www.semih71.com  
Portal  |  Forum  |  Yardım  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
Bilgi Paylaştıkca Değerlidir...
Bir Milletin Kalkınmışlığı ve Zenginliği Bilgi Birikimiyle Orantılıdır...
Forum Ana Sayfası  »  Üniversiteler
 »  Üniversitelerin meslek Rehberi (A dan Z ye)

Yeni Başlık  Cevap Yaz
Toplam 8 Sayfa:   «ilk   <   1   [2]   3   4   5   6   7   >   son» 
BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRETMENİ
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 13.02.2011- 15:00
Alıntı yaparak cevapla  


54-BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, büro yönetimi ile ilgili eğitim veren kişidir.

- GÖREVLER

Büro yönetimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Büro yönetimi öğretmeni bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
- İşyerlerindeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

- Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
- Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
- Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, slayt, saydam, bilgisayar, daktilo, fotokopi makinesi, faks, bilgisayar yazılımları, CD vb.)

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Büro yönetimi öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Büro yönetimi öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Sözel ifade yeteneği gelişmiş,
- Ayrıntılara dikkat eden,
- Sınıfta iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- Empati kurabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
- Yenilikleri takip eden,
- Girişimci, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Büro yönetimi öğretmeni, sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve oldukça gürültülüdür.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Büro Yönetimi Öğretmenliği bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Sosyal Bilimler.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine başlayabilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı&#8217;nda (ÖSS) Büro Yönetimi Öğretmenliği lisans programı için yeterli Sözel-I (SÖZ- I) puanı almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Büro Yönetimi Öğretmenliği lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

- Meslek Liselerinin Büro Hizmetleri, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Hukuk Sekreterliği, Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Yönetim ve Ticaret Sekreterliği bölümü mezunları Büro Yönetimi Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

- Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Diş Teknik Sekreterliği, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Orta Kademe Yöneticilik, Sekreterlik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi İstatistik ve Bilgisayar ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Büro Yönetimi Öğretmenliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Öğrenciler eğitim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;

a) Genel Kültür Dersleri
Yabancı Dil, Genel Matematik, İnkılap Tarihi, Türk Dili.

b) Meslek Dersleri
Hukuk Başlangıcı, Genel Ekonomi, Genel Muhasebe, Büro Makineleri, Ticari Matematik, Genel İşletme, Organizasyon ve Yönetim, Kıymetli Evrak Hukuku, Büro Hizmetleri Teknikleri, Türkiye Ekonomisi, İş Hukuku, Güzel Konuşma ve Yazma, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama, İstatistik, Büro Otomasyonu, Haberleşme ve İş Yazışmaları, Masa Üstü Yayıncılık, Halkla İlişkiler, Protokol-İletişim, Örgütsel Davranış, Sekreterlik Tarihi, Büro Yönetimi ve Güncel Konular,
c) Pedagojik Formasyon Dersleri
Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Okul Deneyimi, Gelişim ve Öğrenme, Öğrenim Programı ve Değerlendirme, Öğrenim Teknikleri ve Matematik Gelişimi, Sınıf Yönetimi, Rehberlik, Eğitim Psikolojisi, Genel Öğretim Yöntemleri, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması.

Ayrıca eğitim sırasında okullar da uygulama çalışmaları da yapılmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Meslek eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Büro Yönetimi Öğretmenliği Lisans Diploması" ve unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Günümüzde, teknolojinin getirdiği yeniliklerle büro işlemlerini daha kısa sürede ve daha etkin yapmak mümkündür. Ancak bunun için yeni teknolojinin getirdiği araç ve gereçleri rahat kullanabilen, yöneticinin işlerini kolaylaştırabilen, büro işlerini etkin şekilde yapabilen kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Büro Yönetimi Öğretmenliği programını tamamlayan ve mezun olan öğrenciler meslek liselerinde büro yönetimi ve sekreterlik grubu öğretmeni, olarak yüksekokullarda öğretim görevlisi, eğitmen olmalarının yanısıra büro yöneticisi, sekreter, yönetici asistanı, yönetici sekreter vb. unvanlarla anılan nitelikli işgücünü oluşturmaktadır.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurt ve kredi hizmetlerinden yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

EĞİTİM SONRASI

Meslek eğitimini tamamlayan öğrenciler lisans diplomasıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilgili okullarda öğretim hizmetleri sınıfında belirlenen kadrolara atanırlar. Kadrolarına denk düşen derece ve kademe ile her yıl belirlenen katsayı ve tazminat oranlarına göre aylık maaş alırlar.

Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Özel sektörde çalışanların ücretleri ise karşılıklı anlaşma ile belirlenir. Bu miktar asgari ücretin 2 ile 4 katı arasında değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Kendi işyerlerini açabilirler. (Dershane, eğitim merkezleri vb.)

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde eğitim yöneticiliği yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Tüm öğretmenlikler,
- Sekreterlik.

H- EK BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Sürekli ayakta kalma neticesi bacaklarda varis hastalığına maruz kalınabilmektedir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Milli Eğitim Bakanlığı&#8217;na bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ile Değişiklik yapılmasına dair Esaslar (119 sayılı karar),
- ÖSYM Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS ) 2006 Kılavuzu,
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2006,
- [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız],
- Meslek Yüksek Okulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

55-BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK MESLEK ELEMANI

TANIM

İşletmede belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için yönetici tarafından planlanmış, koordine edilmiş kaynakların (insan, bilgi, parasal ve maddi v.b) uygun olarak yönetilmesinde yöneticiye yardımcı olan kişidir.

A-GÖREVLERİ

Büronun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere,

- Ofis yönetimi işlemlerini yürütür,
- Gelen giden evrak ile dosyalama işlemlerini yürütür,
- Telefon görüşmelerinin yapılması, gelen yazı ve resimlerin yöneticiye ulaştırılması, randevuların ayarlanması, misafirlerin karşılanması işlerini yapar,
- Yönetici için gerekli dokümanları hazırlar,
- Toplantı organizasyonu yapar,
- Seyahat organizasyonu yapar,
- Büroya ait araç-gereçlerin bakımı, onarımını yaptırır ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Bilgisayar, fax, telefon, fotokopi, hesap makinası, daktilo.
- Örgüt amacını ve hedeflerini kapsayan kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler.
- Çeşitli demirbaşlar (masa, sandalye, dolap vb)
- Kırtasiye malzemeleri (kağıt, kalem, büro malzemeleri)

B-MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Büro yönetimi ve sekreterlik meslek elemanı olmak isteyenlerin;

- Sözel yeteneği güçlü (düzgün ve akıcı bir dille konuşabilen),
- Görsel ve işitsel belleği kuvvetli,
- Kendine güvenen, güvenilir,
- İnsanları tanıyan ve etkileyebilen, sır saklayabilen,
- Sorumluluk sahibi,
- Güleryüzlü ve temsil yeteneğine sahip kimseler olmaları gerekir.

C-ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Büro yönetimi ve sekreteri meslek elemanı büroda görev yapar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Ancak çalıştığı işyerine bağlı olarak akşamları geç saatlere veya hafta sonları çalışma yapabilirler. Çalışma ortamı bilgi, belge ve insan ilişkileriyle ilgilidir. Çalışırken yöneticilerle, ziyaretçiler ve diğer çalışanlarla iletişimde bulunurlar.

D-MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümünde verilmektedir.
- Adana Çukurova Üniversitesi- Ceyhan MYO
- Adana Çukurova Üniversitesi- Kozan MYO
- Afyon Kocatepe Üniversitesi - Afyon MYO
- Afyon Kocatepe Üniversitesi -Bolvadin MYO
- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın MYO
- Ankara Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO
- Ankara Bilkent Ünv. Bilgisayar ve Tekno.ve Büro Yön. MYO
- Ankara Hacettepe Üniversitesi Ankara MYO
- Ankara Gazi Üniversitesi Çorum MYO
- Antalya Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO,
- Amasya Üniversitesi, MYO,
- Amasya Üniversitesi, Merzifon MYO,
- Balıkesir Üniversitesi Balıkesir MYO,
- Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilim.MYO
- Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Çanakkale MYO
- Diyarbakır Dicle Üniversitesi Çermik MYO
- Denizli Pamukkale Üniversitesi Bekilli MYO
- Denizli Pamukkale Üniversitesi Bozkurt MYO
- Denizli Pamukkale Üniversitesi Buldan MYO
- Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eskişehir MYO
- Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
- Edirne Trakya Üniversitesi Edirne MYO
- Edirne Trakya Üniversitesi Uzunköprü MYO
- Edirne Trakya Üniversitesi Babaeski MYO
- Edirne Trakya Üniversitesi Tekirdağ MYO
- Edirne Trakya Üniversitesi Çerkezköy MYO
- Edirne Trakya Üniversitesi Hayranbolu MYO
- Edirne Trakya Üniversitesi Marmara Ereğlisi MYO
- Edirne Trakya Üniversitesi Marmara Lüleburgaz MYO
- Elazığ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO
- Elazığ Fırat Üniversitesi Muş MYO
- Erzurum Atatürk Üniversitesi Erzincan MYO
- Erzurum Atatürk Üniversitesi Tercan MYO
- Erzurum Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat MYO
- Erzurum Atatürk Üniversitesi Narman MYO
- Erzurum Atatürk Üniversitesi Bayburt MYO,
- Gaziantep Üniversitesi Gaziantep MYO
- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya MYO
- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kırıkhan MYO
- Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur MYO
- Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Ağlasun MYO
- Isparta Süleyman Demirel Üniver. Bucak Hikmet Tolunay MYO
- Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Gölhisar MYO
- Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Atabay MYO
- Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir MYO
- Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Şarkikaraağaç MYO
- Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç MYO
- Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen MYO
- İstanbul Beykent Üniversitesi MYO
- İstanbul Fatih Üniversitesi MYO
- İstanbul Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO
- İstanbul Fatih Üniversitesi Ankara MYO
- İstanbul Anadolu Kültür ve Eğitim Vakfı Anadolu BİL MYO
- İzmir Dokuz Eylül Ğniversitesi İzmir MYO
- Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale MYO
- KKTC Gazimağosa Doğu Akdeniz Üniversitesi.Bil.veTek.MYO
- Kars Kafkas Üniversitesi Kars MYO
- Kars Kafkas Üniversitesi Ardahan MYO
- Kars Kafkas Üniversitesi Kağızman MYO
- Kayseri Erciyes Üniversitesi Nevşehir MYO
- Kayseri Erciyes Üniversitesi Kayseri MYO
- Kocaeli Üniversitesi Kocaeli MYO
- Kocaeli Üniversitesi Gebze MYO
- Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO
- Kütahya Dumkupınar Üniversitesi Kütahya MYO
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi K.Maraş MYO
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Afşin MYO
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elbistan MYO
- Mersin Üniversitesi Mersin MYO
- Mersin Üniversitesi Anamur MYO
- Mersin Üniversitesi Tarsus MYO
- Muğla Üniversitesi Muğla MYO
- Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ahmetli MYO
- Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gördes MYO
- Niğde Üniversitesi Niğde MYO
- Niğde Üniversitesi Aksaray MYO
- Niğde Üniversitesi Ortaköy MYO
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şebinkarahisar MYO
- Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Amasya MYO
- Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Merzifon MYO
- Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Havza MYO
- Sakarya Üniversitesi Sakarya MYO
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel MYO
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli MYO
- Şanlıurfa Harran Üniversitesi Şanlıurfa MYO
- Şanlıurfa Üniversitesi, Hilvan Üniversitesi Şanlıurfa MYO
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat MYO
- Trabzon Karadeniz Üniversitesi Trabzon MYO
- Trabzon KTÜ Giresun MYO
- Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Van MYO
- Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Adilcevaz MYO
- Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Ahlat MYO
- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çaycuma MYO
- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Devrek MYO

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe
- Sosyal Bilgiler

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

- Ticaret Meslek Lisesi, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Sekreterlik bölümü ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı, Anadolu Kız Meslek Lisesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü ile Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi Sekreterlik bölümlerinden mezun olanlar "Büro Yönetimi ve Sekreterlik" önlisans proğramına sınavsız olarak girebilirler.
- Meslek Liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli "Sözel (SÖZ)"puanı almaları koşulu ile ve sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde ÖSS puanlarına göre yerleştirilmektedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 2 yıldır.
Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar.

a) Genel Kültür Dersleri:
Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil.

b) Meslek Dersleri:
Matematik, Bilgisayar, Genel İşletme, Sekreterlik Bilgisi, Klavye Teknikleri, Hukukun Temel Kavramları, Protokol Bilgisi, Ekonomi, Genel İletişim, Örgütsel Davranış, Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri, Mesleki Yazışmalar, Büro Yönetimi, Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkiler, Sunum Teknikleri ve Çalışma Psikolojisi gibi dersler okutulmaktadır.

Ayrıca eğitim süresince aldıkları teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesine yönelik 1.ve 2.sınıf sonrasında işyerlerinde 8 haftalık zorunlu "Yaz Stajı" uygulaması bulunmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara önlisans diploması ile "Büro Yönetimi Sekreterlik Meslek Elemanı" unvanı verilir.

E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunu olanların iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pekçok kurum ve kuruluşda, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde çalışabilmektedirler. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Özel sektör kuruluşlarının vermiş olduğu burslardan yararlanabilirler. Staj dönemimde çalıştıkları işyerinden belli bir ücret alabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitim sonrası kamuya ait kurum ve kuruluşlarda görev alan büro yönetimi ve sekreteri meslek elemanı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Genel İdari Hizmetleri sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar.

- Özel sektörde işe başlayan meslek elemanı işyerinin kapasitesine göre genellikle asgari ücretle işe başlayarak, deneyimi arttıkça yabancı dil bilgisi, teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi gibi özellikleri de dikkate alınarak, ücret yükselebilmektedir. Yönetici konumunda ise bu ücretler daha da artabilmektedir.

G-MESLEKTE İLERLEME

Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunları AÖF İşletme Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümüne yatay (sınavsız) geçiş yapabilirler.

Büro Yönetimi Öğretmenliği, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Bilgi Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarına dikey (sınavlı) geçiş yapabilirler.

Çalıştıkları işyerinde yönetimin üst kademelerine çıkabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Yönetici Sekreteri,
- Bilgisayar Operatörü,
- Büro Elemanı,
- Tıp Sekreteri,
- Ticaret Sekreteri
- Hukuk Sekreteri,
- Büro Yönetimi Öğretmenliği,

I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Atatürk Üniversitesi Erzincan Meslek Yüksek Okulu İktisadi ve İdari Bilimler Bölüm Başkanlığı,
- Meslek Elemanları,
- ÖSYS 2005 Yüksek Öğretim Proğramları ve Kontenjanları Klavuzu,
- OSYM Meslek Yüksek Okulları ile Açıköğretim Önlisans
- Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kılavuzu-2005
- MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar

İ-AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

56-ÇAY EKSPERİ

TANIM

Çay fabrikalarına ait yaş çay alım yerlerinde, standartlara uygun körpe yaş çay alımını, muhafazası ve fabrikaya nakliyesini sağlayan kişidir.

A- GÖREVLER

Yaş çay satın alınması işleminde üreticiyle ilk teması çay eksperi yapmaktadır. Bu nedenle kaliteli çay alımı ve işlenmesinde en önemli görev ekspere düşmektedir.
- Kaliteli çay bitkisinin yetiştirilmesinde gözetilecek hususlar konusunda üreticileri aydınlatır,
- Üreticilerle iyi ilişkiler içerisinde bulunarak talep ve problemlerini fabrika yetkililerine bildirir,
- Yaş çay alım yerlerinde görevli diğer elemanların sevk ve idaresiyle, görevlerini talimat hükümleri çerçevesinde yürütmelerini sağlar,
- Üreticilerin, alım yerine getirmiş oldukları yaş çayın fabrikada bildirilen yaş çay alımı programı dahilinde satın alır,
- Alım yerlerine getirilen çayların sergi bezlerine serilerek karıştırılıp havalandırılmasını sağlar,
- Alım yerlerine getirilen çayları, standartlara uygunluğu halinde bekletilmeden satın alır,
- Ürünün standartlara uymayan kart, uzun dipli kısımlar ve yabancı bitki artıklarını seçtirerek uygun hale getirildikten sonra satın alır,
- Satın alınan çayın kalitesinden sorumlu olur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Hesap makinesi,
- Bilgisayar,
- Büro malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Çay eksperi olmak isteyenlerin;
- Biyolojiye ve ekonomiye ilgi duyan,
- Bitki yetiştirmekten ve açık havada çalışmaktan hoşlanan,
- Başkaları ile işbirliği yapabilen,
- Bedence güçlü
kimseler olmaları gerekir.

Görme işitme duyusunda, el ve ayaklarda ileri derecede bozukluk mesleğin yürütülmesini engeller.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çay eksperleri büroda ve arazide görev yaparlar. Mühendislerle işçiler arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlar. Çalışırken çay üreticileri, meslektaşları ve mühendislerle iletişim halindedirler. İş yerinde hem malzeme, hem de insanlarla ilgilidirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Meslek Yüksekokulu Çay Eksperliği bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Biyoloji,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin Çay Teknolojisi bölümünden mezun olanlar Çay Eksperliği ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli Eşit Ağırlıklı (EA) puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
Eğitim süresince öğrencilere; Matematik, Fizik, Genel Kimya, Genel Ekonomi, Botanik, Toprak Bilgisi, Tarımsal Ekoloji, İklim Bilgisi, Bitki Besleme ve Gübreleme Tekniği, Temel Bilgisayar, Ölçme Tekniği, Zirai Yayın ve Haberleşme, Yaş Çay Ürünü Alım Esasları, Çay Hastalık ve Zararlıları, Çay Tarımı, Hukuki ve İdari Mevzuat, Toprak Yönetimi ve Arazi Planlaması, Çay Analizleri ve Çay Teknolojisi gibi dersler verilmektedir.
Ayrıca bu bölüm öğrencilerinin 40 işgünü (8 hafta) mesleki staj yapma zorunluluğu vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Çay eksperliği ön lisans diploması ve "Çay Eksperi" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek yüksekokulu çay eksperliği programını bitirenler; kamu kuruluşlarında tekniker kadrosuyla çalışabilirler. Ayrıca özel kuruluşlarda teknik ara elemanı olarak çalışma şansına sahiptirler. Özel kuruluşlarda denetleyicilik, yöneticilik, üretim gibi görevler üstlenebilirler.

Ülkemizde son dönemlerde uygulamaya çalışılan kamu açıklarının kapatılması ve bütçenin personel giderlerinin asgariye indirilmesi politikaları sonucunda kamu kesiminde iş bulma olanağı azdır. Ancak çay sektörünün devamlılığı ve özel kuruluşlarda çalışma şansının olması nedeniyle, çay eksperliği teknikerlerinin işsizlik riski düşüktür. Çay eksperliğinin başlıca çalışma alanı Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) ve bağlı kuruluşlardır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun vermiş olduğu krediden yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda kamu kuruluşlarında çalışanlar 10. derecenin 1. kademesinden göreve başlamakta; teknik hizmetler sınıfından ücret almaktadırlar. Bu ücret asgari ücretin 2 katı civarındadır.

Özel kuruluşlarda çalışma durumunda ise alınan ücret işin pozisyonu, teknikerin yeteneği, tecrübesi ve işletmenin büyüklüğüne göre değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Çay eksperliği ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan sınavda başarılı oldukları takdirde, Kültür Bitkileri Üretim ve Pazarelaması, Ziraat Mühendisliği alanında dört yıllık lisans programına dikey geçiş yapabilirler
Çalıştıkları kurumda idareci konumuna gelebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Tütün eksperi,
- Fındık eksperi,
- Pamuk eksperi.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK

Çay alım yerlerinde birinci derecede her şeyden, mahiyetindeki elemanlardan, çayla ilgili talimatları uygulamaktan sorumludur.

İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ

Alım yerindeki tehlikelere karşı dikkatli olmalı, gereken koruyucu tedbirler alınmalıdır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- KTÜ Rize Meslek Yüksekokulu Çay Eksperliği Programı,
- Üniversiteler, Yüksek Öğretim Proğramları ve Meslekler Rehberi (Prof.Dr.Yıldız Kuzgun) 2000,
- 2005 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2005,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

57-CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK MESLEK ELEMANI

TANIM

Cilt bakımı ve güzellik sektöründe çağın teknolojisini kullanarak, müşterilerinin istekleri doğrultusunda vücut ve cilt bakımı, epilasyon, makyaj, masaj, el, ayak ve tırnak bakımını tekniğine uygun olarak yapan kişidir.

A-GÖREVLER

Cilt bakımı ve güzellik meslek elemanı;
- İşyerinin temizliğini ve düzenini sağlar,
- Müşterileriyle iletişim kurar,
- Kullandığı aletlerin hijyen, bakım ve kontrolünü yapar,
- Randevu sistemine göre müşterilerini karşılar,
- Kişinin yüz ve vücut yapısını inceler,
- Müşterinin sağlık durumunun işleme uygunluğunu belirler,
- Vücut ve cilt bakımı, epilasyon yapar,
- Müşterilerinin istek ve beklentilerine göre masaj yapar,
- Tırnak, el ayak bakımı yapar. ( pedikür, manikür yapar.),
- Müşterilerinin yüz hatlarına ve tenine uygun makyaj yapar,
- Solaryum (bronzlaşma) işlemini uygular.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Ayaklı büyüteç (lup), wapozon (buhar makinesi),
- Compakt Set, solaryum ünitesi,
- Epilasyon cihazı, zayıflama ünitesi
- Sedye, masaj aleti,
- Cilt bakım cihazı,
- Ağda cihazı,
- Parafin cihazı,
- Yosun battaniyesi,
- El ayak tırnak bakımı aletleri ve makineleri
- Makyaj malzemeleri,
- Vücut, cilt, saç bakım ürünleri,

B. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Cilt bakımı ve güzellik uzmanı olmak isteyenlerin;
- El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
- Estetik görüşe sahip,
- Renkleri ayırt edebilen,
- Kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan,
- Güler yüzlü, sabırlı müşterilerinin duygularına ve ihtiyaçlarına karşı anlayışlı,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
- Dış görünümüne özen gösteren, bakımlı, temiz,
kimseler olması gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI:

Güzellik merkezleri, güzellik salonları, masaj salonları gibi kapalı yerlerde, yoğun bir şekilde çalışır. Çalışma ortamında müşteriler ve diğer çalışanlarla sürekli iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının cilt bakımı ve güzellik bölümlerinde verilmektedir.
- Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu
- Gazi Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu
- Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- İş Eğitimi
- Resim
- Türkçe

MESLEK EĞİTİMİN GİRİŞ KOŞULLARI

- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Cilt Bakımı ve Güzellik, Cilt Bakımı ve Kuaförlük, Kuaförlük-Cilt Bakımı ve Epilasyon, Kuaförlük, Kuaförlük-Saç Bakımı ve yapımı alan/dal ve bölümlerinden mezun olanlar meslek yüksekokullarının cilt bakımı ve güzellik programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşulları sağlamaları halinde yerleştirilebilirler.

- Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar / olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonucu kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilmektedirler. Bunun için isteklilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan öğrenci seçme sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli SÖZ-1 Puanı almaları gereklidir.

D- MESLEĞİN EĞİTİMİ

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

1. DÖNEM:
Türk Dili I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, İngilizce I, Bilgisayar I, Cilt Bakımı Uygulamaları I, Cilt ve Vücut Bakımı Kozmetik Bilgisi, Temel Makyaj, Etik, Estetik, İşletme Yönetimi, Psikoloji

2. DÖNEM:
Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, İngilizce II, Bilgisayar II, Vücut Bakımı Uygulamaları I, Vücut Makyajı, İnsan İlişkileri ve İletişim, Epilasyon, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Mesleki Resim

3. DÖNEM:
Mesleki İngilizce I, Mesleki Bilgisayar I, El, Ayak ve Tırnak Bakımı, Sahne ve Objektif Makyajı, Cilt Bakımı Uygulamaları II, Mesleki Uygulama I, Sosyolojiye Giriş, Sanat Etkinliklerini İzleme, Diksiyon

4. DÖNEM:
Mesleki İngilizce II, Mesleki Bilgisayar II, Mesleki Masaj, Yönlendirilmiş Çalışma, Vücut Bakımı ve Uygulamaları II, Mesleki Uygulama II, Kalite Güvence ve Standartları, Mantık, Çevre ve İnsan, Hızlı Okuma Teknikleri derslerini görürler, ayrıca işletmelerde 30 ile 60 işgünü arasında öğrenimini gördüğü Meslek Yüksek Okuluna göre değişen sürelerde staj görürler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara Cilt Bakımı ve Güzellik önlisans diploması ve Cilt Bakımı ve Güzellik Meslek Elemanı unvanı verilir.

E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Cilt Bakımı ve Güzellik Meslek Elemanları kendilerine ait iş yeri açabilirler.
- Kamu ve özel sektör kuruluşlarında Cilt Bakımı ve Güzellik Uzmanı olarak çalışabilirler. Meslek elemanları ayrıca kozmetik ürün satışı yapılan mağazalarda reyon uzmanı olarak da çalışabilmektedirler.
- Meslek teknolojik gelişmelerden etkilenmekte, kullanılan malzeme, ürün ve araçlarda çeşitlilik artmaktadır. Ayrıca, meslek elemanlarının çalışabileceği iş yerlerinin çeşitlendiği ve çoğaldığı da söylenebilir. Meslek elemanları cilt doktorları ve fizyoterapistlerle çalışabildikleri gibi rehabilitasyon merkezlerinde de iş bulabilmektedirler. Ayrıca, fizik tedavide masaj, plastik cerrahi kliniklerinde ameliyat öncesi ve sonrası cilt bakımı, sahne sanatlarında makyaj da yaptıkları işler arasında sayılabilir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurum Genel Müdürlüğünce verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilir.
- Çeşitli kurum ve kuruluşlarının sağlamış olduğu burs imkanlarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Cilt bakımı ve güzellik meslek elemanın kazanç durumları çalıştıkları işyerlerinin büyüklüğü ve meslek mensuplarının tanınmışlığı, tecrübesine göre değişiklik göstermekle birlikte, asgari ücret ile asgari ücretin 2 katı oranında değişiklik göstermektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Cilt Bakımı ve Güzellik ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği,
- Güzellik Uzmanı,
- Kuaförlük

H EK BİLGİLER

Kimyasal maddelerle çalışıldığı için, alerjik hastalıkları bulunanların sağlık açısından duyarlı ve dikkatli olmaları gerekir.

I -YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Meslek elemanları,
- Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Cilt Bakımı ve Güzellik Bölümü Öğretim Elemanları,
- ÖSYM Öğrenci Seçme Sınav Kılavuzu ÖSS (2006),
- ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu (2006),
- OSYM Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınav Kılavuzu (2006),
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

ÇOCUK GİYSİ TASARIMI TEKNİSYENİ
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 13.02.2011- 15:07
Alıntı yaparak cevapla  


58-ÇOCUK GİYSİ TASARIMI TEKNİSYENİ

TANIM

Çocuk modasını ve teknolojik gelişmeleri izleyen, çocuk giyimi üzerine tasarım yapan, kalıplarını hazırlayan ve örnek üretimini yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Tasarım panosu hazırlar,
- Hazır giyim ve ısmarlama giyim ünitelerinde, uygulanabilir nitelikte çocuk giysi tasarımını ve teknik çizimini yapar,
- Bilgisayar desteğinde veya elle çizdiği modelin kalıbını hazırlar,
- Bu tasarıma uygun ürünü saptar,
- Kesim planı ve malzeme hesabı yapar,
- İlk deneme üretimini gerçekleştirir,
- Tasarımlara uygun aksesuar seçimi yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Bilgisayar, atölye masası, çeşitli makaslar, sanayi tipi dikiş makinesi, overlok makinesi, ilik makinesi, vakumlu ütü presi, kalıp çizme masası (pazen kaplı), buharlı el ütüsü, boya malzemeleri, kumaş vb. tekstil ürünleri, dikiş malzemeleri, çeşitli kalem ve cetveller, riga, pistole vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Çocuk giysi tasarım teknisyeni olmak isteyenlerin;

- Modayla ilgili,
- Hayal gücü zengin, yaratıcı, yeniliklere açık, estetik görüşe sahip,
- Renkleri ve şekilleri ince ayrıntıları ile algılayabilen,
- Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
- Tasarım ve çizim yeteneği olan,
- Düzenli, insanlarla iyi iletişim kurabilme özelliğine sahip kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

- Çalışma ortamı aydınlıktır. Görev hem oturarak hemde ayakta ve çeşitli aletleri kullanılarak yürütülür.
- Çalışırken yöneticilerle ve diğer meslektaşları ile iletişimde bulunur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

- Anadolu kız meslek / kız meslek lisesleri Anadolu Kız Teknik, Kız Teknik ve çok programlı liselerin Tekstil Konfeksiyon alanı Çocuk Giysi Tasarım dalında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Resim
- İş Teknik
- Matematik

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

- Anadolu meslek /Anadolu kız meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezun olmak ve Milli Eğitim Bakanlığınca. merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak.
- Kız meslek liseleri ile çok programlı liselerin Tekstil Konfeksiyon alanına girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak gerekmektedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

- Anadolu kız meslek/ Anadolu meslek liselerinde eğitim süresi 4 yıldır.
- Kız meslek liseleri ile çok programlı Liselerde eğitim süresi 4 yıldır.
- Eğitim boyunca genel kültür derslerinin yanı sıra Temel Sanat Eğitimi, Bilgisayar, Araştırma Teknikleri, Girişimcilik, İnsan ilişkileri, Kalite Kontrol, Tekstil Bilgisi, Üretim Planlaması, Temel Tasarım Bilgisi, Tasarım Uygulamaları, Kalıp ve Tasarımları gibi meslek dersleri okutulmaktadır.
- Anadolu meslek/ Anadolu kız meslek ve kız meslek liselerinin 11.sınıfında öğrenim gören öğrenciler 3308 sayılı yasaya göre 3 gün işletmelerde beceri eğitim yapar, 2 gün okulda teorik eğitime devam ederler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

- Anadolu kız meslek/ Anadolu meslek lisesi mezunlarına Anadolu meslek lisesi diploması ve Teknisyen unvanı,
- Kız meslek lisesi mezunları ile çok programlı lise mezunlarına ise Meslek lisesi diploması ve Teknisyen unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Çocuk giysi tasarımı teknisyenleri özel sektöre ait hazır giyim işletmelerinde (deri hazır giyimde dahil) model hazırlama, kalıp hazırlama, üretim ve kalite kontrol birimlerinde çalışabilirler.
Ayrıca meslek elemanları kendi işyerini açabilirler.


F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu gereğince, işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30undan az olmamak üzere ücret verilmektedir.
- Eğitim gören öğrencilerin iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır ve bütün öğrenci haklarından yararlanırlar.
- Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanırlar.

EĞİTİM SONRASI

- Çocuk Giysi Tasarım Teknisyeni olarak özel bir iş yerinde işe başlayan bir kişi başlangıçta net asgari ücret tutarında ücret alır. Bu kazanç iş yerinin büyüklüğüne ve deneyim durumuna göre 2-3 katına çıkabilir.
- Kendi hesabına çalışanlar ise yaptıkları işe göre değişen miktarlarda gelir elde ederler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Mezunlar alanlarında ustalık sınavına girerek başarılı oldukları taktirde Ustalık Belgesi almaya ve kendi işyerlerini kurmaya hak kazanırlar.
Çocuk giysi tasarım teknisyeninin yükselmesi, kendini yenilemesine, deneyimine bağlıdır.

Meslek liselerinin Tekstil Konfeksiyon alanından mezun olanlar, Deri konfeksiyon, Kostüm Tasarımı, Tekstil, Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları taktirde yerleştirilebilirler.

Ayrıca Meslek Liselerinin Tekstil Konfeksiyon alanından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS na girip yeterli puanı almaları ve Giyim Öğretmenliği , Giyim Endüstri Öğretmenliği ile Hazır Giyim Öğretmenliği , Tekstil Öğretmenliği, Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği, Moda Tasarımı Öğretmenliği, Moda Tasarımı (Endüstriyel Sanatlar Y.O) Lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Modelist
- Desinatör
- Stilist
- Erkek Giysi Tasarımı Teknisyenliği
- Kadın Giysi Tasarımı Teknisyenliği

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSYM 2006 ÖSS Sınav kılavuzu,
- 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları ve işyerleri,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

59-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Coğrafya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Coğrafya öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması
için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

-Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama
defteri,
- Ders kitapları,
- Okul araç ve gereçleri,
- Ders araç ve gereçleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Coğrafya öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Coğrafya öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,
- Sözlü ifade gücüne sahip,
- Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Coğrafya öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleki eğitim aşağıdaki üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin "Coğrafya Öğretmenliği" bölümlerinde verilmektedir.
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi,
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
- Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi,
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Buca Eğitim Fakültesi,
- Gazi Üniversitesi (Ankara) Gazi Eğitim Fakültesi.
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) Atatürk Eğitim Fakültesi,
- Selçuk Üniversitesi (Konya) Eğitim Fakültesi,
Ayrıca üniversitelerin Coğrafya Bölümü programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak Pedogojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise dengi okullarda Coğrafya Öğretmeni olarak atanabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Coğrafya,
- Tarih,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında ( ÖSS)Coğrafya Öğretmenliği lisans programı için yeterli Sözel (SÖZ) puanı almak ,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Coğrafya öğretmenliği lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar, liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekle ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Anadolu Öğretmen Liseleri ve Öğretmen Liselerinin Sosyal Bilimler,Edebiyat,Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe-Matematik Alan/Kol/Bölümleri ile Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Coğrafya Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim fakültelerinin coğrafya öğretmenliği bölümlerinde 5 yıl süreli eğitim verilmektedir.

Bölümde temel coğrafya dersleri ile birlikte genel kültür dersleri ve pedagojik formasyon dersleri verilmektedir.

Pedagojik formasyon öğretmenlik mesleğinin temel unsurlarındandır. Bu alandaki dersler şunlardır. Eğitime Giriş, Eğitim Psikolojisi, Genel ve Özel Öğretim Yöntemleri, Eğitim Sosyolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Rehberlik.

Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Coğrafya öğretmenliği Lisans Diploması'' ve ''Coğrafya Öğretmeni" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu bölümü bitirenler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda (İlköğretim okulu, ortaokul, lise ve meslek liseleri) çalışırlar. Bunun yanı sıra dershane vb. kuruluşlarda görev yapabilirler.

Coğrafya dersi dışında, milli coğrafya, turizm, Türkiye fiziki coğrafyası, Türkiye beşeri ve ekonomik coğrafyası, çevre ve insan, vatandaşlık ve insan hakları eğitimi, jeoloji ve sosyal bilgiler derslerine girebilirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belirli sayıda olanlara Milli Eğitim Bakanlığı'nca burs verilmektedir.

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim ve harç kredisi alabilirler.

Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan yararlanılabilir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda Öğretmen olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına göre 9. derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre veya sözleşmelere göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Coğrafya öğretmenleri idari yönden okul müdürü veya müdür yardımcısı olabilir.
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde eğitim yöneticiliği yapabilirler.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans,doktora yapabilir, araştırma görevlisi, olabilir ve akademik kariyer yapabilirler

BENZER MESLEKLER

- Tarih Öğretmenliği,
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları
- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ile Değişiklik ypılmasına dair Esaslar (31/03/2003 Gün ve 4 Sayılı Kararla Değişik 01/06/2000 Gün ve 340 Sayılı Karar)
(Değişik: 12/05/2006 tarih ve 133 sayılı TTKK)
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS ) Klavuzu
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2005
- ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi 2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

60-COĞRAFYACI

TANIM

Yeryüzünün fiziksel yapısı, iklimi, bitki örtüsü ve nüfus dağılımı ile ülkelerin ekonomik etkinliklerini inceleyen kişidir.

A- GÖREVLER

- Yeryüzü şekillerinin oluşumu, bölgelerin fiziki durumu, iklim özellikleri, bitki örtüsü ve insanların ekonomik faaliyetleri ile ilgili araştırmalar yapar, yeryüzü şekillerinin insan yaşantısına etkilerini araştırır,
- Yeryüzünün oluşumu ve geçirdiği evreler, depremlerin oluş nedenleri, iklimler ve iklimleri etkileyen faktörler, yerüstü sularında meydana gelen değişiklikler, nüfusun yeryüzünde dağılışı ve bunların sebepleri, ekonomik ve idari yapılanmaları gibi konularda gözlem ve laboratuar çalışmaları yapar,
- Yapılan araştırmalardan yararlanarak coğrafik haritalar (Nüfus dağılımı haritası, jeomorfoloji haritası, eğreltiler vb.) hazırlanmasına katkıda bulunur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Haritalar, uçak veya uzaydan çekilmiş hava fotoğrafları,
- Özellikle, lâboratuar çalışması yaparken: mikroskop, stereoskop, elek, fırın,
elektro mikroskop, klizimetre, jeolog pusulası,
-Beşeri coğrafya ile ilgili araştırmalar için anketler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Coğrafyacı olmak isteyenlerin;
- Normalin üstünde genel yetenek düzeyine,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine,
- Güçlü bir belleğe sahip,
- Bilimsel araştırmalara meraklı,
- Dikkatli bir gözlemci ve elde ettiği verileri yorumlayabilen,
- Ellerini ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
- Açık havada çalışmaktan hoşlanan
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Coğrafyacı araştırma yaparken arazide ve laboratuarda, harita ve şemalar çizerken büro ortamında çalışır. Arazi çalışmalarında ortam sıcak ya da soğuk olabilir. Çalışmalar sırasında meslektaşları ile araştırma yapılan yerdeki insanlarla iletişim içinde bulunurlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Bu mesleğin eğitimi, aşağıda yer alan üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerinin coğrafya bölümü ile Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesinde verilmektedir.

- Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi (Afyonkarahisar),
- Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uşak Fen-Edebiyat Fakültesi,
- Ankara Üniversitesi, Dil ve tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara),
- Atatürk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi (Erzurum),
- Balıkesir Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi,
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi,
- Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (İzmir),
- Fatih Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (İstanbul),
- Fırat Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi (Elazığ),
- Harran Üniversitesi, Fen-EdebiyatFakültesi (Şanlıurfa),
- İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi,
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi (Samsun),
- Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta),
- Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi(Van),

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Coğrafya,
- Sosyal Bilimler,
- Jeoloji,
- Matematik,
- Astronomi,

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında ( ÖSS) de Coğrafya lisans programı için yeterli Sözel (SÖZ-2) puanı almak ,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Coğrafya lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat ile Genel Kültür alan/kol/bölüm mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.

Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi dört (4) yıldır,
Eğitim süresince, okutulan belli başlı dersler: Genel Klimatoloji, Jeomorfoloji, Coğrafi Kartografya, Beşeri Coğrafyaya Giriş, Genel Ekonomik Coğrafya, Hidrografya, Bitki Coğrafyası, Türkiye Jeomorfolojisi, Uygulamalı Jeomorfoloji, Uygulamalı Klimatoloji, Toprak Coğrafyası, Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri, Ulaşım ve Tarım Coğrafyası, Harita bilgisi, Grafik ve Diyagram, Çizim Yöntemleri.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Coğrafya Lisans Diploması ve Coğrafyacı ünvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Maden Teknik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kuruluşların jeomorfoloji ile ilgili birimlerinde coğrafya mezunları da görev alabilmektedirler. Ancak, söz konusu kuruluşların kadrolarının sınırlı olması nedeniyle coğrafyacıların iş bulma olanaklarının sınırlı olduğu söylenebilir.

Coğrafya Bölümü bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Coğrafya Öğretmeni olabilirler.

Özel sektörde bu alanla ilgili çalışma olanağı olmadığı gibi, coğrafyacıların kendi işyerlerini açmaları da söz konusu değildir.

Çalışma alanının sınırlı olması nedeni ile coğrafyacıların büyük bir kısmı alanlarının dışındaki işlerde çalışmaktadırlar.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Coğrafya mezunlarından öğretmen olarak çalışanlar 9. derecenin 1. kademesinden maaşla göreve başlarlar, ayrıca ek ders ücreti de alırlar.

Kamu kuruluşlarının da coğrafyacı veya jeomorfolog olarak çalışanlar Devlet Memurları Yasasına göre belirlenen maaşı alırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Üniversitede çalışmak isteyenler lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Jeolog,
- Meteorolog,
- Harita Teknikerliği,
- Harita ve Fotogrametri Mühendisliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS ) Klavuzu
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu 2005
- ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi 2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar,
- Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar" 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

61-ÇALIŞMA EKONOMİSTİ

TANIM

Çalışma hayatının özünü teşkil eden işçi-işveren, sendika, toplu pazarlık, sosyal güvenlik, sosyal siyaset, işçi sağlığı ve iş güvenliği, çalışma psikolojisi ile personel yönetimi gibi konularda çalışan, araştırmalar yapan kişidir

A- GÖREVLER

Çalışma ekonomistlerinin görevleri çalıştıkları kuruma göre değişirse de başlıca görevleri şöyle özetlenebilir:
- Sosyal güvenlik sistemleri konusunda işçi ve işverenleri aydınlatır,
- Çeşitli alanlarda iş bulma ve iş geliştirme olanakları hakkında ilgilileri
aydınlatır,
- Toplu sözleşme ve sendikacılık konusunda incelemeler yapar ve ilgilileri
bilgilendirir,
- İş piyasasının durumu hakkında bilgi toplar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Büro malzemeleri,
- İstatistiki ve mali tablolar,
- Bilgisayar,
- Hesap makinesi.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Çalışma ekonomisti olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel yeteneğe ve sözel akıl yürütme gücüne sahip,
- Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
- Başkalarını sözel olarak etkileyebilen,
- İnsan ilişkileri ile uğraşmaktan hoşlanan
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışma ekonomistleri büro ortamında çalışırlar. Ancak, zaman zaman kent içinde işyerlerini ziyaret etmeleri gerekebilir. Çalışma ekonomisti, görevini yaparken insanlarla, verilerle ve kavramlarla ilgilidir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi aşağıda belirtilen üniversitelerin "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri" bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında ( ÖSS) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans programı için yeterli Eşit Ağırlıklı (EA) puanı almak ,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe-Matematik alanlarından mezun olanlar ile Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekle ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama, Dış ticaret, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği, Endüstriyel Yönetim, Finans, Finans ve Muhasebe, Genel İşletme, İnsan Kaynakları, İş İdaresi, İşletme/ İşletmecilik, İthalat-İhracat, Muhasebe, Personel Yönetimi Ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Çevre Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünde eğitim süresi 4 yıldır.
Öğrenciler eğitim boyunca Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe, Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca'dan biri) gibi genel kültür dersleri yanında;
Eğitimin 1. yılında; İktisada Giriş, İşletme Bilimine Giriş, Matematik, Hukukun Temel Kavramları, Sosyal Psikoloji, Endüstri Sosyolojisi, Muhasebe, Anayasa Hukukuna Giriş,

2. yılında; İstatistik, Borçlar Hukuku, Sosyal Siyasete Giriş, Muhasebe, Endüstri İlişkileri Teorisi, Yönetim Sosyolojisi, Bilgisayar Programına Giriş, Ticaret Hukuku, Çalışma Ekonomisi, Örgüt Psikolojisi, Maliyet Muhasebesi, Mikro İktisat,

3. yılında; Sosyal Güvenliğe Giriş, Bireysel İş Hukuku, Türkiye'de Sendika ve Toplu Pazarlık, Beşeri Kaynakların Yönetimi, Çalışma İlişkileri Tarihi, Ücret Sistemi ve Verimlilik, Türkiye'de Sosyal Sigortalar, İş Güvencesi Hukuku, Endüstride Eğitim Yönetimi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Sendika Hukuku, Türkiye'de Ekonomi ve Toplu Yapılaşma,

4. yılında; Kamu Çalışma Hukuku, Ceza Hukuku, Sosyal Düşünceler Tarihi, Toplu Sözleşme Hukuku, Halkla İlişkiler, Sosyal Planlama, Uluslararası Sosyal Siyaset, İş Hukuku ve Uygulaması, Milli Gelir ve İstihdam, Çalışma Psikolojisi ile seçmeli ders olarak Kıymetli Evrak Hukuku, Avrupa Topluluğunun Sosyal Yapısı, Ücret Teorisi ve Politikası, Çalışma Hayatı, Sosyal Sorunlar derslerinden biri verilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri lisans diploması ve Çalışma Ekonomisti unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu meslekte çalışma alanları geniştir.

Kamu kuruluşlarında; Devlet Planlama Teşkilatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yurtiçi ve yurtdışı ünitelerinde, Türkiye İş Kurumunda, SSK, Bağ-Kur, TC Emekli Sandığı gibi Sosyal Güvenlik Kurumlarında, Uzman ve Ateşe olarak, diğer bakanlıkların sosyal ilişkiler bölümlerinde, işçi ve işveren kuruluşlarında, özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinde yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler.

Ayrıca kamu yönetimi, iktisat ve işletme mezunlarının çalışabilecekleri diğer dallarda da iş bulma olanaklarına sahiptirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Şartları uyan öğrenciler, eğitimleri süresince Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen kredi ve çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler.

EĞİTİM SONRASI

Çalışma ekonomisi ve Endüstri ilişkileri bölümünü bitiren kişiler kamu ve özel sektörde çalışma olanağına sahiptirler. Kamu sektöründe memur olarak ilk göreve başlayanlar 9. derecenin 1. kademesinde memur maaşı alırlar. Özel sektörde çalışanlar da yaptıkları iş ve statülerine göre değişik ücret alırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek elemanları çalıştıkları kurumlarda yönetici kadrolara yükselebilirler. İlerleme kişisel yetenek ve yabancı dile bağlıdır.

Lisans eğitimden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Ekonomist,
- Ekonometrist,
- İşletme Mühendisi,
- Maliyeci,

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS ) Klavuzu
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu 2005
- ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi 2000,
- Meslek Yüksek okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Klavuzu

- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

ÇEVRE MÜHENDİSİ
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 13.02.2011- 15:18
Alıntı yaparak cevapla  


62-ÇEVRE MÜHENDİSİ

TANIM

Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

Çevre mühendisi her türlü çevre sorunlarına, teknik düzeyde çözüm üretir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere;
- Fabrikalarda, atıkların arıtılması, gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi için önerilerde bulunur ve yapılanları denetler,
- Katı atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli önlemleri alır,
- İçme ve kullanma sularının arıtılması ve su kaynaklarının geliştirilmesi için
çalışmalar yapar,
- Kent içinde hava kirliliğinin nedenlerini ve hava kalitesini belirler, hava
kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alır,
- Gürültü kaynaklarını belirler, gerekli önlemlerin alınması için öneriler
geliştirir,
- Akarsu, göl, deniz gibi su ortamlarının kalite sınıflamasını yapar,
- Çevre ile ilgili kanun ve yönetmelikleri yorumlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Gerektiğinde laboratuar ortamında çalıştığından kimya ve biyoloji laboratuar aletlerini kullanabilmektedir.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Çevre mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
- Araştırmaya meraklı,
- Dikkatli ve titiz bir gözlemci,
- Gözlem verilerini bütünleştirebilen,
- İşbirliğine açık
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çevre mühendisleri, çalışmalarını genellikle büroda ve laboratuarda yürütürler. Ancak, zaman zaman şantiye, inşaat alanı, arıtma tesisi gibi yerleri görmek için kent içinde ve dışında seyahat etmeleri gerekebilir. Çevre mühendisliği çok çeşitli alanlarda işbirliği yapılarak yürütülen bir meslektir. Bu nedenle çevre mühendisleri başka meslek elemanları ile sıkı iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıda belirtilen üniversitelerin mühendislik fakülteleri Çevre mühendisliği bölümünde verilmektedir.
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum),
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir),
- Akdeniz Üniversitesi(Antalya)
- Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas),
- Çukurova Üniversitesi (Adana),
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir),
- Fatih Üniversitesi(İstanbul),
- Fırat Üniversitesi (Elazığ),
- Harran Üniversitesi (Şanlıurfa),
- İstanbul Üniversitesi,
- İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ),
- Kocaeli Üniversitesi,
- Marmara Üniversitesi (İstanbul),
- Mersin Üniversitesi,
- Niğde Üniversitesi,Aksaray Mühendislik Fakültesi
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun),
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ-Ankara),
- Sakarya Üniversitesi
- Selçuk Üniversitesi (Konya),
- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta),
- Trakya Üniversitesi (Edirne),Çorlu Mühendislik Fakültesi,
- Uludağ Üniversitesi (Bursa),
- Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul),

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Fen.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Öğrenci Seçme Sınavında ( ÖSS) Çevre Mühendisliği lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puanı almak ,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Çevre Mühendisliği lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar, liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekle ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

Çevre, Çevre kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Kimya, Kimya Teknolojisi Ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Çevre Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Çevre mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Ancak, bazı okullarda 1 yıl "yabancı dil hazırlık programı" uygulanır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde öğretim dili İngilizcedir. "Yabancı dil hazırlık programı" süresi eğitim süresine dahil değildir.
Çevre mühendisliği bölümünde okutulan belli başlı dersler şunlardır: Matematik, Fizik, Kimya, Lineer Cebir, Teknik Resim, Analitik Geometri, Jeoloji, Çevre Kontrolü Esasları, İnşaat Bilgisi, Çevre Kimyası, Bilgisayar ve Programlama, Zemin Mekaniği, Çevre Ekonomisi, Yapı Mühendisliği, Mikrobiyoloji, Çevre Koruma Hukuku, Oşinografi (deniz ve göl kirlenmesi, deniz deşarjı), Su ve Pis Su Mühendisliği (su temini ve atık suların uzaklaştırılması), Katı Atıkların Arıtılması, Su Kalite Kontrolü, Hava Kalite Kontrolü, Çevre Modelleme, Şehircilik ve Yerleşme, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü, Çevre Etki Değerlendirmesi, Arıtma Tesislerinin İşletimi, Suların Arıtılması, Atık suların Arıtılması, Hidroloji.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Çevre Mühendisliği lisans diploması ve "Çevre Mühendisi" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Çevre mühendisleri;
- İçme suyu temini, su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması, iletimi ve
arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve inşaatı,
- İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirilmesi ve inşaatı,
- Evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sistem seçimi,
projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi,
- Arıtılmış atık suların alıcı ortamlara deşarj edilmesi, modelleme ve olası
etkilerin araştırılması,
- Sanayi kullanım sularının hazırlanmasına yönelik projelendirme hizmetleri,
- Sanayi ve altyapı yatırımları için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED)
yapılması,
- Risk analizi ve değerlendirilmesi,
- Katı atıkların toplama, taşıma, depolama, yeniden kazanım ve bertaraf
işlemlerinin yapılmasına yönelik mühendislik hizmetleri,
- Tehlikeli ve zararlı atıkların uzaklaştırılması ve giderilmesine yönelik
çalışmalar,
- Hava kirliliğinin kontrolüne yönelik, hava emisyonları ve kalitesine ait
ölçümlerin değerlendirilmesi, hava kirleticilerinin dağılım modellemesi ve
değerlendirilmesi,
- Çevre yönetimi ve planlaması,
- Çevre kimyası ve çevre mikrobiyolojisi analizlerinin değerlendirilmesi,
- Toprak ve yeraltı kaynaklarının kirliliğe karşı korunması ve modellemesi,
- Gürültü kirliliğinin kontrolünde çalışabilirler.
Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, Belediyeler, SEKA gibi kamu kurumlarında çalışabildikleri gibi özel kuruluşlarda veya serbest çalışma olanağı da vardır.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Üniversite düzeyinde yapılan eğitim sırasında kredi ve burs olanağı dışında öğrencilerin, çevre mühendisliği faaliyeti gösteren özel şirketlerde yarı zamanlı çalışarak (özellikle son sınıf öğrencilerinin) kazanç elde etmeleri mümkündür.

EĞİTİM SONRASI

Eğitimi tamamlayarak kamu kesiminde görev alan çevre mühendisleri asgari ücretin 3-3.5 katı civarında ücret almaktadırlar. Serbest çalışma veya özel sektörde görev alma durumlarında ise kesin bir rakam ortaya koymak mümkün olmamaktadır. Ücrette işletmenin büyüklüğü, çalışma pozisyonu gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik görülmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra proje mühendisliği, su ve atık suların arıtımında özel teknolojiler, hava kirliliği, katı atık kontrolü, zararlı atık bertarafı gibi alanlarda uzmanlaşmak söz konusudur.
Yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Kamu sektöründe görev alanların bürokrasinin çeşitli kademelerine yükselmeleri söz konusudur.

BENZER MESLEKLER

- İnşaat Mühendisliği,
- Kimya Mühendisliği.

I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS ) Klavuzu
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu 2005
- Meslek Yüksek okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Klavuzu
- ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi 2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
- Çevre Mühendisleri Odası,

63-ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ

TANIM

İnsan sağlığına zarar veren çevresel olumsuzlukları yok etmek için, çevre şartlarını düzeltme ve iyileştirme tedbirlerini uygulayan, gıda, su, hava ve binaları sağlık açısından denetleyen kişidir.

A- GÖREVLER

- İnsan sağlığına zarar veren çevre şartlarını saptar,
- Topluma açık ve sağlık koşulları kötü kuruluşları kontrol eder,
- Bu ortamların iyileştirilmesi için önerilerde bulunur, koşullarını düzeltmeyenlerin kapatılmasını önerir,
- Sulardan örnek alarak tahlile gönderir, suların dezenfeksiyonunu sağlar,
- Kaynak, memba ve kuyu sularının kirlenme odaklarını belirler ve iyileştirmek için girişimlerde bulunur,
- Yeraltı ve yerüstü içme ve kullanma sularını saptar,
- Gıda maddelerinden örnek alır, muayenelerini yapar veya yaptırır,
- Su dezenfektasyonu yapar, dezenfekte edilen sularda, serbest klor tespiti yapar veya yaptırır,
- Her türlü su kaynaklarının debisinin (lt/sn) tayinini yapar,
- Toprağın sızdırma derecesinin saptanması için "Toprak Sızdırma Testi" yapar,
- Esnaf denetimleri yapar, bu konuda ya da çevre sağlığı konularında düzenlenecek formları işler ve kayıtları tutar,
- İstatistiksel veriler toplar, değerlendirme yapar, tablo ve grafik çizimleri yaptırır,
- Basit olarak arıtım tesisleri, su tesisleri, arazi ve bina krokilerinin çizimini yapar,
- Yapı malzemelerinin basınç ve rutubete dayanıklılığını anlamak için "su ve basınç" deneyleri yapar,
- Kemiriciler ile mücadele çalışmalarını yapar,
- Bulaşıcı hastalıkların ortadan kaldırılmasında etken olan çevresel faktörleri araştırır ve iyileştirici çalışmaları yapar,
- Hava kirliliği ölçümü yapar,
- Hava kirliliğini azaltıcı yakma metotlarını uygulatır,
- Endüstride zararlı atık maddelerin kontrolünü yapar,
- Hava meydanları, limanlar ve kara nakil araçları konaklama yerlerinin çevre sağlığı yönünden denetimini yapar, ilgililerle görüşmelerde bulunur ve bu gibi yerlerde alınacak sağlık tedbirlerini uygular.

A- GÖREVLER

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Hava kirliliği ölçüm cihazları,
- Gürültü ölçüm cihazları,
- Klor ölçüm cihazları,
- Örnek tüpleri,
- Sıcak sisleme araç sistemi,
- Soğuk sisleme araç sistemi,
- El ile sisleme araç sistemi,
- Çeşitli ilaçlar,
- Büro malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Çevre sağlığı teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Çevre sorunlarına duyarlı,
- Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
- Normal bir genel yetenek düzeyine sahip,
- Dikkatli ve düzenli,
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çevre sağlığı teknisyeni, gerektiğinde büro, ev ve laboratuar gibi kapalı ortamlarda, gerektiğinde ölçüm ve denetleme için açık alanlarda, bazen oturarak, bazen de ayakta çalışır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sağlık meslek liselerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Sosyal,
- Matematik,
- Fen.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerine başvuru şartları:
- İlköğretim okulu mezunu olmak,
- Sağlık meslek lisesinin Çevre Sağlığı Teknisyenliği bölümüne önkayıt yaptırıp, önkayıt yaptıranlar arasından diploma notuna göre sıralamaya girildiğinde kesin kayıt hakkı kazanılır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

- Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

- Eğitim ve öğretim sırasında, diğer liselerde olduğu gibi Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih, Fen gibi kültür derslerinin yanı sıra mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

- Eğitim öğretim boyunca, sulardan örnek alma, kaynak, memba ve kuyu sularının kirlenme odaklarını belirleyici araştırmalar ve ıslah çalışmaları yapma, gıda maddelerinden örnek alma ve denetleme, basit arıtım tesisleri yapma, hava kirliliği ölçümü yapma gibi sağlığı etkileyen çevre faktörlerinin saptanması ve yok edilmesi konularında uygulamalı çalışmalar yapılır ve mesleki beceriler kazandırılır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini tamamlayanlar sağlık meslek lisesi diploması ve "Çevre Sağlığı Teknisyeni" unvanını alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sağlık müdürlükleri, sağlık ocakları, sağlık grup başkanlıkları, hükümet tabiplikleri, belediyeler, hıfzısıhha müdürlükleri, halk sağlığı laboratuarları, gıda imal eden her türlü kurum ve kuruluşlar (Et-Balık Kurumu ve Kombinaları, süt ve süt mamulleri imal eden kurumlar), memba suyu ve şişeleme tesisleri ile hava meydanları ve liman sağlığı dairelerinde çevre sağlığı teknisyenleri çalışmaktadırlar.

Mezuniyetten sonra "Çevre Sağlığı Teknisyeni" unvanı ile Sağlık Bakanlığı'nın yukarıda sayılan bazı yataklı ve yataksız tedavi kurumları ile koruyucu sağlık hizmeti veren kuruluşlara atamaları devletçe yapılır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrencilerin, her türlü giyecek, yiyecek gibi zorunlu ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır. Ayrıca, belli miktarda aylık harçlık ödenir.

EĞİTİM SONRASI

Çevre sağlığı teknisyenlerinin atamaları devlet tarafından yapıldığından 12. derecenin 3. kademesinden göreve başlarlar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre ücret alırlar. Belediyeler, memba suları işletmeleri gibi çalışılan yerin özelliğine göre ücrette farklılıklar olabilir. Kurumların uygulamalarına göre ikramiye olanakları da vardır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Mesleki eğitim bittikten sonra, "Çevre Sağlığı Teknisyeni" unvanı ile atamaları yapılır. Ancak, kuruluşlarına göre hizmet-içi eğitim programları ile mesleki bilgileri geliştirilebilir.

Çalışılan kurum ve kuruluşlarda hizmet sürelerine ve gösterecekleri performansa göre bölüm şefi olma olanağı vardır.

Sağlık meslek liselerinin Çevre Sağlığı ile Çevre Sağlığı Teknisyenliği bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, meslek yüksekokullarının Çevre, Çevre kirlenmesi ve kontrolü, çevre koruma,hidroterapi, saglık kurumları işletmeciliği proğramlarına sınavsız olarak yerleştirileceklerdir.

Ayrıca sağlık meslek liselerinin bu bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına katılıp başarılı olmaları ve Sağlık Memurluğu, Sağlık İdaresi lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Çevre Mühendisi,
- Çevre Sağlığı Teknikeri,
- Gıda Teknisyeni.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Bilim ve Teknik Dergisi 70. Yıl Özel Eki (Çevre Müh. Disiplini),
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar,
- ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- 4702 Sayılı Kanun.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

64-ÇİNİCİLİK VE SERAMİK TEKNİSYENİ

TANIM

Seramik hammaddesinden mutfak, banyo ve süs eşyaları yapan, bu malzeme ve eşyaların üzerine özgün çalışmalar veya eski çini motiflerinden yararlanarak desen, biçim tasarlayan ve uygulayan kişidir.

A- GÖREVLER

- Ürünlerin biçimlendirileceği model ve kalıpları hazırlar,
- Seramik çamurunu hazırlar, akışkanlığını ve yoğunluğunu kontrol eder,
- Hazırladığı çamuru biçimlendirir ve süsler,
- Şekil verilen çamuru fırında pişirir,
- Uygun desenleri, çeşitli boya ve fırçalar kullanarak ürün üzerine çizer,
- Şekil verilmiş seramiğin üzerine sır adı verilen parlak maddeyi sürer ve son haline gelmesi için tekrar fırında pişirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Seramik çamuru (Kaolin,kil,kuars v.b)
- Kalıp yapımı için alçı, arap sabunu,
- Spatül, sistre, bıçak, sünger ve değişik kazıyıcı aletler,
- Modelaj kalemleri,
- Fırın,
- Seramik fırçaları,
- Seramik boyaları,
- Aydınger ve eskis kağıtları,
- Çeşitli boyalar ve kimyasal maddeler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Çinicilik ve seramik teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Güzel sanatlara ilgili ve bu alanda başarılı,
- Gözü ve eli eşgüdüm halinde kullanabilen,
- Yaratıcı,
- Şekil uzay ilişkilerini görebilen,
- Ayrıntılara dikkat edebilen,
- Tasarlama ve çizim yeteneğine sahip
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çinicilik ve seramik teknisyenleri, çini ve seramik ürünleri imal eden atölye ve fabrikalarda çalışırlar. İsterlerse kendileride atölye kurabilirler. Çalışma ortamları tozlu, ıslak, çamurlu ve kirli olup, bazen sıcak ve kokuludur. Çalışırken daha çok malzemelerle ilgilendiği için başkalarıyla iletişime az gereksinim duyar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Endüstri Meslek Liselerinin Çinicilik ve seramik (Dekorlama), Çinicilik ve seramik (Şekillendirme) bölümlerinde ve Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek liselerinin Seramik alanı Seramik Şekillendirici, Çini İşlemecisi, Dekorcu, Modelci-Kalıpcı, Seramik ve Laborantı dallarında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik, Fen Bilgisi,Resim.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Endüstri meslek liselerinde eğitim görebilmek için;
- İlköğretim okulu mezunu olmak ile bünyesi ve sağlık durumunun gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olması yeterlidir.
-Kız Meslek/Endüstri meslek liselerine girmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
-Anadolu Kız Meslek Liselerine giriş için ise MEBce yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Endüstri Meslek liselerinde 4 yıl süreyle verilmektedir. Eğitimde 1. sınıf ortak, 2. ve 3. sınıflarda branşlaşarak çinicilik ve seramik eğitimi ayrı ayrı verilmektedir.
Endüstri Meslek Liselerinde lise genel kültür derslerinin yanı sıra; öğrenciler eğitimleri boyunca Meslek Bilgisi, Teknik Resim, Meslek Resmi, Resim Desen Bilgisi, Seramik Makineleri, Atölye derslerini alırlar. Kız Meslek Liselerinde de eğitim süresi 4 yıldır.
Anadolu Kız Meslek Liseleri, Kız Meslek/meslek liselerinin Seramik alanında öğrenim gören öğrenciler genel bilgi derslerinin dışında İnsan ilişkileri ve iletişim, araştırma teknikleri, Girişimcilik, Bilgisayar, ilkyardım, Temel Sanat Eğitimi, Desen,Teknik Resim, Alçı Atölyesi, Seramik Teknolojisi, Seramik tasarımı, Seramik kimyası, Seramik Atölyesi gibi mesleki dersleri alırlar. Anadolu Kız Meslek/Anadolu Meslek Liseleri ve Kız Meslek/Meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler 11.sınıfta 3 gün işletmelerde, 2 gün okulda beceri eğitimi yaparlar. 9.sınıfta genel kültür derslerinin yanı sıra tanıtım ve yönlendirme dersi de almaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Meslek Liselerinde eğitimini tamamlayanlar Teknisyen unvanı ve meslek lisesi diploması alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Bu elemanlar özel sektöre ait seramik işletmelerinin dökümhane, fırınlama, sırlama, korlama, alçı ve kalıp bölümlerinde, karo üretim fabrika ve atölyelerinde çalışabilirler veya kendileride atölye açabilirler.
- Çinicilik ve seramik teknisyenleri işsiz kalmaları durumunda porselen sektöründede iş olanağına sahiptirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Çıraklık sözleşmesi gereğince, işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30undan az olmamak üzere bir ücret verilmektedir.
- Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
- Bütün öğrenci haklarından yararlanır.
- Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

Değişik firmalara göre en az asgari ücret düzeyinde ücret alırlar. Bu ücret çalışılan işyerine, yapılan üretime ve kişinin yeteneğine göre artmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek lisesi mezunları alanlarında ustalık sınavına girerek başarılı olduktan sonra Ustalık Belgesi almaya ve kendi işyerlerini açmaya hak kazanırlar.
Meslek liselerinin Çinicilik ve Seramik bölümünden mezun olanlar; Cam-Seramik, Çini İşlemeciliği, Mimari Dekoratif Sanatlar, Seramik ile Endüstriyel Seramik ön lisans programlarına sınavsız geçiş yapabilirler. Öğrenci Seçme Sınavına girip başarılı olmaları halinde Özel yetenek sınavına göre Seramik Öğretmenliği bölümünede girebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Seramik Teknikerliği,
- Çini İşlemeciliği Teknikeri,
- Desinatörlük,
- Hattatlık.

I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSYM ÖSS Sınav Kılavuzu 2005
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

65-ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Çocuk gelişimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Çocuk gelişimi öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
- Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır
durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını
ve basit onarımlarını yapar.)
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile
ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici
etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması
için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev
yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur,
yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama
defteri,
- Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları,
meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
- Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam,
bilgisayar, bilgisayar yazılımları CD vb.),
- Okul öncesi eğitim kurumlarında kullanılan oyuncak ve eğitici araçlar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Çocuk gelişimi öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Çocuk gelişimi öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip,
- Gelişim psikolojisine ilgili ve bu alanda başarılı,
- Çocukları seven, onlarla beraber olmaktan sıkılmayan,
- Çocukların duygularını anlayabilen,
- Çocuklar üzerinde gerekli disiplini sağlayabilen,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
- Sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
- Girişimci, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çocuk gelişimi öğretmeni, sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı genellikle gürültülü ve temizdir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı fakültelerin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği ve daha önceki yıllarda mezun veren Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir
Ayrıca, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü mezunu (4 yıllık) kişilerde öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran ek bir eğitim (Tezsiz Yüksek Lisans veya pedagojik formasyon gibi) almaları halinde çocuk gelişimi öğretmeni olarak atanabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Psikoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği lisans programları için yeterli Sözel (SÖZ) puanı, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programı için de yeterli Eşit Ağırlık (EA) puanı almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği lisans programları ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Anadolu Öğretmen Liselerinin ve Öğretmen Liselerinin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği Alan/Kol/Bölümleri ile Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları ile Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ayrıca Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde, Anaokulu Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince;
- Çocuk gelişimi psikolojisini, anatomisini ve biyolojisini öğrenir.
- Plan yapmak ve uygulamak için gerekli bilgileri öğrenir.
- Müzik, drama, oyun kollarında bilgi sahibi olur.
- Özürlü çocukların özellikleri ve entegre eğitimi konusunda bilgi edinir.
- İnsan ilişkileri ve psikolojisi konusunda dersler alır.
- Kuram yönetimine ilişkin dersler alır.
- Çocuk sağlığı, ilkyardım vb. sağlıkla ilgili dersler alır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Mesleğin eğitimini başarı ile tamamlayanlara alanı belirten "Lisans Diploması" ve "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni'' unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmi ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, anasınıfı, çocuk kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen olarak,
Çocuk yayınlarının hazırlanmasında, oyuncak tasarımı gibi alanlarda uzman olarak çalışabilirler.
Hızla gelişen bir alandır. Kadının çalışma hayatına atılması ve okul öncesi eğitimin öneminin giderek daha da anlaşılması kreş, anaokulu gibi kurumlara talebi arttırmaktadır. Bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Kendi işlerini kurabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Bu meslekte mesleki eğitim süresince kazanç olanağı yoktur. Ancak, öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı burs olanaklarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Yeni göreve başlayan öğretmenler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve dengi okullarda çalışırlar. Asgari ücretin 2 katı civarında ücret almaktadırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre belli aralarla değişmektedir. Ayrıca, ek ders ücretleri de bulunmaktadır.Ayrıca, her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Çocuk gelişimi öğretmeni olarak göreve başlayanlar ileriki aşamada kendi branşlarında uzmanlaşabilmektedirler.
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Kendilerine ait anaokulu, gündüz evi ve kreş açabilirler.
Kamu kurumlarına bağlı kreşlerde ve özel anaokullarında idareci olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Sınıf öğretmeni,
- Okul öncesi Öğretmeni,
- Özel eğitim öğretmeni,
- Pedagogluk,
- Çocuk gelişimi ve bakım uzmanı,
- Sosyal çalışmacılık (çocuk ıslahevlerinde).

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2005
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile değişiklik yapılmasına dair esaslar (31.3.2003 gün ve 4 sayılı kararla değişik 1.6.2000 gün ve 340 sayılı karar).
- ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi 2000,
- Meslek Yüksek okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Klavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- MEB Personel Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

DALGIÇ (BALIKADAM)
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 13.02.2011- 15:25
Alıntı yaparak cevapla  


66-DALGIÇ (BALIKADAM)

TANIM

Gemilerin, yüzer dok gibi motorsuz yük taşıtlarının ve liman gibi yapıların su altında kalan kısımlarının yapım veya onarım çalışmalarını yapan, batıkların çıkartılması ve her türlü arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunan, sualtı fotoğrafçılığı ve video çekimi yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Su altındaki araziyi, gemi kanallarını ve dokları inceler,
- Boru, kablo, su altı rayları döşer veya döşenmesine yardım eder,
- Emme hortumlarını yerleştirir ve emme ve basma süzgeçlerini temizler,
- Su altı rayları veya gemilerin suya indirildiği kızaklar üzerindeki engelleri giderir, dengesi bozulmuş demiryollarının altına kamalar koyarak düzeltir,
- Yol, köprü, liman inşası sırasında su altı betonu döker, blok beton yerleştirir, su altı kaynağı yapar, direk, kolon vb. şeyler keser,
- Suya yeni indirilmiş gemilerin omurgalarından kayma payandalarını ve kızaklarını söker,
- Karaya oturmuş veya yan yatmış gemilerin kurtarılmasına çalışır,
- Gemilerin veya dokların gevşemiş veya düşmüş perçinlerini takar,
- Batık canlı veya ölü varlıkların, eşya, yük ve kalıntılarını çıkarır,
- Her türlü arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunur,
- Su altı araştırmalarında fotoğraf veya video çekimi yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Palet, maske, şnorkel, dalış elbisesi,
- Ağırlık kemeri, regülatör, denge yeleği,
- Tüp basınç göstergesi (Manometre), derinlik göstergesi, zaman saati,
- Bıçak, pusula, fener, patik ve eldiven,
- Dalış bilgisayarı,
- Kamera, fotoğraf makinesi,
- Yapılacak işin türüne göre (kaynak, delme, kesme, çakma, beton dökme vb.) araç-gereç ve malzemeler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Dalgıç olmak isteyenlerin,
- Dalmaya engel herhangi bir hastalığının olmaması,
- Bedence güçlü, dayanıklı, özellikle solunum sistemi sağlam,
- Ellerini, gözlerini ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen,
- Soğukkanlı, tedbirli, çabuk karar verebilen,
- Sualtı dünyasına ilgi duyan
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Dalgıçlar, çalışmalarını su altında yürütür. Çalışırken boğulma veya vurgun yeme tehlikesi olabilir. Çalışma ortamı soğuk, nemli ve ıslaktır. Çalışırken amirleri, gemi personeli, meslektaşları, gemi acenteleri ile iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, İstanbul Üniversitesine bağlı Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunun Sualtı programında ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açmış olduğu kurslarda verilmektedir. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri, kendi bünyesinde ihtiyaç duyduğu dalgıçları yetiştirmek amacıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı İstanbul Çubuklu Kurtarma ve Sualtı Komutanlığında bu mesleğin eğitimini vermektedir. Bunların dışında özel kurs firmaları da dalgıçlık eğitimi vermektedirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Beden Eğitimi.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Denizcilik Meslek liselerinin Güverte, Güverte-Avlama, Yat Kaptanlığı bölümlerinden mezun olanlar Sualtı ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli Eşit Ağırlık (EA) puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri taktirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

Bu programa başvurabilmek için yüksek öğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; vucut yapısı düzgün olmak; astım, bronşit, epilepsi, nefes darlığı, ileri derecede görme bozukluğu vb. biyolojik bozukluğu olmamak; bayılma, histeri marazi çarpıntı aşırı psikolojik duyarlık, davranış bozuklukları, kapalı alan korkusu, karanlık korkusu vb. psikolojik ve sinirsel hastalıklardan herhangi birine yakalanmış olmamak, kayıt sırasında bu konularda herhangi bir engel bulunmadığını ,
Üniversitelerin Tıp Fakültelerinin birinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek; dalışa engel yaratacak fizyolojik bir bozukluğunun olmadığını,
Üniversitelerin Tıp Fakültesi Deniz ve Sualtı Hastalıkları Anabilim Dalından alınacak sağlık raporu ile belgelemek gerekir.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açtığı kurslara katılabilmek içinse dalışa engel bir hastalığının olmadığını ispat eden, tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlam raporu gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler MYOnun Sualtı programının eğitim süresi 2 yıldır.

Bu programda Fizik, Kimya, Biyoloji gibi temel bilim alanı ile ilgili dersler yanında, Oşinografi, Scuba Dalgıçlığı, Sualtı Arkeolojisi, Sualtı Arama Yöntemleri, Dalış Sağlığı ve Fizik Kondisyon Eğitimi, Sualtı Tehlikeleri, Gemi Kurtarma Dalgıçlığı gibi dersler verilir. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açtığı kursların süresi ise her birey ve sertifika düzeyi için bireyin başarısı ve eğitmenin kişiyi yeterli bulmasına bağlıdır. Federasyonca verilen eğitim sırasıyla, Bir Yıldız Balıkadamlık, İki Yıldız Balıkadamlık ve Üç Yıldız Balıkadamlık düzeylerinden oluşur.
Bir Yıldız Balıkadam eğitim programında, Dalış Malzemesine Giriş, Temel İşaretler, Basınç Hacim İlişkileri, SCUBA Kullanımı ve Prensipleri, Temel Fizyoloji, Malzeme Bakımı, Kendini Kurtarma- Başkasını Kurtarma, Dalış Bölgesi Seçimi gibi dersler, İki Yıldız Balıkadam eğitim programında, Dalış Hastalıkları, İlkyardım ve Kurtarma, Hava Hesapları, Azot Emilimi, Derin Dalış, Dalış Organizasyonu, gibi dersler, Üç yıldız Balıkadam eğitim programında ise Küçük Bot Hakimiyeti, Sualtı Nevigasyonu, Arama Kurtarma, Kompresör Kullanma, Kazaya Müdahale, Grup Dalış Organizasyonu gibi dersler öğretilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler MYOnun Sualtı programını bitirenler Önlisans diplomasıyla Dalgıç, Kurbağa Adam, Balıkadam gibi unvanlar alırlar.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açtığı kursları bitirenler ise her düzey için bir Sertifika ve Bir Yıldız Balıkadam, İki Yıldız Balıkadam ve Üç Yıldız Balıkadam gibi unvanlar alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde çalışma olanağı vardır. Kamu sektörü olarak Ulaştırma Bakanlığı Liman İşletmeleri, Devlet Limanlar ve Hava Meydanları İşletmesi ve Tersaneler örnek verilebilir. Özel sektörde ise gemi kurtarma şirketleri, liman, köprü yapan inşaat firmaları, su sporlarına aktivitelerinde yer veren turizm tesisleri başlıca çalışma alanlarıdır.
Öğrenciler mezun olduklarında Sualtı Sanayi Sektöründe, Sualtı Turizm Sektöründe sualtı malzeme-bakım onarım ve satış konusunda çalışabilmektedirler.
Ülkemizin üç yanının denizlerle çevrili olması gelecekte hem deniz taşımacılığının hem de turizm sektörümüzün bugün bulunduğu konumdan daha ileriye gideceğini göstermektedir. Bu da dalgıçlar için yeni iş olanakları yaratacaktır. Büyük otel, tatil köyü vb. tesislerin, etkinliklerini zenginleştirmek için dalgıç çalıştırmaya başlamaları, bu alanda insan yetiştirmek üzere çeşitli kurs firmalarının açılmasına da neden olmuştur.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler MYOnun Sualtı programında okuyan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı kredi imkanlarından yararlanabilirler. Bu eğitimi Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açtığı kurslardan alanlarda ise eğitim süresince bir kazanç söz konusu değildir.

EĞİTİM SONRASI

Kişi, dalgıç unvanı aldıktan sonra ise çalıştığı yere göre farklı miktarlarda ücret alır. Örneğin kamu kesiminde çalışanlar asgari ücretin 7 katı, özel sektörde ise anlaşmalara bağlı olmakla birlikte aylık olarak asgari ücretin 15-20 katı ücret almaktadırlar. Dalgıçlar bazen, günlük 250-300 Dolar civarında gelir elde edebilecekleri kısa süreli çalışmalarda da bulunabilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Kişi, Üç Yıldız Balıkadamlık düzeyinden sonra sırasıyla
- Bir Yıldız Eğitmen,
- İki Yıldız Eğitmen ve
- Üç Yıldız Eğitmen
unvanlarını alarak meslekte ilerleyebilir.

Ayrıca, Sualtı ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği alanında dört yıllık lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Yüzücü,
- Yüzme öğretmeni.

H- EK BİLGİLER

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, kısa adı CMAS olan Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonuna bağlıdır. Ayrıca Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açtığı kurslarda CMASın eğitim programı aynen uygulanmaktadır. Bu nedenle federasyonun açtığı kursları bitirenler tüm dünyada geçerli olan Sertifika alırlar.

Bir Yıldız Balıkadam: Kapalı eğitim alanında SCUBA malzemesini (aletli dalış malzemesi) güvenli ve doğru bir şekilde kullanabilen ve bir eğitmen veya Üç Yıldız Balıkadam eşliğinde açık deniz tecrübesi kazanmaya hazır olan dalgıçtır. 15 metre derinliğe kadar dalabilir ancak sualtı işçiliği yapamaz.

İki Yıldız Balıkadam: Açık deniz dalış tecrübesi olan ve aynı veya daha yüksek derecede bir dalgıçla dalış yapabilecek olan dalgıçtır. İki Yıldız Balıkadam, Bir Yıldız Balıkadamı açık denizde daldırabilecek yeterli tecrübeye sahip değildir. 30 metre derinliğe kadar dalabilir ancak sualtı işçiliği yapamaz.

Üç Yıldız Balıkadam: Tam eğitimli, tecrübeli ve herhangi bir seviyedeki dalış grubuna, açık denizde dalış liderliği yapabilecek sorumluluğa sahiptir. 42 metre derinliğe kadar dalabilir ve sualtı işçiliği yapabilir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Türk Meslekler Sözlüğü Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü. Ankara-1983,
- Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi ÖSYM Yayınları. Ankara-2000,
- Sualtı Sporları, Can kurtarma, Su Kayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu (SCSPF) SCUBA Dalış eğitim programı,
- 15.08.1990 tarih ve 20606 sayılı Resmi Gazete,
- Sualtı Dünyası Dergisi &#8211; Ağustos 2000 sayısı,
- ÖSYM 2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- ÖSYM 2005 Dikey Geçiş Sınav Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye Sualtı Sporları, Can Kurtarma ve Su Kayağı Federasyonu,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.

67-DEKORATİF SANATLAR TEKNİSYENİ

TANIM

Her türlü yüzey ve mekanın geleneksel süsleme ve el sanatları etkisinde çağdaş bir yaklaşımla düzenlenmesini gerçekleştiren kişidir.

A- GÖREVLER

Dekoratif sanatlar; grafikerlik, dekoratörlük, desinatörlük gibi meslekleri kapsayan bir alandır. Dekoratif sanatlar teknisyeni;
- Grafik yazılar yazar, tasarımlar ve uygulamalar yapar,
- Vitray çalışmaları yapar, (Vitray: renkli camların bir kompozisyon oluşturacak biçimde kurşun şeritler aracılığıyla bir araya getirilmesi ile oluşturulan resim özellikli eserlerdir.)
- Cam ve ayna üzerine süsleme yapar, (Kumlama, koparma, boyama, asit çökelti vb. tekniklerle)
- Rölyef (kabartma tekniği) çalışmaları yapar, (Rölyef: taş, metal, kil, ahşap ya da alçı yüzey üzerinde bazı kesimleri oyuk, bazı kesimleri ise kabartılı bırakılarak kompozisyonlar oluşturma yöntemiyle yapılmış sanat eserleri ya da bu eserlerin bu anlamda oluşturulmuş parçasıdır.)
- Kumaş deseni tasarımları yapar,
- Seramik deseni tasarımları ve yüzeye boyama uygulamaları yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Vitray çalışmalarında; renkli, düz, buzlu, sade camlar, kurşun, cam boyaları, kontür, kemik tutkalı, oto verniği, elmas cam keseceği, alçı, kum, teknik resim araç-gereçleri, eskiz kağıdı, krep bant, kompresör, kurşun kesme aleti, havya makinesi, lehim, kurşun çekme makinesi, fırça çeşitleri,
- Rölyef çalışmalarında; alçı, kil, ahşap, taş, metal (bakır, pirinç, alüminyum) çeşitli oyma bıçakları, çekiç,
- Kumaş deseni tasarımlarında; teknik resim araç gereçleri, guaj-kuru ve ekolin boya, fırça çeşitleri, şöhler ve eskiz kağıdı, çini mürekkebi, asetat, ispirto, pamuk,
- Seramik deseni tasarım ve uygulamalarında; teknik resim araç ve gereçleri, boyalar, fırçalar, eskiz kağıdı, seramik fırını ve ham seramik ürünleri,
- Grafik tasarım ve yazılarda; teknik resim araç ve gereçleri, guaj-kuru ve ekolin boya, fırça çeşitleri, şöhler kağıt, Çini mürekkebi.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Dekoratif sanatlar teknisyeni olmak isteyenlerin;
- El becerisi gelişmiş,
- Tasarım gücü yüksek,
- Şekiller arasındaki fark ve benzerlikleri görebilen,
- Sanata ilgili ve yetenekli,
- Renkleri ayırt edebilen
kimseler olmaları gerekir.

El ve gözlerdeki özürler mesleğin yürütülmesini engeller.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Dekoratif sanatlar teknisyenleri, genellikle büro, atölye vb. kapalı ortamlarda çalışırlar. Ortam zaman zaman gürültülü ve kirlidir. Dekoratif Sanatlar Teknisyenleri birinci derecede malzemelerle ilgili olup çalışırken meslektaşlarıyla, iç mimarlarla, grafikerlerle, tekstil tasarımcılarıyla, dekoratörlerle ve desinatörlerle iletişimde bulunurlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıda isimleri bulunan endüstri meslek liselerinin Dekoratif Sanatlar bölümünde verilmektedir.
- Ankara Atatürk Endüstri Meslek Lisesi.
- İstanbul Maçka Akif Tuncel Endüstri Meslek Lisesi.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Resim,
- İş-Teknik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimini alabilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitimin süresi 3 4 yıldır.

Eğitim süresince öğrencilere; Temel Sanat Eğitimi, İllüstrasyon, Grafik Yazı ve tasarım uygulamaları, Vitray, Cam ve Ayna süslemeciliği, Mozaik uygulamaları, Seramik desen tasarımı ve uygulamaları, Kumaş Deseni Tasarımları, Dekorasyon, Negatif Çizimi ve Baskı ile ilgili temel ve ileri mesleki yeterlilikler kazandırılmaktadır. Okulda okutulan dersleri dört kısımda toplamak mümkündür.

Kültür Dersleri: Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, coğrafya, Biyoloji ve sağlık bilgisi, Fizik, Kimya, İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Matematik, Yabancı Dil, Beden Eğitimi vb. dersler.

Meslek Dersleri: Serbest Resim, Mesleki Teknik Resim, Mesleki Bilgisayar, Sanat Tarihi, Meslek Resmi, Atölye (Uygulama).

Seçmeli Meslek Dersleri: İşletme Bilgisi, İş Güvenliği, Girişimcilik, Organizasyon ve iş etüdü, Standardizasyon ve Kalite, İnsan İlişkileri, Bilgisayar, Serbest Resim, Meslek Resmi.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini tamamlayanlar "Endüstri Meslek Lisesi Diploması" ve "Teknisyen" unvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Dekoratif sanatlar teknisyenleri, cam fabrika ve atölyelerinde, tekstil tasarım atölyelerinde, seramik atölyelerinde, ayna imal atölyelerinde, iç mimarlıkla ilgili bürolarda, mobilya sektöründe çalışabilirler. Kendi işlerini kurabilirler.

Bu bölümden mezun olanların sayısı fazla olmadığından meslek mensupları kolaylıkla iş bulabilmektedirler.

Kendini yetiştirmiş, sanatsal yetenekler ve yaratıcılık özelliğine sahip meslek mensupları iş piyasasında oldukça iyi bir yer edinmektedirler.

Mesleğin istihdam durumu toplumun refah düzeyiyle yakından ilgilidir. Ekonomik durumun gelişmesiyle birlikte istihdam durumu da artabilir. Bölümün fazla tanınmaması istihdamı sınırlayan bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

2. sınıftan sonra öğrenciler, 2 gün okulda, 3 gün işletmelerde beceri eğitimi yaparlar. Bu eğitim sırasında öğrenciler asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere ücret alırlar.

İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydanırlar,

Hastalıki iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,

Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumunca karşılanır.


EĞİTİM SONRASI

Okulu bitirenler özel sektörde asgari ücretle işe başlamaktadırlar. İleriki yıllarda uzmanlaşma ve işindeki başarısı oranında ücreti artmaktadır.

Kamu kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışanlar teknik hizmetler sınıfında çalışanların tazminatlarından yararlanabilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinin Dekoratif Sanatlar bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Duvar süsleme sanatları, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Mimari Dekoratif Sanatlar ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Ayrıca Endüstri Meslek Liselerinin Dekoratif Sanatlar bölümünden mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği, Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği, Nakış Öğretmenliği ile Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Restorasyon teknisyeni,
- Seramik teknisyeni,
- İç mekan düzenleme teknisyeni,
- Baskı-boya-desen teknisyeni,
- El sanatları teknisyeni.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Endüstri Meslek Liseleri Müfredat Programları,
- MEB Örgün ve Yaygın Mesleki Teknik Öğretim Kurumları El Kitabı,
- MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 2004-2005 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Ankara-2004
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,
- ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- 4702 Sayılı Kanun.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş kurumu il ve şube müdürlükleri.

68-DEKOR VE KOSTÜM SANATÇISI/TASARIMCISI

TANIM

Tiyatro, opera, sinema gibi gösterilerde rol alan sanatçıların giysilerini ve sahne dekorlarını tasarlayıp uygulayan kişidir.

A- GÖREVLER

Dekor ve kostüm sanatçısı;
- Oynanacak eseri inceler, eserde olayın geçtiği döneme özgü giysi, saç
ve eşya modellerini belirler,
- Eserin niteliğine göre kullanılacak kostüm ve saç modellerini tasarlar.
Bunu yaparken eserde rol alan sanatçıların rollerini ve tiplerini
dikkate alır,
- Tasarladığı modeller için gerekli malzemeyi sağlar,
- Sahne dekorları, kostümleri, makyaj, peruk yapılan atölyelere,
hazırladığı çizimleri iletir ve yapılışını izler,
- Sahne teknik provalarını, ışık provalarını ve genel provaları izler,
kendi branşına giren konuları bu provalarda denetler,
- Sahne teknik provalarını, ışık provalarını ve genel provaları izler ve
denetler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Çeşitli kostüm model çizimleri,
- Saç modelleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Dekor ve kostüm sanatçısı /tasarımcısı olmak isteyenlerin;
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
- Zihinde çeşitli tasarımlar yaratabilme ve bunları çizimle ifade edebilme
yeteneklerine sahip,
- Güzel sanatlara ve tiyatroya ilgili,
- Başkaları ile iletişim kurabilen,
- Sabırlı ve sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Dekor ve kostüm sanatçıları/ tasarımcıları, bürolarda, meslektaşları ile bir arada çalışırlar. Çalışmalarını uygulama atölyelerindeki teknik elemanlarla birlikte yürütürler. Dekor ve kostümlerin tasarımı ve yapımı sırasında çalışmalar gündüz saatlerinde yürütülür, eserin oynandığı dönemlerde gece de çalışmak bazan da turnelere katılmak gerekir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "Tiyatro (Dekor ve Kostüm) bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Lise veya dengi okul mezunu öğrenciler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına katılarak her üniversitenin özel yetenek sınavına girilebilmesi için gerekli olan kendisinin belirlediği baraj puanı almaları ve üniversitelerce yapılan özel yetenek sınavında başarılı oldukları takdirde mesleğin eğitimine başlayabilirler

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitimin süresi 4 yıldır. Eğitim süresince öğrencilere; Temel Sanat Eğitimi, Teknik Resim, Perspektif Temel Tasarım, Desen Kostüm Tasarımı, Dekor Tasarımı, Aydınlatma Tekniği, Kostüm Teknolojisi, Dünya Drama Tarihi, Üslup Kostüm Tarihi, Çağdaş Sanat ve Yorumu gibi dersler okutulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara alanlarıyla ilgili "Lisans diploması" ve "Dekor ve Kostüm Sanatçısı/Tasarımcısı" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Dekor kostüm sanatçıları /tasarımcıları;
- Devlet tiyatro, opera ve balelerinde,
- Özel tiyatrolarda,
- Özel film şirketlerinde, televizyon kanallarında,
- Moda ve reklam şirketlerinde
görev alabilirler.
Dekor ve kostüm dalından mezun olanlar son yıllarda sayısı artan televizyon kanallarında dekoratör, film şirketlerinde sanat direktörü olarak iş bulabilmektedirler. Tiyatro, opera ve bale sanatlarını halkımıza sevdirmek amacı ile Devlet tiyatrolarının, opera ve balelerinin küçük illerde de örgütlenmesine çalışılmaktadır. Bu gelişmeler devam ederse yakın gelecekte bu alanda çalışan kişilere duyulan gereksinim de artacaktır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Eğitim süresince öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu'nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından faydalanırlar.
- Ayrıca kamu ve özel kuruluşların sağladığı kredi, burs ve yurt
imkanlarından da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Ödenekli tiyatrolarda başlangıç ücret asgari ücretin 4 katı
dolaylarındadır. Özel televizyon ve film şirketlerinde yapılacak işin
niteliğine ve kapsamına göre ücret elde etmek mümkün olabilir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
- Çalıştığı işyerinde daha yüksek yetki ve sorumluluk sahibi olabilirler.
- Yaratıcılık meslekte ilerlemeyi etkileyen önemli bir etkendir.

BENZER MESLEKLER

- Dekoratör,
- İç Mimar.

I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu &#8211;2006
- ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi &#8211;2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

69-DENİZ TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSİ

TANIM

Her türlü su altı ve su üstü deniz araçlarının (gemiler, denizaltılar gibi) ve sabit deniz yapılarının projelendirme, tasarım ve üretim aşamalarında mühendislik çalışmalarını yürüten kişidir.

A- GÖREVLER

- Gemi, deniz ve kıyı yapılarının uluslararası kurallara uygun tasarımını yapar,
- Deniz dibinde bulunan hammaddelerin bulunması ve işletilmesinde kullanılacak araçları tasarlar ve ekonomik yolla söz konusu araçların üretimini planlar,
- Tersane ve deniz yapılarının inşaatına ait şantiyelerde üretimi planlar, üretim sürecini yönetir ve kalite kontrolünü yapar,
- Denizde seyreden taşıtların onarım, yapım ve yönetimi konularında liman ve kıyı yapı inşaatında hizmet verir,
- Gerektiğinde deniz dibi boru döşeme faaliyetlerini yürütür,
- Deniz kirliliğini önleme teknolojisi alanında çalışır ve bu alanda yeni teknolojik gelişmeler için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Bilgisayar ve hesap makineleri,
- Çizimle ilgili alet ve malzemeler (kağıt, kalem, cetvel, pergel, gönye, kumpas, şablon, rapido, hınar-tiriz gibi ölçüm ve çizim aletleri ve çeşitli büro malzemeleri),
- Gösterge ve veri tabloları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Deniz Teknolojisi Mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Matematik ve fizik konularına ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı,
- Sayısal düşünme gücü yüksek,
- Uzay ilişkilerini iyi algılayabilen,
- Mekanik ve teknik işlere ilgili ve yetenekli,
- Araştırma merakı olan, gözlemci,
- Takım çalışmasına yatkın ve uyumlu,
- Bir işi planlayıp yürütebilme yeteneğine sahip,
- Öğrenmeye meraklı ve yaratıcı,
- Su altı ve su üstü araçlarının ve sabit deniz yapılarının tasarım ve üretimine karşı ilgili kimseler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Deniz teknolojisi mühendisi; işin projelendirme ve planlama aşamasında bürolarda, inşa ve üretim aşamasında tersaneler ve şantiyelerde çalışmaktadır.

Tersaneler ve inşaat şantiyeleri kısmen açık hava kısmi olarak da kapalı ortamda kurulmuşlardır. Çalışma durumuna göre vardiya ve nöbet olabilmektedir.

Meslektaşlarıyla, armatörlerle, teknik ressamlar, teknisyenler, ustabaşları, işçiler ve yönetici kadro ile iletişim halinde bulunurlar.

D-MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi:
- İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Teknolojileri Mühendisliği bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Fizik,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programı ile ilgili bir programı tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
- Ayrıca Deniz Elektroniği, Deniz Haberleşme, Gemi İnşaatı ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde, Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi yabancı dil hazırlık eğitimi ile birlikte 5 yıl olup, yabancı dilden muaf olan öğrenciler 4 yıl eğitim görmektedirler.
Eğitimde;
Matematik, Fizik, Kimya gibi genel kültür derslerinin yanı sıra, Teknik Resim, Gemi Mühendisliğine Giriş, Lineer Cebir, Statik, Analatik Geometri, Gemi Mukavemeti ve Termodinamik, Kinematik, Fiziksel Oşinografi (Okyanus Bilimi), Gemi ve Deniz Yapı Elemanları, Gemi Makineleri, İmal Usulleri, Gemi Elektriği, Makine Elemanları, Dinamik, Akışkanlar Mekaniği, Sayısal Analiz, Gemi Direnci, Deniz Kirliliği, Gemi Hidrostatiği, Gemi Hidrodinamiği, Gemi İnşaatı, Gemi Teorisi, Gemi Sevki, Gemi Yardımcı Makineleri, Gemi Laboratuarı, Tersane Organizasyonu, Gemi İşletmeciliği, Deniz kirliliği, Deniz hukuku, Ekonomi, İş Hukuku, ve gemi işletmeciliği gibi dersler okutulmaktadır.

Eğitim sırasında uygulamaya yönelik derslere de ağırlık verilmektedir. Öğrenciler yaz dönemlerinde kaynak, döküm ve gemi montajına, gemi yapımı ve liman inşaatına, bürolarda dizayn çalışmalarına yönelik staj yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi başarı ile bitirenlere Gemi İnşaatı ve Deniz Mühendisliği" lisans diploması ve Gemi İnşaatı ve Deniz Mühendisi unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Mezun olan öğrenciler, kamu kurumlarından olan ve Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.ye bağlı Tersanelerde, özel sektöre ait İstanbul Tuzlada bulunan 30 adet tersanede ve ayrıca yurdumuzun sahil kesmine dağılmış değişik kapasitelerde hizmet veren tekne ve yat yapan tersanelerde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Askeri Tersanelerde, gemi söküm tesislerinde Gemi İnşaat Mühendisi olarak, ayrıca Loydlarda ve gemi sigorta acentelerinde sörveyör veya kontrolör olarak, çeşitli denizcilik şirketlerinde, gemi işletmeciliği alanında planlamacı olarak çalışabilmekte, DPT veya Ulaştırma Bakanlığına bağlı liman ve işletmelerde, dizel motor fabrikaları veya Türkiye temsilciliklerinde, mühendislik bürolarında görev yapabilmektedirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrencilerin belli dönemlerde işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır. Bu staj döneminde işletmelerce uygun görülmesi halinde bir ödenek alabilmektedirler. Ayrıca; öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrenci kredisi ve özel kuruluşların başarılı olan öğrencilere verdiği burslardan yararlanabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Başlangıç aylık ücret; kamu sektörüne ait kurum ve kuruluşlarda asgari ücretin 3-4 katı, özel sektör kuruluşlarında ise asgari ücretin 4-5 katı seviyesindedir. İşletmenin yapısı ve hizmet içeriklerine ve çalışanların işteki pozisyonlarına göre artış olabilmektedir.

G-MESLEKTE İLERLEME

Bu meslekte ilerleme, kişinin kendisini sürekli yenilemesi ve özellikle de çok iyi yabancı dil bilmesi ile mümkün olabilmektedir. Denizcilik alanında uluslar arası standartlara uyulması için yurt dışı ile yoğun ilişkiler kurulması nedeniyle kişinin kendini sürekli geliştirmesi ve çeşitli seminer ve eğitim programlarına katılmasını gerektirmektedir.
- Deniz Teknolojileri Mühendisi ilgili üst eğitime devam ederek akademik kariyer yapabileceği gibi İşletme veya Mühendislik Bilimleri Dalında lisansüstü eğitim görebilir.
- Çalıştıkları kurum ve kuruluşların uğraş konularına göre uzmanlaşarak tecrübeleri doğrultusunda yönetim kademelerinde görev alabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği,
- İnşaat Mühendisliği.

H-EK BİLGİLER

SORUMLULUK

Deniz teknolojileri mühendisleri ; gemi, açık deniz ve kıyı yapılarına ait sistemlerin ekonomik yönden dizaynı ve üretiminden; bu alandaki mevcut teknolojileri geliştirmekten, yapılan çalışmaların uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamaktan sorumludurlar.

İŞ GÜVENLİĞİ

Özellikle tersane ve şantiyelerde koruyucu iş güvenliği önlemleri alınmalı, çarpmalara ve makinelerden kaynaklanabilecek mekanik tehlikelere karşı dikkati olunmalıdır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- İlgili Üniversitede bölüm eğitmenleri,
- Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof.Dr.Yıldız KUZGUN) ÖSYM 2000,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM-2005,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu ÖSYM,
- ÖSYM Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu (ÖSS) 2006,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSİ
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 13.02.2011- 15:31
Alıntı yaparak cevapla  


70-DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSİ

TANIM

Ticaret gemilerinin verimli bir biçimde işletilmesi ile limanların yönetimi alanında çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

Deniz ulaştırma işletme mühendisi uzakyol vardiya zabiti veya uzakyol vardiya mühendisi olarak da deniz ticaret filosunda çalışır ve şu görevleri yapar;
- Gemilerin güvenli bir biçimde çalıştırılmasını ve işletilmesini sağlar,
- Yüklerin ilgili limana teslim edilmesini sağlar,
- Limanda deniz ticareti ile ilgili (brokerlik, forvarderlik, acentelik, sigorta,
gümrükler vb.) işleri yürütür,
- Teknik kadrolar ile yönetim kadroları arasında iletişimi sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Harita,
- Meteoroloji aletleri,
- Gemi makineleri,
- Radar, cayro pusula, manyetik pusula, GPS vb. gibi seyir aletleri,
- Bilgisayar ve diğer büro malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Deniz ulaştırma işletme mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel akademik yeteneğe,
- Düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme gücüne,
- Sayısal düşünebilme yeteneğine,
- Mekanik yeteneğe sahip,
- Göz ve ellerini eşgüdüm halinde kullanabilen,
- Bir işi planlayan ve uygulamaya koyabilen,
- Fen bilimlerine, özellikle matematiğe ve mekaniğe ilgili, bu alanlarda başarılı,
- Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen ve çizebilen,
- Dikkatli ve sorumluluk sahibi,
- Uzak görüşlü, risk alabilen ve ticaretten hoşlanan
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Deniz ulaştırma işletme mühendisi, resmi ve özel deniz taşımacılık şirketlerinde, gemilerde ve limanlarda çalışır. Denizde açık havada çalışabileceği gibi büro ortamında da çalışır. Çalışma ortamı; büro olduğu zaman temiz, gemilerde çalıştığı zaman sıcak, soğuk, nemli, tozlu, gürültülü, sarsıntılı, ıslak, ani ısı değişimi olabilmektedir. Çalışırken birinci derece verilerle (sayılarla) ilgili olmakla birlikte, gemi makineleriyle de ilgilidir. Ancak işi gereği insanlarla da iletişim halindedir. Emrinde çalışan personelle, deniz sigorta şirketi elemanlarıyla, yerli ve yabancı işletmelerin elemanlarıyla iletişim halindedir. Düşme, boğulma, mali kayıp gibi işin tehlikeleri olabilir. İşin gereği denizaşırı ülkelere seyahat söz konusu olabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;
- İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, "Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği" bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Fizik,
- Kimya.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında ( ÖSS) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puanı almak ,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Deniz Ulaştrma İşletme Mühendisliği lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

Deniz ve Liman İşletme Ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Deniz ulaştırma işletme mühendisliği programı, denizcilik işletmelerinin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadroları arasındaki ilişkiyi kurabilecek donanımdaki yönetim elemanları yetiştirme amacına yöneliktir. Uluslararası STCW sözleşmesi gereği her ülke aynı konuları okutur.
Öğrencilere eğitimleri süresince;
Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim, Statik, Ekonomi, İşletme, Deniz Hukuku, İstatistik, Bilgisayar Programlama, Malzeme Bilgisi, Denizde Güvenlik, Navigasyon, Gemi İnşa ve Stabilite, Gemi Manevrası, Deniz Meteorolojisi ve Oşinografi, Vardiya Esasları, Yöneylem Araştırması vb. dersler verilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile bitirenlere"Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisans Diploması" ve "Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Resmi ve özel deniz ticaret firmalarında, liman ve liman işletme kuruluşlarında, uluslararası sularda çalışan acenta ve şirketlerde, denizcilikle ilgili sigorta ve finans kuruluşlarında, kaptan veya gemi makine mühendisi olarak gemilerde çalışabilirler.

Günümüz dünya ticaretinin % 85'inin denizyoluyla gerçekleştirilmesi, üç yanı denizlerle çevrili ve denizciliğin gelişmesine uygun şartlara sahip olan ülkemizin ekonomik kalkınmasında denizcilik sektörünün önemini ortaya çıkarmaktadır.

Deniz sektörü, deniz yoluyla yapılan bir taşıma faaliyetinin ötesinde, limancılık, işletmecilik, gemi yapımı, uluslararası anlaşmalar ve pazarlamalar, deniz sigortacılığı ve hukuku, makinecilik vb. bir çok faaliyetleri içermektedir. Uluslararası düzeyde çok yönlü rekabet ve çalışma şartları altında bulunan denizcilik sektöründe gerek kara ve gerekse denizde çalışabilecek üst düzey elemanlara ihtiyaç vardır. Özellikle son yıllarda denizciliğe yapılan teşviklerle, uluslararası katkılarla, uluslararası düzeyde gelişmelere açılan denizcilik sektörümüz, mezunlara geniş çalışma alanı vermektedir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün tüm yüksek öğrenim öğrencilerine verdiği kredi haricinde herhangi kazanç söz konusu değildir. Başarılı öğrenciler çeşitli kurumların burslarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Mesleki eğitimin tamamlanmasından sonra denizcilik sektöründe işe giren elemanlardan denizde çalışanlar en az 1200, karada çalışanlar ise en az 600 (dolar) kazanç elde ederler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler .

Karada çalışanlar, çalıştıkları işyerlerinde yöneticilik, müdürlük, işletme ya da şirket müdürlüğüne kadar yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Makine Mühendisi,
- İşletme Mühendisi,
- Gemi İnşaatı Mühendisi,
- Gemi ve Deniz Yapıları Mühendisi,
- Denizcilik İşletmecisi,
- Güverte Zabiti,
- Makine Zabiti.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK

Denizde görev yapanlar, geminin emniyeti, gemideki canlı ve cansız her türlü varlığın sağ ve eksiksiz olarak biran önce gideceği yere varmasının ne kadar önemli olduğunun bilincinde olmalıdırlar.

Aynı şekilde, karada görev yapanlar da yönetimde ve her türlü ticari faaliyetler esnasında yapacakları bir ihmal ve hatanın tekrar telafisi olmayacak manevi ve maddi zararlara yol açacağının bilincinde olarak hareket etmelidirler.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS ) Kılavuzu
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu 2005
- ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi 2000,
- Meslek Yüksek okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Klavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

71-DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİCİSİ

TANIM

Deniz yolu ile taşımacılık işlemlerini planlayan ve yöneten kişidir.

A- GÖREVLER

Çalıştığı işletmenin sahip olduğu yük ve yolcu gemilerinin en verimli şekilde çalışması için işletme planı hazırlar. Bunu yaparken;
- Kurumun para, malzeme ve insan gücünün en ekonomik şekilde kullanılması ve deniz taşımacılığı ile ilgili yasalara uygun davranılması için çaba sarfeder,
- İşletmeye bağlı olan veya olmayan yük ve yolcu gemilerinin hareket saatlerinin bağlantısını sağlar,
- Hazırladığı plana göre kendisine bağlı olarak çalışanlara görev dağıtımı yapar ve çalışmalarını kontrol eder,
- Denizcilikle ilgili yayınlar ile rakip firmaların faaliyetlerini izler, inceler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Telsiz, fax gibi iletişim araçları,
- Bilgisayar,
- Hesap makinesi, kağıt, kalem vb. büro malzemeleri,
- Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi olmak isteyenlerin
- Normalin üzerinde bir genel yeteneğe, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak
ifade edebilme gücüne sahip,
- Bir işi planlayabilen ve bunu uygulayabilen,
- Başkalarını etkileyebilen ve yönlendirebilen,
- Yaratıcı,
- Sosyal bilimlere, özellikle ekonomiye ilgi duyan,
- Sorumluluk duygusuna sahip,
- İleri görüşlü, risk alabilen ve ticaretten hoşlanan
kimseler olmaları gerekir. Yabancı dil bilmek bu alanda başarıyı artırıcı bir faktör olabilir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Denizcilik işletmeleri yöneticisi, resmi veya özel deniz taşımacılığı şirketlerinde çalışır ve görevini genellikle büroda yürütür. Birinci derecede sayısal verilerle ilgilidir. Ancak, yönetim görevi insan ilişkilerini gerektirir. Yönetici olarak emrinde çalışan personelle, deniz sigorta şirketleri elemanları ile diğer yerli ve yabancı işletmelerin yöneticileri ve kaptanları ile etkileşim halindedir. Denizcilik işletmeleri yöneticisinin ileri görüşlü olması gereklidir. Aksi halde şirketi zarara uğratması söz konusu olabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksek Okulunun Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi lisans programı için yeterli Eşit Ağırlıklı (EA) puanı almak ,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Denizcilik İşletmeleri Yönetimi lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe-Matematik alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
- Meslek Liselerinin Deniz ve Liman İşletme, Güverte, Güverte-Avlama, Yat Kaptanlığı bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

Deniz ve Liman İşletme, Yatçılık ve Yat İşletmeciliği Ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 1 yılı İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıldır. Öğretim dili İngilizcedir. Dil sınavında başarılı olanlar, hazırlık sınıfı okumadan birinci sınıfa geçerler.

Deniz İşletmeleri Yönetimi programı kapsamında; İşletme, İktisat, Hukuk, Matematik, Pazarlama, Organizasyon, Personel Yönetimi, Muhasebe, Bilgisayar, Finansman gibi temel nitelikteki dersler yanında aşağıda belirtilen meslek dersleri okutulmaktadır.
- Deniz Ticaret İşletmelerinin Yapıları,
- Deniz İşletmeciliği Yönetimi Şekilleri,
- Deniz Sigorta ve Uygulaması,
- Deniz Ticareti ve Politikası,
- Taşımacılık İlkeleri ve Teknolojisi,
- Acente ve Broker İşletmeciliği,
- Temel Gemicilik Bilgileri,
- Denizcilik Haberleşme Sistemleri,
- Gemi Yapımı ve Yükleme,
- Tedarik Yöntemi,
- Uluslararası Denizcilik Kurumları,
- İşletmelerde Yazışma, Sözleşme ve Müzakere Teknikleri.
Eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir. 4 yıllık öğrenim süresince toplam 12 haftalık üç staj yapma zorunluluğu vardır. Stajlar işletme, tersane ve gemi stajlarıdır. Gemilerde staj olanağı kısıtlı olduğundan, staj için gemi bulunmaması halinde gemi stajı yerine ikinci işletme stajı yapılabilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Denizcilik İşletmeleri Yönetimi lisans diploması ve Denizcilik İşletmecisi unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İş bulma sorunu hemen hemen hiç olmayan bir meslektir. Bu konuda eleman yetiştiren eğitim kurumunun az olması nedeniyle mezun olan öğrencilerin iş bulma şansı çok yüksektir. Mezunlar genel işletmecilik disiplini gerektiren tüm işkollarında görev alabilirler. Ayrıca,
- Özellikle Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Ulaştırma Bakanlığı, yerel yönetimler ile özel sektöre bağlı denizcilik kurum ve kuruluşlarında,
- Gemilerde ve özel limanlarda,
- Kendisine ya da bir başkasına ait deniz acentaları ve sigorta şirketlerinde
çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak koşulların uyması halinde daha sonra ödenmek koşuluyla Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim ve harç kredisi, kamu ve özel kuruluşlardan mecburi hizmet karşılığı veya karşılıksız burs alınabilir.

EĞİTİM SONRASI

Mezuniyet sonrası kazanç, çalışılan işletmeye ve kişinin başarısına göre çok farklılık göstermektedir. Ancak bir çok mesleğe göre kazanç durumunun oldukça iyi olduğu söylenebilir. Yüksek miktarlarda gelir elde etmek mümkün olabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslekte ilerleme ve yükselme kişinin gayret, başarı ve deneyimine bağlıdır. Okul başarısı yüksek olan ve yaptığı stajlarda kendini kanıtlamış bir öğrenci, mezuniyetinden hemen sonra da yönetici pozisyonuna gelebilir. Ancak özellikle kamu kuruluşlarında, yöneticilik pozisyonlarına gelebilmek için deneyim (belli bir süre çalışmış olmak) şarttır.
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler

BENZER MESLEKLER

- Ekonomist,
- İşletmeci.

I - YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS ) Kılavuzu
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu 2005,
- ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi2000,
- Meslek Yüksek okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Klavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

72-DERİ AKSESUARLARI TEKNİSYENİ

TANIM

İşlenmiş deriden modaya uygun deri çanta, kemer, cüzdan v.b. aksesuar tasarlayıp üretmek üzere çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

- Üretimde kullanılacak deri çeşitlerine göre kalite ayrımını yapar,
- Üretimi yapılacak deri aksesuarın tasarımını yapar,
- Değişik yaş ve cinsiyetten kişiler için modeller belirler, kalıbını ve şablonlarını hazırlar,
- Günün koşullarına uygun olarak ev süslemelerinde kullanılabilecek deri ürünler için modeller belirler, kalıbını ve şablonunu hazırlar.
- Üretilecek aksesuara uygun deriyi seçer.
- Deri parçalarını keser, birleştirir.
- Hazırlamış olduğu deri aksesuarlar üzerinde çeşitli malzemelerle süslemeler yapar.
- Kullandığı makinelerin bakım ve basit onarımlarını yapar.
- Üretim sırasında yapılan işin kalitesini denetler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Deri dikim makineleri,
- Deri tıraşlama makinesi, sıcak desen presleme makinesi, yakma makinesi,
- Deride kullanılan el aletleri ve malzemeler(çarklı zımba, iplik, makas, deri kesim bıçağı, çelik cetvel, maket bıçağı, zımpara, boyalar, kösele v.b.)
- Kalıp kağıtları, çizim masası, çeşitli pistole ve rigalar,
- Süslemede kullanılan gereçler(boncuk, sim, düğme v.b.)
- Bilgisayar ve auto cad proğramları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Deri aksesuarları teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Uzun süre ayakta çalışmaya dayanıklı,
- Alerji ve astım rahatsızlığı olmayan,
- Kötü kokudan etkilenmeyen,
- Renk ve şekil algılama yeteneği gelişmiş,
- El ve parmak becerisine sahip, dikkatli,
- Tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş,
- Yeniliklere ilgi duyan,
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Deri aksesuarları teknisyenleri, genellikle kapalı ortamlarda çalışırlar. Çalışma ortamı kokulu ve gürültülüdür. Çoğunlukla ayakta, atölye ortamında çalışırlar. Çalışırlarken diğer çalışanlar ve müşterilerle iletişim halindedirler. Deri aksesuarlarının satıldığı işyerleri, üretim ortamlarına göre havadar ve kokusuzdur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Anadolu kız meslek kız meslek Anadolu Kız Teknik Liseleri ve Kız Teknik liselerinin El Sanatları ve Teknoloji alanının Deri Aksesuarları dalında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- İş Teknik,
- Resim.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Kız meslek liselerinin Deri Aksesuarları dalına girebilmek için en az ilköğretim mezunu olmak ve bu okula giriş şartlarına uygun olmak gerekir.

Anadolu kız meslek liselerinin deri aksesuarları dalına girebilmek için ise, ilköğretim okulu mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sınavla yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmak gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitimin süresi 4 yıldır. Eğitim süresince öğrencilere; Deri Temel Teknikleri, Tasarım Yapma, Model Hazırlama, Model Üretme, Model Pratik Çalışma, Kalıp Çıkarma, Deriyi Kesme, Makine Kullanabilme, Ürün Süsleme gibi dersler verilir.Öğrenciler, 10. ve 11. sınıflarda teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yapmaktadır.
Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersleri de verilmektedir

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi başarı ile tamamlayanlar "Meslek Lisesi Diploması ve Teknisyen" unvanını alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Deri aksesuarları teknisyenleri deri üreten özel sektöre ait atölye ve fabrikalarda çalışabilecekleri gibi kamu kurumlarında teknik eleman olarak çalışabilirler veya kendi iş yerlerini açabilirler. Deri ürünlerinin çok çeşitlenmesi ve bu konuda yetişmiş elemana ihtiyaç olması nedeniyle çalışma alanları oldukça geniştir. Ancak, bu meslekte iş bulabilmek yöresel farklılıklar göstermektedir. Turizm sektörünün yoğun olduğu yerlerde iş bulma şansı daha fazladır.Ayrıca ustalık belgesi almak koşuluyla kendi işyerlerini de açabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu gereği işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrenciler yaşlarına uygun olarak asgari ücretin %30 undan az olmamak üzere ücret alırlar.
- İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar.
- Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler.
-Mesleki eğitim sürecinde muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumunca karşılanır.

EĞİTİM SONRASI

Mesleki eğitim sonrasında işe başlayanlar, asgari ücret tutarında ücret alırlar. Bu ücret, daha sonraki günlerde deneyim ve başarı durumuna göre artmaktadır.

G-MESLEKTE İLERLEME

Deri aksesuarı teknisyenleri çalıştıkları kurum ve işletmelerde ustabaşı ve şef olabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen süre kadar mesleğinde çalışmış ya da en az beş yıl kalfa olarak çalıştığını belgelemek şartıyla ustalık sınavına doğrudan katılarak, başarı göstermeleri durumunda ustalık belgesi alırlar. Ustalık belgesini alanlar kendi işyerlerini açabilirler.

Ustalık belgesine sahip olanlar mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp başarılı olmaları durumunda Usta Öğreticilik belgesine sahip olurlar.

Meslek liselerinin El Sanatları alanından mezun olanlar istedikleri takdirde, El Sanatları, Geleneksel El Sanatları, Halıcılık ve Desinatörlüğü, Halı ve Kilim, Halıcılık, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşletmeciliği, Uygulamalı Takı Teknolojisi önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca Meslek liselerinin El Sanatları alanından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSSna girip başarılı olmaları ve Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği, Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği, Nakış Öğretmenliği, Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilebilmektedirler.

BENZER MESLEKLER

- Deri Teknisyeni,
- Deri KonfeksiyonTeknisyeni,

H- EK BİLGİLER

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

Üretim aşamasında el ve parmakların makineye kaptırılması gibi tehlikelere karşı gerekli önlemler alınmalı ve dikkatli olunmalıdır.

Ayakta durmaya engel rahatsızlığı olanlarla, alerji ve astım rahatsızlığı olanların bu mesleği yapması güçtür.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSYM 2005 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu.
- ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu 2006,
- MEB Geçmişten Günümüze Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Ankara 2006
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.

73-DERİ KONFEKSİYON TEKNİSYENİ

TANIM

Teknolojik gelişmelere ve modaya uygun olarak, deri giysilerin (manto, ceket, etek vb.) modellerini geliştiren, kalıplarını hazırlayan, üretimin diğer aşamalarını düzenleyen ve denetleyen kişidir.

A- GÖREVLER

- Üretilecek giysiye uygun derinin seçimini yapar,
- Değişik yaş ve cinsiyetten kişiler için deri giysi kalıbını hazırlar,
- Deri parçalarını keser ve birleştirir,
- Üretim sırasında yapılan işin kalitesini denetler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Bilgisayar ve ilgili yazılım programları,
- Deri dikim makineleri,
- Deri spesial makineleri,
- Deri, iplik, düğme, astar, tela vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Deri konfeksiyon teknisyeni olmak isteyenlerin;
- El ve parmak becerisine sahip,
- Renk ve şekil algılama yeteneği gelişmiş,
- Yeniliklere ilgi duyan,
- Kesmeyi, çizmeyi ve şekillendirmeyi seven,
- Şekil ilişkilerini görebilen,
- Yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Deri konfeksiyon teknisyenleri, genellikle kapalı ortamlarda çalışırlar. Ortam kokulu ve gürültülüdür. Çalışırken yöneticilerle, işçilerle ve meslektaşlarıyla iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;
- Anadolu Kız Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Anadolu Kız Teknik Liseleri, Kız Teknik Liseleri ve Çok Programlı Liselerin Tekstil Konfeksiyon alanı Deri Konfeksiyon dalında, Endüstri Meslek Liselerinin "Deri Konfeksiyon" bölümünde, Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsünün ise Deri Hazır Giyim bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Türkçe,
- Resim.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

- Endüstri Meslek Liselerinde mesleğin eğitimini alabilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
- Anadolu kız meslek liseleri Tekstil Konfeksiyonalanına girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve Orta Öğrenim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak,
- Kız Meslek/Meslek liseleri ve çok programlı liselerin Tekstil Konfeksiyon alanına girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
- Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde öğrenim görmek için ise ilköğretim okulu mezunu olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

&#8226; Kız meslek/Meslek liseleri/Çok programlı liseleri, endüstri meslek liseleri ve Anadolu kız meslek/Anadolu meslek liselerinde eğitim süresi 4 yıldır.
&#8226; Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsünde ise eğitim süresi 2 yıldır.
Eğitim süresince öğrencilere;
Genel kültür derslerinin yanı sıra; temel sanat eğitimi, bilgisayar, araştırma teknikleri, girişimcilik, insan ilişkileri ve iletişim, kalite kontrol, tekstil bilgisi, üretim planlaması, temel tasarım bilgisi, uygulama teknikleri, kalıp ve tasarımları, tasarım ve uygulamalar gibi meslek dersleri okutulmaktadır. Ayrıca 9.sınıfta genel kültür derslerinin yanı sıra tanıtım ve yönlendirme dersi de verilmektedir. Anadolu kız Meslek/Anadolu meslek liseleri ve kız meslek/meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler 11.sınıfta 3 gün işletmelerde, 2 gün okulda beceri eğitimi yaparlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

- Mesleki eğitimini Anadolu Kız Meslek Lisesinde tamamlayanlar "Anadolu Kız Meslek Lisesi", Meslek Lisesinde tamamlayanlar ise "Meslek Lisesi Diploması" ve "Teknisyen" unvanı alırlar. Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsünü bitirenlere Kurs Bitirme Belgesi verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu meslekte çalışma alanları oldukça geniştir. Bu alanda eğitimli insan sayısı az olduğundan bu eğitimi alanlar kolayca ve yüksek ücretle iş bulabilmektedirler. Bu meslekteki kişiler, deri konfeksiyon işletmelerinde iş bulabildikleri gibi, örme ve hazır giyim sektöründe de rahatlıkla çalışabilmektedirler. Bu meslekte kendi işini kurma olanağı da vardır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrenciler son sınıfta, işletmelerde beceri eğitimi yaparlar. Bu eğitim sırasında öğrenciler asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere ücret alırlar.
İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydanırlar,
Hastalıki iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,
Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumunca karşılanır.

EĞİTİM SONRASI

Eğitimini tamamlayıp işe başlayanlar asgari ücretin 2 katı, tecrübe kazandıktan sonra işletmelerin yapısı ve kendi pozisyonlarına göre asgari ücretin 4-6 katı arasında ücret alabilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

İşe başlayanlar belirli bir deneyimden sonra bant şefi, üretim şefi, işletmenin yapısına göre modelist, kalite kontrol, fason takibi, üretim müdürü gibi görevlere gelebilirler.

Meslek Liselerinin Deri Konfeksiyon dalından/ bölümünden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Deri Konfeksiyon, Deri İşleme Teknolojisi, Dericilik, Deri Teknolojisi Kostüm Tasarım ve Tekstil ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Ayrıca meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, yapacakları tercihlerde, Giyim Öğretmenliği, Hazır Giyim Öğretmenliği ile Giyim Endüstrisi Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda Y.ÖSS puanları hesaplanırken ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Kadın Terzisi,
- Erkek Terzisi,
- Konfeksiyoncu (Hazır Giyim-Örme Hazır Giyim).

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK

Bu meslek mensupları üretimin her aşamasında kaliteden ve sağlıklı çalışma koşullarından sorumludur. Yanlış yapılan bir dikimden geriye dönüş olmadığından azami dikkat ve özen gösterilmelidir.

İŞ GÜVENLİĞİ

Kesme ve dikme makineleri ile çalışıldığından iş güvenliği önemli bir yer tutmaktadır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- 4702 Sayılı Kanun,
- Meslek elemanları,
- 2001-2002 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Ankara-2001,
- ÖSYM 2005 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri
__________________

Bu ileti en son esra5372 tarafından 13.02.2011- 15:34 tarihinde, toplamda 1 kez değiştirilmiştir.

DERİ MÜHENDİSİ
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 13.02.2011- 15:43
Alıntı yaparak cevapla  


74-DERİ MÜHENDİSİ

TANIM

Derinin işlenmesi ile ilgili teknolojiyi geliştirme konusunda inceleme ve araştırma yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Bir derinin hayvandan yüzüldükten sonra çeşitli işlemlere tabi tutularak kullanılabilir hale gelinceye kadar geçen sürede yapılan işlemleri denetler.
- İşlenerek kullanılabilir hale gelen ham deri ve kürkün dikilmesi ve korunması konusunda, yapımcılara danışmanlık yapar,
- Özel kullanım amaçlı derilerin üretimi alanında çalışır. Kullanım yeri ve amacına göre; giysilik, kürklük, ayakkabılık, çantalık, döşemelik, mobilyalık vb. çeşitli deri üretimleri konusunda inceleme ve araştırmalar yapar,
- Derinin ekonomik değer kazanmasını sağlayıcı teknolojinin geliştirilmesi ile ilgili araştırmalar yapar. Ürünün kaliteli olması için denetlemelerde bulunur,
- Deri üretimi sırasında ortaya çıkan artıklardan üretimi mümkün olan jelatin, tutkal, salam ve sucuk kılıfları gibi mamullerin elde edilmesi için yöntemler geliştirir,
- Sektörün sorunlarını bilimsel ve teknolojik anlamda çözebilir, modaya uygun yeni ürünler geliştirebilir, danışmanlık yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- İşlenmiş ve yarı işlenmiş deri çeşitleri (kösele, napa, pösteki kürk, nubuk, meşin, astar, güderi, süet, glase),
- Deri işlemeciliğinde kullanılan laboratuar malzemeleri,
- Kimyasal maddeler (oksitler, asitler, bazlar, çeşitli tuzlar, kükürt, sülfirik asit, sodyum ve bileşikleri, alüminyum, demir, krom vb.),
- Deri boyama ve yardımcı boya maddeleri (anyonik, katyonik, anfoterik boyalar),
- Deri işlemeciliğinde kullanılan çeşitli makine ve aletler (pervaneli tekne, dolap, etleme makinesi, traş makinesi, yarma makinesi, ütü pres, pistole vb.),
- Bilgisayar,
- Büro malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Deri mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe,
- İnceleme ve araştırma merakına sahip,
- Fen bilimlerine özellikle kimyaya karşı ilgili ve başarılı,
- İşbirliği halinde çalışabilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Meslek elemanları, çoğunlukla kapalı ortamda; fabrikalarda, atölyelerde, ıslak zeminde, zaman zaman da laboratuarda çalışırlar. Fabrika, atölye vb. yerlerde yoğun deri kokusu ve kimyasal analizler yaparken çoğunlukla kimyasal madde ve ilaç kokularına maruz kalırlar. Meslek elemanları fabrikalarda işverenle, teknisyen, tekniker ve işçilerle iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, Ege Üniversitesi (İzmir) Mühendislik Fakültesinin "Deri Mühendisliği" programlarında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Fizik,
- Kimya,
- Biyoloji,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Merkezi sistemle yapılan Öğrence Seçme Sınavı'nda (ÖSS) yeterli Sayısal (SAY-2) puanı almak gerekmektedir.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Deri Mühendisliği lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
- Ayrıca Deri İşleme Teknolojisi, Deri Teknolojisi, Dericilik ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde, Deri Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır. Deri Mühendisliği programında verilen eğitimin amaçlarından biri; deri endüstrisinin ihtiyaç duyduğu, günümüz modern teknolojisini kullanabilecek, araştırıcı ve geliştirici nitelikte teknik elemanları yetiştirmektir. Diğer amacı ise; sektörün sorunlarına bilimsel çözümler bulmak, araştırma ve geliştirme çalışmalarını planlı bir şekilde yürütmek, sonuçlarını yayınlamak ve bu alanda geleceğin bilim adamlarını yetiştirmektir.
Eğitim süresince; Fizik, Kimya, Matematik, Deri Histolojisi Ham Deri, Deri Kimyası, Tabaklama Maddeleri, Deri Yardımcı Maddeleri, Deri Bitim İşlemleri, Deri Boyaları ve Boyama Teknikleri, Deri Analizi ve Kalite Kontrol, Deri Atıkları ve Değerlendirilmesi, Kürk İşleme Teknikleri, İşletme Organizasyonu ve Personel Yönetimi gibi dersler verilir. Okutulan derslerin %62'si teorik, %38'i pratik olarak verilmektedir.
Ayrıca, 3. Sınıfın sonunda 60 günlük yaz stajı vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Lisans Diploması" ve "Deri Mühendisi" ünvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Deri mühendisliği alanında yetişen meslek elemanları, başta deri sanayi olmak üzere deri sanayi kimyasallarını üreten ve pazarlayan yerli ve yabancı firmalarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, DPT gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptirler.

Hayvansal ürünler arasında son zamana kadar bir yan ürün olarak kabul edilen ve kolay bozulabilen ham deri; dünyada gelişen bilim ve teknoloji sayesinde günümüzde önemli bir sanayi hammaddesi niteliğini kazanmıştır. Ülkemizde geleneksel deri işleyen işletmeler, yarattıkları ekonomi ve istihdam gücüyle önemli bir sektörün doğmasını sağlamışlardır. Bütün bu gelişmeler sektörde modern teknolojiyi kullanabilecek, araştırıcı ve geliştirici nitelikte teknik elemanlara olan ihtiyacı günümüzde olduğu gibi gelecekte de arttıracaktır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen krediden yararlanabilirler.

Ege Üniversitesine yerleştirilen öğrencilerden üniversitenin herhangi bir programını ilk üç tercihinde gösteren ve ÖSS sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlıklı ve yabancı dil puan türlerinin herhangi birinde ilk 100 öğrenci arasına girenlere Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı tarafından burs verilmektedir.

Staj süresince işletmeler öğrenciye bir miktar ücret ödemektedir. Bu ücret işletmelerin ücret politikasına göre belirlenmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kuruluşlarında görev alan yeni mezun meslek elemanı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 8. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlar.

Deri ve Deri Ürünleri Sanayii ile ilgili özel işyerlerinde aylık kazanç asgari ücretin en az 2 katı düzeyinde olmaktadır. 3-5 yıllık deneyimi olan ya da deri kimyasalları üreten kuruluşlarda çalışanlar daha yüksek ücret almaktadırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Üniversitede çalışmak isteyenler, lisansüstü eğitimi tamamlayarak bu konuda eğitim veren okullarda öğretim görevlisi olarak çalışabilirler. Akademik çalışmalarında başarılı oldukça yardımcı doçent, doçent ve profesör olabilirler.

İşletmelerde gösterilen performansa ve deneyime bağlı olarak yönetici olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Dericilik teknikeri.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölümü öğretim görevlileri ve bölümü tanıtan dokümanlar,
- Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-Prof. Dr. Y.KUZGUN,
- Ege Üniversitesi Rehberi 1999-2000,
- ÖSYM 2006 Sınav Kılavuzu,
- Meslek Yüksek okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2005,
- MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

75-DERİ TEKNİSYENİ

TANIM

Ham deri veya yünlü deriyi çeşitli işlemlere tabi tutarak kullanıma hazır mamül hale getirme işleriyle uğraşan kişidir.

A-GÖREVLER

Deri Mühendisi tarafından hazırlanan üretim planına göre;
- İşlenecek deriyi seçer,
- Ham deriyi ıslatır, gerekirse tüy ve kıllarını temizler, derilerde kalan etleri sıyırır, kireç soma ve yağ giderme işlemini yapar,
- Deriye salamura ve tabaklama işlemlerini yapar,
- Sıkma ve traş işlemlerini yapar,
- Deride kalite ayırımı yapar,
- Traşlı derilerin boyama, yağlama ve ikinci tabaklanmasını yapar,
- Deriyi kurutur, istenilen renge boyar, ütüler ve su geçirmezliğini sağlar,
- Deriyi istenilen ölçülerde keserek satışa hazır hale getirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Deri işlemede kullanılan araç-gereçler (etleme makinesi, sıkma makinesi, pervaneli tekne, tıraş makinesi, yaş ve kuru dolaplar, gergi makinesi, yün kırpma makinesi, tarak, vakum makinesi, deri alanı ölçme makinesi, deri ölçme ve kesim makineleri, boyama makinesi, yarma makinesi),
- Jilet, bıçak ve kenar alma makası,
- Deri işlemede kullanılan kimyasal maddeler.

B-MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Deri Teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Temel bilimlere ilgili,
- Uzun süre ayakta çalışmaya dayanıklı ve bedence güçlü,
- Renkleri ayırdedebilen,
- Kötü kokudan, ıslak, rutubetli ortamdan rahatsız olmayan,
- El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
- Kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan,
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Deri Teknisyenlerinin çalışma ortamı kirli, ıslak ve rahatsız edici kokuludur. Çalışma yeri, deri işleyen tabakhane, atölye ve fabrikalardır. Genellikle ayakta çalışılır. Islak ve nemli ortamlarda uzun süreli çalışma sonunda romatizmal hastalıklar söz konusu olabilir. Meslek elemanı çalışırken birinci derecede deri ve kimyasal maddelerle ilgilidir. Mühendisler, işveren ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.

D-MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Endüstri Meslek Liselerinin Deri Teknolojisi bölümlerinde verilmektedir. Bunlar;
- Bornova (İzmir) Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi,
- Gerede (Bolu) Endüstri Meslek Lisesi dir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Fen Bilgisi.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek Liselerine; ilköğretim okulu mezunu, 19 yaşını doldurmamış, başarı ve sağlık durumu girmek istediği mesleğe uygun öğrenciler kayıt yaptırabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır.

Mesleğin eğitimi, teorik ve uygulamalı olarak yapılır.
Eğitim süresince; Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Coğrafya, Matematik, Yabancı Dil, Biyoloji ve Sağlık Bilgisi, Fizik, Kimya, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük gibi genel kültür dersleri, Anorganik Kimya, Ham Deri, Deri Kimyasalları, Deri Teknolojisi, Organik Kimya, Arıtma Bilgisi, Makine Bilgisi, Kürk Teknolojisi gibi teorik ve Kimya Laboratuarı, Atölye gibi uygulamalı meslek dersleri okutulur. 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanı sıra tanıtım ve yönlendirme dersi de verilmektedir.

Öğrenciler son sınıfta ise 2 gün okulda, 3 gün meslekle ilgili işletmede olmak üzere beceri eğitimi görürler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara mezun oldukları okullara göre; meslek lisesi diploması ve Teknisyen unvanı verilir.

E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Deri Teknisyenleri; özel sektöre ait deri işleme atölye ve fabrikalarında çalışabilirler .

Ekonomik durumuna bağlı olarak kendi işyerini açabileceği gibi özellikle deri işleme sanayinin gelişmiş olduğu İstanbul, İzmir, Bursa, İzmit, Uşak, Niğde, Tekirdağ (Çorlu) gibi illerde de iş bulma şansına sahiptir.

Kalite anlayışının artması, deri konfeksiyon ve deri ürünlerinin sürekli çeşitlenmesi ve dış talebin artması bu alanda yetişmiş elemana olan talebi arttırmaktadır.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Öğrenciler, yaşlarına uygun olarak asgari ücretin % 30undan az olmamak üzere ücret alırlar.
- İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar.
- Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler.
- Mesleki eğitim sürecinde muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumunca karşılanır.

EĞİTİM SONRASI

Kazanç, çalışılan işletmeye göre değişmektedir. Özel sektörde ilk işe girişte asgari ücret düzeyinde olan kazanç, daha sonraki günlerde başarı durumuna göre artmaktadır.

G-MESLEKTE İLERLEME

Deri Teknisyenleri çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef vb. olabilirler.

Meslek liselerinin Deri Teknolojisi bölümünden mezun olanlar, istedikleri takdirde, Deri İşleme Teknolojisi, Dericilik, Deri Teknolojisi ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar, genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen süre kadar mesleğinde çalışmış ya da en az beş yıl kalfa olarak çalıştığını belgelemek şartı ile ustalık sınavına doğrudan katılarak, başarı göstermeleri durumunda ustalık belgesini alırlar. Ustalık belgesini alanlar kendi işyerlerini açabilirler.

Ustalık belgesine sahip olanlar mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp başarılı olmaları durumunda Usta Öğreticilik belgesine sahip olurlar.

Kendi işyerlerini kuranlar, girişimci olarak da ilerleme kaydedebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Dericilik Teknikeri.

I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Bu alanda program uygulayan ilgili eğitim kurumu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005,
- ÖSS Sınav Kılavuzu 2005,
- Meslek Danışma Merkezi Bilgi Kaynakları,
- MEB, 2001-2002 öğretim yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları, Ankara-2001,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ-DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

76-DİL BİLİMCİ

TANIM

Ana dil esas olmak üzere çeşitli dillerin yapısını, kullanımını ve tarihi ile ilgili araştırma ve incelemeleri yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Çeşitli toplumların kullandıkları bir iletişim biçimi olan dilin birbirinden farklılıkları ve benzerliklerini inceler,
- İnsan dilinin ses ve anlam yönlerine ilişkin bilgiler elde eder,
- Dillerin yapısı, kullanımı ve tarihi hakkında araştırmalarda bulunur,
- Dil aileleri hakkında araştırmalar yapar,
- Elde ettiği verileri değerlendirerek dillerin yapısı, kullanımı ve tarihi ile ilgili bilgiler oluşturmaya çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Teyp,
- Kamera,
- Film,
- Bilgisayar,
- Çeşitli büro malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Dil bilimci olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde sözel yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip,
- Dil-edebiyat, tarih, sosyoloji, ve arkeoloji gibi alanlarla ilgili,
- Bilimsel çalışmaya meraklı,
kimseler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Değişik kültürlerden insanlarla iletişimde bulunulur. Çalışmalar gerçekleştirilirken seyahat etmek, uzun süre evden uzak kalmak, değişik kültürler arasında yaşamak gerekebilir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi aşamasında, büro ortamında çalışılmaktadır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;
- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dil Bilimi Bölümü,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Tarih,
- Sosyoloji,
- Psikoloji,
- Türk Dili ve Edebiyatı.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Merkezi sistemle yapılan Öğrence Seçme Sınavı'nda (ÖSS) yeterli Dil puanı almak gerekmektedir.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Dil Bilimi lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Yabancı Dil alanından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Dil Bilimi programında eğitim süresi 4 yıldır.
Dört yıllık eğitim süresince Dilbilimine Giriş, Dilbilim Tarihi, Dilin Değişik Açılardan Görünümü, Fonetik, Sentaks, Semantik gibi derslerin yanı sıra Dünya Dilleri, Dil Aileleri ve Diyalektoloji gibi dersler okutulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Lisans Diploması ve Dil Bilimci unvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Dil bilimciler, üniversite ve araştırma kurumlarında dille ilgili araştırmacı olarak çalışabilirler. Öğrenimleri sırasında Türk Dili, Fransızca, İngilizce, Almanca gibi filoloji dallarında zorunlu yada seçmeli dersler aldıklarından ortaöğretim kurumlarında bu dillerde öğretmenlik yapabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Üniversite eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası, teknik hizmetler sınıfında göreve başlarlarsa asgari ücretin 2,5-3 katı dolayında maaş almaktadırlar. Alınan ücret, bulunulan konum ve çalışma sürelerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler. (Araştırma Görevlisi, Doktor, Yrd. Doç., Doçent ve Profesör) Bunun dışında istihdam edilenler, gösterecekleri performansa ve gerekli diğer şartları yerine getirmeye bağlı olarak değişik kadrolarda yer alabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Filolog,
- Etnolog.

I- YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Meslek elemanları,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzu ÖSYM 2006,
- Üniversiteler, Yükseköğrenim Programları ve Meslekler Rehberi Haziran/2000 (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN)
- MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

77-DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ (İLKÖĞRETİM)

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, bu program çerçevesinde;
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile
ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici
etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev
yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur,
yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama
defteri,
- Ders kitapları,
- Okul araç ve gereçleri,
- Ders araç ve gereçleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Sözel ifade yeteneği gelişmiş,
- Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
- Soyut konularla ve özellikle felsefe ile uğraşmaktan hoşlanan,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini oturarak yürütebilir. Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı İlahiyat Fakültelerinin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.
- Ankara Üniversitesi,
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum),
- Çukurova Üniversitesi (Adana),
- Dicle Üniversitesi (Diyarbakır),
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri),
- Marmara Üniversitesi (İstanbul)
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun),
- Selçuk Üniversitesi (Konya)
- Uludağ Üniversitesi (Bursa)
Ayrıca, aşağıda belirtilen üniversitelerin İlahiyat Fakülteleri mezunlarıda öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran ek bir eğitim (Tezsiz Yüksek Lisans veya pedagojik formasyon gibi) almaları halinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak atanabilirler. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği İlköğretim Kurumlarına atanırlar.
- Ankara Üniversitesi,
- Atatürk Üniversitesi ( Erzurum),
- Cumhuriyet Üniversitesi ( Sivas),
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
- Çukurova Üniversitesi (Adana)
- Dicle Üniversitesi ( Diyarbakır),
- Dokuz Eylül Üniversitesi ( İzmir),
- Erciyes Üniversitesi ( Kayseri),
- Fırat Üniversitesi(Elazığ)
- Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fak.,
- Harran Üniversitesi ( Şanlıurfa),
- İstanbul Üniversitesi,
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fak.
- Marmara Üniversitesi ( İstanbul),
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi ( Samsun),
- Sakarya Üniversitesi,
- Selçuk Üniversitesi ( Konya),
- Süleyman Demirel Üniversitesi ( Isparta),
- Uludağ Üniversitesi ( Bursa).

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Felsefe,
- Tarih.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği lisans programı için yeterli Sözel (SÖZ) puanı almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği alanları ile, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
- Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi (Y.D.A), Çok Programlı Lisenin İmam Hatip Lisesi Programı/Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı, Açıköğretim Lisesinin İmam Hatip Programı ve İmam Hatip Okulu mezunları, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
- İlahiyat Ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde İlahiyat lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi, bir yılı Arapça hazırlık sınıfı olmak üzere beş yıldır.
Eğitim süresince;
Tefsir Usulu, Hadis Usulü, İslam Dini Esasları, İslam Ahlakı, İslam Tarihi, Dinler Tarihi, Mantık, Eğitime Giriş, İslam Hukuku, Kelam, Türk İslam Edebiyatı, Din Psikolojisi, Felsefe Tarihi, Dinler Tarihi, Tefsir, Hadis, İslam Mezhepleri Tarihi, İslam Kurumları Tarihi, İslam Felsefesi, Tasavvuf Tarihi, Dini Musiki, Din ve Ahlak Dersleri Özel Öğretim Yöntemleri vb. dersler almaktadırlar.
Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Lisans Diploması" ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okullarda özel okullarda Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak çalışmaktadırlar.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim ve harç kredisi alabilirler.

Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan yararlanılabilir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda Öğretmen olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına göre 9. Derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler

G- MESLEKTE İLERLEME

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri idari yönden okul müdürü veya müdür yardımcısı olabilirler.
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
MEB'ca yapılan sınavda başarılı olurlarsa Eğitim Yöneticisi olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Tarih öğretmenliği

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS ) Kılavuzu,
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu 2006,
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile değişiklik yapılmasına dair esaslar (Değişik: 12/05/2006 tarih ve 133 sayılı TTKK)
- ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi 2000,
- Meslek Yüksek okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Klavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube
Müdürlükleri.

DİPLOMAT (DIŞ İŞLERİ MESLEK MEMURU)
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 13.02.2011- 15:52
Alıntı yaparak cevapla  


78-DİPLOMAT (DIŞ İŞLERİ MESLEK MEMURU)

TANIM

Türkiyenin ve Türk vatandaşlarının haklarına ve çıkarlarına uygun olarak yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek üzere Dışişleri Bakanlığınca atanan kişidir.

A- GÖREVLER

- Hükümetçe belirlenen esaslara uyan dış politikayı uygular ve Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlarla olan ilişkilerini yürütür,

- T.C. uyruklu, gerçek ve tüzel kişilerin yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlar karşısında hak ve çıkarlarını korur, geliştirir ve bu alanlarda diplomasi ve konsolosluk korumasını sağlar,

- Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile uluslar arası örgüt ve ilgili bakanlıklarla işbirliği yaparak ilişki ve görüşmelerini yürütür, Bu ilişki ve görüşmeler sonucu gerekiyorsa uluslar arası anlaşmaları yine diğer bakanlıklarla işbirliği içinde yapar,

- Diğer bakanlık ve kuruluşların dış politikayı etkileyen faaliyet ve ilişkilerinin Devletin dış politikasına uygunluğunu sağlar, bu kuruluşların uluslar arası kuruluşlar ve yabancı kamu ve özel kuruluşlarıyla kendi görev alanlarına giren ilişkilerin eşgüdümünü sağlar ve bunlara katılır,

- Mali, ekonomik ve diğer konularda ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülmesi gereken dış ilişki ve görüşmelerin dış politikaya uygun olarak yürütülmesini gözetir,

- Yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlarda temsil işlerini yetkili makam olarak yürütür,

- Yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlardaki gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri izler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Diplomat (Dış İşleri Meslek Memuru) olmak isteyenlerin;
- Üstün bir akademik yetenek düzeyine sahip,
- Söz ve yazıdaki ayrıntıyı, öz ifadeyi algılayabilen,
- Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
- Başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
- Yeniliklere açık, yaratıcı, coşkulu,
- Sorumluluk duygusuna sahip, sır saklayabilen,
- Düzgün bir fiziki yapıya sahip ve bedensel özürü bulunmayan,
- İleri derecede İngilizce veya Fransızca ve Almanca bilen
kimseler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

- Diplomatlar (Dış İşleri Meslek Memuru) Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak, Ankaradaki Merkez teşkilatında ve Türkiyenin yurtdışında bulunan büyükelçilik, başkonsolosluk ve daimi temsilciliklerde görev yaparlar.

- Yurtdışında kişi, haberleşme ve bina dokunulmazlığı haklarından yararlanırlar. Ayrıca, gümrük denetiminden de muaftırlar.

- Çalışma saatleri görevli bulunduğu ülkenin çalışma saatlerine bağlıdır. Bunun yanısıra saat farkı bulunan ülkelerde gerektiğinde kendi ülkesinin çalışma saatlerine göre de çalışırlar.

- Meslek hayatlarının üçte iki kadarı dış temsilciliklerde geçer. Yurtdışına her tayin öncesinde tayin yapılacak yurtdışı görev yerleri belirlenir. Tayin kapsamına giren memurlardan tercihlerini bildirmeleri istenir. Yapılan tayinlerde memurların tercihleri imkanlar elverdiği ölçüde dikkate alınır. Meslek memurlarının, hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında dış görev süreleri en çok beş yıl, merkez görev süreleri ise en az iki yıldır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK ÖN EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Ülkemizde diplomat (dış işleri meslek memuru) yetiştiren herhangi bir fakülte veya bölüm bulunmamaktadır. Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Uluslar arası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, İktisat, İşletme, Maliye, Ekonomi bölümleri ile Hukuk Fakülteleri veya bunlara denkliği YÖK tarafından onaylanmış yabancı öğrenim kurumları bu mesleğin ön eğitim yerleri olarak sayılabilir.

MESLEK ÖN EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Lise veya dengi okul mezunlarının katılabildiği, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında eşit ağırlık puanına göre öğrenci alan ve eğitim süresi dört yıl olan üniversitelerin Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Uluslar arası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, İktisat, İşletme, Maliye, Ekonomi bölümleri ile Hukuk Fakültelerini veya bunlara denkliği YÖK tarafından onaylanmış yabancı öğrenim kurumlarını kazanmış olmak gerekmektedir. (Uygulamada sınav konularının denkliği bakımından Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları daha fazla başarı sağlamaktadırlar.)

MESLEKİ EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Siyasi Tarih, Anayasa Hukuku, Türkiyenin Yönetim Yapısı, Siyasal Sistemler ve İnsan Hakları, Ekonomi, Maliye, İngilizce, Türkçe, Uluslar arası Politika, Ululslararası Hukuk, Devletler Özel Hukuku, Medeni Hukuk, Türkiye Ekonomisi, Uluslar arası Ekonomi, Hukukun Temel Kavramları.

MESLEĞE GİRİŞ KOŞULLARI

Dışişleri Bakanlığının açmış olduğu, adayların yabancı dil ve okul bilgileri ile akıl yürütme, kavrayış ve ifade yeteneklerinin ölçüldüğü yazılı ve sözlü meslek memurluğu sınavında başarılı olmak gerekir. Sınava girebilmek için aranan nitelikler şunlardır:
- Her türlü iklim şartlarına dayanıklı olduğunu tam teşekküllü resmi hastane raporu ile belgelemek,
- Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin dört yıl süreyle eğitim veren Uluslar arası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, İktisat, İşletme, Maliye, Ekonomi Bölümleri ile Hukuk Fakültelerinin veya bunlara denkliği yetkili kurumca (YÖK) onaylanmış yabancı öğrenim kurumunu bitirmiş bulunmak,
- Yazılı eleme sınavın ilk gününde otuz bir yaşından gün almamış olmak,
- ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavlarından Dış İşleri Bakanlığı aday meslek memurluğuna giriş için belirlenmiş puan türünden sınav ilanında duyurulacak yeterli puan almak
gerekmektedir.

Sınav Konuları: Yazılı eleme aşamasında, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde kompozisyon, Türkçeden yabancı dile çeviri ve yabancı dilden Türkçeye çeviri bölümleri bulunmaktadır. Almancadan sınava gireceklerin, İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden de sınava girmeleri gereklidir. Ayrıca, iki dilden birden sınava girmek de mümkündür.

Yazılı aşamasını kazanan adaylar sözlüye çağrılırlar. Sözlü aşamasında adaylara; Siyasi Tarih, (Osmanlı Siyasi Tarihi, 1789dan zamanımıza kadar Dünya Siyasi Tarihi, Türk İnkılap Tarihi); Uluslararası Politika; Anayasa Hukuku, Siyasal Sistemler ve İnsan Hakları, Türkiyenin yönetim yapısı; Uluslararası Hukuk, Devletler Özel Hukuku; Hukukun temel kavramları ve Medeni Hukuk; Türkiye Ekonomisi; Maliye; Uluslar arası Ekonomi; Genel Kültür konularında sorular yöneltilmektedir. Sözlü ve mülakat şeklinde yapılan sınavda adaylar, yukarıda belirtilen konuların tümünden bir defada sınava tabi tutulurlar.

ADAYLIK EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Aday meslek memurlarının eğitim süresi iki yıldır.
- Sınav sonucunda, Dışişleri Bakanlığına katılan aday meslek memurları, önce temel eğitime, daha sonra kapsamlı olarak hazırlanan hazırlayıcı eğitime ve staja tabii tutulurlar.

- Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen bu temel ve hazırlayıcı eğitim bir yıl sürmektedir. Aday memurlar, temel ve hazırlayıcı eğitimin ardından merkez birimlerinde bir yıl staj yaparak iki yıllık hizmet içi eğitim süresini tamamlarlar.

ADAYLIK EĞİTİMİ SONUNDA ALINAN UNVAN

Olumlu sicil alan ve adaylıkları tamamlanan meslek memurları Ataşe unvanını alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Diplomatlar (Dış İşleri Meslek Memuru), Dış İşleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile yabancı ülkelerde Başkonsolosluklar, Daimi Temsilcilikler ve Büyükelçiliklerde çalışırlar.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Temel eğitim süresince durumu uygun olan öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi ve öğrenim harcı verilmektedir. Karşılıklı veya karşılıksız burs alan öğrenciler de vardır. Öğrenim süresince eğitim masrafları tamamen öğrenciye aittir.

EĞİTİM SONRASI

- Diplomatlar (Dış İşleri Meslek Memuru) maaş ve özlük hakları bakımından kamu personeline tanınan haklardan yararlanırlar. Ankarada Bakanlık merkez teşkilatında görevli meslek memuruna ayrıca, Dışişleri Hizmetleri Tazminatı ödenir. Bu çerçevede Dış İşleri Bakanlığında göreve yeni başlayan bir meslek memuru asgari ücretin yaklaşık dört katı tutarında maaş alır.

- Yurtdışı maaşları her ülkenin yaşam koşulları ve pahalılık durumuna göre değişiklik göstermektedir. Görev yapılan ülkenin hayat şartlarına göre iki ile yedi bin ABD Doları arasında maaş alırlar. Maaş düzeyleri iki-üç yılda bir Birleşmiş Milletler Yaşam Standardı esasına göre bulunulan ülkedeki hayat pahalılığı açısından gözden geçirilir. İlk yurtdışı tayininde, örnek olarak Almanyaya atanan bekar bir meslek memuru yaklaşık 3000 Euro maaş alır.

- Evli memurların yurtdışı maaşlarına aile yardımı olarak, eş için %5, iki çocuğa kadar çocuk başına %2,5 eklenir.

- Yurtdışında görevli memurlara ayrıca, pahalı ülkelerde maaşlarının belli bir oranını aşmaması koşuluyla, kira katkısı sağlanır.

- Yurtdışına atanan veya merkeze dönen memura ve aile fertlerine uçak biletleri yanında eşya nakil yolluğu ödenir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Ataşelik süresi bir yıldır. Ateşelik görevinden sonra 3 yıl 3.katip, arkasından 3 yıl süre ile 2. Katip olarak görev yaparlar. Ataşelik, 3. Katiplik ve 2. Katiplik dönemlerinde Muavin Konsolos sıfatını da taşıyarak yurt dışında görevlendirilirler. 2. Katiplik süresinin sonunda yapılan sınav sonucuna göre Başkatip unvanını alırlar ve Başkatip olanlar Konsolos yeterlik sınavına kabul edilirler.

- Konsolos yeterlilik sınavını kazananlar, Konsolosluk dönemlerindeki başarı durumlarına göre Şube Müdürü veya Daire Başkan Vekili ile Daire Başkanı olabilirler. Bu unvanları taşıdıkları süre zarfında aynı zamanda Başkonsolos sıfatı ile yurtdışında görevlendirilirler.

- Başkonsoloslar daha sonra durumlarına göre Genel Müdür Yardımcısı olabilirler ve bu süre zarfında aynı zamanda Elçi sıfatını alırlar. Bir süre sınırlaması bulunmamakla birlikte bu görevde 2 ile 4 yıl arası görev yaparlar. Genel Müdürlüğe yükselen diplomatlar ise Büyükelçi sıfatı ile yurtdışında görevlendirilirler.

H- EK BİLGİLER

DIŞ TEŞKİLAT

Büyükelçilikler, nezdinde bulundukları ülke ile Türkiye arasındaki ikili düzeydeki ilişkileri yürüten diplomatik misyonlardır. Büyükelçi, söz konusu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Cumhurbaşkanını temsil eder ve Cumhurbaşkanının kendisine güven duyduğunu ifade eden mektubu, nezdine atandığı Devlet Başkanına sunularak göreve başlar. Büyükelçilikte görevli Büyükelçi dışındaki meslek memurları, kıdemlerine göre sırasıyla Ataşe, Üçüncü Katip, İkinci Katip, Başkatip, Müsteşar ve Elçi-Müsteşar unvanlarını taşırlar.

Daimi Temsilcilikler, bir uluslar arası kuruluşta Türkiyeyi temsil eden diplomatik misyonlardır. Daimi Temsilci, Büyükelçi unvanını taşır. Daimi Temsilci dışındaki meslek memurları kıdemlerine göre sırasıyla, Ataşe, Üçüncü Katip, İkinci Katip, Başkatip, Müsteşar ve Daimi Temsil Yardımcısı unvanlarını taşırlar.

Başkonsolosluklar, görev sahalarına giren bölgede Türkiye Cumhuriyetinin ekonomik ve kültürel çıkarlarını korumak ve bölgede yerleşik T.C. vatandaşları üzerinde devletin himayesini sağlamakla yükümlüdürler. Bir ülkede birden fazla başkonsolosluk bulunabilir. Başkonsolosluğun amiri Başkonsolos unvanını taşır. Bu misyonlarda görev yapan diğer meslek memurları kıdemlerine göre sırasıyla, Ataşe, Muavin Konsolos, Konsolos ve Başkonsolos Yardımcısı unvanlarını taşırlar. Başkonsolosluklar, bulundukları ülkede yerleşik Büyükelçiliğe bağlıdırlar.

I- YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Meslek elemanları,
- Dış İşleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Dışişleri Bakanlığı dokümanları,
- Uluslar arası Politika Ders Kitabı (Mehmet GÖNLÜBOL),
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Dışişleri Bakanlığı,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

79-DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ

TANIM

Diş hekiminin kendisine verdiği ölçülere göre hastanın eksik olan diş ve ağız dokularını tamamlayan ve düzenleyen, protez ve diş köprülerini yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Diş hekimince alınan ağız kalıbı üzerine alçı ile suyu karıştırarak yaptığı hamuru dökerek, alçı model elde eder,
- Alınan model üzerinde gerekli çalışmaları yapar.
- Alçı kalıptan akrilik denilen maddeyi çıkarır,
- Diş hekimince yapılan provadan gelen dişleri mumlayarak diş eti şeklini verir,
- Dişleri mum kalıbın yerine plastik kalıba yerleştirir (mufta safhası),
- Kalıptan çıkardıktan sonra, tesviye (fazlalıkların alınması) işlemini yapar,
- Protez cilası yapar,
- Kırılan protezleri tamir eder,
- Kron köprü yapar,
- Çarpık dişlerin düzeltilmesi için gereken malzemeleri hazırlar (bağlama kanalları),
- Kullandığı aletlerin bakımını yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Kıymetli ve kıymetsiz metal alaşımları, alçı, mum, porselen tozları, cila, plastik vb.,
- Elektriksiz el aletleri (mufla, bol bol kaşığı, modelaj, ateş spatülü, pense çeşitleri, makas, testere vb.),
- Elektrikli el aletleri ve makineler (tur motorları ve mikromotorlar).

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Diş protez teknisyeni olmak isteyenlerin;
- El becerisine sahip,
- Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine ve estetik görüşe sahip,
- Renkleri ayırdedebilen,
- Ayrıntılara dikkat edebilen
kimseler olmaları gerekir.

Kimyasal maddelere ve tozlara karşı alerjisi olanlar bu mesleğin icrasında zorlanırlar.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Diş protez teknisyenleri, diş laboratuarlarında görev yaparlar. Çalışma ortamı farklılık gösterebilir. Metal döküm ve metal tesviye işlerinin yapıldığı laboratuarlar tozlu ve gürültülü olabilir. Akrilik ve porselen çalışması yapılan kısımlar temiz ortamlardır. Birinci derecede malzeme ve aletlerle çalışılır. Diş Protez teknisyenleri Diş hekimleri ile iletişim içinde görev yaparlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı aşağıda isimleri yazılı Sağlık meslek liselerinin Diş Protez bölümlerinde verilmektedir.

- İzmir Atatürk Sağlık Meslek Lisesi
- Ordu Atatürk Sağlık Meslek Lisesi
- Çankırı Ilgaz Sağlık Meslek Lisesi,
- Elazığ Atatürk Sağlık Meslek Lisesi.

Ayrıca; Mesleki Eğitim Merkezlerinde Diş Protezcisi mesleğinin eğitimi verilmektedir. Bu meslek hakkında bilgi edinmek için Diş Protezcisi mesleğini inceleyebilirsiniz.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- İş-Teknik,
- Fen Bilgisi.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Diş Protez Teknisyenliği meslek eğitimine başlayabilmek için;
- İlköğretim okullarının 8.sınıflarında öğrenim görüyor veya mezun omak
Milli Eğitim Bakanlığının tarafından yapılan Orta Öğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS)nda başarılı olmak,

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince öğrenciler, meslek dersleri olarak Meslek Teknolojisi, Protez Maddeleri Bilgisi, Manipülasyon, Diş Morfolojisi, Tam protezler, Bölümlü Protezler, Sabit Protezler, Ortodonti, Mikrobiyoloji, Çene-Yüz Protezleri, İşletme Ekonomisi, temel bilim dersleri olarak Psikoloji, Sosyoloji, Kişiler Arası İlişkiler, Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, Anatomi, Fizyoloji, Sağlığı Koruma Bilgisi, Sağlık Eğitimi, İlkyardım, Sağlık İstatistiği, Hastalıklar Bilgisi, kültür dersleri olarak Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak, Tarih, İnkılap Tarihi, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Yabancı Dil, Beden Eğitimi gibi dersleri alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlar Sağlık Meslek Lisesi Diploması ve Diş Protez Teknisyeni unvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Diş protez teknisyenleri özel diş laboratuarlarında, kliniklerde ve kamu ve özel hastanelerde iş bulabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince kazanç söz konusu değildir.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kesiminde çalışanlar sağlık hizmetleri sınıfından asgari ücretin yaklaşık 2-3 katı tutarında ücret almaktadırlar.

Özel işyerlerinde çalışanların ücreti ise işyerinin durumuna göre ve çalışan kişinin beceri ve deneyimine göre değişiklikler gösterir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Sağlık meslek liselerinin Diş Protez Teknisyenliği bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Ağız Diş Sağlığı , Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde bu proğramlara kayıt yaptırma hakkına sahip olurlar.
Ağız Diş Sağlığı , Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Sağlık İdaresi lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Çeşitli üniversite ve özel laboratuarların düzenledikleri ücretli kurslara katılarak mesleki bilgi ve becerilerini artırabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Diş protez teknikeri.
- Protez ortez teknikeri

H - EK BİLGİLER

Sağlık Meslek Liselerine Başvuru Şartları:
Genel Şartlar:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Sağlığı, girmek istediği mesleğin öğretimi ve yürütülmesine elverişli olmak,
Evli, boşanmış veya nişanlı olmamak,Kamu haklarından yasaklı olmamak.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- 4702 Sayılı Kanun,
- Meslek elemanları,
- 2001-2002 Eğitim Öğretim Yılı Sağlık Meslek Liseleri (Gündüzlü) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Klavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- Sağlık Bakanlığı ve ilgili okullar,
- Türkiye İş Kurumu Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.

80-DİŞ HEKİMİ

TANIM

Diş sağlığının korunması, diş ve ağız boşluğu hastalıklarının tedavisi için gerekli çalışmaları yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Hastanın şikayetlerini dinleyip, ayna ve sort ile ağzını muayene eder,
- Gerekirse röntgen filmi çeker, inceler ve hastalığı teşhis eder,
- Tedavisi olanaklı olan dişleri tedavi eder,
- Tedavisi olanaklı olmayan dişleri anestezi yaparak çeker,
- Apseli diş için reçete yazar,
- Çekilmiş dişlerin yerine köprü ve protezle yenilerini takar,
- Kanal tedavisi yapar,
- Ağız ve diş eti hastalıklarını tedavi eder,
- İnsanlara, ağız sağlığı, temizliği ve ağız bakımı konularında bilgi verir, tavsiyelerde bulunur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Fotey (Dişçi koltuğu),
- Diş Üniti,
- Aeratör (Diş kesme aleti),
- Mikromotor,
- Enjektör (Set),
- Davye (Dişçi kerpeteni),
- Diş temizleme aletleri,
- Ağız aynaları ve ağız için el aletleri,
- Diş çürüğünden koruyucu maddeler,
- Alçılar,
- Ölçü maddeleri,
- Dolgu maddeleri (Siman, Amalgan, Porselen),
- Anestezi Solüsyonu (Tedavilerde acı duymayı önleyen sıvı).

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Diş hekimi olmak isteyenlerin;
- Normalin üstünde genel yeteneğe,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
- El ve parmakları ustalıkla kullanabilme yeteneğine sahip,
- Fizik, kimya özellikle biyoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
- İnsanlarla uğraşmaktan sıkılmayan, insanları anlayabilen,
- Hoşgörülü, sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi,
- Estetik anlayışı yüksek
kimseler olmaları gerekir.
El becerisi, meslekte başarıyı artırıcı etmendir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Diş hekimleri hastanelerde, dispanserlerde veya özel muayenehanelerde görev yaparlar. Görev ortamı çok temiz ve biraz ilaç kokuludur. Bazı hastaların ağızları rahatsız edici derecede kokabilir. Diş hekimleri sürekli ayakta çalışırlar ve çalışırken hastalar ve hasta sahipleri ile sürekli etkileşim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki fakültelerde verilmektedir.
- Ankara Üni. Diş Hekimliği Fakültesi,
- Atatürk Üni. (Erzurum) Diş Hekimliği Fakültesi,
- Cumhuriyet Üni. (Sivas) Diş Hekimliği Fakültesi,
- Çukurova Üni. (Adana) Diş Hekimliği Fakültesi,
- Dicle Üni. (Diyarbakır) Diş Hekimliği Fakültesi,
- Ege Üni. (İzmir) Diş Hekimliği Fakültesi,
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Diş Hekimliği Fakültesi,
- Gazi Üni. (Ankara) Diş Hekimliği Fakültesi,
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Diş Hekimliği Fakültesi,
- İstanbul Üni. Diş Hekimliği Fakültesi,
- Marmara Üni. (İstanbul) Diş Hekimliği Fakültesi,
- Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) Diş Hekimliği Fakültesi,
- Selçuk Üni. (Konya) Diş Hekimliği Fakültesi,
- Süleyman Demirel Üni. (Isparta) Diş Hekimliği Fakültesi,
- Yeditepe Üni. (İstanbul) Diş Hekimliği Fakültesi.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Fen bilimleri dersleri.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Diş Hekimliği lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puanı almak ,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Diş Hekimliği lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Diş hekimliği eğitimi temel bilimler eğitimi ile birlikte 5 yıllık bir süreyi kapsar. Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakültelerde eğitim 6 yıldır.
Diş hekimliğinde beceri kazanmak önemli olduğundan eğitimde uygulamaya ağırlık verilmektedir.

Eğitimi genel olarak iki bölüme ayırabiliriz:
a) Öğrencilerin kliniğe hazırlanması için ilk üç yıl temel bilimler, meslek bilimleri, klinik öncesi eğitim ve bunların uygulamaları yapılmaktadır.
b) Klinik çalışmasına 4. sınıftan itibaren başlanmakta ve 5. Sınıfta ilk uygulamalar entegre staj şeklinde sürdürülmektedir.
Eğitimde:
1. yıl: Türkçe, Biyokimya, Biyoistatistik, Organik Kimya,Fizik, Tıbbi Biyoloji, Yabancı Dil, Protez Pratik, Protez Teorik, Davranış Bilimleri, Seçmeli Ders (Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar),
2. yıl: Anatomi, Histoloji, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Biyofizik, Tedavi Teorik, Tedavi Pratik, Protez Pratik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Seçmeli Ders (Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar),
3. yıl: Tedavi Pratik, Protez Pratik, Tam Protez, Hareketli Bölümlü Protez, Farmakoloji, Endodonti, Endodonti Pratik, Sabit Protez, Maddeler Bilgisi, Ağız Hastalıkları Tedavisi,Genel Patoloji, Periodontoloji, Dental Anestezi, Ortodonti, Radyoloji, Oral Diagnoz, Tedavi Teorik,
4. yıl: Sabit Protez, Endodonti, Dahiliye, Hareketli Bölümlü Protez, Pedodonti, Oral Diagnoz, Dental Anestezi, Ortodonti Teorik, Ortodonti Pratik, Periodontoloji, Genel Cerrahi, Ağız Hastalıkları, Tam Protez, Ağız Hastalıkları Cerrahisi, Seçmeli Ders (Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar),
4. Sınıf Stajları;
Staj fakülte kurulunun belirleyeceği esaslara göre
- Cerrahi, Protez, Tedavi, Periodontoloji, Ortodonti, Pedodonti, Oral Diagnoz ve Radyoloji Bilim Dalında en az 4 hafta yapılır.
5. yıl: Üst Çene Protezi, Ağız Hastalıkları Cerrahisi, Pedodonti, Diş Hekimliği Tarihi, Çene-yüz Cerrahisi, Psikiyatri, Halk Sağlığı, Dermatoloji, Göz Hastalıkları, Kulak-Burun-Boğaz, Nöroloji, Adli Tıp, Genel Seminer.
5. Sınıf Stajları;
Staj Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre; Cerrahi; en az 6 hafta, Protez; en az 6 hafta, Tedavi; en az 6 hafta, Periodontoloji; en az 3 hafta, Ortodonti; en az 3 hafta, Pedodonti; en az 3 hafta, Oral Diagnoz ve Radyoloji; en az 3 hafta Anabilim ve Bilim Dallarında yapılır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara alanı belirten "Lisans Diploması" ve "Diş Hekimi" unvanı verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Diş hekimleri, hastanelerde, özel kliniklerde, muayenehanede çalışırlar. Zaman zaman okul, köy ve mahallelerde diş sağlığı taramalarında da bulunabilirler.

Kamu ve özel sektörde ihtiyaca yetecek kadar diş hekimi bulunmakla birlikte 7'nci 5 yıllık kalkınma planına göre 2000 yıllarında diş hekimliğine duyulan ihtiyaç artacak ve istihdam alanı genişleyecektir. Ayrıca koruyucu hekimlik yönünde doğacak talepler ileride diş hekimliği için geniş iş olanakları sunacaktır.
Diş hekimleri, serbest çalışabilecekleri gibi bir devlet kuruluşunda da görev alabilirler. Muayenehane açacak bir diş hekiminin önce Türk Tabipler Odasına başvurması, Sağlık Bakanlığından muayenehane açma izni alması ve durumu Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirmesi gerekir. Resmi ve özel hastanelerde veya dispanserlerde çalışmak isteyen diş hekimleri ile ilgili kurumlara başvurur ve açık yerlere tayin edilirler. Diş Hekimleri Türk Tabipler Odasına üye olmak zorundadırlar. Diş Hekimlerinin bir kısmı da uzmanlık eğitimi görüp üniversitelerde görev almaktadırlar.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenci isterse ve şartları uygunsa Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenci kredilerinden faydalanabilir. Bu kredinin miktarı her öğrenci için aynı olup her yıl artırılmaktadır.

Ayrıca, öğrenciler yeterli başarı gösterdikleri ve bazı şartları taşıdıklarında çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşların karşılıklı veya karşılıksız burslarından yararlanma olanağına sahiptirler. Diş hekimliği meslek odalarından karşılıksız burs alma olanağı da vardır. Fakat bu burstan yararlanmanın koşullarını fakülteler belirler. (Diş hekimliği eğitiminin diğer meslek eğitimlerinden en önemli farkı pratik eğitimde kullanılan araç-gereç ve malzemelerin bir kısmının öğrenci tarafından sağlanmasıdır. Diğer fakülte öğrencilerine kıyasla çok daha fazla masraf gerektiren bir eğitimdir.)

EĞİTİM SONRASI

Bu meslekte kamu kuruluşlarında çalışanlar asgari ücretin 3 katı civarında ücret alırlarken, özel muayenehaneleri olanlar asgari ücretin 10-12 katı civarında kazanç sağlayabilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslekte kullanılan araç-gereç ve malzemede sürekli gelişmeler sağlanmaktadır. Buna bağlı olarak bazı kolaylıklar ve kalite yükselmesi görülmektedir.Ağız ve diş sağlığında, tedavi yöntemlerinde, protez yöntemlerinde çeşitli teknik ve bilimsel gelişmeler sürekli gerçekleşmekte, bu sebeple mesleki görevler de artmaktadır.Ülkemizde halen yaygınlaşmamış olan koruyucu hekimliğin, diş hekimliği öncülüğünde gelişeceği muhtemelidir.Protez alanında teknik, tedavi alanında bilimsel gelişmeler olabilir. Mesleğin insan yaşamındaki yeri sürekli artmaktadır.Diş hekimliği fakültesinden mezun olan öğrencilere yüksek lisans diploması verilir. Sınavı kazanmak şartı ile uzmanlık eğitimi yapabilirler. Fakültede araştırma görevlisi olarak çalışıp doktora yapabilirler. Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör unvanlarına yükselebilirler.Diş hekimliği Anabilim Dallarının bazılarında Uzman, tümünde ise Bilim Doktoru, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör gibi unvanlar alarak akademik kariyer yapılabilir.Temel Tıp Anabilim ve Bilim Dallarından bazılarında Bilim Doktoru, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör gibi unvanlar alarak akademik kariyer yapılabilir.

BENZER MESLEKLER

- Diş teknisyenliği,
- Tıp doktorluğu.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS ) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu &#8211;2006,
- ÖSYM Üniversiteler, Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi &#8211;2000,
- Meslekler ve Tercih Rehberi- Aydoğdu Yayınları
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK ) Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

81-DİŞ PROTEZCİSİ

TANIM

Diş Hekiminin kontrolü altında, diş hekimince kendisine verilen ölçülere göre hastanın eksik olan diş ve ağız dokularını tamamlayan ve düzenleyen, protez ve diş köprülerini tekniğine uygun olarak yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Diş hekimince alınan ağız kalıbı üzerine, alçı ile suyu karıştırarak hamur yapar. Hamuru kalıp üzerine yerleştirir ve kaynatarak sertleştirir,
- Alçı kalıptan akriliği çıkarır,
- Dişlerin, kalıba yerleştirilmesinde diş hekimine yardım eder,
- Provadan gelen dişleri mumlayarak, diş eti şeklini verir,
- Dişleri mum kalıbın yerine plastik kalıba geçirir (mufta safhası),
- Kalıptan çıktıktan sonra, tesviye (fazlalıkların alınması) işlemini yapar,
- Protez cilası yapar,
- Kırılan protezleri tamir eder,
- Kron köprü yapar,
- Çarpık dişlerin düzeltilmesi için gereken malzemeleri hazırlar (bağlama kanalları),
- Kullandığı aletlerin bakımını yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Elektriksiz el aletleri (pense çeşitleri, makas, testere vb.),
- Elektrikli aletler ve makineler,
- Kıymetli ve kıymetsiz metal alaşımları, alçı, mum, porselen tozları, cila, plastik vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Diş protezcisi olmak isteyenlerin;
- Normal bir genel yetenek düzeyine,
- El ve gözü uyumlu kullanabilme,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneklerine,
- Renk algısına,
- Estetik görüşe sahip olmaları,
- Kimyasal maddelere ve toza karşı alerjisi olmaması gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Diş protezcileri, diş atölyelerinde görev yaparlar. Çalışma ortamında kimyasal maddelerle, alçı ve porselenle çalışıldığından aşırı toz ve koku vardır. Birinci derecede malzeme ve aletlerle çalışırlar. Zaman zaman diş hekimleri, diş teknisyenleri ile etkileşim halindedirler. Çalışmasını haftanın her günü tam zamanlı olarak yürütür. Hafta sonu çalışması da söz konusu olabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Yeterli sayıda müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde Diş Protezciliği alanında eğitim programı düzenlenebilmektedir.
Ayrıca, mesleğin eğitimi teknisyenlik düzeyinde sağlık meslek liselerinde verilmektedir.
Diş Protez Teknisyenliği mesleği hakkında bilgi almak için bu merkezde mevcut Diş Protez Teknisyenliği meslek bilgi dosyasından yararlanabilirsiniz.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
- En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
- 14 yaşını doldurmuş olmak,
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
- Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Diş protezciliği mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır. Bu merkezlerde teorik eğitim, işyerlerinde ise uygulamalı eğitim verilmektedir.
Çırak öğrenciler teorik eğitimde Türkçe, Matematik ve Meslek Matematiği, İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik, Toplam Kalite Yönetimi gibi genel bilgi dersleri ile Teknik Resim, İş Güvenliği, Meslek Resmi, Meslek Bilgisi, Maniplasyon, Malzeme Alet Bilgisi gibi meslek dersleri alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları durumunda "Kalfalık Belgesi" ve Kalfa ünvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Çalışma alanları, diş laboratuarları, özel diş klinikleri ve hastanelerdir. Meslekte iş bulma olanağı fazladır. Usta unvanını alanlar kendi adlarına işyeri açabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Aday çırak ve çırak öğrencilere, eğitimleri süresince, asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere işverenlerce ücret ödenmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kesiminde çalışanlar, asgari ücretin, yaklaşık olarak 2-3 katı tutarında ücret almaktadır,

Özel işyerlerinde çalışanların ücreti ise, işyerinin yapısı elemanın beceri ve deneyimine göre değişiklik göstermektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
- Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SSK veya Bağ-Kur primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra "Usta Öğreticilik" belgesi alabilirler.
- Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
- İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Diş Protez Teknisyenliği,
- Diş Protez Teknikerliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 4702 Sayılı Kanun,
- T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Diş Hastanesi Diş Protez Kliniği,
- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı "Çıraklık Dönemi Diş Protezciliği" Meslek Dalı Eğitim Programı,

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- Mesleki eğitim merkezleri,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.

DIŞ TİCARET MESLEK ELEMANI
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 13.02.2011- 16:04
Alıntı yaparak cevapla  


82-DIŞ TİCARET MESLEK ELEMANI

TANIM

İhracat ve ithalat işlemleri konusunda çalışan kişidir.

A-GÖREVLER

Dış ticaret meslek elemanı, uluslararası mal alım-satımı için bağlantılar kurulması, gerekli sözleşmelerin yapılması için gerekli çalışmalarda ara eleman olarak görev yapar,
- Yurt dışından satın alınan malların zamanında gelmesi için işi sürekli olarak takip eder,
- Yurt dışına satılacak malların (ihraç mallarının), gideceği ülkedeki firmaya zamanında ve istenilen şekilde teslimi için gereken işlemleri yapar,
- Yurt dışından alınan malın bedelinin sözleşmeye uygun olarak ödenmesini ve yurt dışına satılan malın parasının da zamanında alınmasını sağlamaya çalışır,
- Dışalım ve dışsatımla ilgili yasa ve yönetmelikleri sürekli izler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Bilgisayar,
- Hesap makinesi,
- Diğer büro malzemeleri,
- Yasal mevzuat ve uygulama dokümanları.

B-MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Dış Ticaret Elemanı olmak isteyenlerin;
- Sosyal bilimlere özellikle ekonomiye, ticaret ve büro işlerine ilgi duyan,
- Ayrıntılara dikkat eden, sorumluluk sahibi,
- Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını etkileyebilen,
- Girişimci
kimseler olmaları gerekir.
Yabancı dil ve bilgisayar bilgisi meslekte başarıyı artıran etkenlerdir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Dış ticaret elemanları büroda çalışırlar. Zaman zaman iş takibi için seyahat etmeleri gerekebilir. İş genellikle oturarak yürütülür. İthalat-ihracat işiyle ilgili işletmelerde görev alanlar gümrüklerde de iş takibi yaparlar.

D-MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleki eğitim aşağıdaki üniversitelere bağlı Meslek Yüksek Okullarının Dış Ticaret programlarında verilmektedir.
- Denizli Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu, Bekilli Meslek Yüksekokulu, Buldan Meslek Yüksekokulu,
- Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu,
- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Reyhanlı Meslek Yüksekokulu Yayladağı Meslek Yüksekokulu, Antakya Meslek Yüksekokulu,
- İstanbul Ticaret Üniversitesi Meslek Yüksekokulu,
- İstanbul Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
- İstanbul Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
- İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu,
- Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu,
- Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
- Konya Selçuk Üniversitesi Beyşehir Meslek Yüksekokulu,
- Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu,
- Sakarya Üniversitesi Akyazı Meslek Yüksekokulu, Geyve Meslek Yüksekokulu, Sapanca Meslek Yüksekokulu, Pamukova Meslek Yüksekokulu,
- Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Meslek Yüksekokulu,
- Atatürk Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu,
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Sosyal Bilimler,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

- Meslek liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen ) , Bankacılık, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu) , İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Sigortacılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Bilgisayarlı Muhasebe bölümlerinden mezun olanlar ve Ticaret Liselerini Kol Ayrımı Olmadığı Dönemde bitirenler Dış Ticaret ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
- Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda tercih listelerinde ilgili programa yer vermişlerse açık kalan kontenjanlara göre ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için ÖSS Sınavında yeterli EA (Eşit Ağırlıklı) puanı almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitimin süresi 2 yıl olup, teorik ve pratik olarak sürdürülür. Mezuniyet için 30 işgünü staj zorunludur. Uluslararası Ticarette Temel Kavramlar, Genel Muhasebe, Hukuka Giriş, Ekonomi, Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı, Ticari Matematik, İş Hukuku, İthalat ve İhracat Mevzuatı, Ticaret Hukuku, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Dış Ticaret Muhasebesi, AB- Türkiye İlişkileri, Gümrük Birliği ve Gümrük Rejimleri, Kambiyo Mevzuatı, Finansal Yönetim, Dış Ticarette Bilgisayar Uygulamaları ve Uluslararası Pazarlama, gibi dersler görülür.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara "Dış Ticaret Ön lisans Diploması" ve " Dış Ticaret Meslek Elemanı " unvanı verilir.

E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Dış ticaret ön lisans programından mezun olanlar Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve bağlı birimlerinde görev alabilirler. Ayrıca, meslek elemanları ithalat-ihracatla uğraşan tüm işyerlerinde iş bulabilirler. Yabancı dil bilgisi çok iyi olanların iş bulma sorunu yoktur. Bankaların kambiyo bölümü meslek elemanlarının çalışabileceği yerlerdir. Avrupa Birliğine girildiğinde bu meslek elemanlarına olan talebin artacağı düşünülmektedir.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden yararlanabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

- Kamu kurumlarında istihdam edilenler 657 sayılı Kanuna göre belirlenen ücreti alırlar.
- Eğitim sonrası kazanç kişinin yeteneği ve işletmenin yapısına göre asgari ücretin 2-5 katı arasında değişmektedir.

G-MESLEKTE İLERLEME

Dış Ticaret ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikEkonomi ve Finans, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Uluslar arası Ticaret ve Finansman, lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- İşletmeci,
- Muhasebeci,
- Bankacı,
- İktisatçı.

I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu dökümanları
- Meslek elemanları,
- Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu (ÖSS) 2005,
- ÖSS Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu 2005,
- ÖSS Dikey Geçiş Sınav Kılavuzu 2005,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ-DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

83-DİYETİSYEN (BESLENME UZMANI)

TANIM

İnsanların yeterli, dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun bir şekilde pişirilip sunulması konusunda çalışan, varolan besin kaynaklarının ekonomik ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan ve bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren meslek elemanıdır.

A- GÖREVLER

- Besinlerin işlenmesi, hazırlanması, pişirilmesi, depolanması vb. sırasında
oluşan değişikliklerin insan vücudundaki etkilerini inceler,
- Toplumda değişik yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşı yapan grupların enerji ve
diğer besin öğeleri gereksinmelerini belirler,
- Toplumun yanlış beslenme alışkanlıklarını saptar. Yetersiz ve dengesiz
beslenmenin yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlemlerin alınmasını sağlar,
- Ülkenin temel beslenme plan ve politikalarının belirlenmesi ve
uygulanmasında yardımcı olur,
- Besin analizlerini yapar,
- Diyet ürünleri geliştirir,
- Çeşitli hastalık durumlarındaki birey ve gruplar için hastalık durumlarına
uygun diyetleri planlar,
- Hastalıklardan koruyucu diyetleri planlar,
- Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda beslenme ilkelerine uygun
hizmetin verilmesini sağlar. Besinlerin satın alınması, hazırlanıp pişirilmesi,
saklanması ilkelerini belirler ve uygulanmasını sağlar,
- Kurum ve kuruluşların özelliklerine göre bireylerin günlük enerji ve besin
öğelerini hesaplar,
- Bu hesaplara uygun günlük, haftalık, aylık menüler düzenler,
- Besinin ve besinlerin hazırlanmasında görev alan personelin hijyenik ve
sanitasyon kurallarına uyarak çalışmasını sağlar,
- Toplumu ve bireyleri sağlıklı ve ekonomik beslenme yöntemleri konusunda
eğitir,
- Eğitim materyallerini hazırlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- İlgili dokümanlar,
- Tıbbi ölçüm ve kontrol cihazları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Diyetisyen olmak isteyenlerin;
- Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı,
- Başkaları ile işbirliği yapabilen,
- Başkalarına yardım etmekten hoşlanan,
- Dikkatli, araştırmacı ve yeniliklere açık,
- Güleryüzlü, kendini ifade edebilen ve beden dilini iyi kullanan,
- Sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık ve yabancı dil bilmek meslekte başarıyı artıran bir özelliktir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Diyetisyenler hastanelerde, okullarda, yurtlarda, fabrikalarda görev yaparlar. Görev yeri temizdir. Ancak, mutfak denetimi yaparken, diyetisyen nemli ve kokulu ortamda çalışmak durumundadır. İş genellikle oturarak yürütülür. Diyetisyenin ilişkide bulunduğu kişiler görev yaptığı kuruma göre değişir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki eğitim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik bölümlerinde verilmektedir.
- Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu,
- Başkent Üniversitesi (Ankara) Sağlık Bilimleri Fak.,
- Erciyes Üniversitesi Kayseri Atatürk Sağlık Yüksekokulu.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Biyoloji,
- Kimya,
- Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Beslenme ve Diyetetik lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puanı almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Beslenme ve Diyetetik lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
- Meslek Liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi-İşleme, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Beslenme ve Diyetetik lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Aşçılık, Gıda Teknikerliği, Gıda Teknolojisi, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Yiyecek İçecek İşletmeciliği, Yağ Endüstrisi Ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde yukarıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Beslenme-diyetetik programının öğrenim süresi 4 yıldır. Ayrıca yeterli düzeyde İngilizce bilmeyenler hazırlık sınıfı okurlar.

Lisans düzeyindeki eğitim süresince: Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil gibi derslerin yanı sıra:
Temel Kimya, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Fizik, Matematik, İstatistik, Psikoloji, Sosyoloji, Biyoistatistik, Beslenme Biyokimyası, Beslenme İlkeleri ve Besinler, Fizyoloji, Anatomi, Besin Mikrobiyolojisi, Kişisel ve Toplumsal Sağlık, Aile Planlaması, Toplum Beslenmesi, Beslenme Hastalıkları Epidemiyolojisi, Besin Kimyası ve Analizi, Ana-Çocuk Beslenmesi, Kurum Beslenmesi, Besin Kontrolü ve Yönetim Ekonomisi gibi dersleri alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması" ve "Diyetisyen" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Mezunların çalışma alanları 6 grupta toplanabilir:
1. Sağlık kuruluşlarında, yataklı tedavi kurumlarında klinik diyetisyen olabilirler. (Hastaların enfeksiyon rehabilitasyon, şişmanlık, şeker, kalp tedavilerinde özel diyetler hazırlarlar.)
2. Toplu beslenme yapan kuruluşlarda,
3. Beslenme eğitimcisi ve öğretmen olarak eğitim kurumlarında,
4. Araştırma endüstri ve besin üretimi yapan kuruluşlarda,
5. Halk sağlığı hizmetlerinde koruyucu ve eğitici diyetisyen,
6. Özel beslenme ve spor merkezlerinde görev alabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince, öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kredisinden ve çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kesiminde görev alan Diyetisyenler, Devlet Memurları Yasası hükümlerine göre maaş ve yan ödeme almaktadır.

Özel sektörde ise: deneyim, işteki pozisyon ve işletmelerin yapısına göre, ücret, geçerli asgari ücretin 4-5 katı civarında olabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Başarılı öğrenciler, diyetisyenliğin yanı sıra Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri, Biyokimya, Anatomi, Halk Sağlığı ve Metabolizma dallarında lisans üstü eğitime devam edebilirler. Doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilir.

Hastanelerde birden fazla diyetisyen bulunması halinde baş hekimlikçe diyetisyenlerden birisi şef olarak görevlendirilebilir.

BENZER MESLEKLER

- Halk Sağlığı Gıda Uzmanlığı,
- Halk Sağlığı Hemşireliği,
- Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Uzmanlığı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- 2005 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS ) Kılavuzu,
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2005,
- ÖSYM Üniversiteler, Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi &#8211;2000,
- Meslek Yüksek okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Klavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

84-DİZGİ TEKNİSYENİ

TANIM

Basılarak çoğaltılmak üzere matbaaya gelen bir orjinali (kitap, dergi, katalog, afiş, broşür, takvim vb.) dizgisini yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Matbaanın teknolojik şartlarına göre bilgisayar üzerinde metne uygun olarak, satır boyu, satır arası boşluğu, punto genişliği ve font ayarlarını yapar,
- Orjinale göre metin ve resim konulacak alanları tespit eder,
- Masa üstü yayıncılık sistemi ile yapılan dizgi çalışmasının bir çıktısını kağıda alır. Orijinal ile karşılaştırarak üzerinde tashih yapar,
- Çıktı üzerinde tespit edilen tashihleri orjinale uygun olarak düzeltilir. Bir kağıt çıktısı alarak müşteriye verir ve baskı için teyidini alır,
- Teyidi alınan dizginin aydingere yada filme çıktısı alınır,
- Işıklı montaj masasında montajcı ile işbirliği yapar. Metin ve resimleri bir sayfada toplayarak montajı hazırlar,
- Bilgisayarların, bilgisayar yazıcılarının, film çıkış makinelerinin bakımını yapar ve emniyet için önlemlerini alır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Bilgisayarlar (PC ve Mac),
-Paket Programlar,
- Scannerler,
- Yazıcılar,
- Film çıkış üniteleri,
-Işıklı masa,
- Disketler,CDler,CD yazıcılar

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Dizgi teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Şekil ilişkilerini görebilen,
- Ayrıntı ve değişikliklere dikkat edebilen,
- Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilme gücüne ve estetik görüşe sahip,
- İleri derecede miyop (6 diyoptrinin üzerinde) olmayan,
- Kronik bronşit, akçiğer hastalıkları, doğuştan veya sonradan kazanılan kalp hastalıklarından birisine sahip olmayan,
- Başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen,
- Yazım kurallarını iyi bilen veya uygulayan
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Dizgi teknisyenleri matbaaların dizgi montaj ve büro bölümlerinde çalışırlar. Ortam temiz ve iyi aydınlatılmıştır. Sağlığı tehdit edici olumsuz bir ortam sözkonusu değildir. Çalışırken göz yorgunluğu hissedilir.

Dizgi Teknisyenleri yazılı metinlerdeki verilerle ilgilidirler. Gerektiğinde tipo ve ofset baskıcılarla, serigraflarla iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi İstanbul Matbaa Meslek Lisesinin dizgi bölümünde ve aşağıdaki Endüstri Meslek Liselerinin matbaa bölümlerinde ders olarak verilmektedir.
-Adana Karşıyaka Endüstri Meslek Lisesi,
- Ankara Atatürk Endüstri Meslek Lisesi,
- Bursa Demirtaşpaşa Endüstri Meslek Lisesi,
-Balıkesir Merkez İMKB Endüstri Meslek Lisesi,
- Eskişehir Atatürk Endüstri Meslek Lisesi,
- Gaziantep M.Rüştü Uzel Endüstri Meslek Lisesi,
- İzmir Buca Endüstri Meslek Lisesi,
- İzmir Kemalpaşa Molpak Endüstri Meslek Lisesi,
- Isparta Endüstri Meslek Lisesi,
- Kayseri S.Burhaneddin Endüstri Meslek Lisesi,
- Kocaeli Darıca Aslan Çimento Endüstri Meslek Lisesi,
- Konya Meram Endüstri Meslek Lisesi,
- Malatya Yunus Emre Endüstri Meslek Lisesi,
-Samsun Merkez Endüstri Meslek Lisesi.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Resim,
- Türkçe,
- İş Teknik dersleri.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine giriş için;
- En az ilköğretim okul mezunu olmak,
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Matbaa Meslek Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesinde eğitim süresi 4 yıldır. Bu okullarda öğrenciler birinci ve ikinci yıl teorik eğitim, üçüncü sınıflarda haftada 3 gün işletmelerde pratik, 2 gün okulda teorik eğitim görürler.

Meslek liselerindeki eğitimin;
Birinci yılında: Türkçe, Matematik, Tarih, Yabancı Dil, Fizik, Kimya gibi genel bilgi dersleri ile Teknik Resim, Genel Matbaa, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği gibi meslek derslerini görürler,
Uygulamalı olarak ise Atölye ve Meslek Teknolojisi dersleri görürler.
İkinci yıl: Genel bilgi derslerinin yanında Genel Matbaa, Renk Bilgisi ve Mikaj-Montaj gibi meslek dersleri ve Atölye, Meslek Teknolojisi uygulamalı dersleri vardır.
Üçüncü yıl: Genel bilgi dersleri ve Grafik, Maliyet, Elektrik-Elektronik Bilgisi gibi meslek dersleri Atölye ve Meslek Teknolojisi uygulamalı dersleri verilmektedir.

Öğrenciler teorik eğitimlerini haftada iki gün eğitim kurumunda, uygulama eğitimini ise haftada üç gün işletmelerde görürler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Meslek lisesinde eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere, teknisyen unvanı ve meslek lisesi diploması verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Dizgi teknisyenleri, matbaalarda, basım ve yayınevlerinde çalışırlar. Ayrıca kendi iş yerlerini açabilirler. Bu meslek artık bilgisayarda masaüstü yayıncılık programları ile yapılmaktadır. Günümüzde matbaa grafikerliği ile dizgi teknisyenliği iç içe girmiş durumdadır. Masaüstü yayıncılık paket programlarını ve gelişmiş diğer mesleki paket programlarını kullanabilen elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yönde kendini geliştiren elemanların iş bulma olanakları her zaman vardır.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Mesleki eğitim kanununa göre öğrenciler işyerinde yapılan uygulamalı eğitimde, asgari ücretin %30undan az olmamak üzere ücret almaktadırlar. İşletmelerde eğitim gören öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmakta olup, sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığınca ödenmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Bir iş bulup çalışmaya başladıktan sonra kazanç,iş bilgisi tecrübe ve işe yatkınlık göz önünde bulundurularak asgari ücretin 2 ile 4 katı arasında değişiklik gösterir. Eğitim sonrası elde edilen kazanç işyerinin büyüklüğü ile kamu ve özel sektör olmasına göre değişkenlik gösterebilir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinin dizgi bölümden mezun olanlar Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Matbaacılık, Serigrafi, Tasarım ve Basım-Yayımcılık ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
- Özel işyerlerinde çalışanlar tecrübe ve deneyimlerine göre kalite kontrol şefi, atölye şefi, bölüm şefi vb. adlar altında çalışabilmektedirler.
- Kendi adlarına işyeri açabilmektedirler.

BENZER MESLEKLER

- Tipo baskıcı,
- Serigraf,
- Grafiker,
- Ofset baskıcı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS Sınav Kılavuzu 2006
- MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

85-DOĞALGAZ TESİSAT TEKNİSYENİ

TANIM

Doğalgaz tesisatının, bina girişinden kullanıldığı en son cihaza (fırın, ocak, şofben, kombi, kalorifer kazanı vb.) kadar projesine uygun olarak tüm kısımlarını mühendis veya teknikerin denetiminde monte eden ve kullanıma hazır hale getiren kişidir.

A- GÖREVLER

- Doğalgaz çalışmalarında teknik emniyet tedbirlerini alır,
- Kurulacak olan doğalgaz sisteminin plan ve şemalarını okur,
- Regülatörlerin montaj işlerinde karşılaşılan problemleri çözer,
- Polietilen boruların kaynak döşemesini yapar,
- Çelik hat boru kaynağını, kontrolünü, döşemesini yapar,
- Çelik hat borularının korozyona karşı korunması için gerekli önlemleri alır,
- Döşenmiş gaz borularının test işlemleri ile devreye alınmasında; ön hazırlık çalışmalarını yapar, teknik emniyetle ilgilenir,
- Doğalgaz sayaçlarının; periyodik kontrollerini, okunmasını ve bakımını yapar,
- Kontrolsüz gaz çıkışları ve yangınlarına karşı arızanın onarımını yapar ve rapor eder,
- Doğalgazın binaya nasıl ve nereden alınacağını tayin eder ve karar verir,
- Yapıların iç dağıtım şebekesini oluşturur ve gaz borularını tekniğine uygun döşer,
- Yaptığı gaz tesisatını test ederek kaçaklarını giderir,
- Baca çekiş testlerini yapar,
- Havalandırma menfez ve kanallarının yerlerini belirler ve monte eder,
- Kazan dairelerinde gaz boruları ile gaz yolu armatürlerinin nasıl döşenmesi gerektiğini tasarlar ve yapar,
- Doğalgazla çalışan kazanların işletilmesini ve bakımını yapar,
- Doğalgaz tüketim cihazlarına ait elektrik devrelerini tanır ve bağlantılarını yapar,
- Baca gazı ölçüm cihazlarını kullanarak yanma sonucu meydana gelen ürünleri ölçer ve cihaz alev ayarlarını yapar,
- Doğalgaz tüketim (yakıcı) cihazların montajını fonksiyon şemasına göre bakım ve onarımını yapar,
- Gaz tesisatlarında oluşacak arızaların bakım ve onarımı ile ilgilenir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Elektrik kaynak makinesi,
- Matkap tezgahı,
- Hidrolik demir testere tezgahı,
- Sütunlu zımpara taşı tezgahı,
- Bakır boru işleme takımı,
- Lehim takımı,
- Çelik boru bükme makinesi,
- El breyzi,
- Kenet makinesi,
- Rulo makinesi,
- Demir, kurşun ve bakır borular,
- Elektrik el breyzi,
- Oksijen-asetilen takımı,
- Gaz kaçak arayıcısı,
- Gaz basınç regülatörleri,
- Gaz sayaçları,
- Sızdırmazlık malzemeleri (macun, keten, özel dolgu malzemeleri),
- Ayaklı ve tezgah boru mengenesi, tesviyeci mengenesi,
- Eğeler, keskiler, gönyeler,
- Tenekeci makası,
- Su terazisi,
- Boru anahtarları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Doğalgaz Tesisat Teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı,
- Normal düzeyde genel yeteneğe sahip,
- Ellerini ustalıkla kullanabilme yeteneğine sahip,
- Dikkatli ve sorumluluk sahibi,
- Bedenen güçlü ve sağlıklı kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Doğalgaz Tesisat Teknisyenleri; binalar, kazan daireleri gibi kapalı ortamlarda bazen, açık havada ve ayakta çalışmak durumundadırlar. Çalışma ortamı genellikle tozlu ve gürültülüdür. Doğalgazın patlayıcı ve zehirleyici özelliği nedeniyle tedbirli olunması gereken ortamlarda çalışırlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; Endüstri Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi (Isıtma Doğalgaz) bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Matematik,
- Fen Bilgisi.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine giriş için;
- En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Endüstri Meslek Liseleri Tesisat Teknolojisi bölümü bünyesinde eğitim süresi I. ve II. yıl ortak program, III. Yıl ve IV. Isıtma Doğalgaz Tesisatı ihtisas programı olmak üzere 4 yıldır. Genel Matematik, İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil gibi genel kültür derslerinin yanı sıra bu bölümde öğrencilere; konutlar, işyerleri ve diğer sosyal tesislerde kullanılan doğalgaz, sıhhi ve ısıtma tesisatı ile ilgili tesisat, montaj, bakım-onarım ve kullanımı hakkında mesleki bilgiler kazandırılmaktadır. Öğrenciler III. Sınıftan itibaren istekleri doğrultusunda ısıtma-sıhhi tesisat yada ısıtma-doğalgaz tesisatı ihtisas alanlarına ayrılmaktadırlar.
Öğrenciler teorik eğitimlerini haftada iki gün eğitim kurumunda, uygulama eğitimini ise haftada üç gün işletmelerde görürler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara meslek lisesi diploması ve Teknisyen unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Doğalgaz Tesisat Teknisyenleri, doğalgaz sektöründe üretim yapan fabrikaların teknik servislerinde çalışabilecekleri gibi bu sektörde hizmet veren özel firmaların doğalgaz tesisatı döşeme ve servis bölümlerinde de çalışabilirler.
- Ayrıca, kendi işyerlerini açma imkanına da sahiptirler.
- Çalışma alanı yeni ve genişleyen bir meslektir. Doğalgaz projesinin büyük şehirlerde tüm semtlerde ve diğer illere yaygınlaştırılması mesleğin çalışma alanını genişletmektedir. Toplu ısınmadan bireysel ısınmaya geçiş, kat kaloriferlerinin yaygınlaştırılması, bu alanda eleman ihtiyacını daha da artıracaktır.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Mesleki eğitim kanununa göre öğrenciler işyerinde yapılan uygulamalı eğitimde, asgari ücretin %30undan az olmamak üzere ücret almaktadırlar. İşletmelerde eğitim gören öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmakta olup, sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığınca ödenmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Doğalgaz Tesisat Teknisyenleri işe yeni başlamaları halinde asgari ücret düzeyinde yada 2 katı oranında gelir elde ederler. Ancak kazanılan bilgi birikimi ve edinilen deneyime paralel olarak asgari ücretin 3-4 katı kadar ücret alabilmeleri de söz konusudur. Tecrübeleri, işteki pozisyonları ve işletmenin yapısına göre ücrette değişiklik olabilmektedir. Kendi işyerlerini açmaları halinde de asgari ücretin en az 4-5 katı kadar kazanç elde edebilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Meslek liselerinin Tesisat Teknolojisi bölümlerinden mezun olanlar istedikleri taktirde, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, İklimlendirme-Soğutma, Tesisat Teknolojisi Sıhhi Tesisat ve Yapı Tesisat Teknolojisi, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

- Meslek liselerinin Tesisat Teknolojisi bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan sınavda Enerji Öğretmenliği ile Tesisat Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

- Özel işyerlerinde çalışanlar tecrübe ve deneyimlerine göre kalite kontrol şefi, atölye şefi, bölüm şefi vb. adlar altında çalışabilmektedirler. Kendi adlarına işyeri açabilmektedirler.

BENZER MESLEKLER

- İklimlendirme ve Soğutma Teknisyeni,
- Doğalgaz Tesisatçısı,
- Sıhhi Tesisatçı.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK

Özel ve resmi kurumlarda, kurum mevzuatına (teknik şartnamelere) göre kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanmaktan amirine veya işyeri temsilcisine karşı sorumludur.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

DÖKÜM ÖĞRETMENİ
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 13.02.2011- 16:12
Alıntı yaparak cevapla  


86-DÖKÜM ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, Döküm meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Döküm meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Döküm öğretmeni, bu program çerçevesinde;
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
- Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
- Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

- Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
- Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
- Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.),
- Çeşitli makine parçaları modelleri, kurutma fırını, ergitme ocakları, sıcaklık ölçüm cihazları, seyyar lamba, su üfleyicisi, pota, döküm kumu, kalıp kumu, basınçlı döküm makineleri vb.alet ve malzemeleri kullanır.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Döküm öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Döküm öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe,
- El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
- Bedence sağlam ve güçlü, uzun süre ayakta çalışabilecek yapıda,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
- Girişimci, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Döküm öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Atölyede, çalışma ortamı, sıcak, ergimiş metal kokulu, gürültülü ve tozludur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;
- Gazi Üniversitesi (Ankara), Teknik Eğitim Fakültesi-Döküm Öğretmenliği,
- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi- Döküm
Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Türkçe,
- Fizik,
- Kimya.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Döküm Öğretmenliği lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puanı almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Döküm Öğretmenliği lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Meslek Liselerinin Döküm, Dökümcülük, İzabe, Endüstriyel Döküm, Metalurji, Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi) bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Döküm Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

Döküm, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalıpçılık, Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon, Endüstriyel Kalıpçılık, Endüstriyel Otomasyon, Kalıpçılık, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Makine- Resim-Konstrüksiyon, Termik Santral Makineleri, Ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde yukarıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Bölümde Okutulan Temel Dersler;

Genel Kültür Dersleri:
Türk Dili, yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi.

Mesleki ve Teknik Dersler:
Döküm Teknolojisi, Meslek Resmi, Döküm Teknikleri, Dökümlerde Yolluk Tasarımı, Malzeme Bilgisi, Mekanik, Dökümlerde Besleyici Tasarımı, Cisimlerin Dayanımı, Metalografi, Makine Elemanları, Metalurji Termodinamiği, Döküm Meslek Resmi, Elektrik Bilgisi, Malzeme Muayene Yöntemleri, Metal ve Alaşımların Katılaşması, Döküm Hataları, Demir Dışı Alaşımlar Metalurjisi, Metal Ergitme Tekniği, Döküm Laboratuarı, Döküm Üretim Teknikleri, Demir Alaşım Metalurjisi, Döküm Kalite Kontrolü, Zaman ve Hareket Etüdü.

Mesleki Formasyon Dersleri:
Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metodları, Ergonomi, Öğrenci ve Grup Çalışmaları, İş Analizi ve Program Geliştirme, Öğretim Metodları, Ekonomi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Mikroöğretim, Okul Endüstri İlişkileri, İşletme Bilgisi.

Ayrıca bu dersler dışında, mesleği ile ilgili ihtisaslaşmaya yönelik seçmeli meslek dersleri de okutulmaktadır.

Bu bölüm öğrencileri ikinci ve üçüncü sınıfta sanayi stajı, son sınıfta ise meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Döküm öğretmenliği Lisans Diploması" ve ''Teknik Öğretmen" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu bölümü bitirenler;
- Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında döküm, izabe, metalurji, heykel
bölümlerinin dökümle ilgili derslerini verirler.
- Özel sektörde eğitici, yönetici veya teknik eleman olarak görev alabilirler.
- Kendi işyerlerini açabilirler.

Bu alanda yetişen elemanlara duyulan gereksinim giderek artmaktadır. Bu nedenle mezunların iş bulmada sıkıntı çekmeyecekleri söylenebilir.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Öğretmen olarak görev alanlar, maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. (Teknik eleman olmaları sebebi ile 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar.) Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirini artırma imkanına da sahiptirler.

Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev almak istemesi halinde, aldığı görevin niteliğine göre ücretlerde farklılık olabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Mesleki ve teknik öğretim okullarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak göreve başlayan teknik öğretmenler atölye şefi, laboratuar şefi, bölüm şefi, müdür yardımcısı ve okul müdürlüğüne yükselebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki birimlerde de görev alabilirler.

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde Eğitim yöneticiliği yapabilirler.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Ayrıca, teknik eğitim fakültesini bitirdikten sonra mühendislik fakültesine devam edebilmek için sınava girip başarılı olmaları halinde, ilgili fakültede bir yıl daha okumak kaydıyla alanında mühendislik diploması da alabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Model Öğretmenliği,
- Kalıpçılık Öğretmenliği.

H- EK BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

- Atölyede, çalışma sırsında yangın tehlikesi olduğundan dikkatli olmak gerekmektedir.

- Sürekli ayakta kalma neticesi bacaklarda varis hastalığına maruz kalınabilmektedir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS ) Kılavuzu,
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu &#8211;2005,
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile değişiklik yapılmasına dair esaslar (31.3.2003 gün ve 4 sayılı kararla değişik 1.6.2000 gün ve 340 sayılı karar),
- ÖSYM Üniversiteler, Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi &#8211;2000,
- Meslek Yüksek okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

87-DÖKÜM TEKNİSYENİ

TANIM

Modelci tarafından ahşap ve polyesterden hazırlanmış makine parçalarına ait modelleri döküm kumu içine kalıplayan ve ergitilen maden ya da alaşımlarını hazırlanmış kalıplara veya metal kalıplar içerisine dökerek istenen şekli veren, döküm sonucu elde edilen parçalar üzerinde oluşan fazla kısımları çeşitli yöntemlerle temizleyerek düzelten kişidir.

A- GÖREVLER

Dökümcülük, karmaşık ve ustalık gerektiren bir meslektir. Diğer endüstri dallarında olduğu gibi, istenen parçaların temiz, sağlam, gerekli özelliklerde ve ucuz elde edilmeleri temel amaçtır. Bunun için teknolojik gelişmelerle yeni yöntemler geliştirilmiş ve makineleşmeye gidilmiştir. Meslek elemanları çalıştıkları işyerlerine göre H- EK BİLGİLER bölümünde belirtilen alanlarda uzmanlaşsalar da genel olarak aşağıda belirtilen görevleri yerine getirirler.
- Kum kalıpları hazırlar ve döküme hazır hale getirir,
- Döküm yolu ile elde edilecek parçanın kullanılacağı yere göre hangi metal veya alaşımdan yapılması gerektiğine karar verir,
- Metalleri teknolojik bilgilere göre ergitir veya alaşımlar hazırlar,
- Ergitilmiş metali veya alaşımı daha önce hazırlanmış kalıplara döker,
- Dökümü yapılan parçada, fazla kısımları temizler ve işlemeye hazır hale getirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Çeşitli makine parçaları modelleri,
- Kurutma fırını,
- Ergitme ocakları,
- Silis kumu,
- Kalıpçı küreği, kaşığı, şiş,
- Kum eleme makinesi,
- Kum hazırlama ve tavlama makineleri,
- Tokmak,
- Kalıplama makineleri, kalıp bozma makineleri,
- Körük, hava kompresörü,
- İş temizleme makineleri,
- Alaşım elementleri,
- Bakır makas,
- Sıcaklık ölçüm cihazları,
- Seyyar lamba,
- Su üfleyicisi,

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Kaldırma ve taşıma donanımı,
- Pota,
- Döküm kumu, kalıp kumu,
- Metal veya ahşap kalıplama dereceleri,
- Basınçlı döküm makineleri,
- Savurma döküm makineleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Döküm teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Dikkatli, temiz ve titiz çalışma alışkanlığına sahip,
- El ve gözü eşgüdümle kullanabilen,
- Bedence sağlam ve güçlü, uzun süre ayakta çalışabilen
kimseler olmaları gerekir.
Ruhsal ve bedensel açıdan % 50'yi aşan özrü olanlar ile kronik bronşit, akciğer tüberkülozu ve kalp rahatsızlıkları olanlar bu meslekte çalışamazlar.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Fabrika ve dökümhaneler gibi sıcak, ergimiş metal kokulu, gürültülü, kuru havalı ortamlarda çalışırlar. Çalışma sırasında çok dikkatli olmak gerekir, aksi halde yanma tehlikesi vardır. Döküm yapılacak parçaları çizenlerle, modelcilerle ve parçayı işleyenlerle iletişim halinde çalışırlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, endüstri meslek liselerinde ve yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Endüstri meslek liselerine giriş için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir. Başvuru sayısı fazla olduğunda, diploma notuna göre yapılan sıralamayla öğrenci kaydı yapılır.
Çıraklık eğitimine giriş için;
- En az ilköğretim okul mezunu olmak,
- 14 yaşını doldurmuş olmak,
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
- Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleki eğitim, endüstri meslek liselerinde 4 yıl, mesleki eğitim merkezlerinde 3 yıl sürelidir.
Endüstri meslek liselerinde öğrencilere Teknik Resim ve Meslek Teknolojisi ile Atölye, Meslek Resmi, Meslek Teknolojisi ve Atölye, Meslek Resmi, Meslek Teknolojisi, Atölye ve Laboratuar dersleri okutulur. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanısıra tanıtım ve yönlendirme dersi de ilave edilmiştir. 2. Sınıftan itibaren öğrenciler uygulamalı derslerden Atölye derslerini haftada 3 gün işletmelerde gerçek üretim ortamında yaparlar.
Çıraklık eğitiminde ise haftada 5 gün işletmede pratik, 1 gün okulda teorik eğitim alınır. Çıraklık eğitimde ise kültür derslerinin yanı sıra; Takoz niteliğindeki modellerin kalıbını yapmak.
- Döküm hazırlığı sırasında, kalıplara ağırlık yüklemek, tampon yapmak ve ceke takmak,
- Dökülen işleri kumdan çıkartmak, çapakları kırmak ve toplamak.
- Tabii ve sentetik maça kumları hazırlamak,
- Dökümden çıkan parçaları taşlamak,
- Biten işleri ambarlamak gibi pratik ve teorik dersleri birlikte almaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Endüstri meslek lisesi mezunları "Meslek Lisesi Diploması" ve "Teknisyen" unvanı, çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları durumunda "Kalfalık" Belgesi ve Kalfa unvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Döküm teknisyenleri fabrikalarda, dökümhanelerde ve büyük endüstri işletmelerinde çalışabilirler. İş bulma olanakları sanayileşme ile doğru orantılıdır. Oldukça karmaşık, yorucu ve ustalık isteyen bir iş olan dökümcülük alanında nitelikli elemanlara her zaman ihtiyaç vardır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Çıraklık eğitimi öğrencileri işyerlerinde çalışırken asgari ücretin %30'ndan az olmamak üzere ücret alırlar.

Endüstri meslek lisesi öğrencileri, işletmelerdeki stajları sırasında asgari ücretin %30'ndan az olmamak üzere ücret alırlar.

EĞİTİM SONRASI

Meslek elemanları işe ilk başladıklarında asgari ücret düzeyinde gelir elde etmektedirler. Kişilerin başarı durumlarına göre zamanla bu ücret iki veya üç kat artmaktadır.

G-MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinin Döküm bölümlerinden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Döküm, Makine, Metalografi ve Malzeme Muayenesi ile Metalurji Malzeme ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

- Ayrıca meslek liselerinin bu bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve Döküm Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
- Mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık belgesini alanlar, Milli Eğitim Bakanlığı nın mesleklerin özelliklerine göre belirlediği sürelerde ustalık eğitimi kurslarına devam edip, başarılı olmaları durumunda ustalık belgesini alırlar.
- Ayrıca, en az üç yıl süreli mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından diploma almış veya çıraklık eğitimini başarı ile bitirmiş ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen süre kadar mesleğinde çalışmış ya da en az beş yıl kalfa olarak çalıştığını belgelemek şartı ile ustalık sınavına doğrudan katılarak, başarı göstermeleri durumunda ustalık belgesini alırlar. Ustalık belgesi ile kendi işyerlerini açabilirler. Kendi işyerini kuranlar girişimci olarak da ilerleme kaydedebilirler.
Ustalık belgesine sahip olanlar Ayrıca, işyerinde aday çırak, çırak, kalfa ve öğrencilerin iş yerinde çalıştırması için de mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp, başarılı olmaları durumda Usta Öğreticilik belgesine

BENZER MESLEKLER

- Modelci (Polyester),
- Modelci (Ahşap),
- İzabeci,
- Kalıpçı.

H- EK BİLGİLER

Meslek elemanları;
- Metal modelci (makine modelci),
- Maçacı (kum kalıp hazırlayan kişi),
- Metal dökümcü,
- Ocakçı, izabeci,
- Kalıp bozma işçisi,
- Kum kalıpçı olarak uzmanlaşabilirler.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- 4702 Sayılı Kanun,
- Meslek elemanları
- 1999-2000 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları (MEB Yayını)
- Dökümcülük Çıraklık ve Kalfalık Eğitim Programı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğü,
- [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
- ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.

88-DOKUMA TEKNİSYENİ

TANIM

Çeşitli türde (yün, pamuk, sentetik) iplikleri, tezgahlarda bağlamak suretiyle, kumaş haline getiren kişidir.

A- GÖREVLER

- Dokuma tezgahını hazırlar, iplikleri takar, ayarını yapar ve çalıştırır,
- Dokunacak kumaşın desen kartlarını hazırlar,
- Boşalan mekik içine atkı ipliği bobinleri yerleştirir veya boş mekiği, daha önceden hazırladığı yedek mekik ile değiştirir,
- Kopan iplikleri bağlar ve dokumanın hatasız olarak yürütülmesini sağlar,
- Dokunan kumaşların,istenilen uzunluğa gelip gelmediğini numaratörden kontrol eder. İstenilen uzunluğa gelen kumaşı, tezgahın çalışmasını durdurarak tezgahtan çıkartır,
- Dokuma tezgahının temizlik ve bakım işlerini yapar veya yaptırır,
- İşi bittikten sonra, bir sonraki vardiya çalışanlarına bilgi verir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Bitkisel, hayvansal ve kimyasal liflerden elde edilmiş iplikler,
- Desen kağıtları,
- Dokuma tezgahı,
- Mekik.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Dokuma teknisyeni olmak isteyenlerin;
- El ve gözü eşgüdümle kullanabilen,
- Dikkatli,
- Renkleri ayırdedebilen,
- Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
- Makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
- Ayakta ve eğilerek çalışabilecek kadar dayanıklı,
- Gözleri iyi görebilen
kimseler olmaları gerekir.
El ve parmakları ince olan kişiler bu meslekte daha başarılı olabilirler.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Dokuma teknisyenleri tekstil fabrikalarında ve dokuma atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamı gürültülü ve yeterli havalandırma teşkilatı olmayan işyerleri lif tozludur. Bunun için çalışanlar önlük giyerler. İş genellikle ayakta yürütülür. Çalışma saatleri düzenlidir. Kişi bağımsız bir işyeri açarsa çalışma saatlerini kendisi düzenleyebilir. Çalışırken birinci derecede malzeme ve makinelerle ilgili olup çalışma ortamında;
- Meslektaşlarıyla,
- Boya aprecilerle,
- Müşterilerle,
- İşyerinde çalışan diğer personelle,
- Tekstil teknikeri ve mühendisleriyle,
iletişimde bulunur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Bu mesleğin eğitimi, kız meslek/meslek liseleri, Anadolu kız meslek ve Anadolu kız teknik ve liseleri Tekstil alanının Dokuma dalı, endüstri meslek lisesi, teknik ve Anadolu meslek ve Çok Programlı liselerin Dokuma Anadolu teknik liselerinin Tekstil (Dokuma) bölümlerinde, çeşitli illerde bulunan mesleki eğitim merkezlerinin "Dokumacılık" bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Anadolu meslek liselerinde ve Anadolu teknik liselerinde öğrenim görebilmek için
- İlköğretim okulu mezunu olmak ve
- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Öğrenci Yönlendirme ve yerleştirme Sınavı sonucunda başarılı olmak,
Meslek liselerinde öğrenim görebilmek için;
- İlköğretim okulu mezunu olmak,

Teknik liselerde öğrenim görebilmek için;
- Teknik liseye kayıt şartlarını taşımak gereklidir.

Çıraklık eğitimi için ise,
- En az ilköğretim okul mezunu olmak,
- 14 yaşını doldurmuş olmak,
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
- Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekli dir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

- Eğitim süresi, kız meslek ve endüstri meslek liselerinde 4 yıl, Anadolu meslek liselerinde 4 yıl, Anadolu teknik liselerinde ise 4 yıldır. Bu okullarda öğrenim görenler eğitimleri esnasında 3308 Sayılı Yasaya göre 3 gün işletmelerde 2 gün okulda eğitim görürler.
- Mesleki eğitim merkezlerinde süre 3 yıldır. Haftanın bir günü teorik eğitime katılan çırak adayları genel kültür derslerinin yanı sıra Tekstil Bilgisi, Örgü Bilgisi, Dokuma Teknolojisi, Bilgisayar gibi meslek dersleri alırlar. Bu derslerin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi H- EK BİLGİLER bölümünde verilmektedir.
- Meslek liselerinde genel kültür derslerinin yanı sıra Tekstil Teknolojisi, Tekstil Kimyası ve Uygulaması, Mesleki Resim, Örgü Bilgisi, Dokuma Teknolojisi, Bilgisayar, Teknik Resim, Makine Bilgisi, Kalite ve Üretim Teknolojisi, Atölye Teknolojisi ve Laboratuarı, Girişimcilik ve İşletme Bilgisi dersleri verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

- Meslek eğitimini meslek lisesinde tamamlayanlar bitirdikleri okul türüne göre meslek lisesi diploması ve "Teknisyen" unvanı alırlar.
- Çıraklık eğitimini tamamlayarak yapılan sınavda başarılı olanlar "Kalfalık Belgesi" ve unvanını alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Dokuma fabrika ve atölyelerinde çalışabilirler.
- Bu meslekte iş bulma olanakları: İzmir, İstanbul, Bursa, Uşak, Bilecik, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli ve Kayseri İllerinde oldukça fazladır.
- Özelleştirme nedeni ile kamu kurumlarında bu meslek elemanlarının iş bulma olanağı kalmamıştır. Ancak ülkemizde oldukça gelişmiş olan tekstil sanayiinde meslek elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

İşletmede meslek eğitimi sırasında meslek lisesi öğrencileri ile aday çırak ve çırak öğrencilere, yaşlarına uygun asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere, işverenlerce ücret ödenmektedir.
İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydanırlar,
Hastalık iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,
Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumunca karşılanır.

EĞİTİM SONRASI

Meslek eğitimi bittikten sonra, ortalama aylık kazanç yaklaşık olarak asgari ücretin 2-3 katıdır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinin Tekstil Dokuma ve Dokuma bölümlerinden mezun olanlar, istedikleri taktirde Halı ve Kilim, Halıcılık Moda ve Tekstil Tasarımı,Tekstil ve ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

- Ayrıca meslek liselerinin bu bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS kazanıp, Tekstil Öğretmenliği ile Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
- Mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık belgesini alanlar, Milli Eğitim Bakanlığı nın mesleklerin özelliklerine göre belirlediği sürelerde ustalık eğitimi kurslarına devam edip, başarılı olmaları durumunda ustalık belgesini alırlar.
- Ayrıca, en az üç yıl süreli mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından diploma almış veya çıraklık eğitimini başarı ile bitirmiş ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen süre kadar mesleğinde çalışmış ya da en az beş yıl kalfa olarak çalıştığını belgelemek şartı ile ustalık sınavına doğrudan katılarak, başarı göstermeleri durumunda ustalık belgesini alırlar. Ustalık belgesi ile kendi işyerlerini açabilirler. Kendi işyerini kuranlar girişimci olarak da ilerleme kaydedebilirler.
- Ustalık belgesine sahip olanlar Ayrıca, işyerinde aday çırak, çırak, kalfa ve öğrencilerin iş yerinde çalıştırması için de mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp, başarılı olmaları durumda Usta Öğreticilik belgesine sahip olurlar.

BENZER MESLEKLER

- Tekstil desencisi,
- Örücü,
- Tekstil terbiyecisi (boya-baskı-apre-kaplama).

H- EK BİLGİLER

Çıraklık eğitiminde;
Tekstil Bilgisi dersi teorik eğitim programında, eğitimin;
- 1. Yılında: Tekstil, Tekstil Lifleri, Tekstil İplikleri, Kumaş, Renk, Tekstil Terbiye,
- 2. Yılında: Kumaş Analizi, Ana Örgülü Kumaşların Analizi, Kumaş Ağırlık Hapları, Kumaş Tasarımı,
- 3. Yılında: Havlu Örgülü Kumaşların Analizi, Havlu Örgülü Kumaşların Ağırlık Hesapları, Havlu Örgülü Kumaşların Tasarımı,
Örgü Bilgisi Dersi Teorik Öğretim Programının:
- 1. Yılında: Örgü, Bozayağı Örgüsü, Diene Örgüsü, Saten Örgüsü, Örgülerde Tahar ve Planları, Örgülerde Armür ve Planları,
- 2. Yılında: Renkli İpliklerin Örgülere Etkisi, Birleştirilmiş Örgüler, Kuvvetlendirilmiş Örgüler, Çift Katlı Kumaş Örgüler, Pike Örgüler,
- 3. Yılında: Havlu Örgüler, Ajur Örgüler,
Dokuma Teknolojisi Dersi Teorik Öğretim Programının:
- 1. Yılında: Dokuma Düğümleri, El Dokumacılığı, İş Güvenliği, Bobin Makineleri, Katlama ve Büküm, Çözgü Makineleri, Haşıl, Atkı,
- 2. Yılında: Makine Bakımı, Dokuma, Dokuma Makinesinde Atkı Atma, Ağızlık Açma Sistemleri,
- 3. Yılında: Mekikli Dokuma Makineleri, Mekiksiz Dokuma Makineleri konularını öğrenirler,
Dokumacılık Meslek Dalı Pratik Eğitim Programı:
- 1. Yılında: Dokuma Düğümleri, İş Güvenliği, Dokuma Hazırlık,
- 2. Yılında: Makine Bakımı, Dokuma,
- 3. Yılında: Mekikli Dokuma Makineleri, Mekiksiz Dokuma Makineleri, Armürle Ağızlık Açma Sistemi, Jakarlı Ağızlık Açma Sistemleri, Dokuma Makinelerinde Atkı Atma (vuruş) Sistemi, Dokuma Makinelerinde Atkı Taşıyıcılar, Dokuma Makinelerinde Kara (vuruş) Hareketleri konularını öğrenirler.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- 4702 Sayılı Kanun,
- Meslek elemanları,
- 2004-20025Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumlar Ankara-2005
- Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Dönemi Dokumacılık Meslek Dalı Eğitim Programı,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, "Türk Meslekler Sözlüğü", Yayın No: 173, Ankara 1983,
- ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

89-DÖŞEMECİLİK TEKNİSYENİ

TANIM

Sandalye, koltuk, kanepe, yatak vb. mobilyaların iskeletlerinde yay, kolon ve dolgu gereçlerini kumaş, deri gibi malzemelerle kaplayan ve şekil veren kişidir.

A- GÖREVLER

- Döşeme projelerini ve montaj resimlerini okur, inceler ve işin yapılması için gerekli malzeme listesini çıkarır, siparişini verir,
- Mobilya iskeletine yay, kolon, dolgu gereçleri ve yüz kaplama maddelerini takar, düzenler ve bağlar,
- Sandalye, koltuk ve kanepe minderlerinin altına kanava veya lastik kolon bantlar gerer,
- Kaplanacak eşyanın ölçülerini alır, döşeme kumaşlarını istenilen şekillerde keser, diker ve eşyanın üstüne geçirir ,
- Döşemelik kumaşları örtülecek kısımlar üzerinde gerer, çiviler, diker veya yapıştırır,
- Eskimiş mobilya döşemelerini onarır,
- Mobilya üzerinde kullanılmak üzere yastık ve minderler yapar,
- Döşeme işlemi bittikten sonra kontrolünü yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Ölçü, biçki ve marka aletleri (makas, metre, gönye, T cetveli),
- Çeşitli yardımcı aletler (tornavida, törpü, kerpeten, tel kesti),
- El ile çalışan, elektrikli ve hava basınçlı çivileme tabancaları,
- Dikiş makineleri, kauçuk bıçağı, İngiliz anahtarı, havalı matkap.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Döşemecilik teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Şekiller arasındaki ilişkileri ve farkları kolayca görebilme yeteneğine sahip,
- Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, el ve gözünü eşgüdümle kullanan,
- Bedenen güçlü
kimseler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Döşemecilik teknisyenleri, mobilya imalathanelerinde çalışabildikleri gibi sadece döşemecilik işlemlerinin yapıldığı imalathanelerde de çalışabilirler. Çalışma ortamında kırık artığı, vernik, cila kokuları vardır. İş genellikle ayakta yapılır. Birinci derece alet ve malzemelerle ilgilidir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi;
- Ankara Gazi Endüstri Meslek Lisesi,
- Kayseri Seyyid Burhanettin Endüstri Meslek Lisesi
Döşemecilik bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

İlköğretim okulu mezunu öğrenciler, endüstri meslek liselerinin kayıt dönemlerinde okula doğrudan başvurabilirler. Ancak başvurdukları okulda, bu bölümün kontenjanından fazla başvuru olması halinde, ilköğretim okulu diplomasındaki başarı notu dikkate alınır. Başarılı öğrencilerden başlanarak kayıt yapılmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Endüstri meslek liselerinde, eğitim süresi 4 yıldır.

1. sınıfta eğitim okulda yapılmaktadır. Öğrenciler, 2. yıldan itibaren pratik eğitimleri için işyerine gitmektedirler. Bu uygulama haftanın iki günü okulda, haftanın üç günü işyerinde, mesleğin icra edildiği ortamda, mesleğin icrası için gerekli araç-gereç ve mesleğinde uzmanlaşmış personel imkanlarından yararlanılarak öğrenilmektedir.

Eğitim süresince; Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Tarih, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi gibi kültür derslerinin yanı sıra, meslek dersi olarak Meslek Bilgisi, Teknik Resim dersleri okutulmaktadır.

Meslek bilgisi dersinde; döşemecilik ve döşeme işlerine ait genel bilgiler, döşemeciliğin yaşantımızdaki yeri, döşeme cins ve çeşitleri, döşeme teknikleri, döşeme malzemeleri ve özellikleri, döşemecilikte kullanılan aletler ve kullanma teknikleri gibi konular üzerinde durulmaktadır.

Teknik resim dersinde; resimin önemi ve özellikleri, teknik resim çiziminde kullanılan araçlar ve gereçler, çizgi çeşitleri, resim levhaları, çizim ve ölçülendirme, geometrik çizimler, perspektif ve görünüş çıkarma gibi konular üzerinde durulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini tamamlayarak mezun olanlara Meslek Lisesi Diploması ve Teknisyen unvanı verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Döşemecilik teknisyenleri mobilya döşeme atölyelerinde, mobilya imalathanelerinde çalışabilirler, kendi işyerlerini açabilirler.

Bu meslekte işini severek yapan, mesleğinde kendini yetiştirmiş kişilerin iş bulma şansları oldukça yüksektir.

Meslekte genellikle erkekler çalışırlar. Bu meslekte çalışan kadın yok denecek kadar azdır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince, işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere , işletmelerce asgari ücretin % 30 undan az olmamak üzere bir ücret verilmektedir.

İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydanırlar,

Hastalıki iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,

Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumunca karşılanır.

EĞİTİM SONRASI

Çalışılan işyerine, yapılan işe ve tecrübeye göre alınan ücret değişmektedir. Özel sektörde işe yeni başlayan bir kişi asgari ücretle işe başlamaktadır. Zamanla ücretinde iyileşme olmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alanlar , genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinin Döşemecilik bölümlerinden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Ağaç İşleri, Mobilya ve Dekarasyon ile Orman İşletmeciliği, Odun Dışı Orman Ürünleri ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Ayrıca meslek liselerinin, Döşemecilik bölümünden mezun olanlar, üniversitelerin, Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği lisans programlarını tercih ettiklerinde, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Mobilyacı,
- Oto döşemecisi.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK

- İşle ilgili doğru ölçü almaktan, yeterli malzeme kullanmaktan ve işi zamanında teslim etmekten,
- Kullandığı alet ve malzemelerin bakımından, küçük onarımların yapımından sorumludur.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- 4702 Sayılı Kanun,
- Meslek elemanları,
- Endüstri meslek lisesi döşemecilik bölümü eğitim programı,
- 2004-2005 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Ankara-2004
- ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi.

EBE
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 13.02.2011- 17:27
Alıntı yaparak cevapla  


90-EBE

TANIM

Doğum sırasında hekime yardımcı olan, hekim olmayan yerlerde doğum yaptıran, ana ve çocuk sağlığının korunması için yürütülen hizmetlerde diğer sağlık personeli ile işbirliği içinde görev alan sağlık elemanıdır.

A- GÖREVLER

- Sağlık kuruluşlarında veya evlerde kadınların hamilelik süresince sağlık kontrollerini yapar, gerekli tavsiyelerde bulunur,
- Hekim olmayan yerlerde doğum yaptırır, hastanelerde hekime doğum sırasında yardımcı olur,
- Yeni doğum yapan annenin bakımını yapar,
- Normal dışı acil doğum vakalarının hastanelere gönderilmesine çalışır,
- Bazı kadın hastalıklarının tedavisinde hekimle işbirliği içinde tedaviyi uygular,
- Aile planlaması, ana-çocuk sağlığı konularında kadınları eğitir,
- Sağlık kuruluşlarında altı yaşına kadar çocukların aşılarını yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Gebelik izlem çizelgeleri,
- Tansiyon aleti,
- Dinleme aleti,
- Çocuk kalp sesi dinleme aleti,
- Derece,
- Lavman cihazı (doğumdan önce bağırsakları boşaltmak için),
- Enjektör ve iğneler,
- Pamuk,
- Eldiven,
- Bebek küveti,
- Steril gazlıbez,
- Maske,
- Makas,
- İpek iplik,
- Muşamba ve önlük,
- Havlu,
- Sabun,
- El fırçası,
- Tülbent,
- Tentürdiyot,
- El kantarı
- Eğitim araç ve gereçleri kullanır.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Ebe olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
- Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
- İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
- Sorumluluk duygusu yüksek,
- Çabuk ve doğru karar verebilen,
- Temiz, dikkatli, titiz,
- Tedbirli, tertipli,
- Şefkatli, sevecen,
- Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı
kimseler olmaları gerekir.
Ebelik mesleği yalnızca bayanlara açık bir meslektir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ebeler, resmi veya özel hastanelerde, dispanser ve sağlık ocaklarında ana çocuk sağlığı aile planlama merkezlerinde görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Ebeler çalışırken hamile kadınlarla, bebeklerle, 0-6 yaş grubu çocuklarla, doktorlarla, uzman hekimlerle ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Köylerde çalışan ebeler hizmet verirken sık sık seyahat etmek durumundadırlar. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitim yeri Sağlık Yüksekokullarının ve Sağlık Meslek Liselerinin "Ebelik" bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Sosyal Bilimler,
- Fizik, Kimya, Biyoloji gibi fen dersleri,
- Türkçe,
- Psikoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Yüksek öğretim kurumlarındaki mesleğin eğitiminin verildiği programlara girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Ebelik lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Ebelik lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

NOT: Bu bölüme sadece kız öğrenciler alınmaktadır.

Sağlık Meslek Liselerindeki mesleğin eğitiminin verildiği programlara girebilmek için ise;
&#8226; İlköğretim okulu mezunu olmak (öğrenimine ara vermemek ve orta öğretim kurumlarına devam etmemiş olmak),
&#8226; Sağlık Meslek Liseleri (Gündüzlü) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak,
gerekmektedir.

- Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Genel Kültür, Dil ve Edebiyat, Türkçe-Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, Sınıf Öğretmenliği alanları ile Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
- Meslek Liselerinin Ebelik, Ebelik-Hemşirelik, Hemşirelik bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Ebelik lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ana-Çocuk Sağlığı, Ebelik, Hemşirelik ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde, Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi Sağlık Meslek Liselerinde ilköğretimden sonra 4 yıl, Sağlık yüksekokullarında ise liseden sonra 4 yıldır.
Eğitimleri süresince; Temel Tıp Dersleri, İç ve Cerrahi Hastalıklar Bilgisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersi, Ana ve Çocuk Sağlığı Hizmetleri ve Eğitimi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi, Ruh Sağlığı, Ebelikte Yönetim, Aile Planlaması, Ebelik Tarihi ve Deontolojisi, İlkyardım, Bilgisayar Kullanımı, Epidemiyoloji, Tıbbi İstatistik ve Araştırma, Ebelik Esasları, Anatomi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Histoloji, Farmakoloji, Beslenmeye Giriş, Pataloji, Halk Sağlığı ve Ebeliği, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil derslerini alırlar.Bu ders programlarında ;
- Hastalık çeşitleri, nedenleri, önlem ve tedavileri,
- Hastalık çeşitlerine göre hangi ilaçların nasıl ve ne şekilde kullanılacağı (zararları, veriliş biçimleri, yan tesirleri vb.),
- Kadın hastalıkları, ortaya çıkış sebepleri, önlemleri ve uygulanacak tedavileri ile bu konuda hastaların eğitimi,
- 0-6 yaş grubu çocukların büyümeleri, nasıl beslenecekleri, bakımları, beden ve ruh gelişimleri,
- Doğum yaptırılması, doğum öncesi ve sonrası hasta bakımı ve muayenesi,
- Yatak banyosu yaptırma,
- Hastaların psikolojik durumları ile ilgili sorunları, bu durumda alınacak tavır ve davranışlar, hasta-ebe ilişkileri,

- Mikropların yapısal özellikleri, insanlara bulaşma yolları ve korunma yöntemleri,
- Kan alma ve çeşitli tahlillerin yapılması,
- Anne karnında çocuk kalp sesini dinleme, enjeksiyon yapma, serum bağlama ve ateşin ölçülmesi,
- Doğum kontrolü ve gebelikten korunma yöntemleri,
- Sağlık hizmetlerinde kullanılan istatistiki verilerin nasıl toplanıp değerlendirileceği gibi konulara yer verilmektedir.
- Meslek dersleri: hastane, doğumevi ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde uygulamalı olarak yapılır.
Derslerin tanıtımına ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Sağlık Meslek Liselerindeki eğitimlerini başarı ile tamamlayanlara, Sağlık Meslek lisesi diploması, Yüksek öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara Ebelik lisans diploması ve Ebe unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ebeler Sağlık Bakanlığına, Sosyal Sigortalar Kurumu ve üniversitelere bağlı ve özel hastanelerde, doğumevlerinde, çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, doğum klinikleri ve dispanserlerde iş bulabilirler. Çalışma koşulları genelde ağır olmasına karşın, ülkenin her yerinde çalışma olanağının da olması bakımından işsizlik sorunu çok azdır. İşsizlik kişilerin çalışma yer ve ortamını beğenmemesinden kaynaklanmaktadır.

Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme çalışmalarının yaygınlaşması ile bu alanda da iş alanları oldukça genişlemiştir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde kamu sektöründe çalışmaları halinde; yüksek öğretim programlarından mezun olanlar 8. derecenin 1. kademesinden, sağlık meslek liselerini bitirenler 12. derecenin 2. kademesinden maaş alırlar. Maaşlar kıdeme ve belirlenen katsayı artışlarına paralel olarak artar.

Özel hastane, poliklinik vb. yerlerde çalışanlar ise piyasa koşullarına göre zaman içerisinde hizmet süreleri, mesleki deneyim ve bilgilerine göre değişik oranlarda ücret almaktadırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Sağlık Meslek Liselerinden mezun ebeler Üniversite sınavlarına girerek yüksek öğrenim yapabilirler.Yüksek öğrenim yapan ebeler ise isterlerse lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Hemşirelik,
- Sağlık Memurluğu,
- Laborantlık.

H- EK BİLGİLER

- Meslek sağlık iş kolunda yer alır.
- Yalnızca bayanlara açık bir meslektir.
- Çalışma yeri genelde kapalı ortamlardır.
- Resmi kurumlarda meslek elemanlarının beyaz forma ve kep giyme zorunluluğu bulunmakta, ancak özel kuruluşlarda özellikle kep takma zorunluluğu bulunmamaktadır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun ve 154 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkındaki Yönerge,
- Çeşitli üniversitelerin katalogları,
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Türk Meslekler Sözlüğü İİBK Genel Müdürlüğü Yayın NO: 190,
- Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu,2001
- Sağlık Meslek Liseleri (Gündüzlü) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzu (Sağlık Bakanlığı- 2001-2002)
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

91-ECZACI

TANIM

Doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye satan, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlayan, laboratuarda, ilaçların geliştirilmesi ve analiziyle ilgili araştırmalar yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Reçetede yer alan hazır ilaçları müşteriye sunar, ilaçların kullanımı hakkında müşteriye bilgi verir,
- Reçetesiz satılan ilaçlar konusunda müşteriyi bilgilendirir,
- Kendisi tarafından hazırlanması gerekli olan ilaçları, formüllerine uygun olarak hazırlar veya hazırlanmasını denetler,
- İlaçları laboratuarlarda fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik yönden kontrol eder,
- Tıbbi veya diğer amaçlar için kullanılan toksin ve zehirli maddeleri hazırlar ve kurallarına göre dağıtımını yapar, bozulmaya karşı önlem alır,
- Özel zehirli maddeleri içeren reçetelerin kayıtlarını tutar; veteriner ilaçları, tarım ilaçları, tuvalet ve kozmetik ürünlerin kullanılmaları konusunda önerilerde bulunur,
- İlaçların araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde birinci derecede görev alır; ilaçların ve kozmetiklerin endüstriyel üretimini ve kalite kontrolünü planlar ve gerçekleştirir,
- Eczane, ecza deposu gibi, ilaçların dağıtım ve satış zincirinde çalışan eczacılar ilaçlarla ilgili giriş belgesi, fatura, reçete gibi tüm kayıtları tutar. Özel zehirli maddeleri psikotrap ve uyuşturucu maddeleri içeren ilaçlarla ilgili tüm kayıtları tutar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- İlaç yapımında kullanılan araç ve gereçler,
- İlaç kontrolünde kullanılan araçlar,
- Çeşitli doğal ve kimyasal maddeler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Eczacı olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
- Kimya ve biyoloji konularına meraklı ve bu alanda başarılı,
- Sorumluluk duygusu yüksek,
- Dikkatli, tertipli ve düzenli,
- İlaç ve kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Eczacılar genellikle eczanelerde, sağlık hizmeti sunan laboratuarlarda, devlet dairelerinin sağlıkla ilgili bölümlerinde, bazen de ilaç fabrikalarında veya ilaç depolarında görev yaparlar. Çalışma ortamı çok temizdir, ancak ilaç ve kimyasal madde kokusu vardır. Eczanelerde görev yapan eczacılar, insanlarla etkileşim halindedirler. Eczacılar çalıştıkları yerleşim yerinde, hazırlanan plan dahilinde, nöbet tutmak zorundadırlar. Nöbet günlerinde eczacıların görev başında olmaları gerekir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Eczacılık mesleğinin eğitimi, aşağıda adı verilen üniversitelerin Eczacılık Fakültelerinde verilmektedir.
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Eczacılık Fakültesi,
- Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Eczacılık Fakültesi,
- Ege Üniversitesi (İzmir) Eczacılık Fakültesi,
- Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Eczacılık Fakültesi,
- Gazi Üniversitesi (Ankara) Eczacılık Fakültesi,
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Eczacılık Fakültesi,
- İnönü Üniversitesi (Malatya) Eczacılık Fakültesi,
- İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) Eczacılık Fakültesi,
- Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,
- Yeditepe Ünivesitesi (İstanbul) Eczacılık Fakültesi.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Kimya,
- Fizik,
- Matematik,
- Biyoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Eczacılık lisans programı için Yeterli Sayısal (SAY) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Eczacılık lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır. Eczacılık fakültelerinde dersler teorik ve pratik olarak yürütülmektedir. Öğrenciler uygulama derslerini fakülte laboratuarlarında sürdürmekte ve eğitim süresi boyunca eczane, hastane ve ilaç fabrikalarında staj yapmaktadırlar.
Öğrenciler eğitimin ilk iki yılında;
- Temel dersler: Fizik, Kimya, Matematik, İstatistik vb.
- Temel sağlık dersleri: Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji vb.
- Eczacılığın başlangıcı derslerini alırlar.
Eğitimin son iki yılında ise;
- Eczacılıkla ilgili (farmasötik), bitki bilimleri (botanik) kimya ve üretim teknolojisi derslerine ilaç etkilerini inceleyen farmakoloji ve toksikoloji konularına, eczacılık tarihi ve mevzuatına ağırlık verilir.
Bu derslerin yanında programda tüm üniversite öğrencilerinin almakla yükümlü olduğu Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil dersleri yer alır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Eczacılık lisans diploması ve Eczacı unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Özel ve kamu hastane ve laboratuarlarında,
- İlaç endüstrisine yönelik fabrika ve depolarda,
- Kendilerine ait veya hastanelerde bulunan eczanelerde çalışırlar.

Son yıllarda bitkisel asıllı ilaçlara olan talebin artması nedeniyle eczacılara yeni iş alanları doğmuştur. Ayrıca kozmetik maddelerin üretim ve araştırma-geliştirme aşamalarında da görev yapan meslek elemanları vardır.

Ülkemizde kamu sektöründe eczacılara olan gereksinim oldukça azalmıştır. Eczacılar özel sektörde üretim ve pazarlama alanlarında çalışabilirler. Ayrıca son yıllarda ilaç tanıtıcısı olarak çalışanlar da bir hayli fazladır. Eczacılar Odasından alınan bilgiye göre mezun olan öğrencilerin % 80'i kendi eczanelerini açmaktadır. Ancak eczane açmak oldukça büyük sermaye gerektirmektedir.

Son yıllarda eczane sayısının artması, özellikle büyük şehirlerde kazançların düşük olmasından dolayı, her yıl bir kısım eczane kapanmaktadır. İşletmecilik konusunda kendisini yetiştiren ve yabancı dil bilen mezunların iş bulma olanakları artmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumundan kredi alabilirler.

Ayrıca, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kurumlarında çalışan eczacılar, sağlık hizmetleri sınıfında görev yaparak bu grubun aldığı zam ve tazminatlardan yararlanabilirler.

Kendi eczanelerini açanların kazancı eczanenin bulunduğu semte göre değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Çeşitli kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde yönetici kademelerine yükselebilirler.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Kendi işletmesini kuranların (eczane, ecza deposu,ilaç fabrikası) işletmelerini ve faaliyet alanlarını büyüterek eczacılık alanında işletmeci olarak ilerlemeleri mümkündür.

BENZER MESLEKLER

- Farmakolog,
- Kimyager,
- Fizyolog,
- Biyolog,
- İşletmeci.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu &#8211; 2005,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi &#8211; 2000
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

92-ECZACI KALFASI

TANIM

Eczacı gözetiminde, müşterileri karşılayan, reçetedeki ilaçları hazırlayan, faturasını düzenleyen, iş kayıtlarını tutan ve ilaç satış işlemini yapan kişidir.

A-GÖREVLER

- Müşterileri karşılar,
- Reçetede yer alan hazır ilaçları müşteriye sunar, ilaçların
kullanımı hakkında müşteriye bilgi verir,
- Reçetesiz satılan ilaçlar hakkında müşteriyi bilgilendirir,
- Tansiyon ölçer, gebelik testi yapar, kan şekeri ölçer,
- Basit rahatsızlıklarda ilk yardım hizmeti verir,
- Eczaneye ait resmi-özel işleri takip eder,
- Eczanenin ilaç ihtiyaçlarını belirleyerek, ilaç siparişlerini
verir,
- Eczanenin temizlik ve düzenini sağlar,
- Bilgisayarda ilaçların giriş-çıkış vb. kayıtlarını tutar,
- Rafları düzenler,
- İlaçların son kullanma tarihlerini takip eder,
- İlaçları ve ıtriyatları etiketler,
- Ölçü ve tartı aletlerinin periyodik bakımını yapar,
- Telefonlara cevap verir,
- Fatura/kasa fişi düzenler,
- Eczanenin nöbetçi olduğu gecelerde, eczacı gözetiminde nöbet tutar,
- Nöbetçi eczane duyurusunu eczaneye asar,

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- İlaç yapımında kullanılan araç-gereçler ve ham maddeleri,
- Bilgisayar ve donanımları,
- Hesap makinası,
- Kağıt, makas, bant,
- Maske, eldiven,
- Telefon.

B-MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Eczacı Kalfası olmak isteyenlerin;
- Kişisel temizliği ve dış görünüşü düzgün,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, güler yüzlü, ekip çalışmasına yatkın,
- Sorumluluk duygusu yüksek, sabırlı,
- Kimya ve biyoloji konularına ilgili,
- Dikkatli, tertipli, düzenli,
- Detaylara özen gösteren,
- İlaç ve kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan,
- Uykusuzluğa ve ayakta çalışmaya dayanabilen,
kimseler olmaları gerekir.

C-ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Eczacı kalfaları genellikle kapalı ortamlarda, resmi-özel eczanelerde veya ilaç depolarında görev yaparlar. Çalışma ortamları temiz ancak, biraz ilaç ve kimyasal madde kokuludur. Eczacı kalfaları sürekli insanlarla etkileşim halindedirler. Eczanenin işlerini takip etmek için zaman zaman kurumlara giderler. Eczane adına ilaç sıralarına girer ve yatan hastalara ilaç götürürler. Eczanenin nöbetçi olduğu gecelerde, eczacı gözetiminde nöbet tutarlar.

D-MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Türk Eczacılar Birliği tarafından düzenlenen kurslarda mesleğin eğitimi verilmektedir.

Ayrıca usta-çırak ilişkisi içerisinde de meslek öğrenilebilmektedir
Eczanelerde çırak olarak göreve başlayarak, uzun süre çalıştıktan sonra kalfa olabilmektedirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Kimya
- Biyoloji
- Matematik

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Türk Eczacılar Birliği tarafından düzenlenen eğitimler 1,5 ay sürmektedir.

Eğitim süresince;

-İlk Yardım, Matematik, Muhasebe, Halk Sağlığı, Halkla İlişkiler, Kozmetik, Doğal Ürünler, İlaç Şekilleri, Bilgisayar, İlaçlarla İlgili Mevzuat, Pratik İlaç derslerini alırlar. Ayrıca uygulama dersleri de bulunmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE ÜNVANI

Eğitim sonunda kursa katılanlara Türk Eczacılar Birliğince Katılım Sertifikası verilmektedir.

E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Eczacı kalfası mesleği, eczanelerde eczacının yürütmekte olduğu hizmetlerde ona yardımcı olan ve önemi her geçen gün artan bir meslek alanıdır. Sağlık sektörünün giderek önem kazanmasıyla birlikte, iyi yetişmiş, ilaç ve sağlık konusunda bilgili ve becerili eczacı kalfalarının istihdam olanaklarının giderek artacağı düşünülmektedir.
Eczacı kalfası eczanelerde, ilaç depolarında, medikal sektöründe iş bulabilirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

İş yeriyle anlaşmalarına bağlı olarak değişken ücret alırlar.

EĞİTİM SONRASI

Eczanede kalfalık görevini yürütenler , işyeri ile anlaşmalarına bağlı olarak değişken ücret alırlar.

G-MESLEKTE İLERLEME

Eczacı kalfası iş tecrübesine göre kendi alanında uzmanlaşabilir.

BENZER MESLEKLER

- Reprezant (ilaç tanıtım elemanı),

I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Eczacılar
- Meslek Elemanları
- Türk Eczacılar Birliği
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ-AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- Türk Eczacılar Birliği
-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek
Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,

93-EKONOMETRİST

TANIM

Ekonomik olayların matematiksel ölçümü, değerlendirilmesi, planlanması ve uygulaması konularında inceleme ve araştırma yapan kişidir

A- GÖREVLER

- Ekonometristler, hammadde kaynaklarının ve insan gücünün, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamada en etkin biçimde kullanılması, üretilen mal ve hizmetlerin uygun koşullarda bölüşülmesi ve bu kaynakların verimli kullanılması konularını içeren ekonomi alanında araştırma yaparlar.
- Çalıştıkları kamu ve özel kesim kuruluşlarının araştırma bölümlerinde makro ve mikro iktisat, uluslararası iktisat ve yöneylem alanlarında uygulamaya yönelik araştırmaları yürütürler,
- Ekonomi kanunlarının, ekonomik sorunların niceliksel olarak incelenmesi ve sonuçta uygun ekonomik kararların alınması konularında eğitim ve araştırma yaparlar, ekonomik olayları matematiksel olarak ölçerler,
- İşletmelerde ve kuruluşlarda verimi artırıcı yönde planlar yapar, çalışmaları yönetirler, denetlerler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Bilgisayar,
- Hesap makinesi,
- Çeşitli iletişim araçları,
- Büro malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Ekonometrist olmak isteyenlerin;
- Üstün bir genel akademik yeteneğe sahip,
- Sayısal düşünme yeteneği yüksek, sayılarla uğraşmaktan sıkılmayan,
- Sosyal olaylara ilgili,
- Bir konuyu ayrıntılarına inerek, nedenlerini bulmaya yönelik çalışmalardan hoşlanan,
- Değişik görüşlere ve yeniliklere açık,
- Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme, uzak görüşlü olma gibi özelliklere sahip
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ekonometristler, genellikle kapalı ortamda, oturarak çalışmaktadırlar. Meslektaşlarıyla, endüstri mühendisleriyle, yöneticilerle, işverenlerle ve işletmede çalışan diğer personel ile iletişim halindedirler. Gerektiğinde seyahat etmektedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, aşağıda belirtilen üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin "Ekonometri bölümlerinde verilmektedir:
- Çukurova Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Adana),
- Dokuz Eylül Üniversitesi.-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İzmir),
- Gazi Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ankara),
- İnönü Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Malatya),
- İstanbul Üniversitesi-İktisat Fakültesi (İstanbul),
- Karadeniz Teknik Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Trabzon),
- Marmara Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İstanbul),
- Uludağ Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Bursa).

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Matematik,
- Sosyoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Ekonometri lisans programı için yeterli Eşit Ağırlıklı (EA) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Ekonometri lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe-Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
- Banka ve Sigorta Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık, Sigortacılık,Para ve sermaye yönetimi ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde Ekonometri lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Bu programda okutulan derslerde daha çok iktisadi konulara, uygulamalı olarak da matematik, istatistik, yöneylem ve bilgisayar konularına ağırlık verilir.

Eğitim süresince öğrencilere:
1. Yıl: İktisat, İşletme, Muhasebe, Türkiyenin Toplumsal Yapısı, Hukuka Giriş, Matematik, Medeni Hukuk, İstatistik,
2. Yıl: Mikro İktisat, Kamu Maliyesi, Sosyal Politika, Envanter Bilanço, Bilgi İşlem, İstatistik, Makro İktisat, Mali Analiz Teknikleri, Model Kurma Teknikleri,
3. Yıl: Bilgisayar Programlaması, Matematiksel İstatistik, Ekonometriye Giriş, Matematiksel İktisat, Doğrusal Cebir, Yöneylem Araştırması, İstatistiksel Karar Teorisi, Araştırma Yöntemleri,
4. Yıl: Uluslararası İktisat, Ekonometrik Modeller, uygulamalı Ekonometri, Planlama ve Programlama Teknikleri, Fizibilite Analizi, Örnekleme ve seçmeli dersler gibi mesleki konularda dersler verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Ekonometri lisans diploması ve Ekonometrist unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ekonometri bölümünü bitirenler;
- Kamu kurum ve kuruluşlarında,
- Bankacılık sektöründe,
- Araştırma şirketlerinde,
- İşletmelerin araştırma, planlama bölümlerinde,
- Borsa (Menkul Kıymetler) sektöründe çalışmaktadırlar.

Bu alanda kendini iyi yetiştirenlerin iş bulma sorunları yoktur. Bilgisayar, matematik, iktisat ve istatistiği iyi bilmeleri bu alanda kendilerine avantaj sağlamaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun vermiş olduğu öğrenim ve harç kredisinden ve çeşitli kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç durumu ise, işletmenin yapısı, büyüklüğü ve kişinin yetenek ve tecrübesine göre değişiklik göstermektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda genel müdürlük, denetmenlik, kontrolörlük, müfettişlik ve uzmanlığa yükselme olanakları vardır.

Mesleğin çalışma alanları göz önüne alındığında, bu kadar geniş ve kapsamlı bir çalışma alanında, her tür görev ve sorumlulukları alabilecekleri söylenebilir. Tabii ki bu gelişim kişinin bilgi ve yeteneğine göre değişmektedir.

BENZER MESLEKLER

- İşletmeci,
- Ekonomist,
- Endüstri mühendisi,
- İşletme mühendisi,
- Maliyeci,
- Muhasebeci.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2005 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu &#8211; 2005,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi &#8211; 2000
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Yeni Başlık  Cevap Yaz
Toplam 8 Sayfa:   «ilk   <   1   [2]   3   4   5   6   7   >   son» Forum Ana Sayfası  »  Üniversiteler
 »  Üniversitelerin meslek Rehberi (A dan Z ye)

Forum Ana Sayfası

 Bu konuyu 1 kişi görüntülüyor:  1 Misafir, 0 Üye
 Bu konuyu görüntüleyen üye yok.

Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2014   phpKF Ekibi

Bilginin Adresi.semih71.com


Portal Mobil RSS