisi, Sanat Akımları Ve Görsel Kültür, Bilgisayar Ve Enformasyon Teknolojileri, Reprezantasyon Ve Desen Teknikleri, Moda İşletmeciliği, Akademik Okuma Ve Yazma Becerisi, Materyal Teknolojisi, Kalıp Bilgisi, Renk Ve Desen Teknikleri, Multimedya Teknikleri, Moda Grafiği, Kostüm Tarihi, Kalıp Ve Dikim Teknikleri, Moda Tasarımına Giriş, Moda Koleksiyonu, Tüketici Davranışları, Kalıp Ve Giysi Yapım Teknikleri, Çağdaş Moda Akımları, Tekstil Atölyesi, Bilgisayar Destekli Tasarım, Aksesuar Koleksiyonu, Etkin Konuşma Becerisi, Giysi Yapımı Ve Model Uygulama, Marka Yönetimi, Drama, Trend Analizi Ve Öngörüsü, Proje Hazırlama Teknikleri, Tanıtım Organizasyonu, Genel Hukuk Ve Tasarım Hukuku, İşbaşı Eğitimi, Görsel Sunum(Portfolyo)... gibi mesleki dersler okutulmaktadır.
4 yıllık eğitim süresince her eğitim yılı sonunda en az 3 hafta olmak üzere toplam 12 hafta yaz stajı vardır. Son senede II. dönem yarısını firmalarda uygulama yaparak tamamlamaları zorunludur

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini tamamlayarak mezun olanlara Moda Tasarımcısı Unvanı ve Lisans
diploması verilir.

E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Moda Tasarımı veya Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünü bitiren kişiler hazır giyim ve ısmarlama giyim, giyim aksesuarı üzerine çalışan işletmelerde (tekstil, deri, triko...), model hazırlama, kalıp hazırlama, üretim, pazarlama ve kalite kontrol birimlerinde görev alabilirler, Ar-Ge(ürün geliştirme) çalışmalarını yürütebilirler.. Yine çeşitli işletmelerde endüstriyel tasarım, tekstil tasarım, grafik tasarımcısı olarak da çalışabilirler.
Ülkemizin tekstil sektöründeki gelişmişliği oranında dünya pazarlarında pay sahibi olmayışı kendine özgü marka ve modeller yaratamamasının sonucudur. Bu alanda yetişmiş elemanların çoğalması, moda dünyasında daha fazla ulusal markanın doğmasına neden olacak, dolayısı ile Türk Moda ve Tekstil Sanayinin dahada gelişmesine ve bu alanda istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır.
Giyim ve aksesuarların ilk çağlardan beri insanların yaşantısında önemli yer alması ve sürekli kendini yenileyen bir alan olması, insanların ekonomik durumlarına parelel olarak modaya daha fazla ilgi duymaları mesleğin geleceğinin de iyi olacağını göstermektedir.
İstemesi durumunda sanatsal ve daha yaratıcı çalışmalarını oluşturmak için kendi işyerini de açabilir.
Kamu kurumlarında çalışma alanı neredeyse yok gibidir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç ise çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına ve şehre göre değişmektedir.

G-MESLEKTE İLERLEME VE YÜKSELME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Çalışılan alan veya sanayi koluna göre çalışmalarını belli bir konuda yoğunlaştırabilir. Örneğin giysi tasarımı (çocuk giyimi, erkek giyimi, bayan giyimi, deri konfeksiyon..vb.), tekstil tasarımı, moda aksesuar tasarımı... gibi.

BENZER MESLEKLER

- Tekstil Tasarımcısı,
- Grafik Tasarımcısı,
- Moda Aksesuar Tasarımcısı,
- Endüstri Ürünleri Tasarımcısı,
- Moda Tasarım Teknisyeni.

I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Öğretim elemanları,
- Meslek elemanları,
- Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof.Dr.Yıldız KUZGUN) 2000,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005,
- ÖSYM Öğrenci Seçme Sınav Kılavuzu (2005)
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu.
- İnternet,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ-DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

200-MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG)

TANIM

Canlı hücre içindeki malzemeleri (DNA, Protein, Enzim vb.), hücre yapısının işlevini ve hücreler arasındaki etkileşimi laboratuar ortamında inceleyerek ortaya çıkaran kişidir.

A- GÖREVLER

- Canlıları moleküler düzeyde (atom düzeyinde) inceler ve tıbbı, biyolojik ve çevresel sorunlara çözüm getirici çalışmalar yapar,
- Tıbbi bozukluklara neden olan geni araştırarak, tanılamada bulunur (Genetik tanı yapılması),
- Hücre büyümesini kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaları yürütür,
- Genetik (tarım, tıp, vb alanda) değişim üzerine araştırmalar yapar, (Örn: tarımsal ıslah alanında çalışmalar yapabilir. Daha büyük ve daha sağlıklı buğday türünün yetişmesinin sağlanması gibi.)
- Çevreye zarar veren faktörlerin giderilmesinde iyileştirici çalışmalar yaparak bilime sürekli yenilikler getirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Laboratuar araç ve gereçleri;
Mikroskop,
Kimyasal maddeler,
Laboratuar aletleri (deney tüpü vb.),
- Bilgisayar vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Moleküler biyoloji ve genetikçi (moleküler biyolog) olmak isteyenlerin;
- Normalin üzerinde akademik yeteneğe sahip,
- Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye karşı ilgi duyan ve fizik, kimya ve matematik derslerinde başarılı,
- Bilimsel meraka sahip, araştırmacı,
- Olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri ve bağlantıları kurabilen,
- Görme duyusu ve belleği güçlü,
- İnce ayrıntıları görebilen, yoğun dikkat gösterebilen,
- Dikkatli ve sabırlı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Moleküler Biyoloji ve Genetikçiler (Moleküler Biyologlar); laboratuar ortamında çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı kapalı olup, kimyasal maddelerin yaymış olduğu koku vardır. Birinci derecede verilerle uğraşır. Araştırma yaptığı konuya göre laboratuarda gece geç saatlere kadar çalışma yapılması da söz konusudur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek Eğitimi; aşağıdaki üniversitelerin, Fen ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin "Moleküler Biyoloji ve Genetik" bölümlerinde verilmektedir.

- Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Fen- Edebiyat Fakültesi,
- Ortadoğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Fen-Edebiyat Fakültesi,
- Bilkent Üniversitesi (Ankara), Fen Fakültesi,
- Haliç Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak (İstanbul)
- İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
- İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi,
- İzmir İleri teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Biyoloji,
- Fizik,
- Kimya,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya Dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programı için yeterli Sayısal (SAY-2) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Meslek eğitim süresi 4 yıl olup, yabancı dil hazırlık sınıfı okunması durumunda 5 yıl eğitim görülmektedir.
Eğitim süresince; fen dersleri ağırlıklı eğitim görülmektedir. Teorik eğitimin yanı sıra laboratuar çalışmaları oldukça yoğundur. Öğrenciler ilk yıl; genel biyoloji, moleküler biyoloji, kimya, istatistik gibi dersler alır. Diğer yıllarda ise tıbbi mikrobiyoloji, genetik, toprak mikrobiyolojisi gibi daha derinlemesine ve uzmanlık dersleri görmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara Moleküler Biyoloji ve Genetiktikçi lisans diploması ve Moleküler Biyolog ünvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İlgili bölüm mezunları;
- Sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda her türlü tıbbi analizlerin yapılmasında fiilen çalışır. Bunun dışında sağlık hizmeti veren merkezlerin ve kuruluşların tıbbi araştırma yapan, klinik çalışmaları destekleyen ünitelerinde,
- Çevre koruma -kontrol -planlama ile ilgili alanlarda (Biyolojik öneme sahip koruma alanlarındaki biyolojik çeşitliliğin devamının sağlanabilmesi için ekolojik planlama faaliyetlerinde çalışırlar),
- Biyoteknolojik çalışma yapan kurum ve kuruluşlarda biyolojik ürünlerin (Aşı, ilaç hammaddeleri, serum vb.) üretiminin ve kalite kontrolünün yapılmasında ve bu tesislerin yönetiminde,
- İlaç ve hammaddelerin, kozmetik ürünlerin üretim ve kalite kontrol aşamasında,
- Hastalık taşıyan vektör canlıların mücadelesinde,
- Su ürünleri üretim yerlerinde su ürünleri ve su kalitesi ile ilgili araştırma faaliyetlerinde,
- Arıtma tesislerinde artık ve zararlı ürünlerin insan, hayvan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek duruma getirmesinde,
- Adli tıp ve kriminoloji laboratuarlarında suçlu belirlenmesinde,
- Tarım, hayvancılık ve sulama alanlarında verimin arttırılması ve doğaya zararlı olabilecek nedenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarda (Tarım, Orman, Çevre ve Sağlık bakanlığına bağlı kuruluşlarda görev yapabilirler),
- Bu bölüm mezunları, Türkiye'de yeterli mesleki ve iş alanı düzenlemeleri oluşmadığından genellikle akademik kariyer yaparak (yüksek lisans, doktora vb.) araştırmacı ve eğitmen olarak üniversite bünyesinde kalmaktadır. Ayrıca uluslararası seminer ve akademik eğitim yapmak için burs olanakları oldukça fazladır. Ancak, kişinin bu burslardan faydalanması için eğitim hayatında başarılı olması gereklidir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Koşulları uyan öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurumundan ve diğer kuruluşların ve üniversitelerin verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kuruluşlarında çalışanlar çalıştıkları kurumun statüsüne göre sağlık hizmetleri sınıfından ücret alırlar. (Yaklaşık olarak asgari ücretin 3-4 katı civarında ücret alırlar.) Ayrıca devletin belirlediği zam oranında ücret artışı yapılmaktadır.
Özel işyerinde çalışanlar ise çalışma süresine, işyerinin ücret politikasına ve
konumuna göre değişik ücret almaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek elemanları;

- Hücre biyolojisi, bitki mikrobiyolojisi, büyüme biyolojisi vb. alanlarda yüksek lisans ve doktora yapabilir.
- Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. .
- Çeşitli Laboratuarlarda laboratuar şefi, kontrol elemanı olarak çalışırlar.
- Kamu kuruluşlarında ise Biyolog unvanı ile çalışır. Meslek mensupları kendilerini Moleküler Biyolog olarak tanımlamakta ancak, bu konuda çıkarılmış yasal unvan bulunmamaktadır.

BENZER MESLEKLER

- Ziraat mühendisi,
- Çevre mühendisi,
- Gıda mühendisi,
- Kimya mühendisi,

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Eğitimcileri,
- ÖSS- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

201-MOTOR (OTOMOTİV) ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, motor (otomotiv) meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Motor (Otomotiv) meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Motor (otomotiv) öğretmeni, bu program çerçevesinde;
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
- Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
- Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

- Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
- Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar.
- Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, Bilgisayar yazılımları, CD vb.)
- Motor bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makineler ve eğitim setleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Motor (otomotiv) öğretmeninin alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Motor (otomotiv) öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
- El ve gözlerini eş güdümle kullanabilen,
- Doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
- Girişimci, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Motor (otomotiv) öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı gürültülü ve biraz kirlidir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelerin teknik eğitim fakültelerinin Otomotiv Öğretmenliği bölümünde verilmektedir.
- Dicle Üniversitesi Batman Teknik Eğitim Fakültesi (Diyarbakır)
- Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (Elazığ)
- Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (Ankara)
- Kocaeli Teknik Eğitim Fakültesi (Kocaeli)
- Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (İstanbul)
- Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (Denizli)
- Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (Sakarya)
- Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (Konya)
- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karabük Teknik Eğitim Fakültesi
- Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
- Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ( İsparta)

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türk Dili ve Edebiyatı,
- Matematik,
- Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise ve dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Otomotiv Öğretmenliği lisans programları için yeterli Sayısal (SAY) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Otomotiv Öğretmenliği lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Meslek Liselerinin, Endüstriyel Mekanik, Makine,Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi(Mekanik), Mekatronik, Gemi Makineleri, Hidrolik ve Pnömatik,İş Makineleri, İş Makineleri Bakım Onarım, İş Makineleri Operatörlüğü, Motor, Motor (Benzinli)/Motor (Dizel),Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi, Uçak Bakım Teknisyenliği ve Gövde Motor, Uçak Bakım Teknisyenliği ve Havayolu Teknisyenliği (Gövde-Motor), Uçak Motorları, Uçak Motorları Bakım ve Onarım bölümü mezunları, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSS) kazanıp Otomotiv Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine.-Resim- Kontriksiyon. Gemi Makineleri İşletme, Gemi Makineleri, Endüstriyel Otomasyon, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, İş Makineleri, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Motor, Termik Motorlar ve Otomobil, Oto motor Teknolojileri,Otomotiv tasarım ve imalat,Otomotiv satış sonrası hizmet, Otomotiv, Uçak Motoru,Uçak Gövdesi önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde, Otomotiv Öğretmenliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Bölümde Okutulan Temel Dersler:
Genel Kültür Dersleri:
Türk Dili, yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi.

Mesleki ve Teknik Dersler:
Tasarı Geometri, İmalat İşlemleri, İçten Yanmalı Motorlar Tekniği, Bilgisayar Kullanımı, Statik, Malzeme Bilgisi, Meslek Resmi, Elektrik- Elektronik Bilgisi, Dinamik, Cisimlerin Dayanımı, Bilgisayar Destekli Çizim, Meslek Resmi, Şasi Güç Aktarma Organları, Oto Elektrik ve Elektroniği, Otomotiv Ölçme Tekniği, Sayısal Analiz, Makine Elemanları, CAD, Otomotiv Yenileştirme, Mekanizma Tekniği, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Motor Termodinamiği, Otomotiv Makine İşlemleri, Karbirasyon ve Enjeksiyon, Alternatif Güç Kaynakları, Yakıt ve Yanma, Taşıt Mekaniği, Motor Test Teknikleri, Taşıtlarda Mekanik Titreşimler, Emisyon Kontrolu, Motor Dinamiği, Oto Test Makineleri, Şasi Donanımları Bakım ve Ayarı, Motor Bakım ve Ayarları, Turbo Makineler, Gaz Türbünleri,Protatip Geliştirme, Karbürasyon ve Enjeksiyon, İstatistik.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleki Formasyon Dersleri:
Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metodları, Öğrenci ve Grup Çalışmaları, İş Analizi ve Program Geliştirme, Öğretim Metodları Ekonomi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Mikroöğretim, Okul Endüstri İlişkileri,
Ayrıca bu dersler dışında, mesleği ile ilgili ihtisaslaşmaya yönelik seçmeli meslek dersleri de okutulmaktadır
Bu bölüm öğrencileri ikinci ve üçüncü sınıfta sanayi stajı, son sınıfta ise meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Otomotiv Öğretmenliği Lisans Diploması ve Otomotiv Öğretmeni unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu bölümü bitirenler;

- Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında otomotiv (motor), gemi makineleri, iş makineleri, uçak bakımı teknisyenliği, motor yenileştirmeciliği otomotor tamiri, dizel motorları yakıt pompa ve enjektör ayarcılığı, ön düzen ayarcılığı, oto boyacılığı, oto elektrikçiliği branşlarında ders verebilirler.
- Özel sektörde eğitici, yönetici veya teknik eleman olarak görev alabilirler.
- Kendi işyerlerini açabilirler.
- Bu alanda yetişen elemanlara duyulan gereksinim giderek artmaktadır. Bu nedenle mezunların iş bulmada sıkıntı çekmeyecekleri söylenebilir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi, harç ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Öğretmen olarak görev alanlar, maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. (Teknik eleman olmaları sebebi ile 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar.) Görev yaptıkları okul bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirini artırma imkanına da sahiptir.
Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev almak istemesi halinde, aldığı görevin niteliğine göre ücretlerde değişkenlik olabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Mesleki ve teknik öğretim okullarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak göreve başlayan teknik öğretmenler atölye şefi, laboratuar şefi, bölüm şefi, müdür yardımcısı ve okul müdürlüğüne yükselebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki birimlerde de görev alabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınavlarda başarılı olanlar eğitim yöneticiliği yapabilirler.
Özel sektörde ise; teknik uzman olarak görev alarak, kalite kontrol şefliği, imalat planlama şefliği, teknik müdürlük, eğitim müdürlüğü vb. kademelere yükselebilirler.
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. Doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Makine Mühendisliği,
- Motor (Otomotiv) Teknisyenliği,
- Uçak Motoru Teknikerliği,
- Gemi Makineleri Teknikerliği.

H- EK BİLGİLER

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞCİ SAĞLIĞI

Mekanik ve elektronik araçlarla çalışmaları sebebi ile dikkatli olunmalı ve gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim proğramları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile 12.07.2004 ve 119 sayılı karar.
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,
- Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl veŞube Müdürlükleri.

MÜFTÜ
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 14.02.2011- 00:23
Alıntı yaparak cevapla  


202-MÜFTÜ

TANIM

Toplumu İslam dini hakkında aydınlatan, din hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kişidir.

A- GÖREVLER

- Toplumu dini konularda aydınlatır, bu konuda görev alacakları saptar,
- Dini konularla ilgili, sözlü ve yazılı soruları yanıtlar,
- Hutbe ve vaaz konularını saptar,
- Camilerin açılış ve kapanış saatlerini yöresel özelliklere göre saptar,
- İbadete açılmak istenen yerlere izin verir,
- İbadet yerlerinin çevresinde yardım toplamak isteyenlerin izin işlemiyle ilgilenir,
- Görevliler hakkında yapılan şikayetleri değerlendirir ve gerekli işlemleri yapar,
- Hac ve umre ziyaretleri ile ilgili işlemleri yürütür, hac adayları için kurslar açar,
- Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan takvime göre dini gün ve bayramları, sadaka-i fıtrın miktarını mahalli rayice göre belirleyerek halka duyurur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Dini yayınlar,
- Büro malzemeleri,
- Vaaz, hutbe ve benzeri faaliyetler sırasında giyilen özel kıyafetler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Müftü olmak isteyen kimselerin;
- Normalin üzerinde genel yeteneğe,
- Okuduğunu anlama ve düşüncelerini söz ve yazı ile ifade edebilme gücüne sahip,
- Başkalarını etkileyebilen, ikna edebilen,
- Düzgün konuşma becerisine sahip,
- Başkalarının duygu ve düşüncelerine duyarlı,
- Yeniliklere açık, geniş görüşlü,
- İnsanlara yardım etmekten hoşlanan
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Müftüler büroda görev yaparlar ve çalışmalarında, bulunduğu il veya ilçenin kamu yöneticileri ve yöre halkıyla etkileşim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Bu mesleğin ön eğitimi aşağıdaki İlahiyat Fakültelerinin ilahiyat bölümlerinde verilmektedir.

- Ankara Üniversitesi (Ankara)
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
- Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas)
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale)
- Çukurova Üniversitesi (Adana)
- Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
- Fırat üniversitesi (Elazığ)
- Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi
- Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)
- İstanbul Üniversitesi (İstanbul)
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş)
- Marmara Üniversitesi ( İstanbul )
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)
- Sakarya Üniversitesi (Sakarya)
- Selçuk Üniversitesi (Konya)
- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
- Uludağ Üniversitesi (Bursa)

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Din Kültürü ve Ahlak.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu mesleğe hazırlık eğitimi veren İlahiyat Fakültelerine girebilmek için, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen (ÖSS) Öğrenci Yerleştirme Sınavında İlahiyet Fakülteleri için yeterli Sözel (SÖZ) puanı almak gerekmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği alan/kol ve bölümlerinden mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim proğramını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır
Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Çok Programlı Lisenin İmam Hatip Lisesi Programı/ Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı, Açıköğretim Lisesinin İmam Hatip Lisesi Programı ve İmam Hatip Okulundan mezun olanlar
ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve YerleştirmeSınavı (ÖSS) kazanıp İlahiyat lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedenyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler
İlahiyat ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde İlahiyat lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Müftü olabilmek için ülkemizdeki çeşitli üniversitelere bağlı ilahiyat fakültelerinin birinden mezun olmak gereklidir.
Eğitim süresi 4 yıldır. Ayrıca 1 yıl süreli "Arapça Kur' an-ı Kerim Hazırlık Programı" uygulanır. Hazırlık sınıfı öğretim süresine dahil değildir. Öğrenciler öğretim yılı başında Arapça Kur' an-ı Kerim' den yeterlik sınavına alınırlar ve başarılı olanlar 1 yıl hazırlık okumadan 1. sınıftan öğretime başlatılırlar.

İlahiyat Fakültelerinde:
- Arapça Kur'an-ı Kerim öğretiminden oluşan bir yıllık hazırlık sınıfından sonraki yıllarda Kur'an-ı Kerim' in yorumu (Tefsir); Hz. Peygamber'in sözlerinin yorumu (Hadis); İslam Hukuku, Din Felsefesi, Bilim Felsefesi ve Bilginin Değeri, Anlam ve Yorum Bilimi, Din Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi ve Genel Dinler Tarihi gibi dersler verilmektedir,
- Ders programları, ders tanımları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi ekte yer almaktadır.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

1 Mart 1993' den önce ilahiyat fakültesinden mezun olan kişiler Diyanet İşleri Başkanlığı' nın açmış olduğu müftülük sınavına katılarak müftü olabiliyor ve atamaları yapılıyordu.1 Mart 1993'den sonra yapılan düzenlemeyle;

- En az dört yıl süreli dini yüksek öğrenim (İlahiyat Fak.) yapan kişiler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı vaizlik sınavına katılarak kazandıkları takdirde, stajyer vaiz olarak atamaları yapılır. En az 1 yıl en fazla 2 yıl Stajyer Vaiz olarak çalışırlar. Bu zaman içerisinde Başkanlıkça belirlenen süre boyunca hizmet-içi eğitim kursuna alınırlar. Kursu başarı ile bitirenler il müftülüklerinde stajyer vaiz olarak çalışırlar. Stajyer vaiz olarak Müftülüklerde en az 6 ay çalıştıktan sonra, asgari 2 ay süre ile bir ilçe müftüsü gözetiminde görev yaparlar. Stajyerlik dönemlerindeki durumları ve idarecilik yapıp yapamayacakları müftülüklerce düzenlenecek olan "Değerlendirme Raporu"nda belirtilir. Bu rapor Diyanet İşleri Başkanlığı'nca incelenir ve olumlu bulunursa kişinin stajyerliği kaldırılır.
- Vaizlikte stajyerliği kalkan, müftülük için yeterli bulunan ve başkanlıkça yapılan müftülük sınavını kazanan kişiler ilçe müftüsü olurlar.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Üniversite eğitimi süresince, isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.
- Kamu ile özel kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
- Kişisel çabaları ile cami ve mescitlerde imamlık, müezzinlik gibi mesleki faaliyetlerde bulunabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- İlahiyat Fakültesinden mezun olan ve mesleğe ilk defa Stajyer Vaiz olarak başlayan bir kişi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden, İmam-Hatip Lisesi kaynaklı ise 9. derecenin 2. kademesinden aylıkla atanır. Müftü olarak atanan bir kişi kıdemine göre bulunduğu derece ve kademeden aylık alır. Aylık maaşa din hizmetleri ve özel hizmet tazminatları eklenmektedir.
- İl müftülerinin çoğunluğu 1. dereceden aylık almaktadırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Diyanet İşleri Başkanlığını temsilen 5 yıl süreyle ilçe müftülüğü görevini yürüten kişi il müftü yardımcılığına terfi edebilir. İlçe müftülüğü yada il müftü yardımcılığında 6 yıl çalışan ve toplam 10 yıl yüksek kademelerde görev yapan kişi ise İl Müftülüğüne terfi edebilir.
Kişisel çabaları sonucu gösterdiği başarı ve alanında yaptığı hizmetlerle tanınmış ve 10 yıllık hizmeti olanlar Diyanet İşleri Başkanlığına kadar yükselme kaydedebilir.

BENZER MESLEKLER

- Vaizlik,
- İl Müftü Yardımcılığı,

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatı Görev ve Çalışma Yönergesi,
- Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği-(1 Mart 1993/21511 sayılı Resmi Gazete),
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi-Y. Kuzgun (2000),
- Çeşitli üniversite katalogları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- Müftülükler - Diyanet İşleri Başkanlığı,
- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkire İş Kurumu İl ve Şube Müdürlüğü .

203-MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Muhasebe ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Muhasebe Grubu öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
- Çevresindeki işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

- Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
- Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar.
- Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb).

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Muhasebe grubu öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Muhasebe grubu öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Matematiğe ve sosyal bilimlere ilgili,
- Sınıfta iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
- Yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Muhasebe grubu öğretmeni, sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve oldukça gürültülüdür.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;
- Çeşitli üniversiteler bağlı fakültelerin Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği bölümü ile İşletme öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Türkçe,
- Sosyoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği ve İşletme Öğretmenliği lisans programları için yeterli Eşit Ağırlıklı (EA-1) puan almak, İ
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda, Muhasebe ve Fnansman Öğretmenliği ile İşletme Öğretmenliği lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Meslek liselerinin, Muhasebeve Bilgisayarlı Muhasebe bölümünden mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSS) kazanıp Muhasebe Finansman Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama, Muhasebe, Finans ve Muhasebeönlisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği lisans programına Genel İşletme Girişimcilik ve ProjeYönetimAsistanlığı, İş İdaresi, işletme/İşletmecilik, İşletme Yönetimi,İşletme Öğretmenliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Öğrenciler eğitim ve öğretim boyunca aşağıdaki dersleri alırlar;

a) Genel Kültür Dersleri: Genel Matematik, İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil,
b) Meslek Dersleri: Hukuk Başlangıcı, Genel Ekonomi, Genel Muhasebe, Büro Makineleri, Ticari Matematik, Temel Bilgi Teknolojisinin Kullanımı, Genel İşletme, Kamu Maliyesi, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Banka Muhasebesi, Makro Ekonomi, Finansal Tablolar Analizi, Türk Vergi Sistemi, Şirketler Muhasebesi, İstatistik, Sayısal Karar Yöntemleri, Maliyet Muhasebesi, Kıymetli Evrak Hukuku, Finansman, Vergi Muhasebesi, Üretim Yönetimi, Muhasebe Uygulamaları, İş Hukuku, Araştırma Teknikleri, Pazarlama, Yönetim Muhasebesi, Yatırım Proje Hazırlama ve Değerlendirme, Portföy Yönetimi, Muhasebe Denetimi,
c) Mesleki Formasyon Dersleri: Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Okul Deneyimi, Gelişim ve Öğrenme, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Öğretim Teknikleri ve Matematik Gelişimi, Sınıf Yönetimi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik, ayrıca eğitim sırasında okullarda uygulama çalışmaları da yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği lisans diploması ve Muhasebe ve Finansman Öğretmeni" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Muhasebe branşında çalışmaktadırlar. İşletme Bilgisi, Muhasebe, Ekonomi ve Sekreterlik gibi derslere girerler.
- Özel kuruluşların muhasebe servislerinde çalışan meslek elemanları da vardır.
- Özel dershanelerde çalışabilirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurt hizmetlerinden ve öğrenim katkı (harç) kredisinden yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Meslek eğitimini tamamlayan öğrenciler lisans diplomasıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilgili okullarda öğretim hizmetleri sınıfında belirlenen kadrolara atanırlar. Kadrolarına denk düşen derece ve kademe ile her yıl belirlenen katsayı ve tazminat oranlarına göre aylık maaş alırlar.
- Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
- Özel sektörde çalışanların ücretleri ise karşılıklı anlaşma ile belirlenir. Bu miktar asgari ücretin 2 ile 4 katı arasında değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitimden sonra alanlarında master (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğrenim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanlarla öğretim üyesi olarak görev alabilirler.
Kendi işyerlerini açabilirler. (Muhasebe bürosu vb.)
Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınavlarda başarılı olanlar eğitim yöneticiliği yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Tüm öğretmenlikler,
- Muhasebecilik.

H- EK BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Sürekli ayakta kalma neticesi bacaklarda varis hastalığına maruz kalınabilmektedir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı karar eki
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2006 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Çeşitli üniversitelerin katalogları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- MEB Personel Genel Müdürlüğü,
- MEB Ticaret ve Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş İl ve Şube Müdürlükleri.

204-MUHASEBE MESLEK ELEMANI

TANIM

Kamu ve özel sektör işletmelerinde, hizmet ve üretim faaliyetlerinin gerçekleşmesi için yapılan mali hareketleri muhasebe mevzuatına göre defter veya bilgisayara kaydeden meslek elemanıdır.

A- GÖREVLERİ

&#61485; Çalıştığı işyerinin gelir giderle ilgili fiş, fatura vs. gibi evraklarını düzenler ve bunları ilgili defterlere veya bilgisayara kaydeder,
&#61485; İşyerinde çalışan ücretlilerin bordrosunu hazırlar.
&#61485; Çalıştığı işyerinin borç ve alacaklarını takip eder,
&#61485; İşyerine ait vergilerin beyannamesini hazırlayarak tahakkukunu yaptırır, işyerinin vergilerinin gününde ödenmesini takip eder,
&#61485; Çalıştığı işyerinin bütçe ve bilançosunun çıkarılmasına yardımcı olur,
&#61485; Çalıştığı işyeri ile ilgili bilgi ve belgeleri dosyalar, kanuni sürelere uygun olarak saklar,

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Fiş, fatura,
- Bilgisayar,
- Telefon,
- Faks,
- Fotokopi makinesi,
- Daktilo,
- Diğer büro malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Muhasebe meslek elemanı olmak isteyenlerin;
- Muhasebe, maliye, ekonomi, vergi kanunları, ticaret hukuku konularına ilgisi olan,
- Sabırlı ve düzenli çalışmasını bilen,
- İşinde dikkatli, tertipli düzenli çalışabilen,
- Finans konularına meraklı,
- Sır saklayan kişiler olması gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Muhasebe meslek elemanı genellikle masa başında veya bilgisayar önünde, oturarak, defter işleyerek veya fiş fatura keserek iyi aydınlatılmış, temiz, sakin ortamlarda çalışır,
İş yoğunluğunda veya işletmelerin bilanço çalışmaları dönemlerinde hafta sonları veya gecede çalışabilirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi meslek yüksek okullarının Muhasebe bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

- Meslek Liselerinin A grubu (Ticaret Lisesi Fen), Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bankacılık, Ticaret, Dış Ticaret, İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Satış Yönetimi ve Reklamcılık Genel Hizmetler (Demiryolu), Tesis İşletmeciliği, Sigortacılık, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Emlak Komisyonculuğu Bölümlerinden ve Ticaret Liselerinden kol ayrımı olmadığı dönemlerde mezun olanlar Muhasebe ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip olmaları halinde yerleştirilebilirler.
- Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olan/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli (EA) Eşit Ağırlık puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin Eğitim süresi 2 yıldır. Eğitimin 1. yılında öğrenciler Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Genel Muhasebe, Bilgisayar Büro Programları, Genel İşletme, İktisat, Ticaret Hukuku, Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri, İstatistik derslerinden, Eğitimin 2. yılında; Türkçe, Bilgisayarlı Muhasebe, Vergi Hukuku, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Muhasebe Denetimi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Türk Vergi Sistemi derslerinden başarılı olunması gerekmektedir.
Ayrıca Finansal Yönetim, Kooperatif Muhasebesi, Banka Muhasebesi, Enflasyon Muhasebesi, İnşaat Muhasebesi, Borçlar Hukuku gibi seçmeli Derslerde verilmektedir.

EĞİTİMİN SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

2 yıllık Eğitimini başarıyla tamamlayanlar Eğitimin sonunda Muhasebe Meslek Elemanı Ön Lisans Diploması ve unvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Muhasebe Meslek Elemanları;
- Serbest Muhasebe Bürolarında,
- Büyük-Küçük işletmelerin muhasebe, finansman, personel bölümlerinde,
- Yatırım finans kurumlarında,
- Devlet Kurumlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde,
- Kamu ve özel bankalarda,
İş bulma olanağına sahiptirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Özel sektör kuruluşlarının vermiş olduğu burslardan yararlanabilirler. Staj döneminde çalıştıkları işyerinden belli bir ücret alabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Muhasebe Meslek Elemanlarının ücretleri çalıştıkları işyerindeki bilgi, beceri ve performansına göre değişmektedir. Ücretleri genellikle asgari ücretin üzerinde olmakla beraber işyerindeki deneyim ve performansına göre artmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Muhasebe ön lisans programını başarıyla tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olmaları halinde Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
- Mezunlar 4 yıl süre ile bir Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir yanında staj görmeleri ve yapılan sınav sonunda başarılı olmaları halinde Serbest Muhasebeci belgesini ve unvanını alabilirler, isterlerse kendi işyerlerini açabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Muhasebeci,
- Maliyeci,
- İşletme Meslek Elemanı,
- Büro Yöneticisi,
- Pazarlamacı,
- Sigortacı,
- Emlakçı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Muhasebe Büroları,
- ÖSYM Öğrenci seçme sınav kılavuzu ÖSS 2006,
- Ç.Ü. Osmaniye MYO Muhasebe Bölüm Başkanlığı,
- ÖSYM Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu (2006),
- ÖSYM Meslek Yüksek Okulları ile Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğretimine Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzu (2005).
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim kurumları,
- TİK Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

205-MÜTERCİM (ÇEVİRMEN)

TANIM

Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir.

A- GÖREVLER

Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken;

- Çeviri yapacağı dilde yazılı edebi eserleri, metinleri, bilimsel makaleleri, gazete ve dergileri, siyasi, hukuki, ekonomik, teknik ve diğer türdeki eserleri önce dikkatle okur, anlam bütünlüğünü ve ifade doğruluğunu bozmadan diğer bir dile cümle cümle çevirir,
- Yapılan çevirilerin doğruluğunu kontrol eder,
- Kendi öz dili ve bildiği yabancı dile ait gelişmeleri yakından izler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Büro makineleri (daktilo, bilgisayar, faks),
- Her çeşit kırtasiye malzemesi,
- Sözlük,
- Her türlü yerli ve yabancı yayın.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mütercim olmak isteyenlerin;
- Normalin üstünde genel akademik yeteneğe ve sözel yeteneğe,
- Üst düzeyde okuduğunu anlama gücüne ve belleğe sahip,
- Yabancı dillere ve kültürlere ilgili,
- Uzun süre yazılı metinler üzerinde çalışma yapmaya istekli
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Bu meslek üyeleri genellikle; kapalı ortamlarda, tek başlarına ve oturarak çalışırlar. Mütercim çalışırken birinci derecede sözcüklerle ve kavramlarla ilgilidir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Ülkemizde mütercimlik eğitimi veren üniversiteler;
- Bilkent Üni. Uygulamalı Yabancı Diller Yüksek Okulu (Ankara)-(İngilizce-Fransızca-Türk),
- Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu (İstanbul)-(İngilizce),
- Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fak.(İngilizce)
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara)-İngilizce-Fransızca),
- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak.(Alm-İng-Fransızca)
- Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak.(Alm-Fransızca),
- Okan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi(İstanbul)
- Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi(Almanca)
- Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. (İstanbul)-(Fransızca)
- Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edeiyat Fak.(Fransızca)
mütercimlik-tercümanlık bölümleridir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Edebiyat-Kompozisyon,
- Yabancı Dil.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Mütercim-Tercümanlık lisans programları için yeterli DİL puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Mütercim-Tercümanlık lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Yabancı Dil alanından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim proğramını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır
Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik, önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde, Mütercim-Tercümanlık lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır. Hacettepe Üniversitesi Mütercimlik-Tercümanlık (İngilizce) bölümünde;
I. yıl; Türk Dili, Güzel Sanatlar-Beden, İngilizce Yazı Becerisi, Dilbilimine Giriş, İngilizce Sözlük Bilgisi, Batı Kültürleri ve Uygarlığı, İngilizce Okuma, Metin İnceleme, Türkçe Yazı Becerisi, İngilizce Konuşma,
II. yıl; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Güzel Sanatlar-Beden, İngilizcenin Yapısı, Basın Dili, Çeviriye Giriş, Türkçe Yazı Becerisi II, İngilizce Konuşma II, Tıp Terminolojisi, İngilizce Okuma II, Bilim ve Teknik Metinlerinin Çevirisi, Türkçenin Yapısı, Duyduğunu Anlama, Konuşmalarda Not Alma, Tıbbi Çeviri,
III. yıl; Güzel Sanatlar-Beden, İngilizce-Türkçe Karşılaştırmalı Dilbilgisi, Söylem Çözümlemesi, Çağdaş Batı Edebiyatı, Sosyal Bilimlerin Metin Çevirisi, Ardıl Çeviriye Giriş, Edebi Çeviri I, Çeviri Kuramı, Özetleyerek Çeviri, Ardıl Çeviri I, Yazılı Metinlerin Sözlü Çevirisi I,
IV. yıl; Güzel Sanatlar-Beden, Hukuk ve Ekonomi Metin Çevirileri, Simultane Çeviri I, Ardıl Çeviri II, Yazılı Metinlerin Sözlü Çevirisi II, Edebi Çeviri II, Çeviri Eleştirisi, Özel Konulu Çeviri, Simultane Çeviri II, Simultane Konferans Çevirisi, Çeviri Projesi derslerini alırlar.
Bu derslerden başka her yıl bölüm içi seçmeli dersler olarak Almanca ve Fransızca okutulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Mütercim-Tercümanlık lisans diploması ve "Mütercim" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Çalışma alanının daralması ve genişlemesi uluslararası ilişkilere bağlıdır. Avrupa Topluluğuna üyeliğin söz konusu olduğu günümüzde bu meslek elemanlarına olan ihtiyaç da artmaktadır.
- Meslek elemanları; çeşitli kamu kuruluşlarında (Dış İşleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı vb.), yayınevleri, magazin dergileri, gazeteler, film stüdyoları, uluslararası kuruluşlarda çalışabilirler.
- Üniversitelerde akademik kariyer yapma imkanları mevcuttur.
- Ayrıca mütercimler genellikle özel büro açarak kendi çalışma alanlarını yaratırlar. Bu şekilde yeni işgücü alanları da doğar.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Üniversite öğrencisi iken (özellikle dördüncü sınıfta) tercüme ve mütercimlik büroları ile ilişki kurularak bir ücret karşılığında çalışılabilir.
- Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim ve Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden öğrenim katkı (harç) kredisinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Kamu sektöründe derece ve kademeye uygun maaş alınır.
- Özel sektörde ise tecrübe en önemli faktördür. Buna göre ücret belirlenir. Ülkemizde kazancı en yüksek meslek gruplarından birisidir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Hukuk, sağlık, dış ticaret, işletme, iktisat vb. konularda uzmanlık alanlarını genişletebilirler.
Mesleğinde yeterli ve başarılı kişiler yüksek ücretle, aranan eleman olarak çalışabilirler.
Yeminli mütercimlik belgesine sahip olanlar çeviri bürolarında çalışabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Tercüman.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS- 2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Çeşitli Üniversite katalogları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

MÜZİK ÖĞRETMENİ
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 14.02.2011- 00:30
Alıntı yaparak cevapla  


206-MÜZİK ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda, öğrencilere ya da yetişkinlere, müzik ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Müzik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Müzik öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
- Ders kitapları,
- Okul araç ve gereçleri,
- Ders araç ve gereçleri.
- Piyano, org, keman, saz, klasik gitar, flüt, mandolin, ney gibi müzik aletlerini kullanabilir.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Müzik öğretmeninin alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Müzik öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe,
- Gelişmeye elverişli bir müzik kulağına sahip,
- El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Müzik öğretmeni, sınıfta ve müzik odasında görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

D- EĞİTİM ŞEKLİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitele bağlı Eğitim Fakültelerinin Müzik Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.
- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi. ( Bolu)
- Adnan Menderes Üni.Eğitim Fakültesi (Aydın)
- Atatürk Üni. Kazım Karabekir Eğitim Fak. (Erzurum),Erzincan Eğitim Fakültesi
- Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi
- Cumhuriyet Üni.Eğitim Fakültesi(Sivas)
- Çanakkale Onsekiz Mart Üni.Eğitim Fakültesi.
- Dokuzeylül Üni. Buca Eğitim Fak.. (İzmir),
- Gazi Üni. Gazi Eğitim Fak.. (Ankara),
- Gaziosmanpaşa Üni.(Tokat) Eğitim Fakültesi,
- Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi(Şanlıurfa)
- İnönü Üni. Eğitim Fak.. (Malatya),
- Karadeniz Teknik Üni. Fatih Eğitim Fak.. (Trabzon),
- Marmara Üni. Atatürk Eğitim Fak. (İstanbul),
- Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi. (Niğde)
- Ondokuz Mayıs Üni. Samsun Eğitim Fakültesi.
- Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ( Denizli)
- Selçuk Üni. Eğitim Fak. (Konya),
- Süleyman Demirel Üni. Burdur Eğitim Fak),
- Uludağ Üni. Eğitim Fak. (Bursa)
- Yüzüncü yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi. ( Van)

Ayrıca; Müzik bölümü ve Türk Musikisi Devlet Konsrvatuarı ile Devlet Konservatuarlarının Temel Bilimler ,Kompozisyon, Ses Eğitimi,Müzik Bilimleri, Çalgı (Nefesli çalgılar, Yaylı Çalgılar,Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano,Mızraplı Çalgılar),Bando şefliği, Folklor ve Etnomüzikoloji, Müzikoloji, Opera, Şan ve Opera, Türk Sanat Müziği,Çalgı Yapımı, Şan ve Türk Halk Oyunları bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz yüksek Lisans programını veya MEB ve YÖK işbirliği ile açılan Pedogojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar da müzik öğretmeni olarak atanabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe
- Müzik

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) saptanan baraj puan almak,
- Özel Yetenek sınavına katılarak başarılı olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Öğrencilere, müzik alanında kurumsal ve uygulamalı çeşitli derslerin yanı sıra, ortak dersler ve öğretmenlik formasyonu dersleri verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Müzik Öğretmenliği programı eğitimini başarı ile tamamlayanlara Müzik Öğretmenliği lisans diploması ve Müzik Öğretmeni unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Eğitim fakültelerinin müzik öğretmenliği bölümünü bitirenler MEBna bağlı okullarda (ilköğretim okulları, lise ve dengi okullar, anadolu güzel sanatlar lisesi vb.) müzik öğretmeni olarak çalışırlar.
Müzik dersleri dışında,Koro, Çalgı ve Çalgı Toplulukları, Dini Musiki, Çalgı Bakımı ve Onarımı, Sanat Sosyolojisi, Sanat Eserlerini İnceleme, Geleneksel ve Çağdaş Türk Müziği, Müzik Tarihi, Grupla Çalışma Teknikleri, Müziksel İşitme ve Okuma, Orkestra, Piyano-Çalgı konularında ders verirler.
Günümüzde, giderek her meslekte branşlaşmaya gidildiğinden, Müzik Öğretmenliği'nde de, önümüzdeki yıllarda, her dal için özel eğitim almış (Uzmanlaşmış) kişilere gereksinim duyulabilecektir. Müzik aletini kullanmayı öğreten kişi, o konunun uzmanı olabilecektir (Örneğin: Kanun Öğretmenliği, Keman Öğretmenliği, Piyano Öğretmenliği vb.)
Müzik öğretmenleri ayrıca müzik yeteneğini geliştirmek isteyen kişilere özel dersler verebilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Bu programa yerleştirilenler arasından özel yetenek sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak üzere belli sayıda öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı'nca burs verilmektedir.
- Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim ve harç kredisi alabilir, yurt imkanlarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitim sonunda Öğretmen olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
- Başarılı öğretmenler, özel eğitim kurumlarında daha doyurucu ücretle iş bulabilmektedirler. Bu ücret, asgari ücretin 4 katından başlamaktadır.
- Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME VE YÜKSELME

Okullarda çalışanlar idari görevlerde yer alabilirler . (Okul Müdür Yrd., Okul Müdürlük gibi),
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınavlarında başarılı olanlar eğitim yöneticiliği yapabilirler.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim proğramları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı karar.
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl veŞube Müdürlükleri.

207-MÜFETTİŞ

TANIM

Bağlı olduğu kurumun yürütmekte olduğu hizmetlere ilişkin iş ve işlemleri inceleyen ve denetleyen, gerektiğinde ilgililer hakkında soruşturma yapan ve ulaştığı sonuçları rapora dönüştürerek kurumun en üst amirine Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığı ile ileten kişidir. Müfettiş mesleğine müfettiş yardımcısı olarak girilir.

A- GÖREVLER

Müfettişler Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığı ile aldıkları görevlerini çalıştıkları kurumun en üst amiri adına yaparlar. Müfettişlerin görevler şunlardır;
- Merkez ve taşra birimlerinin bütün iş ve işlemlerinin, personelin görevleri ile ilgili hal ve hareketlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatlara göre uygulanıp uygulanmadığını teftiş programına göre inceler ve denetler,
- Merkez ve taşra birimlerinin personeli hakkında, görev emri gereğince soruşturma yapar,
- İşlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesi ve memurların çalışmalarından daha çok faydalanılması için alınması gerekli tedbirleri belirler,
- Teftiş sırasında tespit ettiği her türlü yolsuzluklar veya soruşturma açılması gereken konularda kendiliğinden soruşturma başlatır,
- İlgililer hakkında yetkili makamın onayı üzerine soruşturmaya başlar, iş ilişkisinde bulunan diğer resmi ve özel işyerleriyle ilgili evrak, dosya ve belgelerin doğruluğunu inceler, ihtiyaç duyulması halinde soruşturmayla ilgili bilirkişilerden görüş alır.
- Her teftiş, inceleme ve soruşturma sonucunda eleştiri, düşünce ve önerilerini gerekçeleri ile rapora kaydeder ve Teftiş Kurulu Başkanlığına verir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Mesleki kitaplar,
- Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatlar
- Bilgisayar, hesap makinesi,
- Telefon, faks gibi iletişim araçları,
- Müfettişlik mühür ve beratı.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Müfettiş olmak isteyenlerin;
- Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
- Sözel ve sayısal yeteneği yüksek,
- Derinliğine araştırma ve inceleme yapabilen,
- Analitik düşünebilen,
- Her türlü iklim ve koşullarda görev yapabilecek ve seyahat edebilecek beden ve ruh sağlığına sahip,
- Objektif, kararlı, dürüst ve cesur,
- Temsil yeteneğine sahip,
- Gizlilik prensibine bağlı ve sır saklayabilen
kişiler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Müfettişler genel olarak kapalı büro ortamında çalışırlar. Ancak gerekli olduğunda seyahat ederler, görev mahalleri dışında uzun süre kalabilirler ve değişik ortamlarda inceleme, araştırma ve soruşturma yaparlar. Görevleri sırasında değişik unvanlardaki çalışanlarla iletişim kurarlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK ÖN EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ OKULLAR

Mesleğe girebilmek için genellikle üniversitelerin hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari fakültelerin ilgili bölümleri ile bazı kurumların görev alanlarına bağlı olarak Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Kimya, İnşaat Mühendisliği vb. bölümleri ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bunlara denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki fakültelerden olmak gerekir. Hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine girebilmek için, ÖSS sınavında yeteri kadar Eşit Ağırlık (EA) puan almak, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Mühendislik fakülteleri ile ilgili bölümlerine girebilmek için ise, ÖSS sınavında yeteri kadar Sayısal (Say) puan almak gerekmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Müfettişlik mesleği bir kariyer mesleği olup, her kurum müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayanları, yardımcılık süresince kendi bünyesinde hizmet-içi eğitim programlarından geçirir. Müfettişlik mesleği esas olarak deneyimli müfettişlerin refakatinde çalışılarak öğrenilir. Ayrıca bazı kurumlar müfettiş yardımcılarını yardımcılık döneminde yabancı dil eğitimine gönderir, kurum içi örgün eğitim programlarına gönderirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
- Siyaset Bilimi,
- Hukuk,
- İktisat,
- Maliye,
- İstatistik,
- Muhasebe,
- İşletme,
- Yabancı dil,
- Matematik,
- Fen Bilimleri.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Müfettiş yardımcısı sınavına girebilmek için;
- Yukarıda belirtilen fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,
- Genellikle 30 yaşını doldurmamış olmak,
- Sağlık Kurulu Raporu ile sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olmak,
- Kamu kurumlarında müfettiş yardımcısı olabilmek için gereken genel ve özel şartları taşımak, ÖSYM tarafından yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmek ve başarılı olmak, gerekmektedir. Ayrıca, bazı kurumlar KPSS sınavını kazananlardan kendi belirleyecekleri şartları taşıyanlara, yazılı ve sözlü sınav veya sadece sözlü sınav yapmaktadırlar.
- Her kuruluşça belirlenebilecek özel koşulları taşımak,
- Özel kuruluşlarda müfettiş yardımcısı olabilmek için, her kuruluşun kendi bünyesinde yapacakları sınavlarda başarılı olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

- Müfettişlerin ön eğitimleri kendi branşlarına göre değişiklik göstermekle beraber (Tıp, eczacılık fakülteleri vb.) en az 4 yıldır.
- Müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayanların 3 yıl sonunda yardımcılıkları kaldırılır. Ancak bunun için yeterlilik şartlarına uymaları ve çalıştıkları kurumlarca yapılan yeterlilik sınavlarında başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca 2 yıllık müfettiş yardımcılığının sonunda olumlu sicil alan ve yetkili olduğu düşünülen müfettiş yardımcılarına müfettiş gibi iş ve işlem yapma yetkisi verilebilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Müfettiş yardımcısı olabilmek için şart koşulan lisans programlarından mezun olanlar, yapılan sınavlarda başarılı olmaları durumunda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlarlar. Müfettiş Yardımcılığı görevinde öngörülen süre kadar çalışıp, yeterlilik sınavında başarılı olmaları durumunda müfettiş olarak atanırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Müfettişler, Bakanlıklar, Mahalli İdareler, KİTler gibi kamu kurumları ile özel kurum ve kuruluşlarda, özel ve kamu bankalarında, özel şirketlerde görev yaparlar.
Müfettişin çalışma alanı son yıllarda gittikçe yaygınlaşmaktadır ve aranan eleman olma durumundaki yerlerini gelecekte de koruyacakları tahmin edilmektedir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Mesleğe temel oluşturan ön eğitimin verildiği bölümlerde okuyan öğrencilere, yüksek öğrenimleri süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler. Ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.
- Müfettiş yardımcılığı döneminde, çalışılan kurumunlara göre değişmekle birlikte, genellikle yüksek ücret almaktadırlar.

EĞİTİM SONRASI

- Kamu kurumlarında çalışan müfettişler, Devlet Memurları Kanununa göre ücret alırlar. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar içerisinde en yüksek ücrete sahip meslek gruplarındandır. Görev yeri dışındaki geçici görevlendirmelerde Harcırah Kanunu hükümlerine göre, diğer memurlara nazaran daha üst seviyede harcırah alırlar, kalacak yer giderleri ayrıca karşılanır.
- Özel sektörde ve özel bankalarda görev yapan müfettişler de genel olarak sözleşmeli olarak yüksek düzeyde ücret almaktadırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek mensupları;
- Müfettiş, başmüfettiş olarak ilerleme yapabilir,
- Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanı, Genel Müdür vb. üst düzey yöneticilik görevlerine atanabilirler.
Özellikle kamu kurumlarındaki üst düzey yöneticilerin bir bölümü daha önce müfettişlik yapmış çalışanlardır.

BENZER MESLEKLER
- Kontrolör, Başkontrolör,
- Hesap uzmanı, Başhesap uzmanı.

I- YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Meslek elemanları,
- Devlet Denetim Elemanları Derneği-Ankara,
- ÖSYM Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu 2005.

İ- DAHA AYRINTILIU BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

208-NALBANT

TANIM

Atların ayaklarına, arazi koşullarına karşı korumak amacıyla nal takan veya yıpranan nalı değiştiren kişidir.

A- GÖREVLER

- Nalbant, öncelikle hayvanın tırnaklarını özel bir bıçakla keser,
- Hayvanın tırnağına göre hazırlanmış Nal adı verilen cismi hayvanın tabanına yerleştirir,
- Mıh denen köşeli, iri kafalı özel çivileri, belirlenmiş nalın deliklerinden ve hayvanın etine değmeyecek şekilde ve ucu tırnağın yanlarından çıkacak şekilde çakar,
- Bu uçları kerpetenle keser ve üstüne çekiçle vurarak perçinler,
- Tırnağın çevresini törpü ile düzeltir,
- Atın ayaklarını periyodik olarak gözden geçirerek hareket bozukluklarını çeşitli tekniklerle (ortopedik nallama vb.) düzeltir,
- Atçılık endüstrisiyle uğraşan tüm personelin uyması gereken sağlık kuralları ve dikkat etmeleri gereken hijyen kurallarına uyar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Çekiç, kerpeten, mıh, özel bıçak, sağlık ve hijyen malzemeler, dezenfektanlar, nal ve nal benzeri plastik malzeme.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Nalbant olmak isteyenlerin;
- Biyolojiye ilgi duyan,
- Hayvanlara karşı ilgili ve onlarla iyi iletişim kurma becerisi olan,
- Bedenen dayanıklı ve sağlıklı,
kimseler olması gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Nalbant; gübre, yem ve hayvan kokusu olan hara, çiftlik, aşım
istasyonlarında çalışır. Çalışırken, diğer meslektaşıyla veya çalışanlarla
yardımlaşır. Birinci derecede atlarla ilgilidir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının Nalbantlık programında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Biyoloji ve sözel grubu dersleri (Türkçe-Coğrafya-Tarih vb.)

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

- Lise ve dengi okul mezunlarının Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli Eşit Ağırlık (EA-1) puanı almaları gerekir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin Eğitim Süresi 2 Yıldır. Eğitim esnasında uygulama ve staj mevcut olup; Eğitim süresince; Bilgisayar, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Atçılığa Giriş ve Tarihçesi, At Bakıcılığında Temel Bilgiler, At Donanım ve Ekipmanı, At Anatomisi, At Fizyolojisi, Nalbantlık, At ve Ahır Bakımı Terminolojisi, At Beslenmesi At Irkları ve Dağılımı, At Davranış Fizyolojisi, At Mikrobiyolojisi, Toplumsal Duyarlılık, At Sağlığı ve Hijyen, Nal Kullanımı ve Tekniği, Nalbant Donanım Ekipmanı, Nal Hazırlama ve Uygulama Tekniği İşletme Ekonomisi, Atçılık Meslek Sağlığı ve Hijyen, At Bakımı-I, At Ayak Hastalıkları-Atlarda Tırnak Sorunları, Ayak ve Tırnak Bakımı, At Ortopedisi, At Kazaları İlk Yardım, Ata Yaklaşma ve Konuşma Hazırlama Teknikleri dersleri verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara ön lisans diploması ve Nalbant ünvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Türkiyede en eski mesleklerden biri olan ve yakın tarihe kadar önemli meslek grupları arasında yer alan nalbantlık, motorlu araçların yaygınlaşmasıyla birlikte hızlı bir süreç içinde özelliğini yitirerek ve teknolojiye yenik düşerek tarihe karışacağını düşünüyordu. Genellikle baba mesleği olarak sürdürülen, uzun, pratik eğitim gerektiren ve ince bir ustalık isteyen nalbantlık mesleğini öğrenen kişi sayısı günümüzde yok denecek kadar azaldı. Ancak; Türkiyedeki at yarışlarının önem kazanması, binicilik, pansiyon harası, rehabilitasyon merkezi tesislerinin artmasının yanı sıra, mesleği bilenlerin azalmış ve yaşlanmış olması nedeniyle, yarış atları için halen yurtdışından nalbant getirilmeye başlanmıştır. Sektörde ihtiyaç baş göstermesiyle birlikte çeşitli kuruluşların girişimiyle Nalbantçılık üniversite programına alınmıştır. Atçılık gerçek anlamda bir istihdam ve Anadolu köylüsünün üretimlerinde talep için önemli bir kaynak, milli bir hasılat ve ciddi bir endüstridir. Bugün ülkemizde yapılan tesisler, haralar ve portföydeki Atlar dünya sıralamasında çok önemli bir yer bulmuştur. 1990 yılından itibaren hızlı bir gelişme olmuştur. Türkiyede yarış yerindeki at ve damızlık kısrak, haradaki tay ve aygır sayısı ortalama 16750dir.(2004 yılında) Nalbantlar kısaca Hipodromlarda ki tesislerde, hara, at çiftlikleri, aşım istasyonu, binicilik tesislerinde çalışır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı yüksek öğrenim ve harç kredisi ile diğer kurum ve kuruluşların sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Çalıştığı işyerinin özelliğine göre değişmekle birlikte usta bir nalbant (özellikle yarış atı nalbantçısı ) oldukça iyi ücret almaktadır. İşin özelliği ustalık ve incelik gerektirdiğinden bazı hara ve çiftlikler kalacak yer temin etmektedirler. At sahipleri özel at bakıcısı ve nalbantları istihdam etmekte ve ücretinin yanı sıra primler verebilmektedir. Ayrıca çiftlik ve haralarda nalbantlar kadrolu olarak istihdam etmekte asgari ücretin iki katı ve sigorta gibi özlük haklarıyla çalıştırabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Mezunlar ÖSYM Başkanlığınca yapılan Dikey geçiş sınavında başarılı olmaları halinde Veterinerlik lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Teknikeri,
- Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri,
- Veteriner Hekim.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSYM ÖSS Sınav Kılavuzu 2006,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005,
- ÖSYM Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumu,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

209-NOTER

TANIM

Bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir.

A- GÖREVLER

- Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenler,
- Kanunlarda resmi olarak yapmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapar,
- Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapar,
- Alım-satım sözleşmesi yapar,
- Kanunlara uygun olarak hazırlanıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylar,
- Yapılan işlemlerin asıllarından veya getirilen kağıtlardan örnek çıkarıp verir,
- Protesto, ihbarname ve ihtarname gönderir,
- Kanunen tescili gereken işlemleri tescil eder,
- Yabancı dillerden çevrilen hukuki belgelerin doğruluğunu onaylar,
- Yeminli ifadeleri yazılı olarak saptar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Resmi mühür,
- Resmi kaşeler,
- Daktilo, bilgisayar,
- Büro malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Noter olmak isteyenlerin;
- Normalin üzerinde genel akademik yeteneğe,
- Sağlam bir mantığa,
- Yorum yapabilme ve değerlendirme niteliğine sahip,
- Sorumluluk duygusu yüksek, dikkatli,
- Yasal değişiklikleri izleyebilen,
- İnsanlarla iletişim kurmayı ve yardım etmeyi seven
kimseler olması gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Noterler görevlerini genellikle kapalı ortamlarda yerine getirirler. Noter huzurunda yapılacak çekilişlerde veya kuralarda daha değişik ortamlarda bulunmaları gerekebilir. Çalışma ortamı sıcak, işin yoğun olduğu saatlerde yazı makinelerinin çalışması yüzünden gürültülüdür. Ancak bilgisayar kullanımı arttıkça gürültü azalmaktadır. Noterlik dairesinde günlük çalışma o yerdeki diğer resmi dairelerle birlikte başlar. Şu kadar ki, noterlik dairesindeki iş kabulü süresi o yerdeki diğer resmi dairelerden en çok bir saat daha fazla olabilir. Noter günlük çalışma süreleri dışında iş kabul edemez. Ancak, tatil günlerinde ve iş günlerinin tatil saatlerinde vasiyetname tanzim ve tastiki veya gecikmesinde zarar umulan noterlik işlemleri yapabilirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek için gereken ön eğitim Hukuk Fakültelerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Hukuk fakültelerinde eğitimi verilen tüm derslerde başarılı olunması gerekir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Hukuk Fakültelerinde eğitime başlayabilmek için lise veya dengi okul mezunu olmak Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli Eşit Ağırlıklı (EA) puanı almak gerekmektedir.
Noter olmak için Hukuk Fakültesini bitirmek ve bir noterin yanında noterlik stajını tamamlayarak Noterlik Belgesi almak gerekmektedir.Adli veya askeri hakimlik, savcılık yapmış veya avukat unvanını kazanmış olanlar noterlik stajına tabii değildir.

Noterlik stajına kabul edilebilmek için ise,
T.C. vatandaşı olmak,
21 yaşını bitirmiş, 40 yaşını doldurmamış olmak,
Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı bir memleket hukuk fakültesinden mezun olup da, Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak,
Kesinleşmiş bir kararla yüz kızartıcı bir suçtan veya ağır hapsi gerektiren bir cürümden mutlak olarak, yahut kasti bir cürümden bir sene veya daha fazla hapis cezası ile hüküm giymiş olmamak,
Kesinleşmiş bir ceza veya disiplin kararı sonucunda hakim, savcı, memur yahut avukat olmak niteliğini kaybetmiş bulunmamak,
Noterlik mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmamak,
Noterlikle ve noter stajyerliği ile birleşmeyen bir işle uğraşmamak,
Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmamak,
İflas etmiş ise itibarı iade edilmiş olmak (Hileli ve taksirli müflisler itibarları iade edilmiş olsa bile kabul olunmazlar),
Hakkında aciz vesikası verilmiş ise bunu kaldırmış bulunmak,
Noterlik görevini devamlı ve gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmamak,
Staj yapılacak yerde ikametgahı bulunmak gerekmektedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Hukuk Fakültelerinde eğitim süresi 4 yıldır.Bu eğitimde hukukun tüm dallarıyla ilgili dersler alınır.Noterlik staj süresi ise 1 yıldır.Stajyer, staj gördüğü noterlik dairesinde ,noterlik kanununun ve yönetmeliğinin gösterdiğiişleri yapmakla yükümlüdür.Protesto, ihbarname ve ihtarname gönderme,kanunen onaylanmsı gereken işlemleri onaylama,alım satım sözleşmesi yapma bu işlere örnek gösterilebilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Noterlik stajını başarıyla tamamlayanlar "Noterlik Belgesi" alırlar ve "Noter unvanını kazanırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinin bulunduğu her yerde, bu mahkemelerin yargı çerçevesindeki ilgili işlerini görmeye yetkili olmak üzere, Adalet Bakanlığı'nca bir noterlik kurulur. Bir bölgede, birden çok noterlik de açılabilir. Boşalan Noterlikler Resmi Gazete ile mahallinde ilan edilir.Boşalan, açılan veya dördüncü sınıftan üçüncü sınıfa geçirilen noterlikler, o yerde, İstanbul ve Ankarada ve Adalet Bakanlığınca uygun görülecek diğer yerlerde çıkan birer gazete ve Resmi Gazetede birer defa ilan olunur.
Şu kadar ki, yaş tahdidi sebebiyle boşalacak noterliklerin, noterin yaş tahdidine tabi tutulmasından önce ilanı zorunludur.
Yapılacak ilanda, boşalan ve üçüncü sınıfa geçirilen noterliğin bir evvelki yıla ait gayrisafi geliri, açılan noterliğin ise emsallerine göre Adalet Bakanlığınca tahmin edilecek gayrisafi ve isteklilerin hangi belgelerle birlikte başvurmaları gerektiği gösterilir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Noterlik stajı ücretlidir.Staj ücreti Adalet Bakanlığı'nın da görüşü alınmak suretiyle Türkiye Noterler Birliği'nce belirlenir ve stajın başlangıç tarihinden, Adalet Bakanlığı'nca noterlik belgesinin verildiği tarihe kadar olmak üzere, birlik bütçesinden ödenir.

EĞİTİM SONRASI

Noterlerin verdikleri hizmet için alacakları ücret, Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan bir tarife ile saptanır. Hukuki işlemlerin genişliğine paralel olarak kazanç durumları oldukça yüksektir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Noterlikler yılda en az bir kez, Cumhuriyet Savcılığı'nca denetlenir ve denetleme raporları Adalet Bakanlığı'na gönderilir.
Noterlikler üç sınıfa ayrılır, bu sınıflamayı, Türkiye Noterler Birliği'nin görüşünü alarak, Adalet Bakanlığı yapar. Sınıflamada, noterliğin yetki çevresindeki nüfus, iş yoğunluğu ve noterlik geliri temel alınır, genellikle aynı mahkemeye bağlı noterlikler, aynı sınıftan sayılır. Adalet Bakanlığı, her dört yılda bir, noterliklerin durumunu inceleyerek, yaptığı sınıflamayı Resmi Gazete ile duyurur.
Hukuk fakültesini bitirenlerden, Hakim, Savcı ya da Avukat unvanını alanlar Noterlik belgesi olmaya engel halleri yoksa Noterlik Belgesini aldıktan sonra Noterliklere atanma hakkını kazanırlar. İstekli olanlar, noter olmak için Adalet Bakanlığı'na başvururlar. Adalet Bakanlığı, boş olan yerleri ilan eder. Kişilerin ataması, böylelikle yapılabilir. İlk atama 3. sınıf noterliğe yapılır. 2. sınıfa atanmak için en az dört yıl 3. sınıf noterlik yapmak gereklidir. Noterin ikinci ve üçüncü sınıfta asgari hizmet süresi 2 yıldır.
Noterliğin bir kaynağı da, Hakimlik ve Savcılıktır. Noter yetiştiren ayrı bir okul bulunmamaktadır. Hakim ve Savcılık yapmış olanlar arasından, Noterlik belgesine sahip olanlar istemeleri halinde, noterliğe geçmektedirler.

BENZER MESLEKLER

- Hakim,
- Savcı,
- Avukat.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK

- Noterler, yaptıkları işlemlerle ilgili kayıtları açıklayamazlar, yakınlarının işlerine bakamazlar,

- Noterlikteki işlemler memurlar tarafından yapılmış olsa bile, bunlardan noterler sorumludur.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,
- 1512 sayılı (18 Ocak 1972) Noterlik Kanunu ve Noterlik Kanunu Yönetmeliği-Türkiye Noterler Birliği. Ankara-2000.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- Türkiye Noterler Birliği,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,

210-NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSİ

TANIM

Atom çekirdeğinin çeşitli süreçler sonunda parçalanması ile ilgili enerjinin kontrollü ve güvenli bir şekilde elde edilmesi ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli tasarım, işletme ve araştırma çalışmalarını yürüten kişidir.

A- GÖREVLER

- Nükleer reaktörlerin ana ve güvenlik sistemlerinin tasarımı, işletilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde görev alır,
- Nükleer santrallerde üretilen enerjinin güvenli ve ekonomik bir şekilde kullanılabilir duruma getirilmesine yönelik teknik çalışmalar yapar,
- Alanı ile ilgili yeni teknolojiler üzerinde araştırma yapar, proje ve rapor hazırlar (örneğin radyasyondan korunma),
- Konusuyla ilgili kullanılacak malzeme ve maddelerin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla laboratuar çalışmaları yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Bilgisayar,
- Nükleer santraller ve test laboratuarlarında kullanılan, araştırma reaktörü ölçme cihazları vb. araç-gereç ve ilgili malzemeler,
- Teknik çizim malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Nükleer enerji mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel yeteneğe,
- Bilimsel meraka sahip,
- Fizik ve matematik konularına ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı,
- Bedence sağlam,
- Dikkatli,
- Yaratıcı,
- Sorumluluk duygusu gelişmiş,
- Soğukkanlı, çabuk karar verebilen,
- İşbirliğine açık
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Nükleer enerji mühendisleri nükleer enerji ile çalışan enerji santrallerinde veya araştırma kurumlarında çalışırlar. Santrallerde çalışma ortamı kapalı ve oldukça gürültülüdür. Nükleer enerji mühendisi çalışırken tüm mühendislik dalları, özellikle bilgisayar elektrik, makine, metalurji mühendisleriyle, teknikerlerle, işçilerle ve işletmecilerle iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi ülkemizde sadece Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi "Nükleer Enerji Mühendisliği" bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
- Matematik,
- Fizik,
- Kimya.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Nükleer Enerji Mühendisliği lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Nükleer Enerji Mühendisliği lisans Programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim proğramını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır.
Lisans eğitiminin ilk iki yılı Nükleer Enerji Mühendisliğine hazırlık yıllarıdır. Bu yıllarda Matematik, Fizik, Bilgisayar Programlama, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Mukavemet, Malzeme Bilgisi, Isı İletimi, Nükleer Fizik, Teknik Elektronik Çizim gibi temel mühendislik dersleri alınır. Son 2 yılda ise Nükleer Enerji Mühendisliğinin temelini oluşturan Nükleer Reaktör Fiziği, Nükleer Reaktör Mühendisliği, Nükleer Malzeme, Nükleer Reaktör Kontrolü gibi dersler alınır.
Eğitim sırasında uygulama yapabilecekleri laboratuar olanakları da bulunmaktadır. Ayrıca 2 ay nükleer bir kuruluşta staj yapma zorunluluğu vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Nükleer Enerji Mühendisi lisans diploması ve "Nükleer Enerji Mühendisi" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ülkemizde nükleer enerji mühendislerinin iş olanakları oldukça sınırlıdır. Ancak bu mesleğin eğitimi sınırlı sayıda kişiye verildiğinden meslek elemanları araştırmaya yönelik kuruluşlarda görev alırlar. Bu meslekte yabancı dil çok önemli olduğundan, yabancı dil bilgisi iyi olanlar (özellikle İngilizce) daha iyi şartlarda ve daha kolay iş bulabilmektedirler.
Nükleer enerji santrallerinde, enerji sektöründe, endüstriyel üretim tesislerinde, araştırma-geliştirme laboratuarlarında, sağlık fiziği bağlamında hastane ve tıbbi laboratuarlarda, kamu kurumlarında genellikle Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu) ve TEAŞ (Türk Elektrik Anonim ŞT.)'de çalışabilirler.
Ülkemizde bu mesleği edinen öğrencilerin bir kısmıda yurt dışında çalışmaktadırlar.
Bunların dışında üniversitenin bu bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışma olanağı da vardır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince bir kazanç elde edilmemektedir. Ancak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan koşulları uyanların kredi alması söz konusudur. Bunun dışında çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da yararlanma olanağı vardır.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç, kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatları alırlar. Bu ücret yaklaşık asgari ücretin dört katıdır.
Özel işyerlerinde çalışanlarda ise ücret deneyim ve çalışılan sektöre göre değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.
Kamu kurumları ile özel sektörde yöneticiliklik görevlerine yükselme olanağı vardır.

BENZER MESLEKLER

- Fizik Mühendisi,
- Fizikçi,
- Makine Mühendisi,
- Metalurji Mühendisi.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler, Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN)
- Meslek Elemanları
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

ODYOMETRİST
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 14.02.2011- 00:37
Alıntı yaparak cevapla  


211-ODYOMETRİST

TANIM

İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekli durumlarda konuşma tedavisi veren kişidir.

A- GÖREVLER

- Kulak-Burun-Boğaz hekiminin hastayı muayenesinden sonra kulak hastalıklarının tanısı ve tedavi şeklinin belirlenmesinde yardımcı bir laboratuar hizmeti olan odyolojik testleri hekimin isteği doğrultusunda uygular,
- İşitme ölçümü yapar ve test sonuçlarını hekime sunar,
- Ağır işiten hastalara işitme cihazı uygular,
- Gerektiğinde konuşma tedavisi verir,
- Okullarda işitme taramaları yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Odyometri,
- Timpometri,
- Elektrofizyolojik odiyometre (ERA, BERA),
- İşitme cihazları,
- Denge testleri (Kalorik test),
- Alan odiyometrisi (Çocuklarda).

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Odyometrist olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
- Biyoloji, elektronik ve fizik konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
- Hasta insanlara yardım etmekten hoşlanan,
- Sorumluluk sahibi, dikkatli ve titiz,
- Hoşgörülü ve sabırlı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Odyometristler hastanelerde ve muayenehanelerde, özel eğitim merkezlerinde görev yaparlar. Görev yeri sessiz ve temizdir. Bazen işitme bozukluğu olan küçük çocuklara ve özürlülere işitme testi uygulamakta zorlukla karşılaşılabilirse de iş genellikle rahat ve tehlikesizdir. Çalışmaları sırasında yoğun olarak kulak, burun, boğaz hekimleriyle, teknisyenlerle, hasta ve hasta yakınlarıyla, zaman zaman çocuk gelişim uzmanlarıyla iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi fakültelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının Odyometri ön lisans programında verilmektedir.
Odyometri programı halen aşağıdaki üniversiteler bünyesinde bulunmaktadır:
- Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri MYO,
- Cumhuriyet Üni. (Sivas) Sağlık Hizmetleri MYO,
- Ege Üniversitesi ( İzmir), Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO,
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri), Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri MYO,
- Hacettepe Üniversitesi ( Ankara) Sağlık Hizmetleri MYO,
- Trakya Üniversitesi ( Edirne), Sağlık Hizmetleri MYO.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
- Matematik,
- Fen Bilimleri.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin Tıp Elektroniği, Tıbbi Sekreterlik,Tıp Sekreterliği bölümlerinden mezun olanlar Odyometri ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli Sayısal (SAY) puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri taktirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Odyometri eğitim programı 2 yıl olup, eğitim pratik ve teorik olarak verilmektedir.
Odyometri programının;
1, yılında : Fizyoloji, Anatomi, Tıbbi Terminoloji, Fizik, Davranış Bilimleri, Mesleki Teknoloji, İşitme ve Ölçümü, Kişilerarası İlişkiler, İşitme ve Konuşma Anatomisi ve Fizyolojisi, İşitme Kayıpları Kliniğe Giriş, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi ve Yabancı Dil.
2. yılında : İlk Yardım, ODY Uygulamalar, Konuşma Gelişimi, Atipik Çocuk Psikolojisi, İşitme Cihazları, Odiyometride İleri Test Yöntemleri, Hastane İdaresi, Ves-libüler Sistem ve Test Yöntemleri, Çocuk Test Yöntemleri okutulmakta olup, ayrıca seçmeli dersler alınmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlar ""Odyometri ön lisans diploması" ve "Odyometrist" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanları, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı sağlık kuruluşlarıyla, özel hastanelerde, özel işitme testleri uygulayan merkezlerde görev yapabilirler.
Halen hastanelerde ve diğer ilgili kuruluşlarda odiyometrist kadrosu bulunmamaktadır. Yüksekokul mezunu elemanlar, sağlık teknisyeni (aslında teknikerlerdir) kadrolarında çalışmak durumunda kalmaktadır. Kadro sorununun çözülmesi beklenmektedir.
Kulak-Burun-Boğaz Kliniklerinin çoğunda, odiyometristin görevlerini, bir iki aylık kurslarla yetiştirilmiş ve bu servislerde deneyim kazanmış hemşireler yapmaktadır.
Odiyometri yeni gelişen bir daldır. Bu alanda yetişmiş elemanların artmasıyla, özellikle Kulak-Burun-Boğaz Servislerinde odiyometristlerin çalıştırılmasının yaygınlaşması beklenmektedir. Ayrıca, işitme engelliler okullarında da görev alabilirler.
Sağlığın her alanında olduğu gibi, bu alanda da yetişmiş bilgili elemanlara ihtiyaç vardır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Yüksekokul eğitimi süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak, mezuniyet sonrası geri ödemek üzere, Kredi ve Yurtlar Kurumu' ndan öğrenim ve harç kredisi alınabilir.

EĞİTİM SONRASI

Halen hastanelerde sağlık teknikerliği kadrosu bulunmadığından, mezunlar sağlık teknisyeni olarak göreve başlamaktadır.
Ön lisans mezunu bir sağlık teknisyeni göreve l0. derecenin 2. kademesinden başlamakta ve derecesine göre maaş almaktadır.
Odiyometristler asgari ücretin yaklaşık 3 katı maaş almaktadır.
Bu miktar, çalışılan kuruma göre küçük de olsa bazı farklılıklar göstermektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Odyometri ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde,
Fizik,
İşitme Engelliler Öğretmenliği,
Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Sağlık teknisyeni,
- Çocuk gelişim uzmanı,
- Hemşirelik.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları
- Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- 2005 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu
- Cumhuriyet Üniv.Sağlık Hizmetleri.MYO)
- MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

212-OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ

TANIM

Okul öncesi çocuklara bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı bir şekilde gelişmeleri için , gerekli eğitimi veren kişidir

A- GÖREVLER

Okul öncesi eğitim ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Okul öncesi öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Çocukların zihinsel yönden gelişmelerini sağlayacak konuları, çocukların anlayacağı şekilde, günlük yaşantılarından örneklerle anlatır. (Örneğin, oyun, müzik, hikaye anlatan tartışma, şarkı söyleme ve söyletme, çeşitli yarışma faaliyetleri, çeşitli çizim, resim ve model yapma gibi faaliyetlerle el becerileri geliştirme ve oyuncaklardan yararlanma bunlardan bazılarıdır.)
- Kalem tutma, oyuncaklarını kullanmayı öğrenme ve el becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur,
- Çocukların ilgi ve yönelişlerini anlamaya ve geliştirmeye çalışır, kendilerine güvenmelerini, cesaretli olmalarını ve kendi başlarına hareket edebilmelerini sağlar.
- Ortak sosyal davranışlarla, çocukların fiziksel gelişmelerini artırmak üzere faaliyetler organize eder,
- Çocukların tuvalet, giyinme gibi günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli becerileri kazandırır,
- Masal, hikaye, bilmece, şarkı, şiir yoluyla dil gelişmelerini sağlar,
- Çocuklar için gözlem dosyaları tutar ve velilerine çocuğun dönem içindeki gelişmesi hakkında bilgi verir,
- Çocukların günlük ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılamaları için gerekli becerileri kazandırır,
- Çocukların temizlik kurallarına uymalarını sağlamak için bilgi vererek el-yüz yıkama ve diş fırçalama gibi faaliyetlerin alışkanlık haline getirilmesini sağlar,
- Çocukların düzenli beslenmelerine dikkat ederek gerekli önlemleri alır,
- Çocuklara okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yaptırır,
- Çocukların davranış özelliklerini, gelişmelerini izler ve kanaatlerini gözlem dosyasına işler,
- Günlük yemek listesi ile çocukların uyku saatlerini belirler ve uygular,
- Çocuk bakıcılarının çalışmalarını denetler.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

Hikaye, masal, boyama ve eğitim kitapları, eğitici (logo) oyuncaklar, seramik malzemeleri, kağıt ve kartonlar, resim defterleri, el işi kağıtları, zeka geliştirici test kitapları, toplar ve balonlar, kavram geliştirici oyuncaklar, müzik aletleri, TV-video vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Okul öncesi öğretmeninin şu niteliklere sahip olması gerekir.
Okul öncesi öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Gelişim psikolojisine ilgili ve bu alanda başarılı,
- Çocukları seven, onlarla beraber olmaktan sıkılmayan,
- Çocukların duygularını anlayabilen,
- Öğrenciler üzerinde gerekli disiplini sağlayabilen,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
- Sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
- Girişimci, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Okul öncesi öğretmeni, oyun odası, bahçe gibi ortamlarda çalışır, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı gürültülü ve biraz tozludur .

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı fakültelerin "Okul Öncesi Öğretmenliği", Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği ve daha önceki yıllarda mezun veren Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliğibölümlerinde verilmektedir.
Ayrıca; Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü mezunlarından Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz yüksek Lisans programını veya MEB ve YÖK işbirliği ile açılan Pedogojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar da bu alanda öğretmen olarak atanabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
- Türkçe,
- Psikoloji

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme sınavında (ÖSS) Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programları için yeterli Eşit Ağırlık (EA) puanı almak, Anaokulu Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği lisans proğramları için yeterli Sözel (SÖZ) puanı almak
- Öğrenci Seçme ve yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Okul Öncesi Öğretmenliği , Ana Okulu Öğretmenliği , Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
LiselerinSosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat Genel Kültür, Fen ve Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, Türkçe- Matematik Alan/Kol/Bölüm mezunları ile Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları ve Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSS) kazanıp Okul öncesi Öğretmenliği veya Anaokulu Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler Anaokulu Öğretmenliği, Çoçuk Gelişimi ve Eğitimi önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde, Anaokulu Öğretmenliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince;
- Çocuk gelişimi psikolojisi, anatomisini, biyolojisini öğrenir,
- Plan yapmak ve uygulamak için gerekli bilgileri öğrenir,
- Müzik, drama, oyun konularında bilgi sahibi olur,
- Özürlü çocukların özellikleri ve entegre eğitimi,
- İnsan ilişkileri ve psikolojisi,
- Kurum yönetimine ilişkin dersler,
- Çocuk sağlığı, ilkyardım,
- Öğretim teknikleri,
konularında kuramsal ve uygulamalı dersler verilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara mezun oldukları alanlara göre Lisans diploması ve Okul Öncesi Öğretmenive Anaokulu Öğretmeni unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmi ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, anasınıfı, çocuk kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen olarak,
Çocuk yayınlarının hazırlanmasında, oyuncak tasarımı gibi alanlarda uzman olarak çalışabilirler.
Hızla gelişen bir alandır. Kadının çalışma hayatına atılması ve okul öncesi eğitimin öneminin giderek daha da anlaşılması kreş, anaokulu gibi kurumlara talebi artırmaktadır. Bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır.
Olanakları elverenler kendi işlerini kurabilmektedirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler,ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan ve yeni göreve başlayan öğretmenler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlayarak maaş, yan ödeme, ek ders ücreti alırlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar.
- Ayrıca öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
- Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Okul öncesi öğretmeni olarak göreve başlayanlar; lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Kamu kurumlarına bağlı kreşlerde ve özel anaokullarında idareci olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- İlkokul öğretmeni,
- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni,
- Özel eğitim öğretmeni,
- Çocuk gelişimi ve bakım uzmanı,
- Sosyal hizmet uzmanı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim proğramları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile değişiklik yapılmasına dair esaslar (12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı)
- Meslek elemanları
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

213-ÖN BÜRO ELEMANI (OTEL RESEPSİYONCUSU)

TANIM

Otel ve benzeri konaklama tesislerinde kalmak için gelen müşterileri kabul ederek, kayıt, oda, bagaj, hesap, ücret tahsili, mesaj ve haberleşme işlemlerini yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Otele başvuruda bulunan müşterileri karşılar, tanıtıcı bilgiler verir,
- Müşterilere kalacakları oda konusunda açıklamalarda bulunur, gerekirse kalacakları yeri gösterir,
- Otelde kalmak isteyen müşteriler için giriş formu düzenler,
- Polis defterine müşterinin kimliği ile ilgili bilgileri yazar ve konaklama belgesi düzenler,
- Yabancı uyruklu müşterileri emniyete bildirir,
- Müşterilere kalacakları odaların anahtarlarını verir,
- Telefonla veya yazı ile alınan başvuruların kayıtlarını tutar, yerlerini ayırır,
- Konuk odalarına özel emir formlarıyla ikramlar gönderir,
- Başvuruda bulunan otel müşterilerine tarihi ve turistik yerler, eğlence ve alışveriş yerleri hakkında bilgiler verir,
- Müşterilerin oda hizmetleriyle ilgili sorunlarıyla ilgilenir, gerekirse oda değiştirme işlemini yapar,
- Müşterilere gelen mesajların dağıtımını yapar. Posta ve telgrafları kabul ederek ilgililere ulaştırır,
- Müşterileri istedikleri saatte uyandırır,
- Boş ve dolu yatak sayısını tespit ederek yönetime bildirir,
- Müşterilerin para, kıymetli evrak, değerli eşya vb. emanetlerini saklamak üzere alır ve bunları ilgili formlara kaydeder,
- Gerekirse yabancı konukların kambiyo işlemlerine yardımcı olur,
- Rezervasyon formu, cetveli, takvimi, listesi ve defteri tutar,
- Müşteri hesaplarını tutar ve faturaları hazırlar,
- Otelden ayrılan müşterilerin hesaplarını tahsil ederek vezneye yatırır, kasa ile uygunluğunu sağlar,
- Otelden ayrılırken müşterilerin bagajını odasından aldırtarak bagaj çıkış kayıtlarını tutar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Rezervasyon için gerekli takvim, rezervasyon defteri ve fişi, reklam broşürleri,
- Polis defteri, odaların planı,
- Uyandırma cetveli, konaklama belgesi,
- Müşteri folyosu, gelen ve giden müşteri listeleri,
- Fatura, makbuz, kayıt fişleri,
- Bilgisayar, fotokopi makinesi, hesap makinesi,
- Telefon, fax.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Ön büro elemanı olmak isteyenlerin;
- Uzun süre ayakta çalışabilecek kadar bedence sağlam ve dayanıklı, fiziksel görünümü düzgün,
- Dışa dönük, insanlarla iyi iletişim kurabilen, insanların istek ve duygularını anlayabilen, sakin,
- Güler yüzlü ve saygılı,
- Başkalarını ikna edebilen, düzgün konuşabilen,
- Küçük ayrıntıları algılayabilen, sır saklayabilen,
- Güçlü bir belleğe sahip,
- Dikkatli, temiz, titiz ve düzenli
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ön büro elemanları otel veya motellerin giriş bölümlerinde daima göz önünde görev yaparlar. Ön büro elemanı çoğunlukla ayakta ve insanlarla etkileşim halinde çalışır. Müşterilere hizmetin çok değişik alanlarda verilmesi, koordineli çalışmayı zorunlu kılar. Müşterilerle, otel personeliyle, seyahat acenteleriyle etkileşimde bulunur. Ön büro elemanları hafta sonu, yaz tatillerinde ve mevsimlik çalışabilirler. Çalışma saatleri genellikle vardiya usulüdür, kişi haftanın 1 günü izinlidir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

- Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek liseleri resepsiyon/Ön büro bölümlerinde,
- Çeşitli illerde bulunan mesleki eğitim merkezlerinde,
- Turizm Bakanlığı'na bağlı turizm eğitim merkezlerinde (TUREM) bu mesleğin eğitimi verilmektedir.
- Ayrıca Türkiye İş Kurumu'nun açmış olduğu işgücü yetiştirme kurslarında bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Yabancı dil,
- Türkçe,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleki Eğitim Merkezlerine Giriş Koşulları:
- En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
- 14 yaşını doldurmuş olmak,
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
- Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işveren ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerine Giriş Koşulları:
- Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerine, ilköğretim okulu mezunu kız ve erkek öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sınav sistemiyle yapılan sınavı kazanmaları durumda gündüzlü olarak kabul edilmektedir. Erkek öğrencilerin bu okullarda parasız yatılı olarak öğrenim görme olanakları da bulunmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerine alınacak öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- İlköğretim okulu mezunu olmak,
- Sağlığı ve fiziki durumu otelcilik ve turizm eğitimine ve turistik tesislerde görev yapmaya uygun olmak (kekemelik, körlük, şaşılık, sağırlık, topallık, çolaklık, düztabanlık, sara, bayılma gibi kusurları bulunmamalıdır),
- İlköğretim okulu dan sonra öğrenimine ara vermemiş olmak,
- Ortaöğretim seviyesinde herhangi bir okula devam etmemiş olmak.
- Okul müdürlüğünce yapılacak mülakatta başarılı olmak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitimin Süresi:
- Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde 4 yıl, (Anadolu turizm ve otelcilik meslek liselerinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri "Turizm Mevsimi" ile paralel olarak sürdürülmektedir. Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler her yıl ekim-mart aylarında teorik ve uygulamalı eğitimlerini okulda; nisan-eylül aylarında da uygulamalı eğitimlerini bu alanda faaliyet gösteren otellerde veya diğer turistik tesislerde yapmaktadırlar.)

- Mesleki eğitim merkezlerinde 2 yıl,
- Turizm eğitim merkezlerinde (TUREM) 7 ay,
- Türkiye İş Kurumu işgücü yetiştirme kurslarında en fazla 6 ay,
eğitim yapılmaktadır.

Eğitimin İçeriği:
Turizm;
- Turizmin temel kavramları ve tarihi gelişimi,
- Turizm pazarlaması,

- Turizm işletmesi,
- Turizm propaganda ve reklamcılığı,
- Turizm personelinin yetiştirilmesi ve nitelikleri.
Turizm Mevzuatı;
- Türkiye ekonomisinin yapısı ve turizmin Türkiye ekonomisindeki yeri,
- Türkiye'de turizmin temel meseleleri,
- Turizmde ödeme şekilleri,
- Turizm işletmelerinin genel nitelikleri,
- Turizm endüstrisinde sermaye ve kredi,
- Turizm endüstrisinin teşvik ve himayesi.
Müşteri İlişkileri;
- Kişilik,
- İnsan davranışlarının özellikleri,
- Müşteri tipleri,
- Müşteri etkileme yolları ve personelin davranışları,
- Animasyon hizmetleri,
- Animatör,
- Görgü kuralları.
Otel İşletmeciliği;
- Temel otel kavramları,
- Otel organizasyonları, verimlilik,
- Otel destek hizmetleri,
- Otelciliğin boyutları,
- Otel işletmelerinin çevre ile ilişkileri,
- Otel personeli ile yönetim arasındaki ilişkiler.
Daktilografi;
- Sürat ve şekil yönünden on parmak metoduna göre yazma yeteneğini kazandırma.
Resepsiyon Muhasebe Teknikleri Bilgisi;
- Ticaret ve ticari işletme,
- Defter kayıtları,
- Muhasebe hesap kavramı,
- Ön büro kayıtları ve belge düzenlenmesi,
- Ön büronun yeri ve önemi,
- Ön büro personelinin özellikleri,
- Rezervasyon,
- Ön kasa,
- Ön kasada yapılan diğer işlemler,
- Danışma.
Servis Teknikleri;
- Servisin anlamı, kapsamı ve önemi,
- Mönü, mönüye göre içecek seçimi,
- İçeceklerin gruplandırılması,
- Servis edilen yiyecekler.
Yemek Pişirme Teknikleri;
- Beslenme,
- Besin maddelerinin gruplandırılması,
- Mutfak,
Kat Hizmetleri Teknikleri;
- Kat hizmetleri ofisi,
- Kullanılan temizlik araç ve gereçleri,
- Temizlik usulleri, çamaşırhane,

Uygulamalı Ders İçeriklerinde İse
Resepsiyon Muhasebe Uygulaması;
- Resepsiyon muhasebe tekniklerinin uygulamalı olarak işlenmesi,
- Servis uygulaması,
- Kat hizmetleri uygulaması.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitim sonunda bitirilen eğitim kurumuna göre değişen diploma veya belge ile "Ön Büro Elemanı" unvanını alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ön büro elemanları otellerde, konaklama merkezlerinde, misafirhanelerde, tatil köylerinde çalışırlar.
Turizmin gelişmesine bağlı olarak çalışma alanı oldukça geniştir. Yeni turistik otellerin yapılması da iş alanını genişletmektedir. Özellikle tatil bölgelerinde nitelikli personelin çalışma imkanı oldukça geniştir. Turizm bölgelerinde özellikle yaz ve kış turizmine yönelik yerlerde mevsimlik olarak çalışma olanağı yaratılmaktadır.
Çalışma koşulları bakımından bu mesleğin taşıdığı özellikler:
- Mevsimlik bir karaktere sahiptir (özellikle tatil köylerinde).
- Konaklama tesislerinde çalışılmaktadır.
- Turistik tesisler arasındaki hareketlilik oldukça yüksektir.
- Büyük ölçüde nitelikli personele ihtiyaç gösterir.
- Özel çalışma şartları, uzun çalışma saatleri, hafta sonu ve diğer tatillerdeki yoğun çalışma temposu, çalışanların aile yaşamını zorlaştırdığı gibi, sosyal bakımdan da bazı zorluklar doğurur.
- Turistik işletmelerin sayısı ve büyüklüğü, çalışacak personelin sayısını etkiler.
- Turistik tesisler, genellikle tecrübeli, referans verebilen, iyi derecede yabancı dil bilen elemanları tercih etmektedirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Turistik tesislerdeki uygulamalı eğitim süresince öğrencilere işyerleri tarafından asgari ücretin en az %60'ı oranında ücret ödenmektedir.

- Meslek yüksekokulu turizm ve otelcilik bölümünde ve turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokullarında eğitime başlayan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kredilerinden faydalanabilirler. Ayrıca, öğrenciler yeterli şartları taşıdıklarında çeşitli kamu, özel kurum ve kuruluşların burslarından da yararlanma olanağına sahiptirler.

EĞİTİM SONRASI

Kazanç durumu işyerinin büyüklüğüne, elemanın tecrübesine göre değişmektedir. Niteliği yüksek bir resepsiyon memuru asgari ücretin 3 ila 4 katı ücret alabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek eğitiminden sonra kişi niteliğini artırmak açısından yabancı dil kurslarına katılabilir.

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Ön Büro/Resepsiyon bölümü/alanından mezun olanlar, istedikleri taktirde, Turizm ve otel işletmeciliği, Turizm ve seyahat işletmeciliği, Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Turizm Animasyonu ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip Konaklama İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O), Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği, Konaklama İşletmeciliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.), Turist Rehberliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O), Turist Rehberliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.), Turizm İşletmeciliği (Uygulamalı Bilimler Y.O), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O., Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Y.O), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O), Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O., Turizm ve Otelcilik (Bilgisayar ve Turizm Yüksekokulu), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.), İşletme Öğretmenliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Sivil Havacılık Yüksekokulu) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

Uzun süre meslekte çalışmış ve başarılı bir resepsiyon memurunun;
- Rezervasyon şefi veya resepsiyon şefi,
- Ön büro müdür yardımcısı,
- Ön büro müdürlüğüne kadar yükselme imkanı mevcuttur.

BENZER MESLEKLER

- Sekreterlik,
- Seyahat Bürosu Memurluğu.

H- EK BİLGİLER

Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu tarafından hazırlanan ön büro departmanının bölümlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

- ÖN BÜRO DEPARTMANI
- REZERVASYON
- RESEPSİYON - ÖN KASA
- SANTRAL
- KAT HİZMETLERİ - ODALAR BÖLÜMÜ
- BELL CAPTAİN - (BELL BOY)

Ön büro elemanının sadece resepsiyon memuru olarak algılanması yanlıştır. Yukarıda görüldüğü üzere büyük işletmelerin ön büro kısmında her bölüm üstlendiği görevlerde uzmanlaşmıştır. İş kapasitesinin yüksek olması bölümlerin kendi alanlarında profesyonel kadroların kurulmasını gerekli kılmıştır.
Kapasitesi ve personel sayısı az olan işletmelerde bazı bölümlerin işlerini de resepsiyon memuru yapmaktadır. Ön büro ile ilgili teorik ve pratik eğitimi alan öğrenci bu tür işletmelerde rahatlıkla çalışabilmektedir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Turizm eğitimi ile ilgili kitap vb. yayınlar,
- Meslek elemanları,
- 4702 Sayılı Kanun,
- ÖSYM 2005 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

214-OPERA SANATÇISI

TANIM

Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri olan opera sanatını icra eden kişidir.

A- GÖREVLER

- Her gün düzenli olarak performansını koruyabilmek için ses ve beden egzersizi yapar,
- Sahnelenecek olan operada almış olduğu rolün karakter analizini iyi bir şekilde ortaya koyabilmek için araştırmalar yapar,
- Opera eserinde seslendirilmesi gereken bölümleri en ince ayrıntısına kadar çalışır. Bu çalışmaları kendisine piyano ile eşlik eden bir sanatçı (korrepetitor) ile birlikte gerçekleştirir,
- Sahnelenecek eseri, orkestra şefinin ve oyun rejisörünün istekleri doğrultusunda prova eder,
- Dekor, kostüm, aksesuar, ışık, makyaj düzenlemeleri ve yapılan genel provalarla ortaya çıkan eseri sahneler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Oynadığı karakterin gerektirdiği aksesuar (kılıç, şapka, mendil, baston, kostüm v.b.),
- Dekor ve makyaj malzemeleri,

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Opera sanatçısı olmak isteyenlerin;

- Çok güçlü işitsel ve görsel belleği olan ,
- Yoğun dikkat ve okuduğunu söyleneni anlamak,
- İfade gücü yüksek, duyma ve konuşma özürü bulunmayan,
- Düzgün bir beden yapısına sahip,
- Sesini çok iyi kullanabilen, müziksel işitme yeteneği yüksek
- Oyunculuk yeteneği gelişmiş,
- Çok iyi dansedebilen,
- Coşkulu, düzenli, disiplinli, sabırlı,
- Sorumluluk duygusu gelişmiş,
- Çabuk ve doğru karar verebilen,
- Yönergeye uygun davranabilen,
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Opera sanatçısı genellikle kapalı ortamlarda sahnede gösterisini sunar. Sahnede bir ekibin üyesi olarak rolünü yapar. Geceleri, hafta sonu ve bayram tatillerinde görev yapmak durumundadırlar. Çalışırken meslektaşlarıyla, opera rejisörüyle, kondövitle, suflörle, orkestra şefiyle, sahne müdürüyle iletişimde bulunur.
Opera sanatçısının sağlık durumunun çok iyi olması gerekir. Sesini korumak için sağlık, beslenme ve yaşantısına çok dikkat etmeli ve özen göstermelidir. En küçük solunum yolu enfeksiyonu bile sanatçının şarkı söylemesini engelleyebilir. Ses teli rahatsızlıkları mesleğin yürütülmesi için en önemli engellerdendir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Bu mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı Devlet Konservatuarlarının Opera bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe
- Edebiyat
- Müzik
- Yabancı dil
- Beden eğitimi

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

- Bu mesleğin eğitimini almak için devlet konservatuarlarının özel yetenek sınavlarında başarılı olmak gerekir. Bu sınavlarda adayın müziksel işitme yeteneğine, ritim ve melodi algılamasına, müzikalitesine, ses register'ine vb.bakılarak değerlendirme yapılır.
- Lise veya dengi okul mezunları ile Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi mezunlarının opera programına girebilmeleri için en az kaç ÖSS puanıyla başvuracakları, sınavı yapan ilgili yüksek öğretim kurumunca puan türü belirtilmeksizin belirlenir.
- Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi mezunları özel yetenek sınavlarının 1.aşamasına katılmadan ikinci aşamasına (mülakata) girerler.
- Yatay geçiş yoluyla bu programa geçmek isteyen adayların ilgili puan türünde 185 veya daha fazla ÖSS puanı almaları zorunludur.
- Özel yetenek sınavlarına tek ses, iki ses, üç ses, dört ses duyma, ritm ve melodi, bir aria antiche eseri hazırlayarak bu eseri seslendirme (Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, kendi içinde bütünlüğü olan parça ) ve mimik çalışması yapılarak katılınmalıdır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Bu mesleğin eğitimi, bazı konservatuarlarda ilköğretim sonrası 3 yıl ve 4 yıl lisans süresi olmak üzere 7 yıldır. Bazı konservatuarlarda ise lise eğitimi sonrası bir yıl hazırlık, 4 yıl lisans eğitimi süresi olmak üzere toplam 5 yıldır.
Bu mesleğin eğitim süresince öğrenciler:
- Solfej, şan,
- Piyano, piyano eşlikli şan, Korrepetisyon (piyano ile eşlik),
- İtalyanca sahne ve oyunculuk,
- Mimik, rol,
- Tarihi dans, çağdaş dans,
- Diksiyon-Fonetik,
- Metinli-müzikli diksiyon,
- Hareket, Ritmik,
- Eskrim,
- Makyaj,
- Koro,
- Temel Bilgisayar Bilimleri,
- Opera tarihi, Opera ve müzik tarihi,
- Türk Dili,
- Yabancı Dil,
- Atatürk İlkeleri ve İnkilap tarihi
derslerini alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Lisans diploması ile birlikte Opera Sanatçısı unvanı verilir.

E - ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu meslekte genel olarak Devlet Opera ve Balesi bulunan illerde iş bulma imkanı vardır. Devlet Opera ve Balesi Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Antalya da bulunmaktadır.
Opera sanatçıları mesleğe profosyonel olarak Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün açtığı sınavı kazanmaları durumunda en az 1 yıl süreyle stajyer sanatçı olarak başlarlar. Başarılı olmaları durumunda opera sanatçısı olarak mesleklerine devam ederler.
Opera sanatçıları Devlet Opera ve Bale Müdürlüklerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çok Sesli Korosu, TRT Çok Sesli Korosunda iş bulabilme imkanı vardır.
Opera sanatçıları müzik okullarında ve dershanelerde şan dersleri verebilir. Ayrıca yabancı devlet operalarında da iş bulma olanağı vardır.
Ülkemizde Opera Ve Bale Müdürlüklerinin sayısı ve sanatçı kadroları azdır. Opera ve Bale Müdürlüklerinin sayısının artırılması durumunda meslek elemanlarının iş bulma olanakları genişleyecektir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince herhangi bir kazanç sözkonusu değildir. Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği yurt hizmetleri, öğrenci kredisi ve harç imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde özel hükümlere tabi olarak asgari ücretin 4 katı düzeyinde ücret almaktadırlar. Ayrıca yılda 4 kez bir maaş tutarı ikramiye alırlar.
Özel kuruluşlarda çalışanlar ise asgari ücretin 4-6 katına kadar değişen oranlarda ücret alabilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Üniversitelerde, eğitim sonrasında akademik personel olarak Uzman, Doktor, Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör ünvanları alınabilir.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesindeki hizmet sürelerine ve sahne aldığı eserlerdeki rollerde gösterdiği başarıya göre değişen sanatçı kategorilerine geçebilir.
Ülkemizdeki opera ve bale müdürlükleri sayısı ve sanatçı kadroları (Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin) oldukça yetersiz kalmaktadır. Diğer illerde de opera ve bale müdürlüklerinin sayısının artırılması durumunda meslek mensuplarının daha rahat bir şekilde istihdam edilebilecekleri düşünülebilir.

BENZER MESLEKLER

- Tiyatro Sanatçısı,
- Bale Dansçısı,
- Sahne ve Gösteri Sanatları Yöneticisi,

I - YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı ilgili öğretim üyeleri,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Türk Meslekler Sözlüğü, 2002-Ankara
- 2005 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- 2006 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistem Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi Kuruluşlar.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,

OPTİSYEN
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 14.02.2011- 00:43
Alıntı yaparak cevapla  


215-OPTİSYEN

TANIM

Göz doktoru tarafından tanısı konmuş hastalara, reçetelerine göre görme bozukluklarının giderilmesi veya hafifletilmesi için kullanılan optik gereçleri (gözlük, kontakt lens vb.) hazırlayan ve uygulayan kişidir.

A- GÖREVLER

- Göz doktoru tarafından verilen reçeteyi inceler,
- Gözlük camlarını reçeteye uygun olarak hazırlar,
- Camları kişiye uygun çerçeveye takar ve göze uyumunu kontrol eder,
- Gerektiğinde bilgisayarlı görme kontrolü yapar. (Kanunla yetki verildiği takdirde.)

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Vantuzlama aleti,
- Fokometre (her türlü cam ve lensin diyoptirisinin ölçülmesine yarayan alet),
- Vantilet (sıcak hava veren ısıtıcılar),
- Pupilemetre (gözbebekleri arasındaki mesafeyi ölçmek için kullanılan alet),
- Kalıplama makinesi,
- Delme makinesi,
- Parlatma makinesi,
- Cam pensleri,
- Elmas (cam kesici),
- Çeşitli tornavidalar,
- Çeşitli camlar ve çerçeveler,
- Yapıştırıcılar,
- Cam tıraşlama makinesi,
- Vantuzlama makinesi,
- Delme makinesi,
- Parlatma makinesi.

B - MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Optisyen olmak isteyenlerin;
- Fizik ve biyoloji konularına, özellikle fiziğin optik (ışık) konusuna ilgi duyan,
- El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
- Estetiğe önem veren,
- Dikkatli, sabırlı ve sorumluluk sahibi
kimseler olması beklenir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Optisyenlerin çalışma ortamı ve koşulları oldukça iyidir. Meslek genellikle temiz, gürültüsüz, kokusuz, tozsuz vb. bir ortamda icra edilmektedir. Çalışma saatleri düzenlidir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

- Optisyenlik mesleğinin eğitimi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Optisyenlik bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Fen Bilgisi,
- Matematik,

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin Tıp Elektroniği, Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği bölümlerinden mezun olanlar Optisyenlik ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli Sayısal (SAY-1) puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri taktirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

Eğitim süresince öğrencilere; Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi gibi genel bilgi derslerinin yanında Fizik, Kimya, Fizik ve Geometrik Optik, Göz Anatomi ve Fizyolojisi, Görme Optiği, Optik Aletler ve Kullanımı, Gözlükçülük, İlk Yardım, Bilgisayar, Muhasebe, Halk Sağlığı ve Tıbbı Deontoloji, Mağaza Yönetimi, Halkla İlişkiler, Davranış Psikolojisi ve Göz Hastalıkları gibi dersler okutulmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Ayrıca birinci sınıf öğrencilerine 20 işgünü, ikinci sınıf öğrencilerine 40 işgünü işyerlerinde staj yaptırılmaktadır. Staj zorunlu olup bütün öğrenciler katılmak zorundadır.
Okul eğitimi esnasında işyerinde staj yapan öğrencilere; reçetenin doğru okunması, camların hazırlanması, odak noktalarının ayarlanması, gözlük ve çerçeve seçiminde müşteriye yardımcı olunması, gözlüğün kontrol edilmesi ve yüze göre ayarlanması, halkla ilişkiler konularında bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Sağlık Teknikerliği ön lisans diploması ve Optisyen ünvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İnsan sağlığı ile doğrudan ilgili olan göz rahatsızlıkları ve bunların çözüm yolları gözlükçülüğü geçerli ve zorunlu kılmaktadır. Ülke nüfusunun sürekli bir şekilde artması, buna rağmen gözlüğün yerini tutabilecek teknolojik yeniliklerin yetersiz kalması ve çıkanlarında gerek sağlık açısından gerekse kullanım açısından daha iyi olmaması (kontakt lens gibi), mesleği gelecekte de önemli bir istihdam alanı olarak ortaya çıkarmaktadır.

Ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle özellikle yaz aylarında fazla güneş altında kalınması optik gözlükçülüğün yanında filtreli güneş gözlüğü piyasasının da doğmasına neden olmuştur. Bu da istihdamı olumlu yönde arttırmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenim süresince isteyen öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca öğrenim ve harç kredisi verilmektedir.
Bazı kuruluşlarca karşılıklı veya karşılıksız burs verilmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç kişinin çalışma şekline (kendi işinde veya ücretli), piyasa koşullarına, işyerinin bulunduğu bölge veya semte göre değişkenlikler göstermektedir. Kendi işyerinde çalışanlar için (kanunla işyeri açma yetkisi yetki verildiği takdirde) yukarıdaki nedenlerden dolayı belli bir rakam vermek olanaklı değildir. Ancak ücretli çalışan bir optisyen asgari ücretten başlayan ve asgari ücretin dört katına ulaşan miktarlarda ücret alabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Optisyenlik ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde,
Fizik,
Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Gözlükçü (Fenni Gözlükçü),
- Sağlık Memurluğu.

- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi Prof. Dr. Yıldız KUZGUN, ÖSYM Yayınları 1998,
- Cumhuriyet Üniversitesi Katoloğu
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu
- 2005 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlari Kılavuzu
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu,
- ORTA ÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TALİM VE TERBİYE KURULUNUN 07/06/2005 TARİH VE 184 SAYILI KARARI, [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] 29/05/2006
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları, mesleki örgütler,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve.
Şube Müdürlükleri

216-ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

TANIM

Orman endüstri mühendisi, ormandan ana ürün olarak elde edilen odun, reçine, sığla yağı, defne, palamut gibi ürünleri işleyerek parke, yonga levha, karton vb. ürünlere dönüştüren ve bu alanda fabrika ve atölyelerin; kurulması, işletilmesi, işlenmiş orman ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolü ve pazarlanması konularında hizmet veren kişidir.

A- GÖREVLER

- Orman ürünlerini işleyecek tesislerin tasarımını yapar,
- Tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli çalışmaları yürütür,
- Orman ürünlerini işveren adına satın alır,
- İşlenecek orman ürünleri için standartlar saptar ve ürünlerin kalitesini denetler,
- İşlenecek ürünün üretim ve satışı için pazarlama araştırmaları yapar,
- Orman ana ürünü olan tomruğu keresteye dönüştürmede planlayıcı ve yürütücü olarak hizmet verir,
- Kesme ve soyma kaplama üretiminde teknik hizmet verir,
- Yonga levha, lif levha, çimentolu yonga levha üretiminde çalışmaları koordine eder,
- Stok kontrolü yapar,
- İşletmenin araştırma-geliştirme gibi faaliyetlerinde çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Ağaç işleme makineleri,
- Bilgisayar,
- Ürün projelendirme için çizim alet ve gereçleri, (Aydınger kağıdı, şablon, kalem vb.)
- Ağaç ve ağaç kökenli tüm malzemeler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Orman endüstri mühendisi olmak isteyenlerin;
- Bedence sağlam,
- Üstün bir genel yeteneğe,
- Üstün matematik ve fen bilimleri yeteneğine,
- Bir işi planlama ve yürütme gücüne sahip,
- Ekonomi ve ticarete ilgi duyan,
- Uzak görüşlü,
- Yaratıcı ve yeniliklere açık,
- Kapalı alanda özellikle fabrika içinde çalışmaktan hoşlanan,
- İşbirliği yapabilen ve başkalarını yönetebilen
kimseler olmaları gerekir.
Orman endüstri mühendisleri, genelde fabrika ve atölyelerde çalıştıklarından görme, duyma, koku alma, renk körlüğü ve allerjik rahatsızlıkları bulunmamalıdır.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Orman endüstri mühendisi ağaç işleyen fabrika ve atölyelerde çalışır. İş hem büroda hem de talaşlı, tozlu ve gürültülü makine bölümünde yürütülür. Orman endüstri mühendisi, orman mühendisleri, teknisyen ve ustalarla iletişim halinde çalışır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıda adı verilen üniversitelerin Orman Endüstrisi Mühendisliği bölümünde verilmektedir.
- Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Düzce Orman Fakültesi,
- İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi,
- Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Orman Fakültesi,
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi,
- Süleyman Demirel Üniversitesi(Isparta) Orman Fakültesi,
- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Fen Bilgisi.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Orman Endüstri Mühendisliği Lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Orman Endüstri Mühendisliği lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim proğramını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt İşleme Teknolojisi,Kağıtçılık, Fidan ve Fidecilik, Fidan Yetiştirme, Mobilya ve Dekorasyon,Orman İşletmeciliği, Orman Ürünleri,Selüloz ve KağıtçılıkSelüloz ve Kağıt Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarı oldukları takdirde, Orman Endüstri Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitimi 4 yıl süreli olup ders programları üniversitelere göre değişiklik göstermektedir. İstanbul Üniversitesinin ilgili bölümünün ders programı aşağıdadır:
1.yıl: Genel Botanik, Genel Kimya, Temel Matematik l, Genel Fizik 1-2, Organik Kimya, Teknik Resim ve diğer kültür dersleri (Yabancı Dil, Türk Dili, Beden Eğitimi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi vb),
2.yıl: Makine Bilgisi 1-2, Analitik Kimya,Odun Anatomisi, Fizikokimya, Mekanik Ağaç Teknolojisi,Bilgisayara Giriş, Ormancılık Bilgisi, İstatistik Yöntemleri, Ekonomi,Odun Patolojisi ve Kültür Dersleri,
3.yıl: Orman Ürünleri Kimyası, Lif Teknolojisi, Kereste Endüstrisi, Ağaç Konstrüksiyonları, Odun Zararlıları, Kalite Kontrolü, Tabakalı Ağaç Malzeme, Kurutma-Buharlama, Günlük Uygulama, İmprenye Tekniği ve Kültür dersleri,
4.yıl: Yonga Levha Endüstrisi, Lif Levha Endüstrisi, Kağıt Fabrikasyonu, Fabrika Planlaması, Genel Muhasebe, İş Etüdü, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Maliyet Muhasebesi, Üretim Planlaması,Yatırım Planlaması, Yüzey İşlemleri, Mobilya Endüstrisi, bitirme ödevi ve kültür dersleri.

Ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi ders programı H- Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Orman Endüstri Mühendisilisans diploması ve Orman Endüstri Mühendisi unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Endüstrinin gelişmesine paralel olarak inşaat sektörü de gelişim göstermiş olup, bu alanlarda orman ürünleri ve orman endüstri mühendisine ihtiyaç artmıştır.
Orman endüstri mühendisi kamu ve özel sektöre ait orman ürünlerini işleyen; kağıt, karton fabrikaları, kereste, mobilya, yonga levha, lif levha, kontrplak, kapı ve pencere ile diğer özel ürünlerin üretimini yapan özel işletmelerin bünyelerinde teknik ve idari görevlerde çalışır.
Yeni bir alan olan orman endüstri mühendisliğinde geleceğe yönelik iş bulma imkanlarının geniş olduğu gözlenmektedir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrenim ve harç kredisinden faydalanabilirler. Ayrıca başarılı öğrencilere Orman Fakültesi Vakfından ve bazı özel kuruluşlardan burs verilmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Kamu sektöründe çalışanlar teknik hizmetler sınıfında 8. dereceden göreve başlarlar. Özel sektörde çalışanların elde edecekleri ücret ise sözleşmelerle belirlenir. Ayrıca, ekonomik olanakları iyi olanlar kendi işletmelerini kurup daha iyi bir kazanç elde etme olanağına da sahiptirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi
olabilir ve akademik karayer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği,
- Orman Mühendisliği.

H- EK BİLGİLER

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ders Programı;

1.yıl: Genel Fizik, Genel Kimya, Termodinamik, Matematik, Odun Anatomisi, Teknik Fizik, Malzeme Bilgisi, Teknik Resim, Organik Kimya, Sayısal Çözümleme ve diğer kültür dersleri (Yabancı Yıl, Türk Dili, Beden Eğitimi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi vb.).
2.yıl: Bilgisayara Giriş, Odun Zararlıları, Odun Fiziği, Endüstriyel Ağaçlar, Elektroteknik, Orman Ürünleri Kimyası, Kereste Endüstrisi, Odun Koruma, Makine Bilgisi, Bilgisayar Destekli Çizim ve Kültür Dersleri.
3.yıl: Tali Ürünler Endüstrisi, Kurutma Tekniği, Kağıt Hamuru Endüstrisi, Lif Levha Endüstrisi, Ekonomi, İstatistik Metodlar, Kağıt Fabrikasyonu, Mobilya Endüstrisi, Tabakalı Ağaç Malzeme, Yonga Levha Endüstrisi, Kalite Kontrolü ve Kültür Dersleri.
4.yıl: Endüstriyel Kalite Kontrol, Tesis Planlama, Yöneylem Araştırması, Pazarlama, Otomatik Kontrol, Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Endüstriyel Sistemlerde Bilgi İşlem, Üretim Planlama, Ergonomi ve İş Etüdü, Endüstri İşletmeciliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS-20056Öğrenci Seçme Sınavı Kılauzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,
- ÖSYM Üniversiteler, Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Yıldız KUZGUN).

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

217-ORMAN MÜHENDİSİ

TANIM

Orman alanlarının saptanması, ağaçlandırılması, korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi gibi konularda hizmet yürüten kişidir.

A- GÖREVLER

- Orman alanlarını saptar,
- Orman alanı haritası yapar,
- Orman sahalarında verimliliği artırmak için incelemeler yapar,
- Yeşil alan olarak ayrılan yerleri milli park, doğa koruma alanları vb. yapmak için arazi ölçümü yapar, plan hazırlar,
- Toprağın cinsi ve yerin coğrafi özelliğine göre dikilecek fidan cinsi ile miktarı ve fidan dağılımını tespit eder,
- Orman sahalarında uygun ağaç türlerini seçer,
- Tohumluk ağaçların budanmasını yaptırır,
- Dikim alanlarında fidan üretilmesine nezaret eder,
- Dikim yapılacak arazinin jeolojik durumuna göre ağaç dikim çukurları hazırlattırır,
- Fidanların tekniğine uygun olarak dikilmesine nezaret eder,
- Ağaç hastalıklarına ve orman yangınlarına karşı önlem alır,
- Ormanın gerekli bakım işlemlerini yaptırır,
- Orman yaban hayvanlarını korur ve üremesi için gerekli planları yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Şeritmetre,
- Nivo,
- Çeşitli ölçü aletleri,
- Rapido,
- Şablon,
- Aydınger,
- Çeşitli kağıtlar,
- Bilgisayar,
- Hava fotoğraflarının yorumlanmasında steroskop,
- Fotomikroskop,
- Av silahları,
- Dürbün.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Orman mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde fen bilgisi yeteneğine,
- Plan yapma ve uygulama gücüne sahip,
- Biyolojiye ilgili,
- Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
- Tenha yerlerde çalışmaktan sıkılmayan
kimseler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Orman mühendisleri proje çalışmaları dışındaki görevlerini genellikle açık havada yürütürler. Bunun için orman alanlarında oturmak zorunluluğu olabilir. Orman mühendisleri ormanda, orman ağaçları ve orman hayvanları ile ilgili çalışmalarını yürütürken, orman muhafaza memurları ve teknisyenleriyle yakın işbirliği kurarlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi üniversitelerin Orman Mühendisliği bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Orman Mühendisliği lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Orman Mühendisliği lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim proğramını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Odun Dışı Orman Ürünleri, Sulama Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde, Orman Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır. 4 yıllık meslek eğitimi süresince:
1. yıl: Genel Kimya, Genel Botanik I.II, Orman Zoolojisi, İstatistik Metotlar, Meteoroloji ve Klimatoloji, diğer kültür dersleri (Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi gibi),
2. yıl: Orman Botaniği I.II,Orman Ağaçlarının Hayatı, Toprak İlmi, Mühendislik Mekaniği, Bilgisayar Programlama, Teknik Resim, Ekonomi,Yaban Hayvanları Bilgisi, Maliye, Orman Ekolojisi, Orman Entomolojisi, Genel Hukuk Esasları, Orman İçi Su Ürünleri ve diğer kültür dersleri, Ölçme Bilgisi, Fitopatoloji Çevre Koruma, Peyzaj Mimarisi, Günlük Tatbikat ve Seminer (Bitirme ödevi), Ağaçlandırma Tekniği, Orman Amenajmanı, Ormancılık İş Bilgisi, Orman Transport Tesisleri ve Taşıtları II, Mera Amenajmanı, Foto Yorumlama Genel Muhasebe, Orman Tali Ürünleri, Pazarlama ve diğer kültür dersleri verilmektedir.
3. yıl: Silvikültür I-II, Dendrometri, Topografya I-II, Havza Amenajmanı, Orman Transport Tesisleri ve Taşıtları I, Ormancılık Muhasebesi, Ağaç Teknolojisi, Hasılat Bilgisi, Fotoğrametri, İnşaat Bilgisi, Ormancılık Politikası, Orman Ürünleri Kimyası, Fitapatoloji, Havza Amenajmanı ve kültür dersleri,
4. yıl : Orman Koruma, Orman Ürünlerinden Faydalanma, Ormancılık İşletmesi, Sel Kontrolü, Ormancılık Yönetim Bilgisi, Toprak Koruma, Park Bahçe ve

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Orman Mühendisi"lisans diploması ve Orman Mühendisi unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Orman mühendislerinin yoğun olarak görev aldıkları sektör kamu sektörü olup, çoğunlukla Orman Bakanlığı, Milli Parklar, Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü ve Orman Köylerini Kalkındırma Genel Müdürlüğünde çalışabilirler. Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre Bakanlığı, Devlet Su İşlerinde çevre düzenleme, baraj havzalarının düzenlenmesi ve Belediyelerde park ve bahçeler müdürü olarak görev alırlar.
Orman mühendislerinin çalışma alanları kamu sektörü ile sınırlıdır denilebilir. Özel sektörde çalışma imkanları çok azdır. Son yıllarda orman fakültelerindeki artış ile mezun sayısı artmakta, buna karşın Orman Bakanlığı ve diğer bakanlık kadroları sabit kalmakta bu nedenle orman mühendislerinin iş bulma sorununu önümüzdeki yıllarda daha da yoğun yaşayacakları düşünülmektedir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi sırasında şartları uyan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenim ve harç kredisinden faydalanabilirler. Ayrıca başarılı olan öğrencilerin Orman Fakültesi Eğitim Vakfı ve Orman Bakanlığından (mecburi hizmet karşılığı olmayan) burs alma olanakları da vardır.

EĞİTİM SONRASI

Orman mühendisleri genellikle devlet sektöründe teknik hizmetler sınıfında görev almaktadırlar. Kamu sektöründe 8. dereceden göreve başlarlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

-Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Orman Endüstri Mühendisliği,
- Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği,
- Peyzaj Mimarı (Bahçe Mimarı).

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2006 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans programları Mezunlarının Lisans Öğremine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,
- ÖSYM Üniversiteler, Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000 (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN),
- Orman Fakültesi Öğretim Görevlileri.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Müdürlükleri

218-ORTOPEDİ TEKNİSYENİ

TANIM

Beden sakatlığı olanlara suni maddelerden, ağaçtan, deriden, metalden kol ve bacak sargısı, muhafaza gömleği, suni organ ve korset gibi teknik yardımcı cihazları imal eden ve onaran kişidir.

A- GÖREVLER

Ortopedi teknisyeni, her zaman doktor reçetesine göre çalışır. Yapacağı protezleri doktorun isteğine uygun olarak hazırlar.

- Doktorun reçetesini ve raporunu inceler,
- Takılacak protezin ölçüsünü alır,
- Plastik dökülecek kalıbı ayarlar, uygun plastiği döker,
- Dökülen plastiğin iç kısmındaki boşluğu doldurur,
- Yeni modelâj yapar,
- Protez takılacak organın kalan kısmını dökümü yapılan plastiğin içine yerleştirir,
- Protezin ayarını yapar ve işi tamamlar,
- Ortez malzemelerini istenilen ölçülere uygun olarak hazırlar,
- Kalıplar ve patronlar çıkarır,
- Kalıp ve patronlara uygun bandaj ve korsetlerin dikimini yapar,
- Protez onarımları ve bakımlarını yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Yapay malzemeler,
- Bandaj ve korset malzemeleri,
- Tutkal, oksijen, asetilen, alçılar, sargılar,
- Kaynak makineleri, torna taşlama frezeleme tezgâhları,
- Matkap makineleri, havya ve havya matkapları,
- Torna kalemleri, primler, kamalar, rafya çeşitleri,
- Ölçme ve kontrol aletleri,
- Markalama aletleri, paftalar, raspa, testere, eğeler, vidalar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Ortopedi teknisyeni olmak isteyenlerin;
- El ve parmak becerisine,
- Şekil ve cisimleri algılama gücüne sahip,
- İnce ayrıntıları görebilen,
- Titiz ve dikkatli
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ortopedi teknisyeni, hastanelerin atölyelerinde ve özel atölyelerde, kokulu, tozlu ve gürültülü ortamlarda çalışırlar.
Mesleğin yürütülmesi, uzun süre ayakta kalmayı gerektirmektedir. Mesleğin icrası torna, eğe, matkap vb. aletlerle yapıldığı için fiziksel güç ve dayanıklılık ister. İşin yapılması sırasında yoğun kimyasal maddeler kullanılması nedeniyle alerjik ve solunum yolları hastalıklarına neden olabilecek bir ortam söz konusudur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğim eğitimi, Mili Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerinin Ortopedi Teknisyenliği bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Fen Bilgisi,
- İş Teknik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Ortopedi Teknisyenliği meslek eğitimine başlayabilmek için;
- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Evli, dul veya nişanlı olmamak, (Öğrenci iken evlenen veya nişanlananların okulla ilişkileri kesilir.)
- Sınavın yapıldığı eğitim-öğretim yılında ilköğretim okullarının 8.sınıfında öğrenim görüyor olmak,
- Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 16 yaşını bitirmemiş olmak, (17 yaşından gün almamış olmak.)
- Girmek istediği mesleğin eğitim-öğretiminin yürütülmesi için özel sağlık şartlarını taşımak. Kekelememek-şaşılık-körlük-topallık-sağırlık-kamburluk-cücelik vb. özürler ile açık tbc-AİDS-syfiliz gibi uzun seyirli bulaşıcı hastalıklar, sara-parkinson gibi sinir sistemi hastalıkları, akıl ve ruh sağlığı hastalıkları ve ilaç bağımlılığı bu okullara girmeye engel teşkil eder.
- Taksirli suçlar hariç, ağır hapis, 6 aydan f azla hapis veya affa uğramış olsalar bile, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, sahtecilik, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası veya kanuni bir kavuşturma sonucu çıkarılmamış olmak.
- Özel kanunlarla affa uğramış olsalar bile, herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanuni bir kovuşturma sonucu çıkarılmamış olmak.
Sağlık meslek lisesinin Ortopedi Teknisyenliği bölümüne önkayıt yaptırıp, önkayıt yaptıranlar arasından diploma notuna göre sıralamaya girildiğinde kesin kayıt hakkı kazanılır.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Ortopedi teknisyenliği bölümlerinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 4 yıldır.
Eğitim süresince; Tüm kültür dersleri; Türkçe, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fen, Felsefe, Yabancı dil Sağlık Hizmetleri, Anatomi-Fizyoloji, Sağlığı Koruma Bilgisi, Sağlık Eğitimi, İlk Yardım, Genel Beslenme, Sağlık İstatistiği, Malzeme Bilgisi, Biyo-Mekanik, Teknik Resim, Patoloji, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Mekanik ve Atölye uygulaması dersleri verilmektedir.
Ayrıca 3. ve 4. sınıfta kamu ve özel atölyelerde staj yapılmakta ve hastalar üzerinde uygulama gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca 9. sınıtfa genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersleri de verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi tamamlayanlar Sağlık Meslek Lisesi Diploması ve Ortopedi Teknisyeni ünvanı ile mezun olurlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu alanda yetişmiş elemanlara özel ve kamuda mevcut protez-ortez atölyelerinde sürekli gereksinim duyulmaktadır. Ayrıca, devlet hastanelerinde ortopedi teknisyeni kadroları mevcuttur.
Meslek mensupları kendi atölyelerini de açabilirler.
Sürekli değişim yaşanan tıp teknolojisinde, meslek elemanları kendilerini değişen koşullara hazırlamak ve yenilikleri izleyerek bu piyasalardan uzak kalmamak durumundadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince bir kazanç söz konusu değildir.

EĞİTİM SONRASI

Meslek eğitimi sonrası kazanç, kişinin iş tecrübesi ve nitelik ve çalışma süresine göre değişmektedir. Ayrıca işletmenin ücret politikası ve sosyal imkanları değişiklik göstermektedir. Kişi asgari ücretle çalışabildiği gibi, asgari ücretin 2-3 katına kadar ücret alabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Ortopedi Teknisyenleri, deneyimleri ve gösterdikleri performansa bağlı olarak atölye sorumlusu olabilirler.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- İstanbul Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyenliği Okulu Sağlık Meslek Lisesi Eğiticileri,
- ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK ) Üyesi Kuruluşlar,
- [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] 29/05/2006
- [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] 29/05/2006
- ORTA ÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TALİM VE TERBİYE KURULUNUN 07/06/2005 TARİH VE 184 SAYILI KARARI, [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] 29/05/2006
- 4702 Sayılı Kanun.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

OTOMATİK KUMANDA TEKNİSYENİ
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 14.02.2011- 00:48
Alıntı yaparak cevapla  


219-OTOMATİK KUMANDA TEKNİSYENİ

TANIM

İş makineleri, takım tezgahları ve çeşitli otomasyon cihazların otomatik kumanda devrelerini kuran, işleten, bakım ve onarımını yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Kurulacak sistemin projesini inceler,
- Sistemin kurulacağı yeri inceler,
- Projeye göre malzemeleri temin eder,
- Otomatik kumanda sistemlerini kural,
- Söz konusu sistemlerin programlarını veya gerekli program değişikliklerini yapar ve sistemi devreye alır,
- Pilot üretim yaparak sistemi test eder,
- Otomasyon kumanda sisteminin bakım ve onarımını yapar,
- Olası arızaları belirler ve problemi ortadan kaldırır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Otomasyon sahasında kullanılan çeşitli ölçü aletleri,
- Programlanabilir kumanda aletleri (Bilgisayar, PLC, Mikrokontrolör),
- Lehimleme gereçleri,
- Çeşitli el takımları,
- Çeşitli güç kaynakları,
- Elektronik devre elemanları,
- Hidrolik-Pnömatik devre elemanları

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Otomatik kumanda teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Temel bilimlere özellikle fizikte mekanik ve elektronik konularına ilgi duyan,
- El ve parmak becerisine sahip,
- İnce ayrıntıları görebilen, dikkatli,
- Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
- Yönergelere uyabilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Endüstride otomatik kumanda sistemlerinin uygulandığı ve otomatik makinelerle seri üretim yapan fabrikalarda çalışırlar. Birinci derecede alet ve malzemelerle ilgilidir. Çalışılan ortam gürültülü, kapalıdır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Teknik Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinin "Otomatik Kumanda" bölümünde mesleğin eğitimi verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Fen Bilgisi,
- Yabancı Dil.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

İlköğretim okulu mezunu öğrencilerin, Orta öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Lisesinin "Otomatik Kumanda" bölümünü kazanmış olmaları gerekmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Meslek eğitim süresi Anadolu Teknik Liselerinde ve Anadolu Meslek Liselerinde 4 yıldır.
Öğrencilere ilk yıl yabancı dil hazırlık olmak üzere eğitim vermekte olup, diğer yıllarda ise mesleki formasyon verilmesi amaçlanmaktadır. İkinci yıldan itibaren Elektroteknik, Analog/Dijital Elektronik, Mikrokontrolör (8051 ailesi), Yüksek programlama dili (C Programlama), Hidrolik, Pnömatik, PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör S7-300), Sensör tekniği, Kontrol Tekniği (PİD ayarlayıcılar) ve AUTOCAD dersler teorik ve pratik olarak verilmektedir.
Ayrıca uygulamaya dönük çalışmalar yapılır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi tamamlayanlar Teknisyen unvanı ve Anadolu Teknik veya Anadolu Meslek lisesi diploması alırlar. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının 16.12.1997 tarih ve 9919 sayılı onay ve sınav esasları gereğince okul ve işletme temsilcileri tarafından yapılan sınavı kazananlara sanayi odası, okul müdürü ve il milli eğitim müdürü tarafından ortaklaşa imzalanan Mesleki Yeterlilik Sertifikası verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Endüstride otomatik kumanda sistemlerinin uygulandığı alanlarda (gıda, otomotiv, tekstil vb.) teknoloji yoğun olarak üretim yapan kuruluşlarda çalışmaktadır. İş bulma olanakları oldukça geniş olmakla birlikte, kişinin sadece okul hayatında edindiği bilgilerle kalmayıp, iş hayatındaki uygulamanın içinde yer alarak çaba harcamasıyla daha fazla istihdam imkanına kavuşabileceği bir gerçektir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler işyerlerindeki uygulama stajını 2'nci sınıftan itibaren yapabilmektedirler. Bu süre içerisinde öğrencilere bazı işletmeler sigorta yaparak ücret vermektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Meslek eğitimi sonrası kazanç, kişinin iş tecrübesi ve nitelik ve çalışma süresine göre değişmektedir. Ayrıca işletmenin ücret politikası ve sosyal imkanları değişiklik göstermektedir. Kişi asgari ücretle çalışabildiği gibi, asgari ücretin 3-4 katına kadar ücret alabilmesi mümkündür.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinin Otomatik Kumanda bölümünden mezun olanlar istedikleri yüksekokullarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik- Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme,Elektronik Haberleşme(Uzaktan Eğitim) Endüstriyel Elektronik,Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eğitim) Endüstriyel Otomasyon,Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eğitim) Ev cihazları Teknolojisi, Hidroelektrik Santralleri, Mekatronik, Mekatronik(Uzaktan Eğitim) Otomotiv, Radyo ve Televizyon Tekniği Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik Teknolojisi,Termik Santral Makineleri,Termik Santrallerde Enerji Üretimi ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca, meslek liselerinin Otomatik Kumanda bölümünden mezun olanlar üniversitelerin Elektronik öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği Lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

Meslek elemanları;
- Deneyim süresinin artması, kişisel gayret ve başarıyla çalışması neticesinde Baş teknisyenlik, bölüm şefi, bölüm teknik amiri gibi şirketin bünyesinde var olan yönetim kademelerine getirilebilir.
- Çeşitli kuruluşların ileri eğitim programlarına katılarak uzmanlaşabilir. (KOSGEB, MEKSA Vakfı, Meslek Odaları vb.)

BENZER MESLEKLER

- Kontrol ve enstrümantasyon teknolojisi teknisyeni,
- Hidrolik, pnömatik teknolojisi teknisyeni,
- Endüstriyel elektronik teknisyeni.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- İlgili bölüm eğitimcisi,
- MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü dokümanları,
- ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar,
- 4702 Sayılı Kanun.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Otomasyon.gen.tr. adresli İnternet sayfası,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.

220-OTOMOTİV MÜHENDİSİ

TANIM

Kamyon, otobüs, minibüs, otomobil gibi motorlu kara taşıt araçlarını planlayan ve üretimini denetleyen kişidir.

A- GÖREVLER

Otomotiv mühendisinin görevleri makine mühendisinin görevlerine çok benzer. Aslında otomotiv mühendisi kara taşıt araçları konusunda uzmanlaşmış makine mühendisi olarak düşünülebilir.
- Otomobil, kamyon, motosiklet, traktör gibi motorlu araçların projelerini yapar,
- Aracın kullanım yerine göre denge hesaplarını yapar ve uygun şasi yapısını belirler,
- Aracın güvenliğini azami duruma getirmek için teknik hesaplar yapar,
- Aracın fren takımlarının seçimini yapar, imalatını yaptırır, üretilen parçaların denemelerini yapar, aksaklıkları tespit eder ve giderilmesini sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Teknik resim çizim gereçleri,
- Bilgisayar,
- İşin yapılışı için kullanılan tezgahlar,
- Ölçüm Cihazları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Otomotiv mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üstün bir akademik yeteneğe,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,
- Matematik ve fizik konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
- Mekaniğe karşı ilgi duyan,
- Yaratıcı, tasarım gücü yüksek
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Otomotiv mühendisleri fabrikalarda, kirli, yağlı ve gürültülü ortamlarda, yönetici kadrolarında bulunmaları halinde büro ortamında çalışırlar. Otomotiv mühendisi çalışırken yöneticiler, işçiler, teknikerler ve diğer mühendislerle iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi(Ankara) Otomotiv Mühendisliği Bölümünde İngilizce olarak verilmektedir.
Makine Mühendisliği bölümü mezunları otomotiv mühendisliği dalında Lisansüstü eğitim alarak bu unvanı alabilirler.
Örneğin ODTÜ makine mühendisliği bölümünde otomotiv mühendisliği alanında lisansüstü eğitim programı bulunmaktadır.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
- Matematik,
- Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Lisans eğitimi için, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı(ÖSS)dan
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Otomotiv Mühendisliği için yeterli Sayısal Ağırlıklı (SA-2) puanı almak ,
Lisansüstü eğitime başlayabilmek için bu alanda lisans eğitimini tamamlamak ve ÖSYM tarafından yapılan Lisansüstü Eğitim Sınavında (LES) başarılı olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

2 ya da 2,5 yılı kapsayan lisansüstü eğitimi sırasında okutulan zorunlu ve seçmeli derslerden bazıları aşağıdadır.
- Otomotiv Mühendisliği I
- Otomotiv Mühendisliği II
- İçten Yanmalı Motorlar
Zorunlu Dersler:
- Taşıt Tekniği
- Motor Konstrüksüyonu
- Raylı Taşıtlar
- Arazi Taşıtları
- Traktör ve Ziraat Makineleri
Seçmeli Dersler:
- Ulaşım Tekniği
- Roket Motorları
- Modelleme ve Similasyon
- Otomatik Kontrol III
- Güç İletimi
- Ziraatte Mekanizasyon
- Taşıt Konstrüksüyonu
Ayrıca makine mühendisliğinin lisans eğitimi sırasında otomotiv sektöründeki tasarım ve üretimle ilgili derslerde verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Lisansüstü eğitimini tamamlayanlara bu alanda yükseklisans diploması ve "Otomotiv Mühendisi" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Otomotiv sektörü ülkemizde en gelişmiş sektörler arasında yer almaktadır. Özellikle İstanbul, Bursa, İzmir gibi illerimizde özel sektöre ait otomotiv motor ve cihazlarının üretimini yapan fabrikalar vardır. Bu nedenle özellikle otomotiv sanayinin gelişmiş olduğu bölgelerde çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ DURUMU

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler. Ayrıca, stajları sırasında ücret almaktadırlar.

EĞİTİM SONRASI

Otomotiv mühendislerinin çalıştıkları işyerlerinde aldıkları ücretler konusunda kesin rakamlar vermek güçtür. Deneyim, bilgi ve beceriyle işyerindeki pozisyonlar ücretler konusunda etkili olmaktadır. Bölüm müdürü, genel müdür yardımcısı gibi yönetim kademesinde çalışanlar tatminkar ücretler almaktadırlar.
Yeni göreve başlayan kişiler net asgari ücretin 3-4 katı kadar ücret alabilmektedirler.

G - MESLEKTE İLERLEME

Otomotiv mühendisi ilk işe girdiğinde çalıştığı işletmede bir süre oryantasyon eğitimine tabi tutulur. Bundan sonra mühendis olarak işe başlar. Kişi belli bir süreye bağlı kalmaksızın, kişisel olarak göstereceği performansa bağlı olarak baş mühendis, bölüm müdürü, genel müdür yardımcısı veya koodinatör müdür olduktan sonra, genel müdürlüğe kadar yükselebilir.
Günümüzde, mühendislik alanında mesleki eğitimlerini tamamlayanlar işletme alanında yüksek lisans yaptıkları takdirde yönetici kadrolarda daha fazla yer alabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Makine mühendisi,
- Uçak mühendisi,
- Gemi mühendisi.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- Öğrenci Seçme Sınav (ÖSS) Kılavuzu-2006
- Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve şube müdürlükleri.

221-PARA VE SERMAYE YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

TANIM

Para, kredi, öz kaynak kullanımı ile birlikte, ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarını takip ederek müşterisi adına borsada hisse senedi, hazine bonosu vb. alım-satım işlemi yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Günlük olarak gazetelerden dünya piyasaları ve ekonomiyle ilgili haberleri okuyup analiz yapar,
- Dünya genelinde önemli rol oynayan politik olayların dünya piyasaları üzerinde ne tür etkiler oluşturabileceği hakkında çıkarımlarda bulunarak yorum yapar,
- Gün içinde piyasa araçlarının hareketlerini izleyerek, borsayı takip eder,
- Para piyasası ve yatırım alanları konusunda araştırmalar yapar,
- Bu görevleri yerine getirirken borsada gerçekleşen işlemlere ait her türlü bilgiyi ve piyasa verilerini kullanır ve haber ajanslarını izler,
- Yukarıdaki görevleri yaparak işletmenin karının korunmasında ve işletmeye kar getirecek yatırım alanlarının bulunmasına yardımcı olur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Bilgisayar, hesap makinesi ve büro malzemeleri,
- Telefon, teleks, fax gibi iletişim araçları

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Para ve sermaye yönetimi meslek elemanı olmak isteyenlerin;
- Matematikte başarılı ve ekonomi konularına ilgili,
- Analitik düşünme becerisi gelişmiş,
- Risk alabilen, çabuk ve doğru karar verebilen,
- Sorumluluk sahibi ve başkalarını etkileyebilen,
- Uzak görüşlü olan, plan yapabilen ve uygulayabilen,
- İnsanlarla iletişimi iyi, ekip çalışmasına yatkın,
- Ayrıntıları algılama ve sayılarla akıl yürütme becerisi gelişmiş,
- İlgilendiği konuları derinliğine incelemeye meraklı,
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

- Küçük, orta ve büyük tüm sınai ve ticari işletmelerde muhasebe ve finansman birimlerinde, borsalarda, bankalarda, ulusal ve uluslararası yatırım kuruluşlarında büro ortamında çalışır.
- Çalışma saatleri düzenli olmakla birlikte, zaman zaman geç saatlere kadar çalışma söz konusu olabilir.
- İşletmedeki diğer personelle, çeşitli kuruluşlardaki meslektaşlarıyla ve fon yöneticileriyle iletişim içerisindedirler.
- Menkul kıymetler ve yatırım şirketlerinde yatırımlarını borsada değerlendirmek isteyen müşterilerle diyalog halindedirler.
- Kişi yoğun stres altında çalışabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, Yaşar Üniversitesi (İzmir) Meslek Yüksekokulu Para ve Sermaye Yönetimi önlisans programında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

-Meslek liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Bilgisayarlı Muhasebe, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama, Pazarlama ve Perakende, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Ticaret Liselerinin alan ayrımı olmadığı dönemde bitirenler, Ulaştırma Hizmetleri, Para ve Sermaye Yönetimi önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
-Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kalan kontenjanlara isteklerine ve ÖSS puanına göre yerleştirilebilmektedirler. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli Eşit Ağırlık (EA-1) puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 2 yıldır. Ayrıca, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek okulunda 1 yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık programı uygulanır. (İngilizce hazırlık süresi, öğretim süresine dahil değildir.)
Eğitim süresince
Birinci Güz Yarıyılı : İşletmeye Giriş I, İktisada Giriş I, İşletme Matematiği I, Muhasebe İlkeleri I, Bilgi Teknolojisi I, İş İngilizcesi I, Türk Dili I.
Birinci Bahar Yarıyılı: İktisada Giriş II, Muhasebe İlkeleri II, İşletme Matematiği II, İşletmeye Giriş II, İstatistiğe Giriş, Bilgi Teknolojisi II, İş İngilizcesi II, Türk Dili II.
İkinci Güz Yarıyılı : Finansal Piyasalar ve Kurumlara Giriş, Hukuka Giriş, Uluslararası İktisada Giriş, Para ve Banka, İşletme Finansı I, Finansal Tablolar Analizi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I,
Seçmeli Dersler: Kamu Maliyesine Giriş, Menkul Kıymet Pazarlaması, Girişimcilik, Kurumsal Finans, Uluslararası Sermaye Pazarları, Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Banka ve Sigorta Hukuku, Stratejik Düşünme, Görüşme ve Pazarlık, Uluslararası İktisat.
İkinci Bahar Yarıyılı: Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Sermaye Piyasası Hukuku, Uluslararası Para Politikası, Uluslararası Finans, İşletme Finansı II, İktisadi Bütünleşme ve AB, Pazarlama, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersleri verilmektedir.
Programda öğrencilerin mezuniyet sonrası sektörle ilgili bilgi ve deneyim kazanmaları açısından toplam 30 günlük mesleki staj zorunludur.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Para ve Sermaye Yönetimi önlisans diploması ve Para ve Sermaye Yönetimi Meslek Elemanı unvanı verilir.

E - ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Çoğunlukla özel sektör tercih edilse de kamu kurum ve kuruluşlarında da iş bulma imkanı vardır. Küçük, orta ve büyük tüm sanayi ve ticari hizmet işletmelerinde muhasebe ve finansman birimlerinde,sigorta sektöründe (operasyon ve pazarlama birimlerinde) menkul kıymetler ve yatırım şirketlerinde, borsalarda, bankalarda (cari hesaplarda, bireysel bankacılık hizmetlerinde bireysel kredi tahsisi, kredi kart ve diğer ürünlerin operasyonu ve pazarlamasında), ulusal ve uluslararası yatırım kuruluşlarında görev yapabilirler.
Ancak bunun için Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No:34 Sermaye Piyasasında Faaliyette bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca sermaye piyasası alanında çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tesbit etmek amacıyla lisanslama sınavları yapılmakta, sınavlarda başarılı olanlara ilgili ihtisas alanları itibariyle mesleki yeterliliklerini gösterir lisans verilmekte, bu amaçla eğitim programları düzenlenmekte ve çalışanların sicili tutulmaktadır.Lisanslama sınavlarında başarılı olan kişilere lisans verilmesi, eğitimlerin düzenlenmesi ve sicilin tutulması Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından yapılmakta, lisanslama sınavları ise Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmektedir.Bu çerçevede semaye piyasaı kurumlarında;
a)Hisse Senetleri piyasası müşteri temsilcisi
b)Sabit getirili sermaye piyasası araçları ve repo-ters repo piyasası müşteri temsilcisi,
c)Yatırım fonları müşteri temsilcisi,
d)Aracı kurum acentesi olarak faaliyet gösteren banka şubelerinde acentelik işlemlerinden sorumlu müşteri sorumlusu,
e)Seans salonlarında hisse senedi alım satımı görevini yürüten müşteri temsilcisi,
f)Bir aracı kurumla acentelik sözleşmesi imzalayan katılım bankalarında acentelik işlemlerinden sorumlu müşteri temsilcisi,
g)Bankaların ve acentelik faaliyetinde bulunacak katılım bankalarının bireysel finans merkezlerinde (çağrı merkezi-call center) hissesenedi ile ilgili işlemleri yapacak müşteri temsilcisi,
h)Aracı kurum şube müdürü,
i)Aracı kurum irtibat bürosu sorumlusu,
j)Aracı kuruluş ve portföy saklama kuruluşlarında takas ve operasyon sorumlusu olarak görev yapmak isteyenlerin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavına girerek Sermaye Piyasası Faliyetleri Temel Düzey Lisansını almaları zorunludur.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı;
1.Genel Ekonomi,
2.Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik,
3.Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları,
4.Hisse Senedi Piyasası,
5.Tahvil ve Bono Piyasaları,
6.Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar,
7.İlgili Vergi Mevzuatı,
8.Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz,
9.Takas ve Operasyon İşlemleri başlıklı modüllerden oluşmaktadır.
Lisanslama sınavlarında başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 60 alınması şartıyla tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.
- Öğrencilerin eğitim süresince işletmelerde yaptıkları staj döneminde, işletmenin ücret politikası doğrultusunda ücret alabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Para ve Sermaye Yönetimi Meslek Elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında işe başlamaları halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ya da 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında devlet tarafından belirlenen ücret ile eğer varsa çalıştığı kurum için belirlenen tazminat ve mesai ücretini alırlar.
Özel sektörde çalışılan ise yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. Mesleğe ilk girişte aylık kazanç asgari ücretin iki katı civarındadır. Ancak, başarılı ve deneyimli bir meslek elemanının aylık kazancı asgari ücretin 5 ile 10 katı arasında değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Bu alanda çalışan kişilerin görev yaptıkları kurum ve kuruluşlarda kendilerini geliştirmeleri durumunda orta düzey yöneticilik kademelerinde görev alabildikleri gibi, mesleğinde uzmanlaşan kişiler yurtdışı para piyasalarında da çalışabilirler.
Para ve Sermaye Yönetimi önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, ÖSYM tarafından her yıl açılan Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Borsa ve Finans Elemanı,
- Bankacı,
- Uluslararası Ticaret Meslek Elemanı,
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Meslek Elemanı.

H- EK BİLGİLER

Mesleğin eğitimi Yaşar Üniversitesine bağlı meslek yüksek okulunda verilmekte olup, öğrenim ücretlidir. Ancak, üniversitenin %100 ve %50 olmak üzere verdiği burslar karşılıksızdır. %100 burslu programa yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim ücretinin tamamını, %50 bursta ise eğitim ücretinin yarısını kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Yaşar Üniversitesi (İzmir) Meslek Yüksek Okulu ([Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız])
- ÖSYM 2008 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- ÖSYM 2008 Dikey Geçiş Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

PAZARLAMACI
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 14.02.2011- 15:05
Alıntı yaparak cevapla  


222-PAZARLAMACI

TANIM

Ürünlerin kalitelerine göre sınıflandırılması, pazarlanması ve tüketiciye ulaştırılması konularında çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

- Çalıştığı işyerinde üretilen veya satışı kararlaştırılan malların niteliklerini belirler ve sınıflandırır,
- Ürünleri alacak kişileri belirlemek için araştırmalar yapar, onlara ulaşıp ürünleri tanıtma yollarını geliştirir,
- Büyük firmalarda, bölgelerdeki bayilerin oluşturulması ve bunlarla iletişimin sürdürülmesini sağlar,
- Satış istatistiklerini çözümleyerek satışların arttırılması için gereken önlemlerin alınmasını sağlar,
- Müşterilerin isteklerine göre ürün kalite ve türlerinin geliştirilmesi için üretim birimlerine önerilerde bulunur,
- Ürünlerin bozulmadan saklanması, ambalajlanması ve alıcıya güvenle taşınması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Bilgisayar,
- Çeşitli tipte hesap makineleri,
- Kırtasiye malzemeleri,
- Fax, telex, telefon,
- Çanta,
- Hangi ürünü pazarlayacaksa onunla ilgili reklam broşürleri, sloganlar, kitapcıklar, eşantiyon ürünler,
- Dergiler, kitaplar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Pazarlamacı olmak isteyenlerin;
- Ekonomi, sosyoloji, psikoloji, ticaret hukuku, muhasebe, maliye ve vergi konularına ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı,
- İş ve ticaret hayatını, insanlarla işbirliği yapmayı ve insanlarla iletişim kurmayı seven,
- Düşüncelerini sözel olarak başkalarına aktarabilen ve ikna edebilen,
- Sabırlı, hoşgörülü, temiz ve bakımlı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Pazarlamacı, genellikle pazarlama şirketlerinde, büro ortamında çalıştığı gibi insanlarla yüz yüze iletişim kurmak için değişik mekanları (ev, işyeri vb.) ziyaret edebilir. Çalıştığı işyerinin durumuna göre seyahat etmek söz konusu olabilir. Çalışırken yöneticiler ve müşterilerle iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının "Pazarlama" ön lisans programlarında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Pazarlama önlisans programına girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Merkezi sistemle yapılan Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS), yeterli "Eşit Ağırlık (EA)" puan almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 2 yıldır. Eğitimde pazarlamanın genel ilkeleri ile özel bilgi ve beceri gerektiren pazarlama alanlarında uygulamacı olarak görev alabilecek ara elemanı yetiştiren eğitim-öğretim verilir.
İlk yılda temel dersler, ikinci yılda meslek dersleri ağırlıktadır.
- Meslek eğitiminde Genel Muhasebe, Genel Ekonomi, Genel İşletme, Hukukun Temel Kavramları, Genel Matematik, Ticari ve Mali Matematik, İstatistik, Pazarlama Yönetimi, İş Hukuku İşçi-İşveren İlişkileri, Borçlar Hukuku, Daktilo Büro Yönetimi, Endüstri Ürünleri Pazarlaması, Pazarlama Araştırması, Halkla İlişkiler, Pazarlama Uygulaması, Uluslararası Pazarlama, Kooperatif İşletmeciliği, Bilgi İşlem, Pazarlamanın Güncel Sorunları, Staj Değerleme ve Değerlendirme konularında eğitim verilir.
- Türkiye'de pazarlama sorunları, pazarlama sistem yaklaşımı, çağdaş pazarlama nedir, fonksiyonları neler olmalıdır, dağıtım kanalında araçların yeri, önemi, markanın önemi, iyi bir marka nasıl olmalıdır, marka belirlerken nelere dikkat etmeli, satış çabalarının fonksiyonları, satış geliştirmenin sürekliliği konularında teorik ve pratik bilgiler öğretilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlar "Pazarlama ön lisans diploması" ve Meslek Elemanı unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Pazarlamacılık ülkemizde hızla gelişmekte olan bir hizmet alanıdır. Pazarlama şirketlerinde; pazarlama programcısı ve araştırmacı, işyerlerinde satış elemanı, şirketlerde pazarlamacı olarak iş bulabilirler. Bu alanda çalışmak isteyenler için iş alanı çok geniştir. Pazarlama hizmetlerinin sunulduğu, özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler. Bayanların bu meslekte çalışma oranları oldukça yüksektir. Yabancı dil bilenler uluslararası pazarlama şirketlerinde dolgun ücretle çalışabilmektedirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler.
Ayrıca öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilmeleri de söz konusudur.

EĞİTİM SONRASI

Pazarlamacı olarak ilk işe başlanıldığında, işletmenin büyüklüğüne, yapısına ve piyasadaki durumuna göre genellikle asgari ücret, daha sonraki yıllarda edinilen deneyime göre asgari ücretin 2 veya 3 katı tutarında ücret elde edilmektedir. Kazanç satışlardan elde edilen miktarlardan prim alma şeklinde de olmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Yabancı dil bilenler uluslararası pazarlama şirketlerinde iş bulabilirler.
Pazarlamacı olarak çalışma hayatına atılanlara, bağlı oldukları işletme tarafından hizmet-içi eğitim verilmektedir. Pazarlamacı işletmenin yapısına ve büyüklüğüne göre şef, müdür ve genel müdürlüğe kadar yükselebilir.
"Pazarlama ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Pazarlama, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Reklamcı,
- Reprezant (ilaç ve tıbbi malzeme tanıtım elemanı),
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı,
- Müşteri Temsilcisi

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- MEF Meslekler ve Tercihler,
- Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi Prof. Dr. Yıldız KUZGUN,
- Türk Meslekler Sözlüğü-İŞKUR,
- ÖSYM Kılavuzu 2005,
- Dikey Geçiş Kılavuzu 2006,
- Meslek Elemanları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

223-PERAKENDE SATIŞ ELEMANI (TEZGAHTAR)

TANIM

Perakende satış elemanı, perakende mal satışı yapan ticarethanelerde müşteriye malı tanıtan ve satmaya çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

- Satılacak malları cins, kalite ve fiyatlarına göre sınıflandırır. Özürlü veya kullanılmaz durumdaki malları ayırarak ilgili birimlere gönderir,
- Satışa sunulacak malları teslim alır, mal giriş kayıtlarını tutar ve etiketler,
- Malları raflara yerleştirir, vitrin düzenlemesine yardımcı olur,
- Müşteriyi psikolojik olarak etkilemeye çalışır ve onu, satın almaya teşvik eder,
- Satılan malın satış fişini düzenler ve her gün satılan malların dökümünü yapar, günlük satış cirosunu hesaplar ve satış fişlerini mal çıkış defterine işler,
- Mal stoklarını kontrol ederek bir sonraki satış günü için ne kadar satış yapabileceğini ilgililere bildirir ve ona göre depodan mal getirtir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Tezgahtar sattığı malzemeye göre değişik nesnelerle çalışır.
Çalışmaları sırasında;
- Çeşitli mallar ve satış fişi kullanır.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Perakende satış elemanlarında şu özellikler aranır:
- Bir çok şeye aynı anda dikkat edebilmek,
- Güler yüzlü ve sabırlı olmak, başkalarını etkileyebilmek,
- Uzun süre ayakta durabilmek,
- Yönergelere uygun davranabilmek,
- Ellerini çabuk ve ustalıkla kullanabilmek.

Tezgahtarlık mesleği için genellikle en az lise mezunu 18-35 yaşları arasında olan kişiler tercih edilirler.
Aşırı derecede görme, konuşma, işitme özrü olanlar, insanlarla iletişim kuramayan ve tek başına çalışmaktan hoşlanan kişiler bu meslekte başarılı olamazlar.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Satış elemanlarının çalışma ortamı sattıkları malın türüne göre değişir. Örneğin, inşaat malzemesi satan işyeri tozlu olabilirken gözlük satan bir işletme çok temiz olabilir.
Perakende satış elemanları çalışmalarında birinci derecede insanlarla ilgilidirler. İş, sürekli ayakta durmayı gerektirir. Bu yüzden meslek üyeleri arasında bel rahatsızlığı, varis gibi hastalıklar görülmektedir.
Ayrıca çalışma yoğunluğunda özel günlere ve mevsimlere bağlı olarak değişiklik olabilmektedir. (örn, hafta sonu çalışması.)

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

- Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı pratik kız sanat okulları ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün Mesleki Eğitim Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde "Satış Elemanlığı meslek kursu verilmektedir.
- Meslek eğitimi işe girme ile başladığından işyerinin özelliğine göre ya görüşme (mülakat) usulü ile ya da yazılı sınavla veyahut başka bir görevde iken üstün performans göstererek anılan mesleğe alınıp yetiştirilme durumu söz konusu olabilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
- En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
- 14 yaşını doldurmuş olmak,
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
- Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.
MEB tarafından meslek kurslarına girebilmek için ilköğretim mezunu olmak, bünyesi ve sağlık durumu itibarı ile kurs programının gerektirdiği niteliklere sahip olmak gerekmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Tezgahtarlık mesleğinin eğitim süresi işyerinin eğitim politikasına göre değişiklik gösterir. Bu süre meslek adayının yeteneklerine göre de değişebilir. Araştırmalar sonucunda mesleğin eğitim süresinin 6 ay ile 1 yıl arasında olduğu belirlenmiştir.
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü pratik kız sanat okullarında açılan meslek kursunda uygulanan eğitimde,
- Türkçe (Güzel Konuşma),
- Muhasebe-Ekonomi,
- Matematik,
- Yabancı Dil,
- Satış Teknikleri ve Pazarlama,
- Bilgisayar,
- Kişisel Bakım ve Görgü Kuralları dersleri verilmiştir.
Bu eğitim programının içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi H- Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Meslek kurslarını bitirenlere "Kurs Bitirme Belgesi" verilir

E - ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Perakende satış elemanlarının orta ve büyük ticarethanelerde çalışma olanakları vardır. Hizmet sektörünün gelişmesine paralel olarak tezgahtarlık mesleğinin önemi ve bu meslek elemanlarına duyulan ihtiyaç artmaktadır. Süper ve mega marketlerin ortaya çıkışı, nitelikli eleman ihtiyacını daha da artırmaktadır. Özellikle büyük illerde, turistik yörelerde iş bulma olanağı fazladır.

Kendisini tezgahtarlık mesleğinde yetiştiren kişi, sermayesi olduğu takdirde kendi işini de kurabilir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Mesleki eğitim iş başında yapıldığından, işe başlamada meslek adayı ile işveren arasında yapılan anlaşma sonucu belirlenen ücret ödenmektedir. Bu ücret asgari ücret düzeyinde veya daha fazla olabilmektedir. Eğitim boyunca meslek adayının karşılaması gereken herhangi bir masraf söz konusu değildir.

EĞİTİM SONRASI

Meslek eğitimini tamamlayan ve tezgahtar olarak göreve başlayan elemanlara işyerinin ücret politikalarına paralel olarak değişik sistemlerde ücret ödenmektedir. Bazı işyerleri aylık ücret öderken, bazıları da yüzde usulü ve prim şeklinde ödeme yapmaktadır.
İşe ilk girişte genellikle asgari ücret uygulanmakta, gösterilen performansa ve işyerinin niteliğine göre ücret artışları söz konusu olmaktadır.
Araştırmalarımızda tezgahtar olarak çalışanların, ortalama net asgari ücretin 1,5-2 katı ücret aldıkları saptanmıştır. Bu miktarlar yörelere göre de değişiklik gösterebilmektedir.
Ayrıca, işyerlerinin durumuna göre, kazanç sayılabilecek yemek, servis veya başka olanaklardan da faydalanabilirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslekte ilerleme; daha çok ücrette artış, sorumluluğun artırılması şeklinde olmaktadır.
- Tecrübe ve yeteneğe göre bölüm sorumlusu veya satış sorumlusu olabilirler.
- Meslekte yeterli performansı gösterenler büyük işyerlerinde daha fazla ücretle çalışma olanağı bulabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Satış reklamcısı (demonstratör),
- Satıcı (toptan ticaret),
- Sokak satıcısı (işportacı).

H- EK BİLGİLER

MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ve Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü pratik kız sanat okullarında açılan meslek kurslarında perakende satış elemanı kurs programında okutulan dersler aşağıda yer almaktadır.

Muhasebe ve Ekonomi
- Muhasebe ve ekonominin temel ilke ve kavramları,
- İşletmelerde kullanılan belgeler ve defter tutma,
- İşletmenin yapısı ile ilgili genel bilgiler,

Matematik
- Dört işlem,
- Yüzdelik hesap,

Yabancı Dil
- Müşterinin ne istediğini anlayacak kadar güncel konuşma dilini öğrenir.

Genel Mal Satış Bilgisi
- Satış bilgisi ve satış teknikleri,
- Müşteri,
- İşveren ve çalışma arkadaşlarıyla ilişkiler,
- Mağaza ve reyon düzenleme,

Branş Mal Satış Bilgisi
- Üretilen malın üretim özellikleri,
- Malların kalite, koruma-saklama özellikleri,
- Satış özellikleri hakkında bilgiler,

Bilgisayar
- Bilgisayar ve işletmelerde kullanılan sistemler hakkında temel bilgi,
- Bilgisayarda işletme ile ilgili paket programların kullanılması,
- İşletmede kullanılan elektronik cihazlar hakkında bilgi,

Türkçe
- Dil bilgisi kuralları,
- Güzel konuşma kuralları (sesin temposu, telaffuz).

Kişisel Bakım ve Görgü Kuralları
- Kişisel bakım,
- Güzel vücut duruşu, güzel yürüme teknikleri,
- Görgü kuralları ve davranış biçimleri.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Mesleki Teknik Eğitim Merkezi, Perakende Satış Elemanı Eğitim Programı,
- MEB Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Pratik Kız Sanat Okulları Satış Elemanı Yetiştirme Meslek Kurs Programı,
- Meslek elemanları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] -29/05/206
- [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] 30/05/2006

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

224-PETRO-KİMYA TEKNİSYENİ

TANIM

İçinde, petrolden çıkarılan hidrokarbonların kimyasal reaksiyona girerek hidrojen kaybettiği veya kazandığı, reaktör adı verilen bir cihazı çalıştıran veya çalıştırılmasına nezaret eden kişidir.

A- GÖREVLER

- Reaksiyona girecek maddelerin ve reaktörün ön hazırlıklarını yaparak sistemi reaksiyona hazırlar, reaksiyon için uygun koşulları oluşturur,
- Reaktörün vanalarını gereken konuma getirerek ve kontrol panosundan kumanda ederek reaksiyonu başlatır,
- Reaksiyon sırasında gerekli sayı ve sıklıkta örnekler alarak analiz ve kontrolünün yapılmasını sağlar ve kayıtlarını tutar,
- Analiz ve kontrol sonucu verilen talimata uygun olarak reaktöre yapılan beslemeleri keser ve reaksiyonu sonlandırır,
- Hammadde stoklarını gözler ve ikmali konusunda ilgilileri uyarır,
- Reaktörün basit bakım ve onarımını yapar, gerektiğinde bakımla ilgili sorunları ilgililere aktarır,
- Çalışma yerinin ve reaktörün temizliğini sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Reaktör ve reaktör donanımı,
- Çeşitli pompalar,
- Kaldırma, taşıma, yükleme, boşaltma araç ve gereçleri,
- Çeşitli tartı ve ölçü aletleri,
- Kalite kontrol cihazları,
- Çeşitli el aletleri,
- Kimyasal maddeler,
- Gerekli iş güvenliği teçhizatı vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Petro-kimya teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
- El ve gözü eşgüdümle kullanabilen,
- Kimya ve fizik konularına ilgi duyan ve bu konuda başarılı,
- Dikkatli, sorumluluk sahibi ve tedbirli
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Petro-kimya teknisyeni, petrokimya rafinerilerinde çalışırlar. Çalışma ortamı kapalı, gürültülü, pis kokulu ve kirlidir. Reaktör operatörü birinci derecede makinelerle ilgilidir ve görevini genellikle yalnız yapar. Petrol mühendisi ve diğer operatörlerle birlikte çalışırlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Aliağa Mesleki Teknik Eğitim Merkezinde gözükmekle beraber programın yeniden yapılanması söz konusu olduğundan bu bölüme öğrenci alınmamaktadır.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Fizik,
- Kimya,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Endüstri meslek liseleri ve çok programlı liselere girmek için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Teorik dersler: Teknik resim ve proje okuma, genel kimya, ölçme ve enstrümantasyon, meslek resmi, meslek bilgisi, organik kimya, petrokimya ürünler ve kullanım alanı çevre koruma ve atık giderme gibi dersler öğretilmektedir.
Eğitim süresi, endüstri meslek liselerinde ve çok programlı liselerde 4 yıldır.
Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersleri de verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Meslek liselerinde eğitimini tamamlayanlar meslek lisesi diploması ve "Teknisyen" ünvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Petrokimya teknisyenleri petrokimya sanayii dediğimiz petrolden çeşitli maddeler elde edilen işletmelerde çalışmaktadırlar. Bunların başında Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), Petro-Kimya Holding A.Ş. (PETKİM) gelmektedir. Bunlardan başka hammaddesi petrol olan boya, pet şişe, lastik vb. ürün imali yapan özel veya kamu işletmelerinde çalışabilirler.
Bu alanda yetişmiş eleman sıkıntısı çekilmekte ve lise, meslek lisesi mezunlarından eleman yetiştirilmeye çalışılmaktadır.
Mesleğin gelecekteki çalışma alanı gelişen teknolojiye paralel olarak daha da genişleyecektir. Günümüzde yaygın kullanım alanı bulunan petrokimya ürünlerinin işlendiği işletmelerin hızla artması ve tüketicinin kaliteli mal isteği bu alanda teknik eğitim görmüş personel ihtiyacını artırmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Endüstri meslek liselerinde öğrenciler, okul ve işletmelerde meslek eğitimi kapsamında, asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere ücret alırlar. Meslek yüksekokulları yolu ile meslek öğrenenler için eğitimleri süresince herhangi bir ücret almak söz konusu değildir. Ancak, çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs, kredi alabilirler.
İşletmedeki eğitim süresince ise, işe işçi olarak girdikleri için bulundukları unvandan maaş almaktadırlar.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç durumu işletmelere göre değişmektedir. Ücretler asgari ücretin 4-5 katına kadar çıkabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinin Petro-Kimya bölümünden mezun olanlar Boya Teknolojisi, Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Hasat Sonrası Teknolojisi, Kağıt ve Kağıt İşleme Teknolojisi, Selüloz ve Kağıt Teknolojisi, Kimya, Kimya Teknolojisi, Kozmetik Teknolojisi, Lastik Teknolojisi, Lastik Plastik, Maden, Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi, Petrol Sondajı ve Üretimi, Plastik Teknolojisi, Rafineri ve Petrokimya, Selüloz ve Kağıtçılık, Tarımsal Laboratuar, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Yağ Endüstrisi, Yalıtım Teknolojisi, ön lisans programlarına gereken şartları taşımaları halinde sınavsız olarak girebilirler.
Çalışma deneyimi, başarısı ve idarecilik vasıflarına göre amirlerinin kararıyla ustabaşı olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Kimya Mühendisliği,
- Kimyagerlik,
- Petrol Mühendisliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- "Türk Meslekler Sözlüğü" İİBK Yayını No:173 Ankara-1983,
- 2006 ÖSS Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005-2006 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okulları ve Kurumları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar
- 4702 Sayılı Kanun.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

225-PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSİ

TANIM

Petrol ve doğalgazın bulunması, çıkarılması, depolanması ve nakledilmesi ile uğraşan ve bu konuda araştırmalar yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Petrol ve doğalgazın nerelerde ve ne miktarda bulunduğunu saptamaya çalışır,
- Jeolojik ve jeofizik etütleri yapılan bölgede jeolojik numuneler üzerinde araştırmalar yapar, elde edilen verileri değerlendirir,
- Sondaj için kullanılacak araç ve gereçleri saptar,
- Sondaj faaliyetlerinin ekonomik, emniyetli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır ve sondaj faaliyetlerini denetler,
- Petrol ve doğalgaz çıkarılması metodlarını geliştirmek ve yenileştirmek için araştırmalar yapar,
- Isıl yöntemlerini ve kimyasal yöntemleri kullanarak üretimi gerçekleştirir,
- Akıcılığı çok düşük olan ağır petrol rezervlerinin, sıcak su vererek veya yerinde yakma yöntemiyle akıcılığını artırır,
- Kimyasal yöntemleri kullanarak, petrolün içindeki karbondioksit gazını basınç altında karıştırıp üretilmeyen petrol yüzdesini azaltır,
- Ham petrol ve doğalgazın depolanması ve nakledilmesi ile ilgili projeler hazırlar, depolanmasını ve nakledilmesini denetler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Sondaj makineleri,
- Çeşitli borular,
- Değişik killerden yapılmış sondaj çamurları,
- Çimento ve çimento karışımları,
- Sondaj kurtarma aletleri,
- Çizim, hesaplama ve ölçüm için gerekli malzemeler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Petrol ve doğalgaz mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üstün akademik yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne sahip,
- Bir işi planlayıp uygulamaya koyabilen,
- Bir konuyu derinliğine araştırma isteği duyan,
- Mantıklı ve tedbirli,
- Tertipli ve düzenli çalışan,
- Ayrıntılara dikkat eden,
- İyi gözlem yapabilen, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Petrol ve doğalgaz mühendisleri görevlerini genellikle arazide ve açık havada, kısmen laboratuarlarda yürütürler. Çalışma ortamı sıcak, soğuk veya tozlu olabilir. Petrol ve doğalgaz mühendisleri, jeoloji mühendisleri, maden mühendisleri, tekniker ve işçilerle işbirliği halinde çalışmak durumundadırlar. Görevleri seyahat etmelerini gerektirebilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıda adı verilen üniversitelerin Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümünde verilmektedir.
- İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi,
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Mühendislik Fakültesi,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Fizik,
- Kimya.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Petrol ve Dogalgaz Mühendisliği lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Petrol ve Dogalgaz Mühendisliği lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim proğramını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Jeoteknik Teknikerliği ,Petrokimya, Petrol Sondajı ve Üretimi, Rafineri, Rafineri ve Petrokimya, Sondajcılık, ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde, Petrol ve Dogalgaz Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleki eğitim liseden sonra 4 yıl lisans düzeyindedir. İstanbul Teknik Üniversitesinde isteyen öğrencilere kontenjan dahilinde 1 yıl süreli Yabancı Dil Geliştirme Programı uygulanır. Ortadoğu Teknik Üniversitesinde 1 yıl süreli "İngilizce Hazırlık Programı" uygulanır. Öğretim dili İngilizcedir. Her iki fakültede de hazırlık sınıfı 4 yıllık öğretim süresine dahil değildir.
- İlk iki yıl; matematik, fizik, kimya gibi temel bilim dersleri ile temel mühendislik derslerine ağırlık verilirken, petrol mühendisliği ile ilgili dersler son iki yılda verilmektedir.
- 3. ve 4.yıllarda petrol mühendisliği ile ilgili olarak alınan meslek dersleri; Sondaj Mühendisliği, Petrol Üretim Mühendisliği - Petrol Rezervuar Mühendisliği, Petrol Jeoloji İlkeleri, Doğalgaz Mühendisliği, Petrol Ekonomisi gibi derslerdir.
- Eğitim, teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Toplam 8 haftalık yaz stajı mezun olabilmek için zorunludur.
- İlk 4 haftalık stajın 2. yıl sonunda sondaj teknikleri konusunda, ikinci 4 haftalık stajın 3. yıl sonunda üretim ve/veya rezervuar mühendisliği konusunda yapılması tercih edilir.
- Ayrıca son sınıfta petrol mühendisliği konusunda araştırma yapma ve rapor yazma zorunluluğu vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Petrol ve Doğalgaz Mühendisi lisans diploması ve Petrol Doğalgaz Mühendisi" unvanı verilir.

E - ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Ülkemizde petrol mühendisliği,çalışma alanı kısıtlı bir meslektir. Petrol rezervlerinin ve rafinerilerinin belli bölgelerde ve az sayıda oluşu iş bulma olanağını da zorlaştırmaktadır.
- Yeni petrol ve doğalgaz kaynaklarının araştırılmasının maliyeti çok fazla olduğundan bu konuda çalışmalar yeterli değildir.
- Ancak ülkemizde petrol ve doğalgaz mühendisi yetiştiren eğitim kurumlarının fazla olmaması ve halen mesleki eğitim veren iki üniversitedeki bölümlerin kontenjanlarının da diğer mühendislik bölümlerine göre oldukça düşük olması, bu bölüm mezunlarının iş bulmalarını kolaylaştırmaktadır.
- Çalışma alanı fazla olmasa da, bu konuda araştırmalar yapacak bilim adamlarına ihtiyaç vardır.
- Petrol ve doğalgaz mühendisleri; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve bağlı şirketlerinde, Maden Tetkik Arama, Devlet Su İşleri, BOTAŞ ve yabancı şirketlerde çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Eğitim süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak Kredi ve Yurtlar Kurumundan mezuniyetten sonra aylık taksitlerle ödemek koşuluyla, öğrenim ve harç kredisi alınabilir.
- Ayrıca, yaz aylarındaki staj süresince, özel şirketler kendi ücret politikalarına göre az da olsa bir ücret ödeyebilmektedir. Ancak staj süresince işletmenin ücret ödeme zorunluluğu yoktur.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitim sonrasında yeni göreve başlayan bir petrol ve doğalgaz mühendisi kamu sektöründe asgari ücretin yaklaşık 3 katı kadar aylık ücret almaktadır.
- Özel sektörde alınan ücretler çok değişik olup, kişinin yabancı dil bilgisine, erkekse askerliğini yapıp yapmadığına, mesleki bilgisine vb. özelliklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Kesin bir rakam verilememekle birlikte, özel sektörde çalışan yeni mezun bir petrol ve doğalgaz mühendisi asgari ücretin 4-5 katı kadar aylık ücret almaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.

Çalıştığı kuruluş veya şirkette üst düzey yöneticiliğe kadar yükselebilir.

BENZER MESLEKLER

- Jeoloji Mühendisliği,
- Jeofizik Mühendisliği,
- Maden Mühendisliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSYM Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi 2000,
- ÖSS Sınav klavuzu 2006,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Çeşitli Üniversitesi Kataloğları,
- Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kılavuzu,
- Üniversite Adaylarına Meslekler Rehberi (Emlak Bankası),
- 2005 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

PEYZAJ MİMARI
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 14.02.2011- 15:10
Alıntı yaparak cevapla  


226-PEYZAJ MİMARI

TANIM

Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında çalışan kişidir

A- GÖREVLER

- Topluma açık yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapar,
- Çevre sorunlarının (çevre kirlenmesi, erozyon vb.) giderilmesi için gerekli çalışmalar yapar,
- Arazi kullanımının çevreye uygunluğunu değerlendirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Bilgisayar,
- Çizim araç-gereçleri,
- Arazi ölçüm aletleri,
- Toprak işleme ve tesviye araçları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Peyzaj mimarı olmak isteyenlerin;
- Normalin üzerinde akademik yeteneğe,
- Şekil ve mekan ilişkilerini görebilme yeteneğine,
- Estetik görüşe sahip,
- Yaratıcı,
- Olaylara geniş açıyla yaklaşma ve değişikliklere uyum sağlama özelliğine sahip,
- Çevre sanat, kültür olaylarına duyarlı, doğayı seven iyi bir gözlemci
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Peyzaj mimarı çalışmalarını büroda ve açık arazide yürütür. Açık arazideki çalışmalar yaz aylarında, kapalı alandaki çalışmalar da kış aylarında yapıldığı için çalışma ortamı genelde sıcaktır. Açık arazide çalışma ortamı tozlu, gübre kokulu olabilir. Peyzaj mimarı çalışırken yatırım proje uzmanı, şehir plancısı, ziraat ve orman mühendisleri, işçiler, yöneticiler ve diğer personelle iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Bu alanda eğitim almak isteyenler aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı fakültelerin Peyzaj Mimarlığı bölümünde öğrenim görürler:

- Abant İzzet Baysal Üni. (BOLU) - Düzce Orman Fak. Peyzaj Mimarlığı Böl.
- Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,
- Ankara Üni. - Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
- Atatürk Üni. (ERZURUM) - Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Böl.
- Bilkent Üniv (Ankara), Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak.Peyzaj Mimari ve Kentsel Tasarım Bölümü,
- Çukurova Üni. (ADANA) - Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Böl.
- Ege Üni. (İZMİR) - Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Böl.
- İstanbul Üni. Orman Fak. Peyzaj Mimarlığı Böl.
- İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fak.
- Karadeniz Teknik Üni. (TRABZON) - Orman Fak. Peyzaj Mimarlığı Böl.
- Trakya Üniversitesi(Tekirdağ) Ziraat Fakültesi.Peyzaj Mimarlığı Bölümü,
- Mustafa Kemal Üniversitesi, (Hatay) Ziraat Fakültesi
- Yeditepe Üni. (İSTANBUL) - Güzel Sanatlar Fak. Peyzaj Mimarlığı Böl.
- Zonguldak Karaelmas Üni. (ZONGULDAK) - Bartın Orman Fak. Peyzaj Mimarlığı Böl.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Fizik, Kimya, Biyoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise ve dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Peyzaj Mimarlığı lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim formunda Peyzaj Mimarı lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Peyzaj, Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Sulama Teknolojisi, Ön Lisans programlarından mezun olduklarında Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek başarılı olmaları halinde Peyzaj Mimarı lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Peyzaj mimarlığı alanında öğrenim süresi 4 yıldır. Bu alanda okutulan belli başlı dersler şunlardır:
Birinci yarıyıl: Botanik I, Fizik I, Kimya I, Matematik I, Meteoroloji, Peyzaj Mimarlığı Çizim Tekniği, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi,
İkinci yarıyıl: Jeoloji I, Tarımsal Ekoloji, Botanik II, Ekonomi II, Matematik II, Bahçe ve Pey., Sanat Tarihi, Mimarlık Bilgisi, Yabancı Dil, Beden Eğitimi,
Üçüncü yarıyıl: Tarım Ekonomisi II, Kaynak Analizi, Bilgisayar Programlama, Peyzaj Ekolojisi, Sera Salon Süs Bitkileri I, Temel Tarım, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Türk Dili, Çevre Sorunları,
Dördüncü yarıyıl: Toprak Bilgisi, Bitki Koruma, Ölçme Bilgisi, Sera Salon Süs Bitkileri II, Bitki Sosyolojisi, Sera Tekniği, Peyzaj Mim. Çizim Tek. II, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Türk Dili,
Beşinci yarıyıl: Bitki Kompozisyonu, Süs Bitkileri Üretim Tekniği Reak., Alan Planlaması, Peyzaj Mimarlığı Temel İlkeleri, Perspektif Çizim Tekniği, Şehir Böl. Planlama Temel İlkeleri, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Türk Dili,
Altıncı yarıyıl: Ağaçlandırma, Kırsal Planlama, Kırsal Rekreasyon Alan Planlaması, Araştırma ve Deneme Metodu, Bitki Örtüleri, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Peyzaj Proje Hazırlama Teknikleri,
Yedinci yarıyıl: Proje I, Maket Tekniği II, Mevsimlik Çiçekler, Peyzaj Onarım Tekniği, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Türk Dili, Doğa Koruma ve Milli Park, Seminer,
Sekizinci yarıyıl: Seminer, Proje II,Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Röleve ve Anpilas Tekniği, Süs Bitkileri Gübrelemesi, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Maket Tekniği II, Hukukun Temel İlkeleri.
Peyzaj mimarlığı bölümünde 3. ve 4. sınıflarda ikişer aylık staj uygulanmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Peyzaj Mimarı" lisans diploması ve Peyzaj Mimarı unvanı verilir.

E - ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Kamu kuruluşlarında peyzaj mimarlığı bölümü mezunlarına uygun kadro sınırlıdır. Ancak belediyelerin park, bahçe vb. çevre düzenleme işlerine ağırlık verme eğiliminde olmaları, toplu konutların günden güne çoğalmasına paralel olarak çevre düzenlemelerinin, planlarının yapılması bir zorunluluk arz etmekte olup, buna bağlı olarak da peyzaj mimarlarına olan talep gittikçe artmaktadır.
Kendi özel çabaları ile peyzaj mimarlığı bürosu kuranlar, kendilerine iş olanağı sağlamaktadırlar.
Çevre düzenleme (yeşil alanlar, park ve bahçe, süs bitkileri ....) gibi geniş bir alanda iş bulma olanaklarına sahiptirler. Süs bitkileri yetiştiriciliği, üretimi ve satışını yapabilirler.
Peyzaj Mimarı çalışmalarının büyük bölümü doğal alanlarla ilgilidir. Bunun yanında kentsel ve kırsal ortamlarda ve yerleşim alanları içinde de çalışırlar.Çalışmalarını büroda ve açık arazide yürütür. Büro dışındaki alan çalışmaları, mevsime göre zor koşullarda olabilir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Bu alanda eğitim görenler eğitim süresince bir kazanç elde etmemektedirler. Ancak isterlerse Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim kredilerinden faydalanabilir veya özel ve kamu kuruluşlarının açtığı burslardan (belirli nitelikleri taşımaları kaydıyla) yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Bu alanda eğitimini tamamlayan kişi mesleğine uygun bir işe yerleştiği takdirde özel kuruluşlarda net asgari ücretin 3-4 katı, kamu kuruluşlarında 2-3 katı ücret alabilir.
Kendi adına büro açması durumunda kişinin yetenek ve iş yapabilirliğine göre kazancı değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Lisans yada lisansüstü eğitimini tamamlayan kişiler, eğitim birimlerinde öğretim elemanı olarak, Kamu sektöründe uzmanlık, şeflik, müdürlük gibi, özel sektörde ise proje yöneticisi, uzman peyzaj mimarı gibi görev kademelerinde bulunarak mesleklerinde ilerleyebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Çevre mühendisi,
- İç mimar,
- Mimar.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınav Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2005 Kılavuz
- TMMOB Peyzaj Mimarlar Odası
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

227-PİLOT

TANIM

Yolcu veya yük taşıyan hava taşıt aracını (helikopter ve uçağı) kullanan kişidir.

A- GÖREVLER

- Uçuş programında belirtilen görevin özelliğine göre gerekli hazırlıkları yapar, harita ve raporları inceleyerek uçuş planı hazırlar,
- Yakıt ve zaman hesaplamaları yapar, iniş meydanı ve yedek meydanların özelliklerini raporlardan inceler,
- Uçuştan belli bir süre önce hava meydanında bulunarak hava durumunu inceler, kısıtlayıcı faktörlere göre uçuş planını gözden geçirir ve uçuş planını ilgili birime verir,
- Kalkış saatinden önce uçağın yanına gelerek uçuş ekibini kontrol eder, teknik donanımların uçuşa hazır olup olmadığını inceler,
- Uçağın yüklenmesini kontrol eder,
- Kalkış zamanına uygun olarak uçuş kulesinden telsizle izin alıp motoru çalıştırır ve bütün teknik kontrolleri yapar,
- Kalkış, rota, alçalış ve inişleri planladığı şekliyle ve zorunluluk halinde gerekli değişiklikleri yaparak uygular,
- İniş sonu uçağı park edip, emniyete aldıktan sonra görevini tamamlamış olur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Uçak pilotu ise; uçaklar (jet, yolcu vb.),
- Helikopter pilotu ise; helikopterler,
- Uçak veya helikopterin içindeki donanımlar (Uçuş cihazları, lövye, telsiz, iniş takımları vb.),
- Teknik yayınlar, hava durumu ve havaalanına ilişkin raporlar,
- Hava Aracı ve içindeki faal donanımlar,
- Uçak Teknik Kitabı,
- Pilot El Kitabı,
- Kontrol Listesi (çeklist)
- Havayolu veya Fiziki haritalar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Pilot olmak isteyenlerin;
- Normalin üstünde genel akademik yeteneğe sahip,
- Mekaniğe karşı ilgi duyan ve bu alanda başarılı,
- Uyarıcıları çabuk algılayıp hemen tepki verebilen,
- El ayak ve gözü eşgüdümlü kullanabilen,
- Bedence çok sağlam ve dayanıklı,
- Soğukkanlı ve dikkatli,
- Sabırlı, sorumluluk sahibi ve kurallara aynen uyan,
- Yükseklik korkusu olmayan
kimseler olmaları gerekir.
Pilot uçuş görevine fizyolojik ve psikolojik olarak hazır olmak zorundadır. Bu nedenle dinlenme ve beslenmesine dikkat etmelidir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Pilotlar uçuş öncesinde bilgi almak amacıyla uçuş ofislerinde, uçuş sırasında ise uçak idare kabininde görev yaparlar. Özellikle uçuşta gürültülü bir ortam söz konusudur. Pilot çalışırken uçuş mühendisleriyle, teknisyenlerle, hosteslerle, hava trafik kontrolörleri ve meteoroloji görevlileri ile iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Ülkemizde Pilotluk eğitimi;
- Hava Harp Okulu,
- Kara Havacılık Okulu,
- Türk Hava Yolları,
- Türk Hava Kurumu,
- Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu,
- Özel Havacılık Şirketleri'nde
verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Fizik,
- Kimya,
- Matematik,
- Yabancı Dil (İngilizce),

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu, Türk Hava Yolları, Türk Hava Kurumu, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu giriş şartları aşağıda verilmiştir.
a) Hava Harp Okulu; Türk Hava Kuvvetleri'nin subay kaynağını oluşturur. Okula her yıl "Hava Pilot Adayı Subay" yetiştirilmek üzere komutanlık tarafından saptanan miktarda kız ve erkek öğrenci alınmaktadır. Okul yatılı ve parasızdır, okula girişten mezun oluncaya kadar öğrencilerin yeme, yatma, giyim ve her türlü eğitim-öğretim masrafları devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere ayrıca sınıflarına göre harçlık verilir. Hava Harp Okulu öğrencilerini Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puanına göre almaktadır. Okulun giriş şartlarıyla ilgili diğer bilgiler Ek 1'de sunulan fotokopide yer almaktadır.
b) Kara Harp Okulunda dört yıllık lisans düzeyinde bir eğitimle; Kara Kuvvetlerine bütün sınıflarda (Deniz Piyade ve Deniz İstihkam sınıfında, Hava İstihkam sınıfında, Jandarma sınıfında) subay yetiştirilmektedir. Kara Harp Okulu yatılı ve parasızdır. Okula girişten mezun oluncaya kadar öğrencilerin yeme, yatma, giyim ve her türlü eğitim-öğretim masrafları devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere ayrıca sınıflarına göre harçlık verilir. Kara Harp Okulu öğrencilerini Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puanına göre almaktadır. Okulun giriş şartlarıyla ilgili diğer bilgiler Ek 2'de sunulan fotokopide yer almaktadır. 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılından itibaren bayan öğrenciler de Kara Harp Okuluna kabul edilmeye başlanmıştır.
c) Türk Hava Yollarında (THY);
- Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Makine, Uçak ve Bilgisayar Mühendisliği, Matematik, Fizik, Kimya, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak,
- İyi derecede İngilizce bilmek,
- 21 yaşını bitirip 30 yaşından gün almamış olmak,
- Boyu 1.65 cm'den kısa 1.90 cm'den uzun ve boy-kilo arasında aşırı farklılık olmamak,
- Herhangi bir kurum ve kuruluşla hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak,
- Temel eğitim hariç olmak üzere THY'na en az 15 yıl mecburi hizmet yükümlülüğünü kabul etmek şartıyla öğrenciler alınıp yetiştirilmektedirler.
- THYna Yurtdışı ve Yurtiçinde eğitilmek üzere Pilot Adaylarında aranan şartları belirten bilgiler Ek: 3te sunulmuştur.
d) Türk Hava Kurumu; kendi pilot ihtiyacını karşılamak için gerekli gördüğü zamanlarda basın kanalıyla duyuru yaparak "Kadrolu Pilot Eğitimi" için pilot adayı almakta, Türk Kuşundaki 1,5 yıllık eğitimi başarıyla bitiren adaylar pilot olarak kurum kadrosuna katılmaktadırlar. Bunun için;
- 4 yıllık üniversite bitirmiş olmak,
- İyi derecede ingilizce bilmek,
- En fazla 25 yaşında olmak,
- Yapılan sağlık muayenesinde "Pilot Olmaya Elverişlidir" raporu almak,
- Boyu 1.65 cmden kısa 1.90 cmden uzun ve boy-kilo arasında aşırı farklılık olmamak,
- Temel eğitim hariç olmak üzere, THK.na en az 10 yıl mecburi hizmet yükümlülüğünü kabul etmek,
- Türk Hava Kurumu'nda "Kadrolu Pilot Eğitimi"nin yanı sıra Amatör Pilot, Planör Pilotu, Zirai İlaçlama Pilotu ve Orman Yangını Söndürme gibi farklı alanlara yönelik eğitim programları da sürdürülmektedir.
e) Özel Pilot Eğitimleri için,
- 18 yaşından gün almış olmak,
- Asgari lise mezunu olmak,
- Sivil Havacılık Kurumunun belirlediği hastanelerden uçuşa kayıtlı sağlık raporu almak,
- İyi hal sahibi olmak,
- Mesleğe yönelik uçuş eğitimleri için iyi derecede ingilizce bilmek.
f) Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj bölümü ise; Öğrenci Seçme Sınavı'nı (ÖSS ) kazanan öğrencilerden bu bölümü isteyenlere özel yetenek sınavı açmaktadır. Ayrıca sınavı kazanan öğrencileri Üniversitenin sevk edeceği tam teşekküllü resmi bir hastaneden bu mesleği uluslararası standartlarda yürütmeyi engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engelleri olmadığını belgeleyen rapor almaları gerekmektedir. Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj bölümüne uçuş eğitimi almak için giriş ve verilen eğitimin akademik olarak planlanan programı ve ders içerikleri konusunda detaylı bilgilere [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] adresinden ulaşılabilir. Havacılık şirketleriyle veya şahsi olarak müracaat eden kişilerle sözleşme yapılarak okulun kadro ve iş yükü durumuna göre SHYO örgün örgecilerine uygulanan eğitim standardı ve prosedürleri uygulanarak Teorik, Sentetik ve Uygulamalı Uçuş Eğitimi verilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

- Kara ve Hava Harp Okullarında lisans eğitiminin süresi 4 yıldır. Pilot adayı öğrenciler bu süre içerisinde uçuş eğitimine de tabi tutulmaktadırlar.
- Türk Hava Yolları'nda ve Türk Hava Kurumu'nda 4 yıllık üniversite mezunu öğrencilere yaklaşık 1,5 yıl süren uçuş eğitimi yaptırılmaktadır.
- Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj bölümünde eğitim süresi 1 (bir) yıl ingilizce hazırlık dil eğitimi olmak üzere toplam 5 (beş) yıldır.
- Pilot yetiştirilmesine yönelik programlarda; Hava Hukuku ve ATC Prosedürleri, Uçak Genel Bilgisi, Uçuş Performansı ve Planlama, İnsan Performansı ve Limitleri, Seyrüsefer, İşletme Prosedürleri, Uçuş Prensipleri, Haberleşme Usulleri, Havacılık Tıbbı, Trafik Kontrolörlüğü Kuralları, Hava Alanı Koşulları-Yapısı, Motorlar, Uçak Elektriği, Hava İngilizcesi, Meteoroloji, Uçak Teorisi, Uçak Tesisat ve Teçhizatı konularında eğitim verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Harp okullarındaki eğitim sonunda "Pilot" unvanı ve "Harp Okulu Diploması"alınır.
Türk Hava Kurumunca pilotlara verilen lisans ve sertifikalar şunlardır:

PİLOT LİSANSLARI:
A)Uçak Kategorisi
- Hususi Pilot Lisansı (PPL),
- Ticari Pilot Lisansı (CPL),
- Hava yolları nakliye pilotu lisansı (1500 saat).
B) Planör Pilotu Lisansı.

SERTİFİKALAR

- Aletle uçuş sertifikası,
- Uçuş öğretmenliği sertifikası (Türk Hava Kurumu personeli için),
- Çok motor tip sertifikası,
- Hususi pilot lisansı için 50 saatlik uçuş eğitimine katılmak gerekir.
- Ticari pilot lisansı için ise 240 saatlik uçuş eğitimine katılmak gereklidir. Ancak; eğer kişi 24 saat çalışacaksa 65 saatlik de alet sertifikası alması gerekmektedir.
- Hava yolları nakliye pilot lisansı alabilmek için 1500 saat uçuş yapmak gerekmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Pilotların iş bulma olanakları oldukça fazladır, bu nedenle de işsiz kalma riskleri düşüktür.
- Türk Hava Yolları pilotu "Ticari Pilot Lisansı"yla uçabilir. 2 pilotla uçurulması gereken bir hava yolu uçağında 2. Pilot olarak görev alabilmek için Ticari Pilot Lisansı ve Aletle Uçuş Sertifikası'na sahip olmak gerekir.
- Anadolu Üniversitesi Pilotaj Eğitimi programını bitirenler Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda veya özel havacılık şirketlerinde görev alabilirler. Pilotlar; yük ve yolcu taşıyan uçaklar yanında ilaçlama veya keşif gibi amaçlarla kullanılan uçakları ve helikopterleri de idare ederler.
- Özel havacılık şirketlerinde ve yabancı hava yolu şirketlerinde görev alabilirler.
- Türk Kuşu pilotları ise; Uçuş Öğretmenliği, Zirai İlaçlama ve Orman Yangını Söndürme faaliyetlerinde bulunurlar.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Askeri okullar yatılı ve parasız eğitim yapmaktadır. Okula girişten mezun oluncaya kadar öğrencilerin yeme, yatma, giyim ve her türlü eğitim-öğretim masrafları devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere ayrıca sınıflarına göre harçlık verilir.
- Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunda ise öğrenciler burs alabilir, Kredi Yurtlar Kurumu'nun vermiş olduğu öğrenci kredisinden yararlanabilir.
- Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulundaki eğitimlere dahil olmuş öğrenci/pilot adayları eğitim süresince özel havacılık şirketler adına okuyabilirler.
- Türk Hava Yolları'nda öğrencilere harçlık verilmektedir.
- Türk Hava Kurumu'nda ise Amatör Pilot lisansları alabilmek için öğrenciler Türk Hava Kurumuna her uçuş eğitimi saatine dolar kuru üzerinden ücret ödemek zorundadır. Ücret uçak tiplerine göre değişmektedir. Kadrolu pilot eğitimi için Türk Hava Kurumu öğrencilerinin yeme, yatma vb. masraflarını karşılayarak ayrıca kişinin öğrenciliği süresince öğrenci harçlığı, uçuşa başladığında da uçuş parası adı altında bir ek ödeme yapılmaktadır.

EĞİTİM SONRASI

- Askeri pilot yaklaşık asgari ücretin 10 katı, THY pilotu 20 katı, THK pilotu ise 4 katı net ücret almaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Yardımcı pilotluktan ikinci pilotluk ve kaptan pilotluğa yükselirler (uçuş ve çalışma süresine bağlı olarak).
Pilotluk görevini tamamlayanlar havacılık şirketlerinde veya kurumlarında idari görev yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Gemi Kaptanı,
- Uçak Mühendisi.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK

- Uçağın bakımının eksiksiz yapılmasını kontrol etmekten,
- Kendi sağlık kontrolünü periyodik olarak yaptırmaktan,
- Kendi lisans ve sertifikasının periyodik teknik kontrollerinin yapılarak yenilenmesinin takibinden sorumludur.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı,
- Türk Hava Kurumu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.
- [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
- [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

228-POLİS MEMURU

TANIM

Vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini koruyan, düzene karşı gelenleri yakalayıp yargı organlarına gönderen kişidir.

A- GÖREVLER

Vatandaşların canını, malını ve namusunu korumaya çalışan polis memurlarının görevleri şöyle özetlenebilir;
- Suçun işlenmesine veya işlenen suçun tekrarlanmasına engel olur,
- İzinsiz toplantı ve yürüyüşleri dağıtır ve bununla ilgili önlemler alır,
- Yangın, sel ve deprem gibi afetlerde olay yerlerinde tedbirler alır,
- Trafik düzenini ve akışını sağlar,
- İzinsiz açılan otel, gazino, kahvehane, bar, sinema vb. yerleri kapatır,
- Halkın huzurunu bozan, kaçak mal, uyuşturucu madde alan ve satan, aşırı derecede sarhoş olanları yakalayıp yargı organlarına teslim eder, hakkında yasal işlemleri yapar,
- Polis tarafından koruma altında bulunan kişi, bina vb. yerlere yapılan saldırıları engeller,
- Devlete karşı suç işleme eğiliminde olanları izler, suç kanıtlarını belirler ve suçluları yakalar,

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Çeşitli tip ve büyüklükteki silahlar, cop,
- Telsiz, telefaks, faks, telefon,
- Bilgisayar,
- Çeşitli tipteki taşıtlar (helikopter, otomobil, panzer vb.),
- Çeşitli büro malzemeleri kullanır.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Polis olmak isteyenlerin;
- Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görüntüsü kusursuz,
- Göz ve elini eşgüdümle kullanabilen,
- Disipline uyan, yönergeleri uygulayan,
- İnsanların duygularını anlayabilen, sabırlı,
- Sorumluluk duygusu güçlü, dikkatli,
- İnsanlara saygılı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Polisin çalışma ortamı çalıştığı birime göre değişebilmektedir. Örneğin, Trafik Polisi genelde dışarıda, gürültülü ve tozlu ortamda, Emniyet Müdürlüğünde büro ortamında çalışan bir polis kapalı ve gürültülü, karakolda çalışan bir polis bazen kapalı, bazen araç içinde devriye gezerek, bazen de karakol önünde nöbet tutarak görevlerini yerine getirir. Polisler, çalışma ortamlarında görevleri gereği değişik yaş, cins, meslek sahibi insanlarla (suçlu ve suçlu zanlılarıyla, tanıklarla, avukatlarla, savcılarla, amirleriyle, meslektaşlarıyla ve vatandaşlarla) değişik mekan ve ortamlarda iletişim kurarlar. Bu görev zaman zaman ekip halinde çalışmayı da gerektirir. Yıpranma payı göz önüne alındığından daha kısa sürede emekli olurlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Polis Meslek Yüksekokullarında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER
- Beden eğitimi, Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavına girip bu sınavdan şart konulan taban puanı almak, 18 yaşından sonra yaptırılan yaş değişikliklerinde değiştirmeden önceki yaş dikkate alınır,
- Bayanlar için 18 yaşını bitirmiş 23den gün almamış olmak,
- Askerlik yapan erkek adaylar için, 25den gün almamış olmak, Askerlik yapmayan erkek adaylar için, 18 yaşını bitirip 23den gün almamış olmak,
- Askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 25 yaşından gün almamış olmak,
- Bayanlar için 1.65 cm., erkekler için 1.67 cm. den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün cm olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kg.dan eksik veya fazla olmamak, (Meslek Eğitimine Giriş Koşulları ile ilgili detay bilgileri Meslek Danışma Merkezinde bulunan Polis Okulu Eğitim-Öğretim bilgi dosyasından edinilebilir.)
- Daha sonra Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen tarihlerde Polis Meslek Yüksek Okullarında yapılan mülakat ve yazılı sınavları kazanmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler eğitimleri süresince;
- Polis meslek mevzuatını, polisin görev, yetki ve sorumluluklarını,
- Görev içi ve dışı, polis-halk ilişkilerini, halkla ilişkilerde dikkat edilecek hususlar ve konuyla ilgili kanuni hükümler,
- Toplum içinde yaşayan bireylerin psikolojik, fizyolojik ve sosyal gereksinimlerine göre düşünce, duygu, davranışlarının öteki bireyler ve toplumsal olaylar karşısında etkilenmelerini, yön değiştirme ve kişilik yapılarını, fert ve kültür arasındaki ilişkileri,
- Silahları ve çeşitlerini, mermileri, silahların günlük bakım ve haftalık, atış öncesi ve sonrası bakım ve kullanımlarını,
- Ceza hukukunun dallarını, suç çeşitlerini ve bunlara uygulanacak cezaları, cezayı ortadan kaldıracak nedenleri,
- Amaca ulaşabilmek için takip edilen yolları,
- Suçluların yakalanması, delillerin incelenmesi, suçu engelleyici operasyonların planlanması, düzenlenmesi ve operasyon sonucu rapor hazırlanması,
- Emniyette yazışma kurallarını, tutanak şekillerini,
- Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenir ve bu konular ile ilgili dersler alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Meslek eğitimini başarıyla tamamlayanlara "Polislik Ön Lisans Diploması ve"Polis memuru unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Polislik toplumun güvenliği ve huzuruyla yakından ilgili bir meslektir. Nüfus arttıkça bu alanda görev yapacak meslek elemanlarına olan ihtiyaç da buna paralel olarak artmaktadır.
Meslekte iş bulamama sorunu olmamaktadır. Mesleki eğitimini tamamlayanlar devletçe doğrudan çalışacakları birimlere atanırlar.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde belirli aralıklarla görev yeri değişmek suretiyle çalışırlar.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Mesleki eğitimini tamamlayanlar 10. dereceden başlayarak asgari ücretin 3-4 katı civarında aylık maaş almaktadırlar. Zaman içerisinde hizmet süreleri ve görevdeki pozisyonlarına göre bu maaş da artmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek eğitimini tamamlayanlar atandıkları şubedeki amirlerinin verecekleri göreve göre idari, siyasi, adli polis veya trafik polisi olarak görev yaparlar.
İhtiyaç halinde, "İlk Kademe Amir" yetiştirilmek üzere, yeri ve zamanı Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığınca planlanıp gerçekleştirilen kurslar açılır. Bu kurslara polis okulunu bitirdikten sonra fiilen 3 yıl polis memuru olarak görev yapanlar ve başvuru koşullarını taşıyan diğer meslek mensupları katılabilirler. Genel kültüre ve mesleki bilgiye dayalı ön eleme barajını geçenler, aldıkları puan sıralamasına göre kurslara katılırlar. Bu kurslar en az 6 ay sürmekte olup, kursu başarı ile tamamlayanların "Komiser Yardımcısı" olarak atamaları yapılır. Bu rütbelere atandıktan sonra diğer rütbelerde bekleme süreleri şu şekildedir:
RÜTBELER BEKLEME SÜRELERİ
Komiser Yardımcılığı 6yıl
Komiser 6 yıl
Başkomiser Yaş Haddi

Daha üst derecedeki rütbelere, polis akademisini veya polis akademisi bünyesinde en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulları bitirenler yükselmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Dedektif,
- Koruyucu Güvenlik Memuru,
- Jandarma.

H- EK BİLGİLER

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULUNDA OKUTULAN DERSLER:
- Hukuk Başlangıcı
- Önleyici Polis Hizmetleri ve Polis Teknikleri
- Toplum Psikolojisi
- Gelişim Psikolojisi
- Davranış Bilimleri
- Devletin Yapısı ve Nitelikleri
- Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
- Yabancı Dil
- Ceza Hukuku (Genel)
- Ceza Hukuku (Özel)
- Temel Trafik Bilgileri
- İnsan Hakları Kamu Hürriyetleri
- Beden Eğitimi
- Yakın Savunma
- Silah Bilgisi ve Atış
- Emniyet Teşkilatı (Polis Meslek Yüksek Hukuku)
- Polis Görev, Yetkileri ve Meslek Bilgi
- Mesleki Teknik Yazışma ve Bilgisayar
- Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku
- Türk Dili
- Disiplin Hukuku
- Devlet Güvenliği ve Haber Alma
- Suç Organizasyonu ve Kovuşturma Usulü
- Medeni Hukuk (Kişi Hukuku)
- Halkla ilişkiler

I. YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Türk Meslekler Sözlüğü-TİK,
- 14.11.1991 tarih, 21051 sayılı Resmi Gazete,
- 6.4.2001 tarih ve 4638 sayılı Kanun
- Polis Okulları Giriş Rehberi ,
- Meslek elemanları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,
- Polislik Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği.
- Polis Akademisi ([Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız])

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan İl ve Şube Müdürlükleri.

PRATİSYEN HEKİM (TIP DOKTORU)
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 14.02.2011- 15:16
Alıntı yaparak cevapla  


229-PRATİSYEN HEKİM (TIP DOKTORU)

TANIM

İnsan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir.

A- GÖREVLER

Pratisyen hekimler genel olarak aynı görevi yaparlar. Ancak çalıştıkları ortamın şartlarına, özelliklerine göre bazen farklı görevleri de yerine getirebilirler. Pratisyen hekimler, birinci basamak denilen sağlık kuruluşlarında, örneğin sağlık ocağında görev yaparlar. Sağlık kuruluşlarına başvuran kişilere ilk olarak tanıyı koyan, gerekli koruyucu ve tedavi edici müdahalede bulunan pratisyen hekimlerdir. Görevleri geniş kapsamlı olup, şöyle özetlenebilir.
- Hastayı muayene bölümüne alır, hastanın şikayetlerini sorar,
- Steteskopla hastaların sırtını ve göğsünü dinler, tansiyon aletini hastanın koluna bağlar, tansiyonunu ölçer,
- Erken tanı konulduğunda ilerlemesi önlenebilen hastalıkların erken tanısını koyar,
- Sağlıklı bebekleri ve erişkinleri hastalıklardan korumak için aşılama hizmetleri verir,
- Hastanın durumuna göre özel testler veya röntgen incelemesini yaptırır, incelemelerin sonucunu tahlil eder,
- Hastaların, yeniden sağlıklarına kavuşmaları bakımından tavsiyelerde bulunur, reçete yazarak ilaç verir,
- Muayene edilen hastaların hastalıklarının, verilen ya da tavsiye edilen tedavilerin kayıtlarını tutar,
- İş kazası, trafik kazası, ölüm ve yaralanma gibi olayları hastanede görevli polise bildirir ve gerekli raporları düzenler,
- Aile planlaması konusunda danışmanlık yapar ve nasıl uygulayacağını öğretir,
- Sorumlu olduğu hastane veya tıp servislerini idare eder,
- Bulaşıcı hastalık çıktığı zaman gerekli önlemleri almak için çalışmalar yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Steteskop,
- Kalp elektrocihazı,
- Refleks çekici,
- Dil baskısı,
- Tansiyon aleti,
- Otoskop (kulak muayene aleti),
- Oftalmopkop (göz muayene aleti),
- Beden termometresi,
- Laboratuar alet ve malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Pratisyen hekim olmak isteyenlerin;
- Çok üstün bir akademik yeteneğe ve belleğe sahip,
- Kimya ve biyoloji konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
- İnsanlara karşı saygılı, onların duygularını anlayabilen,
- Olayları derinliğine araştırma merakı duyabilen,
- Okumayı seven, meslek yaşamı boyunca tıptaki yenilikleri izleme sorumluluğu üstlenebilecek,
- Temizliğe özen gösteren, dikkatli, sabırlı, gerektiğinde fedakarlıktan kaçınmayan,
- Elleri, görme, işitme organları sağlam, ruhsal durumunda bozukluk olmayan,
- Yaralardan, pis kokulardan rahatsız olmayan, soğukkanlı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Pratisyen hekimler özel ve resmi hastanelerde, dispanserlerde, klinik, muayenehane vb. yerlerde görev yaparlar. Çalışma ortamı genellikle temizdir. Hekimlerin çalışma saatleri düzensizdir. Hafta sonu ve gece nöbetleri vardır. Acil hastalar için günün her saatinde göreve çağrılabilirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Hekim olmak isteyen kimseler aşağıdaki üniversitelere bağlı tıp fakültelerinde eğitim alabilirler.
- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fak (Bolu),
- Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi (Aydın),
- Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Afyonkarahisar),
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya),
- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ankara),
- Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Erzurum),
- Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ankara),
- Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi (Manisa),
- Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi (Sivas),
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi (Çanakkale),
- Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (Adana),
- Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi(Diyarbakır),
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC),
- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (İzmir),
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (İzmir),
- Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi (Kayseri),
- Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi (Elazığ),
- Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Askeri Tıp Fakültesi (Ankara),
- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ankara),
- Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi (Gaziantep),
- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tokat),
- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ankara),
- Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi (Şanlıurfa),
- İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi (Malatya), (İngilizce)
- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İstanbul),
- Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi (Kars),
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi (Kahramanmaraş),
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi (Trabzon),
- Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (Kırıkkale),
- Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi (İzmit),
- Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İstanbul),
- Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi (Mersin),
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (Samsun),
- Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (Eskişehir),
- Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (Denizli),

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

- Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi (Konya),
- Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi (Konya)
- Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi (Isparta),
- Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi (Edirne),
- Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ankara),
- Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (Bursa),
- Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İstanbul),
- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi (Van),
- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi (Zonguldak),

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Biyoloji,
- Fizik, Kimya.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine girebilmek için,

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Tıp lisans programı için Sayısal (SAY-2) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Tıp lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Tıp fakültelerinde eğitim teorik ve uygulamalı olarak 6 yıldır, uzmanlık eğitimi süresi ise 2-5 yıl arasında değişmektedir.
Tıp fakültesinde; 1. yıl içinde fizik, kimya gibi fen dersleri, ayrıca bazı tıp fakültelerinde tıbba başlangıç olmak üzere hücrenin yapısı ve görevleriyle ilgili dersler okutulmaktadır.
2. ve 3. sınıflarda insan vücudunun anatomisi ve fizyolojisi (yapısı ve işleyişi) ile hastalıklardan korunma ve tedavi dersleri işlenir. 4. ve 5. sınıflarda hastane içinde hasta başı eğitimleri (klinik stajlar) yapılır. Altıncı sınıfta tıp öğrencisine "intern" adı verilir. İnternler eğitim hastanesinde bir hekim gibi çalışarak iş başında eğitim görürler.
Stajlar sırasında, hasta muayene ederler, tedavi yöntemlerini uygulamasını öğrenirler, ameliyatlara girerler, yaralara dikiş atarlar, doğum yaptırma, aşı yapma, kan alma, enjeksiyon yapma, laboratuar incelemeleri, acil vakalara yaklaşım ve müdahale gibi konularda uygulamalı eğitim görürler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara "Pratisyen Hekim"lisans diploması ve Pratisyen Hekim unvanını verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Ülkemizde, sağlık personeline, özellikle de pratisyen hekime çok ihtiyaç vardır. Halen ülkemizde 70.000 dolayında hekim vardır. Bunların yarısından biraz fazlası pratisyen, geri kalanı uzman hekimdir. Günümüzde hekimlerin iş bulmaları diğer mesleklere kıyasla daha kolay olmakla birlikte, hekim sayısının giderek artmasına bağlı olarak iş bulmaları da giderek güçleşmektedir.
- Pratisyen hekimler sağlık ocakları, Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri, Verem Savaş Dispanserleri, SSK dispanserleri, Kurum Hekimlikleri, Devlet hastanelerinin acil servisleri, özel hastane ve polikliniklerde hekim ve yönetici olarak çalışabilirler.
- Özellikle 1980 sonrası tıp fakültelerinden yılda yaklaşık olarak 5000 doktor mezun olmaktadır. Ülkemizde hızlı bir şekilde artan doktor sayısına oranla, sağlık kuruluşları ve hastanelerde aynı oranda artış olmamaktadır. Bu duruma bir de son yıllarda zorunlu hizmet uygulamasının kaldırılmış olması eklenince, hekimler ciddi bir şekilde işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalmışlardır.
- Günümüzde özellikle büyük şehirlerde sağlık ocaklarının, özel muayenehanelerin, özel hastanelerin ve kamu hastanelerinin sayısı artmaktadır. Bu kuruluşlardan en çok kamu hastanelerin de yığılma vardır. Ancak kamuda çalışan hekimlerin çoğunluğu da özel hastane ve muayenehanelerde ek görev almaktadırlar. Bu durumda çalışan bir doktor birden fazla kuruluşta çalışırken yeni mezun olmuş hekimler iş bulmakta zorluk çekmektedirler. Yeni mezun doktorların yoğun olarak özel hastanelerde ve özel muayenehanelerde görev aldıkları görülmektedir.
- Son yıllarda Sağlık Bakanlığı planları kapsamında bulunan Aile Hekimliği uygulamaları ile insan topluluklarının tedavilerinin daha kolay yapılabileceği, böylece hekimlerin bir kısmının iş bulma sorunlarına çözüm getirilebileceği düşünülmektedir.

GELECEKTE MESLEKTE GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

- Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de tıp alanında çok hızlı değişmeler olmaktadır. Bir yandan bir çok hastalığa çareler aranırken, diğer yandan da yeni yeni hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Bütün bu hastalıklarla mücadele ederken, lâboratuar çalışmalarındaki yeniliklere paralel olarak tıpla ilgili elektronik araç-gereçler de yenilenerek, daha gelişmiş ve modern bir anlayışla çalışmalara devam edilmektedir.
- Şüphesiz tıbbi araştırmalar bugün olduğu gibi gelecekte de tüm hızıyla devam edecektir. Ancak, muayene, teşhis ve tedavi kolaylığı açısından yeni geliştirilecek cihazlar hekimlerin işini biraz daha kolaylaştıracaktır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Türk Eğitim Vakfı gibi yardım Kurumları tarafından verilen öğrenci kredisinden isteyen ve durumu uygun olan öğrenciler yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Tıp fakültelerini 6 yıl okuyup bitirenler Pratisyen hekim olarak devletin belirlediği maaşla çalışırlar. Pratisyen Hekim olan kişiler, ÖSYM tarafından yapılan " Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı "nda başarılı oldukları takdirde değişik alanlardan birinde uzmanlık eğitimi alırlar. Bu durumdaki hekimlerin resmi görevleri dışında serbest çalışma imkanları da olduğu için, iyi bir kazanç elde etme şansına sahiplerdir. Kazancın oranı biraz da kişinin çalıştığı kente ve bilgi-becerisine göre değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Tıp çok geniş bir alandır. Uzmanlaşmanın erken başladığı alanların başında gelir.Pratisyen hekim olan kimse ÖSYM tarafından yapılan "Tıpta Uzmanlık Sınavı"nda başarılı olduğu takdirde, aşağıda belirtilen alanlardan birinde uzmanlaşabilirler.

A- Koruyucu Hekimlik Uzmanlık Dalları:
1- Halk sağlığı: Epidemiyoloji (tıpta araştırmaların yöntem bilimi) ve biyoistatistik, sağlık yönetimi, anne-çocuk sağlığı ve aile planlaması, toplum beslenmesi, iş sağlığı, çevre sağlığı, toplum beslenmesi, sağlık eğitimi, tıbbi sosyoloji ve sağlık ekonomisi konularında çalışmaların yapıldığı alandır. Uzmanlık (ihtisas) süresi 3 yıldır.
2- Spor Hekimliği: Profesyonel olarak sporla uğraşan kişilere yönelik çalışmaların yapıldığı alandır. İhtisas süresi 2 yıldır.
3- Hava ve Uzay Hekimliği: Özellikle astronotların ve bu alanda çalışanların sağlıklarıyla ilgilenen alandır. İhtisas süresi 2 yıldır.
4- Deniz ve Sualtı Hekimliği: Sualtı çalışmaları yapan kişilere yönelik çalışmaların yapıldığı bir alandır. İhtisas süresi 2 yıldır.
5- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji: Bulaşıcı hastalıkların tanı ve tedavilerini yapan bölümdür. Uzmanlık süresi 4 yıldır.
6- Aile Hekimliği: Yaş, cins ve hastalık ayırımı yapmaksızın kişilere, ailelere ve kendine bağlı topluluğa, kişisel, devamlı ve ilk basamak tedavi hizmeti veren uzmanlık dalıdır. Uzmanlık süresi 3 yıldır.

B- İyileştirici Hekimlik (Klinik) Uzmanlık Alanları:
1- İç Hastalıkları (Dahiliye): Kalp, akciğer, mide, bağırsak, karaciğer gibi tüm organların hastalıklarını inceleyen bir bölümdür. İhtisas süresi 4 yıldır.
2- Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz: Akciğer hastalıklarını konu alan cerrahi bilim dalıdır. İhtisas süresi 4 yıldır.
3- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları: Yeni doğmuştan 15 yaşına kadar olan çocuğun sağlığı ile ilgili bölümdür. İhtisas süresi 4 yıldır.
4- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri): Psikolojik bozukluklarla ilgilenilen tıp dalıdır. İhtisas süresi 4 yıldır.
5- Deri ve Zührevi Hastalıklar: Ciltdeki tüm hastalıklar ve cinsel temaslarla bulaşan hastalıkları kapsamına alan tıp dalıdır. İhtisas süresi 3 yıldır.
6- Nöroloji (Asabiye) Sinir Sistemi Hastalıkları: İnsan yapısında sinir sisteminde meydana gelen bozuklukları inceleyen bir bölümdür. İhtisas süresi 4 yıldır.
7- Genel Cerrahi: Tüm ameliyatları kapsayan bölümdür. Örn: Guatr ameliyatı, mide ameliyatı gibi, ihtisas süresi 4 yıldır.

G- MESLEKTE İLERLEME

8- Çocuk Cerrahisi: Ameliyatla ilgilidir, fakat özellikle çocukların ameliyatı ile ilgili bölümdür. İhtisas süresi 4 yıldır.
9- Göğüs Cerrahisi: Ameliyatla ilgili bir alandır. (Örn: Akciğer ameliyatı) İhtisas süresi 4 yıldır.
10- Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöröşüroji): Beyin ve omiriliği kapsayan bölümdür. İhtisas süresi 5 yıldır.
11- Plastik ve Rekonstrüktif (Mikro) Cerrahi: Omurgada oluşan tüm şekil bozukluklarının ve aynı zamanda estetik güzellikde gözönüne alınarak ameliyatların (Örn; yanık, tavşan dudaklılık, cildin düzeltilmesi gibi çalışmaların) yapıldığı bölümdür. İhtisas süresi 5 yıldır.
12- Kalp ve Damar Cerrahisi: Tüm damar sistemi ve kalbi kapsayan cerrahidir. İhtisas süresi 5 yıldır.
13- Anestezi ve Reanimasyon (Bayıltma ve Ayıltma): Özellikle ameliyathanede ameliyat esnasında narkozun verilmesi ve ameliyat sonrası narkozun kesilmesi gibi çalışmaların yapıldığı bölümdür. İhtisas süresi 4 yıldır.
14- Kadın Hastalıkları ve Doğum: Kadın üreme organlarının hastalıkları ve doğum ile ilgili alandır. İhtisas süresi 4 yıldır.
15- Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları: Kulak-burun ve boğazda oluşan sağlık sorunlarını inceleyen alandır. İhtisas süresi 3 yıldır.
16- Göz Hastalıkları: Göz ile ilgili her türlü hastalığın iyileştirimesi ile ilgili çalışmaların yapıldığı alandır. İhtisas süresi 3 yıldır.
17- Üroloji (Bevliye): İdrar kesesinin, idrar yollarının ve erkek üreme organlarının hastalıklarını inceleyen bölümdür. İhtisas süresi 4 yıldır.
18- Ortopedi ve Travmataloji: İskeletin doğuştan gelen bozukluklarını (kamburluk, kemik büyümesi, birleşik parmak) ve çeşitli çarpma, düşme sonucu oluşan kırık ve çıkıkları tedavi eden bölümdür. İhtisas süresi 4 yıldır.
19- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Asabiye, dahiliye ve ortopedi kliniklerinin ortak çalıştığı, hastaların hareket kısıtlılığı ile ilgili olan bölümdür. İhtisas süresi 3 yıldır.
20- Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji: Kaplıcalar, içmeceler, çamur banyoları, iklimle hastalıkların tedavileri ve sağlık arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Uzmanlık süresi 3 yıldır.
21- Radyodiagnostik (Patoloji Laboratuar): Laboratuardaki tüm çalışmaları kapsayan alandır. İhtisas süresi 3 yıldır.
C- Laboratuar Uzmanlık Alanları:
1- Biyokimya ve Klinik Biyokimya: Laboratuarla ilgili tüm araştırmalarla ilgilenen alandır. İhtisas süresi 3 yıldır.
2- Patolojik Anatomi: Vücuttan alınan doku ve sıvı örneklerinin incelendiği bölümdür. İhtisas süresi 3 yıldır.

G- MESLEKTE İLERLEME

3- Tıbbi Farmakoloji: İlaçların canlı dokular üzerindeki etkilerinin incelendiği, deneyler ve araştırmaların yapıldığı bir bölümdür. İhtisas süresi 3 yıldır.
4- Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji: Laboratuarla ilgili tüm çalışmaları kapsayan alandır. İhtisas süresi 3 yıldır.
5- Tıbbi Parazitoloji: Bağırsaklarda bulunan parazitlerin incelenmesi ile ilgili bölümdür. İhtisas süresi 3 yıldır.
D- Akademik Uzmanlık Dalları:
1- Adli Tıp: Adli vakaları inceleyen bölümdür. İhtisas süresi 2 yıldır.
2- Anatomi: Genel olarak insan vücudunun kas ve iskelet yapısını inceleyen bölümdür. İhtisas süresi 2 yıldır.
3- Fizyoloji: Vücudun fizyolojik yapısının hücrelere kadar incelenmesi ile ilgili bölümdür. İhtisas süresi 2 yıldır.
4- Fizyopatoloji: Çeşitli hastalıkların tespiti için vücudu inceleyen bölümdür. İhtisas süresi 3 yıldır.
5- Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji: Hücre yapısının ve doğacak olan ceninin doğum anına kadar incelendiği bölümdür. İhtisas süresi 2 yıldır.
6- Tıp Tarihi ve Deontoloji: Tıp tarihini, bu alanda hizmet vermiş olan kimseleri, kullandıkları yöntemleri inceleyen bölümdür. İhtisas süresi 2 yıldır.
7-Tıbbi Genetik: Tüm genetik yapıyı inceleyen bölümdür. İhtisas süresi 2 yıldır.
8-Nükleer Tıp: Radyolojinin en gelişmiş halidir. Tıptaki en son gelişmelerle çalışılan bölümdür. Örn: Kanserli hücrelerin görülmesi, incelenmesi gibi. İhtisas süresi 3 yıldır.

BENZER MESLEKLER

- Diş hekimi,
- Veteriner.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Türkçe Sözlük ve Yayın Kılavuzu (Sabah Yayınları),
- H.Ü. Tıp Fakülteleri Öğretim Üyeleri,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

230-PSİKOLOG

TANIM

İnsan ve hayvan davranışlarını, zihinsel süreçlerini, yapı ve süreçlerini, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen, davranış bozukluklarının ve gelişim sorunlarının teşhis ve tedavisi yönünde faaliyetlerde bulunan kişidir.

A- GÖREVLER

- Doğum öncesi dönemden başlayarak çocuklukta, gençlikte, yetişkinlik ve yaşlılıkta zihinsel ve fiziksel gelişim süreçlerini inceler. Yaşa bağlı davranış değişikliklerinin tanımlanması, açıklanması ve ölçülmesiyle ilgilenir,
- Organik süreçlerin davranış, düşünce ve duygular üzerindeki etkisini inceler.Biyolojik sistemler ile zihnin işlevi ve davranış arasındaki ilişkiyi inceler. Beynin biyokimyasal mekanizmaları, beyin mekanizmalarının fonksiyonları, kimyasal ve fiziksel değişikliklerin davranışlara ve duygulara etkisini araştırır,
- Öğrenme, bellek, duyum, algı, biliş, güdü, duygular gibi süreçleri inceler. Bilişsel psikofizyoloji ve nöropsikoloji alanlarında laboratuar veya alan deneyleri ve değerlendirme yapar,
- Etkili öğrenmenin gerçekleştirilmesi için programların geliştirilmesi, her yaştaki insanın eğitimi için gerekli araç, gereç, ve yöntemleri geliştirir,
- Kaygı, sosyallik, başarı gereksinimi, saldırganlık vb kişilerarası farklılıkları inceler,
- Zihinsel, davranışsal ve ruhsal bozuklukların değerlendirilmesi, nedenlerinin araştırılması ve iyileştirilmesiyle ilgilenir,
- İnsanların birbirleri ile nasıl etkileşime girdiklerini ve sosyal çevrelerden nasıl etkilendiklerini, önyargı ve tutumların nasıl geliştiğini inceler,
- Psikolojik etkenler ile fiziksel sağlık ve hastalık arasındaki ilişkiyi inceler. Hastalıkların önlenmesi ve sağlığın sürdürülebilmesi için araştırmacı ve uygulamacı olarak çalışır. Sağlığı ve hastalığı etkileyen biyolojik, psikolojik ve sosyal etmenlerle ilgilenir,
- İyileştirme ve üretimi arttırma amacıyla psikolojik ilkeleri iş yaşamına uygular. Örgütsel yapı, iş verimi, iş doyumu, tüketici davranışı, personel seçimi, personelin geliştirilmesi vb konularda çalışır,
- Psikolojik ilkelerin trafik ve yol güvenliği alanına uygulanmasını sağlar.Sürücü yeteneklerinin psikoteknik değerlendirmesini yapar,
- Psikolojinin ilkelerinin hukuk alanında uygulanmasına katkıda bulunur,
- Psikolojinin ilkelerinin spor ortamına uygulanmasını sağlar,

A- GÖREVLER

- Psikolojik bilginin elde edilmesi ve uygulanması sırasında kullanılacak teknik ve yöntemler üzerinde çalışır. Test geliştirir. Araştırma desenleri, veri analizi ve verilerin yorumlanması konularında çalışır,
- Etik ve bilimsel ilkeler doğrultusunda araştırma yapar ve bu araştırma sonuçlarının uygun alanlarda kullanımını sağlar,
- İnsanlarda görülen normal ve normal dışı davranışları; düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi insanın psikolojik süreçlerini inceler,
- İnsan ve hayvan davranışlarının fizyolojik nedenleri konusunda araştırmalar yapar,
- İleri derecede davranış bozukluklarının tanı ve tedavisine yönelik çalışmalarda (psikoterapi) bulunur. Hafif uyum sorunlarının çözümlenmesine yönelik danışmanlık yapar,
- Genel olarak psikolojik gereksinimleri ve sorunları saptar. Çözüm yollarını araştırır,
- Bireylerin mesleki uyumlarının, kişiler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesine çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Objektif ve projektif testler (zeka testleri, nöropsikolojik testler, kişilik testleri, yetenek testleri, tutum testleri, tutum ölçekleri, ilgi envanterleri, anketler gibi), gözlem ve görüşme kayıtları, istatistiksel veriler.
- Çalışma masası, büro malzemeleri, teyp, kaset, televizyon, video ve bilgisayar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Psikolog olmak isteyenlerin;
- Normalin üzerinde genel akademik yeteneğe,
- Üst düzeyde sözel yeteneğe sahip,
- Sosyal bilimlere, özellikle psikolojiye ilgili ve bu konuda başarılı,
- İnsanlarla iletişimde bulunmaktan ve onlara yardım etmekten hoşlanan,
- Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Başkalarını etkileyebilen,
- Kendisi ile barışık, sabırlı, hoşgörülü ve sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Psikologlar genellikle kapalı ortamlarda, oturarak çalışırlar. Görevlerini yaparlarken hizmet verdikleri bireylerle, çalıştıkları kurumdaki yönetici ve diğer personelle ve meslektaşları ile iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi çeşitli üniversitelerin edebiyat, fen-edebiyat, iktisadi, idari ve sosyal bilimler, fen-insani bilimler ve edebiyat fakültelerinin "Psikoloji" bölümleri ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin Psikoloji bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Psikoloji, sosyoloji, felsefe ve mantık,
- Türkçe,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

- Lise ve dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Psikoloji lisans programı için yeterli Eşit Ağırlık (EA) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Psikoloji lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe- Matematik, Sınıf Öğretmenliği ile, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıl süreli olup; eğitimleri süresince öğrenciler: Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil gibi dersler alırlar.
Eğitimin 1.yılında; Psikolojiye Giriş, İstatistiğe Giriş, Biyoloji, Matematik, Ruh Sağlığına Giriş, Motivasyon ve Heyecan, Psikolojiye Giriş, Gelişim Psikolojisine Giriş, Sosyal Psikolojiye Giriş,
2. yılında; Araştırma Yöntem ve Teknikleri, İstatistik Metotları, Gelişim Psikolojisi, Fizyoloji, Sosyal Psikolojiye Giriş, Öğrenme Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji, Hafıza ve Dikkat, Sosyal Psikolojide Yaklaşımlar,
3. yılında; Psikolojik Testler (Zeka-Uygulama), Şahsiyet Psikolojisi, Sosyal Psikolojide Araştırmalar, Öğrenme Psikolojisi, Anormal Davranışlar Psikolojisi, Psikolojik Danışmanlık, Klinik Psikoloji ve yine Gelişim Psikolojisi ile Araştırma Yöntem ve Teknikleri,
4. yılında; Psikolojik Testler (Kişilik-Uygulama), Psikopatoloji, Psikosomatik Hastalıklar, İletişim Psikolojisi gibi meslek derslerini ve Felsefe, Sosyoloji ve Sosyal Antropolojinin temel derslerini alırlar.
Özellikle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İş Psikolojisi, Psikoteknik gibi Endüstriyel Psikolojiye yönelik derslere de yer verilmektedir. Eğitimleri sırasında öğrencilerin staj yapabilmeleri de söz konusudur.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Psikoloji" lisans diploması ve Psikolog unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ayrıca, Psikoloji Bölümü bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Psikoloji Öğretmeni olabilirler.
Bugün ülkemizde psikologlar Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı ruh ve sinir hastanelerinde, ruh sağlığı merkezlerinde, kreş ve çocuk bakımevlerinde, huzurevlerinde, çocuk ıslahevleri ve cezaevlerinde psikolog; rehberlik araştırma merkezlerinde okul psikologu olarak görev almaktadırlar. Halen psikologlar için özel ya da resmi endüstri kuruluşlarında çalışma olanağı sınırlıdır. Ancak endüstri geliştikçe ve iyi eleman yetiştikçe bu alanlarda da psikologların iş bulma olanaklarının artacağı söylenebilir.
Psikoloji bölümünü bitiren bir kimse, eğitimi sırasında felsefe, sosyoloji gibi alanlarda yeterli düzeyde eğitim görmüş olmak ve öğretmenlik sertifikası almak koşulu ile orta dereceli okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak görev alabilirler. Okullarda rehber öğretmen olarak görev alanlar da bulunmaktadır. Halen rehberlik araştırma merkezlerinde okul psikologlarına ve kliniklerde psikologlara gereksinme duyulmaktadır. Mevcut ve açılmakta olan üniversitelerin de psikoloji alanında öğretim elemanlarına gereksinmeleri artmaktadır. Bir psikoloji mezununun doyurucu bir iş bulabilmesi için psikolojinin belli bir dalında lisansüstü eğitim görmesi gereklidir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca ve çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler.

EĞİTİM SONRASI

Psikologlar, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları durumunda 8. derecenin 1 kademesinden işe başlarlar.
Özel sektörde ise ücretler kişinin tecrübesine, işteki başarısına, çalıştığı kurumun yapısına göre belirlenmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Psikologlar, gelişim dönemlerine özgü davranışlar ve zihinsel özellikler, sosyal çevrenin psikolojik olaylara etkisi, işçi-işveren ve iş ilişkileri, psikolojik nedenlere dayalı uyum ve davranış bozuklukları, psikolojik davranış ve süreçlerin ölçülmesi ve istatistiksel analizi, davranış nedenlerinin araştırılması ve benzeri konulardaki çalışmalara ağırlık vererek klinik, deneysel, danışmanlık, eğitimsel, endüstriyel ve personel, okul, sosyal, gelişimsel, kişilik ve psikometrik psikoloji alanlarından birinde uzmanlaşabilirler.
Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, uzmanlık alanları, tecrübeleri, kurum ve kuruluşların hizmet içerikleri doğrultusunda yönetim kademelerinde yer alabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Psikiyatr (Ruh Hastalıklar Uzmanı),
- Psikolojik Danışman.

H- EK BİLGİLER

Psikoloji, kuramsal ve uygulamalı psikoloji adı altında iki dala ayrılır.
Kuramsal Psikoloji: Bu dal, öğrenme, düşünme, güdüleme gibi psikolojik süreçlerle ilgilidir. İnsan ve hayvanlar üzerinde laboratuarda deneyler yaparak psikolojik olayları inceleyen "Deneysel Psikoloji"; davranışların fizyolojik temellerini araştıran "Fizyolojik Psikoloji"; toplum tarafından etkilenen insan davranışlarını inceleyen "Sosyal Psikoloji"; insanda düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi psikolojik süreçlerin gelişimini inceleyen "Gelişim Psikolojisi" ve normal dışı davranışları inceleyen Anormaller Psikolojisi" kuramsal psikoloji grubuna girer.
Uygulamalı Psikoloji: Kuramsal psikolojinin verileri günlük yaşamda insan davranışları ile ilgili sorunları gidermede kullanılır. İleri derecede uyum bozukluğu gösteren kimselerin davranışlarının nedenlerini ve tedavi yöntemlerini inceleyen "Klinik Psikoloji"; endüstride üretimi artırmak için en uygun elemanların seçimini ve çalışma ortamında olumlu ilişkiler kurulmasını sağlayan, tüketicinin isteklerini saptayan "Endüstri Psikolojisi"; hafif uyum sorunları olan kimselere yardım yollarını araştıran "Danışma Psikolojisi"; okulda öğrenme sürecini ve öğrencilerin başarısızlık sorunlarını inceleyen "Okul Psikolojisi" uygulamalı psikolojinin başlıca alanlarıdır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açık öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi 2000 (ÖSYM) Prof. Dr. Y. KUZGUN,
- Meslek Danışma komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ile Değişiklik yapılmasına dair Esaslar (31/03/2003 Gün ve 4 Sayılı Kararla Değişik 01/06/2000 Gün ve 340 Sayılı Karar)


İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

231-RADYOLOJİ (RÖNTGEN) TEKNİSYENİ

TANIM

Hekimlerin verdiği yönergeye göre, hastanın vücudunun belirli kısımlarının, filmini röntgen denen cihazla çeken kişidir.

A- GÖREVLER

- Film çekilecek hastayı hazırlayarak röntgen masasında uygun pozisyonda durmasını sağlar ve yapılacak işlemle ilgili bilgiler verir,
- Hastayı ve röntgen tüpünü film çekilecek bölgenin hizasına getirip kumanda düğmelerine basarak röntgen filmi çeker,
- Çekilen filmin banyosunu yapar, dosyalara yerleştirir ve üzerine hastanın künyesini yazar. Filmin ilgili servis veya polikliniklere teslim edilmesini sağlar.
- Röntgen arşivinin düzenli olarak çalışmasını sağlar, laboratuar istatistikleri hazırlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Röntgen cihazları, filmler, film kasetleri, enjektör ve çeşitli ilaçlar,
- Kurşun gözlük, kurşun paravana,
- Banyo tankları, kurutma dolapları,
- Çeşitli kırtasiye malzemeleri ve röntgen havale kartları vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Radyoloji (röntgen) teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Göz-el koordinasyonu gelişmiş,
- Fen alanına özellikle fizik ve biyoloji konularına ilgili,
- İnsanlarla işbirliği içinde çalışmayı seven,
- Söylenen veya yazılan talimatları anlayan ve bunları uygulayabilen,
- Bedence güçlü ve dayanıklı,
- Gözleri sağlam, dikkatli, sorumlu ve tedbirli,
- Güler yüzlü ve sabırlı,
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Röntgen teknisyenleri, hastane ve dispanserlerde, karanlık odalarda görev yaparlar. Görevleri sırasında cihaz kullandıkları için birinci derecede makinelerle ilgili görünürler, ancak insan ilişkileri bu meslekte çok önemlidir. Sürekli X ışınları altında çalışmak bazı hastalıklara yol açabileceği için röntgen teknisyenleri ya ek tazminat alırlar ya da erken emekli olabilirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Radyoloji teknisyenliği mesleğinin eğitimi Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık meslek liseleri "Radyoloji Teknisyenliği" bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Fen Bilgisi.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mili Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı sağlık meslek liseleri "Radyoloji Teknisyenliği" bölümüne girebilmek için;
Milli Eğitim Bakanlığının tarafından yapılan Orta Öğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS)nda başarılı olmak,
İlköğretim okulu 8. sınıfta öğrenim görüyor olmak veya mezun olmak,
Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 16 yaşını bitirmemiş olmak.
Sağlık meslek lisesinin "Radyoloji Teknisyenliği bölümüne önkayıt yaptırıp, önkayıt yaptıranlar arasından diploma notuna göre sıralamaya girildiğinde kesin kayıt hakkı kazanılır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Sağlık meslek liselerinde eğitim 4 yıldır.
Öğrenciler eğitimleri süresince;
- Diğer liselerde uygulanan tüm kültür dersleri; Tarih, Coğrafya, Matematik, Felsefe, Fen, Türkçe, Yabancı Dil, Trafik ve İlk Yardım derslerinin yanı sıra meslek derslerini de ağırlıklı olarak almaktadırlar.
- Eğitimin 1. yılında pratik eğitim ile teorik eğitim bir arada okullarda verilmektedir. 2, 3 ve 4. yıllarda pratik eğitim sağlık kuruluşlarında ağırlıklı olarak, teorik eğitim ise yine okulda verilmektedir.
Uygulama eğitimi sırasında kazandırılan bilgi ve beceriler;
- Hastaneyi ve röntgen laboratuarlarının fiziki yapısını tanımak,
- Grafi ve skopide uygulama yapacağı röntgen makinesinin teknik özelliklerini ve makinenin kaç miliamper güçten oluştuğunu bilmek, hangi miliamper kademelerinin hangi vücut kısımları grafilerinde kullanılacağını makine üzerinde göstermek ve yaptırmak,

D- MESLEK EĞİTİMİ

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

- Radyografi, radyoskopi ve radyoterapi uygulamalarında hastanın hazırlığı, pozisyon verilmesi, çekim teknik işlerini yaptırarak beceri kazanmalarını sağlamak,
- Çekilen filmlerin banyolarını ve bu işlemleri takip etmek, filmlerin kurutulması ve üzerinin yazılması, hazır hale getirilmesi ve film raporlarının daktilo edilmesi konusunda beceri kazandırmak,
- Röntgen laboratuarına gerekli malzemenin temini işlemlerini yapmak ve yaptırmak ile,Sağlık personeline yakışır tutum ve davranışlar kazandırılır.
Ayrıca, 9. sınıtfa genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersleri de verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini tamamlayanlar meslek lisesi diploması ve "Radyoloji Teknisyeni" ünvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Ülkemizde yatılı olarak eğitim veren sağlık meslek liseleri kademeli olarak üniversitelere bağlandığından gündüzlü olarak eğitim yapan sağlık meslek liselerinden mezun olan öğrenciler Sağlık Bakanlığı'nın yatılı ve yatısız tedavi kurumları ile koruyucu sağlık hizmetleri veren kuruluşlarında kadro imkanlarına göre atama sonucu görev almaktadırlar. Ayrıca SSK, üniversite ve çeşitli kuruluşlara bağlı hastanelerde, klinik ve polikliniklerde ve özel sektörde görev alabilmektedirler.

- Bu meslekte hem bayanlar hem de erkekler rahatlıkla çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Sağlık meslek liselerinde okuyan öğrenciler için herhangi bir maddi kazanç söz konusu değildir.

EĞİTİM SONRASI

Radyoloji teknisyenleri Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve üniversitelere bağlı kurumlarda işe başlarlarsa 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışırlar. Ücretleri asgari ücret baz alındığında bunun 2-3 katı civarındadır. Özel klinik veya polikliniklerde ise ücret işteki pozisyonlarına göre değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Sağlık meslek liselerinin Radyoloji Teknisyenliği bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde Radyoloji, Radyoterapi, Sağlık kurumları işletmeciliği (açık öğretim) Elektronörofizyoloji, Fizik Tedavi ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca, sağlık meslek liselerinin radyoloji teknisyenliği bölümünden mezun olanlar üniversitelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Yüksekokuluna başvurduklarında ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
Meslek mensupları hizmet verdikleri kurumların bünyesinde yapılan hizmet-içi eğitim programıyla mesleki bilgilerini geliştirebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Radyoloji Teknikeri,
- Radyolog (Tıp doktorluğu uzmanlık alanı).

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Yatılı Tedavi Kurumlar İşletme Yönetmeliği,
- Meslek elemanları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,
- [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] 29/05/2006
- [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] 29/05/2006
- ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu.
- 2005 Orta Öğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu
- ORTA ÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TALİM VE TERBİYE KURULUNUN 07/06/2005 TARİH VE 184 SAYILI KARARI, [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] 29/05/2006

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

Sağlık Bakanlığı,
İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Yeni Başlık  Cevap Yaz
Toplam 8 Sayfa:   «ilk   <   3   4   5   6   7   8   >   son» Forum Ana Sayfası  »  Üniversiteler
 »  Üniversitelerin meslek Rehberi (A dan Z ye)

Forum Ana Sayfası

 Bu konuyu 2 kişi görüntülüyor:  2 Misafir, 0 Üye
 Bu konuyu görüntüleyen üye yok.

Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2014   phpKF Ekibi

Bilginin Adresi.semih71.com


Portal Mobil RSS