www.semih71.com  
Portal  |  Forum  |  Yardım  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
Bilgi Paylaştıkca Değerlidir...
Bir Milletin Kalkınmışlığı ve Zenginliği Bilgi Birikimiyle Orantılıdır...
Forum Ana Sayfası  »  Üniversiteler
 »  Üniversitelerin meslek Rehberi (A dan Z ye)

Yeni Başlık  Cevap Yaz
Toplam 8 Sayfa:   «ilk   <   4   5   6   7   8   >   son» 
PEYZAJ MİMARI
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 14.02.2011- 15:10
Alıntı yaparak cevapla  


226-PEYZAJ MİMARI

TANIM

Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında çalışan kişidir

A- GÖREVLER

- Topluma açık yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapar,
- Çevre sorunlarının (çevre kirlenmesi, erozyon vb.) giderilmesi için gerekli çalışmalar yapar,
- Arazi kullanımının çevreye uygunluğunu değerlendirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Bilgisayar,
- Çizim araç-gereçleri,
- Arazi ölçüm aletleri,
- Toprak işleme ve tesviye araçları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Peyzaj mimarı olmak isteyenlerin;
- Normalin üzerinde akademik yeteneğe,
- Şekil ve mekan ilişkilerini görebilme yeteneğine,
- Estetik görüşe sahip,
- Yaratıcı,
- Olaylara geniş açıyla yaklaşma ve değişikliklere uyum sağlama özelliğine sahip,
- Çevre sanat, kültür olaylarına duyarlı, doğayı seven iyi bir gözlemci
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Peyzaj mimarı çalışmalarını büroda ve açık arazide yürütür. Açık arazideki çalışmalar yaz aylarında, kapalı alandaki çalışmalar da kış aylarında yapıldığı için çalışma ortamı genelde sıcaktır. Açık arazide çalışma ortamı tozlu, gübre kokulu olabilir. Peyzaj mimarı çalışırken yatırım proje uzmanı, şehir plancısı, ziraat ve orman mühendisleri, işçiler, yöneticiler ve diğer personelle iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Bu alanda eğitim almak isteyenler aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı fakültelerin Peyzaj Mimarlığı bölümünde öğrenim görürler:

- Abant İzzet Baysal Üni. (BOLU) - Düzce Orman Fak. Peyzaj Mimarlığı Böl.
- Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,
- Ankara Üni. - Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
- Atatürk Üni. (ERZURUM) - Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Böl.
- Bilkent Üniv (Ankara), Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak.Peyzaj Mimari ve Kentsel Tasarım Bölümü,
- Çukurova Üni. (ADANA) - Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Böl.
- Ege Üni. (İZMİR) - Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Böl.
- İstanbul Üni. Orman Fak. Peyzaj Mimarlığı Böl.
- İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fak.
- Karadeniz Teknik Üni. (TRABZON) - Orman Fak. Peyzaj Mimarlığı Böl.
- Trakya Üniversitesi(Tekirdağ) Ziraat Fakültesi.Peyzaj Mimarlığı Bölümü,
- Mustafa Kemal Üniversitesi, (Hatay) Ziraat Fakültesi
- Yeditepe Üni. (İSTANBUL) - Güzel Sanatlar Fak. Peyzaj Mimarlığı Böl.
- Zonguldak Karaelmas Üni. (ZONGULDAK) - Bartın Orman Fak. Peyzaj Mimarlığı Böl.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Fizik, Kimya, Biyoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise ve dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Peyzaj Mimarlığı lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim formunda Peyzaj Mimarı lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Peyzaj, Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Sulama Teknolojisi, Ön Lisans programlarından mezun olduklarında Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek başarılı olmaları halinde Peyzaj Mimarı lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Peyzaj mimarlığı alanında öğrenim süresi 4 yıldır. Bu alanda okutulan belli başlı dersler şunlardır:
Birinci yarıyıl: Botanik I, Fizik I, Kimya I, Matematik I, Meteoroloji, Peyzaj Mimarlığı Çizim Tekniği, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi,
İkinci yarıyıl: Jeoloji I, Tarımsal Ekoloji, Botanik II, Ekonomi II, Matematik II, Bahçe ve Pey., Sanat Tarihi, Mimarlık Bilgisi, Yabancı Dil, Beden Eğitimi,
Üçüncü yarıyıl: Tarım Ekonomisi II, Kaynak Analizi, Bilgisayar Programlama, Peyzaj Ekolojisi, Sera Salon Süs Bitkileri I, Temel Tarım, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Türk Dili, Çevre Sorunları,
Dördüncü yarıyıl: Toprak Bilgisi, Bitki Koruma, Ölçme Bilgisi, Sera Salon Süs Bitkileri II, Bitki Sosyolojisi, Sera Tekniği, Peyzaj Mim. Çizim Tek. II, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Türk Dili,
Beşinci yarıyıl: Bitki Kompozisyonu, Süs Bitkileri Üretim Tekniği Reak., Alan Planlaması, Peyzaj Mimarlığı Temel İlkeleri, Perspektif Çizim Tekniği, Şehir Böl. Planlama Temel İlkeleri, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Türk Dili,
Altıncı yarıyıl: Ağaçlandırma, Kırsal Planlama, Kırsal Rekreasyon Alan Planlaması, Araştırma ve Deneme Metodu, Bitki Örtüleri, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Peyzaj Proje Hazırlama Teknikleri,
Yedinci yarıyıl: Proje I, Maket Tekniği II, Mevsimlik Çiçekler, Peyzaj Onarım Tekniği, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Türk Dili, Doğa Koruma ve Milli Park, Seminer,
Sekizinci yarıyıl: Seminer, Proje II,Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Röleve ve Anpilas Tekniği, Süs Bitkileri Gübrelemesi, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Maket Tekniği II, Hukukun Temel İlkeleri.
Peyzaj mimarlığı bölümünde 3. ve 4. sınıflarda ikişer aylık staj uygulanmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Peyzaj Mimarı" lisans diploması ve Peyzaj Mimarı unvanı verilir.

E - ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Kamu kuruluşlarında peyzaj mimarlığı bölümü mezunlarına uygun kadro sınırlıdır. Ancak belediyelerin park, bahçe vb. çevre düzenleme işlerine ağırlık verme eğiliminde olmaları, toplu konutların günden güne çoğalmasına paralel olarak çevre düzenlemelerinin, planlarının yapılması bir zorunluluk arz etmekte olup, buna bağlı olarak da peyzaj mimarlarına olan talep gittikçe artmaktadır.
Kendi özel çabaları ile peyzaj mimarlığı bürosu kuranlar, kendilerine iş olanağı sağlamaktadırlar.
Çevre düzenleme (yeşil alanlar, park ve bahçe, süs bitkileri ....) gibi geniş bir alanda iş bulma olanaklarına sahiptirler. Süs bitkileri yetiştiriciliği, üretimi ve satışını yapabilirler.
Peyzaj Mimarı çalışmalarının büyük bölümü doğal alanlarla ilgilidir. Bunun yanında kentsel ve kırsal ortamlarda ve yerleşim alanları içinde de çalışırlar.Çalışmalarını büroda ve açık arazide yürütür. Büro dışındaki alan çalışmaları, mevsime göre zor koşullarda olabilir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Bu alanda eğitim görenler eğitim süresince bir kazanç elde etmemektedirler. Ancak isterlerse Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim kredilerinden faydalanabilir veya özel ve kamu kuruluşlarının açtığı burslardan (belirli nitelikleri taşımaları kaydıyla) yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Bu alanda eğitimini tamamlayan kişi mesleğine uygun bir işe yerleştiği takdirde özel kuruluşlarda net asgari ücretin 3-4 katı, kamu kuruluşlarında 2-3 katı ücret alabilir.
Kendi adına büro açması durumunda kişinin yetenek ve iş yapabilirliğine göre kazancı değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Lisans yada lisansüstü eğitimini tamamlayan kişiler, eğitim birimlerinde öğretim elemanı olarak, Kamu sektöründe uzmanlık, şeflik, müdürlük gibi, özel sektörde ise proje yöneticisi, uzman peyzaj mimarı gibi görev kademelerinde bulunarak mesleklerinde ilerleyebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Çevre mühendisi,
- İç mimar,
- Mimar.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS-2005 Öğrenci Seçme Sınav Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2005 Kılavuz
- TMMOB Peyzaj Mimarlar Odası
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

227-PİLOT

TANIM

Yolcu veya yük taşıyan hava taşıt aracını (helikopter ve uçağı) kullanan kişidir.

A- GÖREVLER

- Uçuş programında belirtilen görevin özelliğine göre gerekli hazırlıkları yapar, harita ve raporları inceleyerek uçuş planı hazırlar,
- Yakıt ve zaman hesaplamaları yapar, iniş meydanı ve yedek meydanların özelliklerini raporlardan inceler,
- Uçuştan belli bir süre önce hava meydanında bulunarak hava durumunu inceler, kısıtlayıcı faktörlere göre uçuş planını gözden geçirir ve uçuş planını ilgili birime verir,
- Kalkış saatinden önce uçağın yanına gelerek uçuş ekibini kontrol eder, teknik donanımların uçuşa hazır olup olmadığını inceler,
- Uçağın yüklenmesini kontrol eder,
- Kalkış zamanına uygun olarak uçuş kulesinden telsizle izin alıp motoru çalıştırır ve bütün teknik kontrolleri yapar,
- Kalkış, rota, alçalış ve inişleri planladığı şekliyle ve zorunluluk halinde gerekli değişiklikleri yaparak uygular,
- İniş sonu uçağı park edip, emniyete aldıktan sonra görevini tamamlamış olur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Uçak pilotu ise; uçaklar (jet, yolcu vb.),
- Helikopter pilotu ise; helikopterler,
- Uçak veya helikopterin içindeki donanımlar (Uçuş cihazları, lövye, telsiz, iniş takımları vb.),
- Teknik yayınlar, hava durumu ve havaalanına ilişkin raporlar,
- Hava Aracı ve içindeki faal donanımlar,
- Uçak Teknik Kitabı,
- Pilot El Kitabı,
- Kontrol Listesi (çeklist)
- Havayolu veya Fiziki haritalar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Pilot olmak isteyenlerin;
- Normalin üstünde genel akademik yeteneğe sahip,
- Mekaniğe karşı ilgi duyan ve bu alanda başarılı,
- Uyarıcıları çabuk algılayıp hemen tepki verebilen,
- El ayak ve gözü eşgüdümlü kullanabilen,
- Bedence çok sağlam ve dayanıklı,
- Soğukkanlı ve dikkatli,
- Sabırlı, sorumluluk sahibi ve kurallara aynen uyan,
- Yükseklik korkusu olmayan
kimseler olmaları gerekir.
Pilot uçuş görevine fizyolojik ve psikolojik olarak hazır olmak zorundadır. Bu nedenle dinlenme ve beslenmesine dikkat etmelidir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Pilotlar uçuş öncesinde bilgi almak amacıyla uçuş ofislerinde, uçuş sırasında ise uçak idare kabininde görev yaparlar. Özellikle uçuşta gürültülü bir ortam söz konusudur. Pilot çalışırken uçuş mühendisleriyle, teknisyenlerle, hosteslerle, hava trafik kontrolörleri ve meteoroloji görevlileri ile iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Ülkemizde Pilotluk eğitimi;
- Hava Harp Okulu,
- Kara Havacılık Okulu,
- Türk Hava Yolları,
- Türk Hava Kurumu,
- Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu,
- Özel Havacılık Şirketleri'nde
verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Fizik,
- Kimya,
- Matematik,
- Yabancı Dil (İngilizce),

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu, Türk Hava Yolları, Türk Hava Kurumu, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu giriş şartları aşağıda verilmiştir.
a) Hava Harp Okulu; Türk Hava Kuvvetleri'nin subay kaynağını oluşturur. Okula her yıl "Hava Pilot Adayı Subay" yetiştirilmek üzere komutanlık tarafından saptanan miktarda kız ve erkek öğrenci alınmaktadır. Okul yatılı ve parasızdır, okula girişten mezun oluncaya kadar öğrencilerin yeme, yatma, giyim ve her türlü eğitim-öğretim masrafları devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere ayrıca sınıflarına göre harçlık verilir. Hava Harp Okulu öğrencilerini Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puanına göre almaktadır. Okulun giriş şartlarıyla ilgili diğer bilgiler Ek 1'de sunulan fotokopide yer almaktadır.
b) Kara Harp Okulunda dört yıllık lisans düzeyinde bir eğitimle; Kara Kuvvetlerine bütün sınıflarda (Deniz Piyade ve Deniz İstihkam sınıfında, Hava İstihkam sınıfında, Jandarma sınıfında) subay yetiştirilmektedir. Kara Harp Okulu yatılı ve parasızdır. Okula girişten mezun oluncaya kadar öğrencilerin yeme, yatma, giyim ve her türlü eğitim-öğretim masrafları devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere ayrıca sınıflarına göre harçlık verilir. Kara Harp Okulu öğrencilerini Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puanına göre almaktadır. Okulun giriş şartlarıyla ilgili diğer bilgiler Ek 2'de sunulan fotokopide yer almaktadır. 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılından itibaren bayan öğrenciler de Kara Harp Okuluna kabul edilmeye başlanmıştır.
c) Türk Hava Yollarında (THY);
- Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Makine, Uçak ve Bilgisayar Mühendisliği, Matematik, Fizik, Kimya, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak,
- İyi derecede İngilizce bilmek,
- 21 yaşını bitirip 30 yaşından gün almamış olmak,
- Boyu 1.65 cm'den kısa 1.90 cm'den uzun ve boy-kilo arasında aşırı farklılık olmamak,
- Herhangi bir kurum ve kuruluşla hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak,
- Temel eğitim hariç olmak üzere THY'na en az 15 yıl mecburi hizmet yükümlülüğünü kabul etmek şartıyla öğrenciler alınıp yetiştirilmektedirler.
- THYna Yurtdışı ve Yurtiçinde eğitilmek üzere Pilot Adaylarında aranan şartları belirten bilgiler Ek: 3te sunulmuştur.
d) Türk Hava Kurumu; kendi pilot ihtiyacını karşılamak için gerekli gördüğü zamanlarda basın kanalıyla duyuru yaparak "Kadrolu Pilot Eğitimi" için pilot adayı almakta, Türk Kuşundaki 1,5 yıllık eğitimi başarıyla bitiren adaylar pilot olarak kurum kadrosuna katılmaktadırlar. Bunun için;
- 4 yıllık üniversite bitirmiş olmak,
- İyi derecede ingilizce bilmek,
- En fazla 25 yaşında olmak,
- Yapılan sağlık muayenesinde "Pilot Olmaya Elverişlidir" raporu almak,
- Boyu 1.65 cmden kısa 1.90 cmden uzun ve boy-kilo arasında aşırı farklılık olmamak,
- Temel eğitim hariç olmak üzere, THK.na en az 10 yıl mecburi hizmet yükümlülüğünü kabul etmek,
- Türk Hava Kurumu'nda "Kadrolu Pilot Eğitimi"nin yanı sıra Amatör Pilot, Planör Pilotu, Zirai İlaçlama Pilotu ve Orman Yangını Söndürme gibi farklı alanlara yönelik eğitim programları da sürdürülmektedir.
e) Özel Pilot Eğitimleri için,
- 18 yaşından gün almış olmak,
- Asgari lise mezunu olmak,
- Sivil Havacılık Kurumunun belirlediği hastanelerden uçuşa kayıtlı sağlık raporu almak,
- İyi hal sahibi olmak,
- Mesleğe yönelik uçuş eğitimleri için iyi derecede ingilizce bilmek.
f) Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj bölümü ise; Öğrenci Seçme Sınavı'nı (ÖSS ) kazanan öğrencilerden bu bölümü isteyenlere özel yetenek sınavı açmaktadır. Ayrıca sınavı kazanan öğrencileri Üniversitenin sevk edeceği tam teşekküllü resmi bir hastaneden bu mesleği uluslararası standartlarda yürütmeyi engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engelleri olmadığını belgeleyen rapor almaları gerekmektedir. Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj bölümüne uçuş eğitimi almak için giriş ve verilen eğitimin akademik olarak planlanan programı ve ders içerikleri konusunda detaylı bilgilere [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] adresinden ulaşılabilir. Havacılık şirketleriyle veya şahsi olarak müracaat eden kişilerle sözleşme yapılarak okulun kadro ve iş yükü durumuna göre SHYO örgün örgecilerine uygulanan eğitim standardı ve prosedürleri uygulanarak Teorik, Sentetik ve Uygulamalı Uçuş Eğitimi verilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

- Kara ve Hava Harp Okullarında lisans eğitiminin süresi 4 yıldır. Pilot adayı öğrenciler bu süre içerisinde uçuş eğitimine de tabi tutulmaktadırlar.
- Türk Hava Yolları'nda ve Türk Hava Kurumu'nda 4 yıllık üniversite mezunu öğrencilere yaklaşık 1,5 yıl süren uçuş eğitimi yaptırılmaktadır.
- Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj bölümünde eğitim süresi 1 (bir) yıl ingilizce hazırlık dil eğitimi olmak üzere toplam 5 (beş) yıldır.
- Pilot yetiştirilmesine yönelik programlarda; Hava Hukuku ve ATC Prosedürleri, Uçak Genel Bilgisi, Uçuş Performansı ve Planlama, İnsan Performansı ve Limitleri, Seyrüsefer, İşletme Prosedürleri, Uçuş Prensipleri, Haberleşme Usulleri, Havacılık Tıbbı, Trafik Kontrolörlüğü Kuralları, Hava Alanı Koşulları-Yapısı, Motorlar, Uçak Elektriği, Hava İngilizcesi, Meteoroloji, Uçak Teorisi, Uçak Tesisat ve Teçhizatı konularında eğitim verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Harp okullarındaki eğitim sonunda "Pilot" unvanı ve "Harp Okulu Diploması"alınır.
Türk Hava Kurumunca pilotlara verilen lisans ve sertifikalar şunlardır:

PİLOT LİSANSLARI:
A)Uçak Kategorisi
- Hususi Pilot Lisansı (PPL),
- Ticari Pilot Lisansı (CPL),
- Hava yolları nakliye pilotu lisansı (1500 saat).
B) Planör Pilotu Lisansı.

SERTİFİKALAR

- Aletle uçuş sertifikası,
- Uçuş öğretmenliği sertifikası (Türk Hava Kurumu personeli için),
- Çok motor tip sertifikası,
- Hususi pilot lisansı için 50 saatlik uçuş eğitimine katılmak gerekir.
- Ticari pilot lisansı için ise 240 saatlik uçuş eğitimine katılmak gereklidir. Ancak; eğer kişi 24 saat çalışacaksa 65 saatlik de alet sertifikası alması gerekmektedir.
- Hava yolları nakliye pilot lisansı alabilmek için 1500 saat uçuş yapmak gerekmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Pilotların iş bulma olanakları oldukça fazladır, bu nedenle de işsiz kalma riskleri düşüktür.
- Türk Hava Yolları pilotu "Ticari Pilot Lisansı"yla uçabilir. 2 pilotla uçurulması gereken bir hava yolu uçağında 2. Pilot olarak görev alabilmek için Ticari Pilot Lisansı ve Aletle Uçuş Sertifikası'na sahip olmak gerekir.
- Anadolu Üniversitesi Pilotaj Eğitimi programını bitirenler Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda veya özel havacılık şirketlerinde görev alabilirler. Pilotlar; yük ve yolcu taşıyan uçaklar yanında ilaçlama veya keşif gibi amaçlarla kullanılan uçakları ve helikopterleri de idare ederler.
- Özel havacılık şirketlerinde ve yabancı hava yolu şirketlerinde görev alabilirler.
- Türk Kuşu pilotları ise; Uçuş Öğretmenliği, Zirai İlaçlama ve Orman Yangını Söndürme faaliyetlerinde bulunurlar.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Askeri okullar yatılı ve parasız eğitim yapmaktadır. Okula girişten mezun oluncaya kadar öğrencilerin yeme, yatma, giyim ve her türlü eğitim-öğretim masrafları devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere ayrıca sınıflarına göre harçlık verilir.
- Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunda ise öğrenciler burs alabilir, Kredi Yurtlar Kurumu'nun vermiş olduğu öğrenci kredisinden yararlanabilir.
- Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulundaki eğitimlere dahil olmuş öğrenci/pilot adayları eğitim süresince özel havacılık şirketler adına okuyabilirler.
- Türk Hava Yolları'nda öğrencilere harçlık verilmektedir.
- Türk Hava Kurumu'nda ise Amatör Pilot lisansları alabilmek için öğrenciler Türk Hava Kurumuna her uçuş eğitimi saatine dolar kuru üzerinden ücret ödemek zorundadır. Ücret uçak tiplerine göre değişmektedir. Kadrolu pilot eğitimi için Türk Hava Kurumu öğrencilerinin yeme, yatma vb. masraflarını karşılayarak ayrıca kişinin öğrenciliği süresince öğrenci harçlığı, uçuşa başladığında da uçuş parası adı altında bir ek ödeme yapılmaktadır.

EĞİTİM SONRASI

- Askeri pilot yaklaşık asgari ücretin 10 katı, THY pilotu 20 katı, THK pilotu ise 4 katı net ücret almaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Yardımcı pilotluktan ikinci pilotluk ve kaptan pilotluğa yükselirler (uçuş ve çalışma süresine bağlı olarak).
Pilotluk görevini tamamlayanlar havacılık şirketlerinde veya kurumlarında idari görev yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Gemi Kaptanı,
- Uçak Mühendisi.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK

- Uçağın bakımının eksiksiz yapılmasını kontrol etmekten,
- Kendi sağlık kontrolünü periyodik olarak yaptırmaktan,
- Kendi lisans ve sertifikasının periyodik teknik kontrollerinin yapılarak yenilenmesinin takibinden sorumludur.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı,
- Türk Hava Kurumu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.
- [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
- [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

228-POLİS MEMURU

TANIM

Vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini koruyan, düzene karşı gelenleri yakalayıp yargı organlarına gönderen kişidir.

A- GÖREVLER

Vatandaşların canını, malını ve namusunu korumaya çalışan polis memurlarının görevleri şöyle özetlenebilir;
- Suçun işlenmesine veya işlenen suçun tekrarlanmasına engel olur,
- İzinsiz toplantı ve yürüyüşleri dağıtır ve bununla ilgili önlemler alır,
- Yangın, sel ve deprem gibi afetlerde olay yerlerinde tedbirler alır,
- Trafik düzenini ve akışını sağlar,
- İzinsiz açılan otel, gazino, kahvehane, bar, sinema vb. yerleri kapatır,
- Halkın huzurunu bozan, kaçak mal, uyuşturucu madde alan ve satan, aşırı derecede sarhoş olanları yakalayıp yargı organlarına teslim eder, hakkında yasal işlemleri yapar,
- Polis tarafından koruma altında bulunan kişi, bina vb. yerlere yapılan saldırıları engeller,
- Devlete karşı suç işleme eğiliminde olanları izler, suç kanıtlarını belirler ve suçluları yakalar,

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Çeşitli tip ve büyüklükteki silahlar, cop,
- Telsiz, telefaks, faks, telefon,
- Bilgisayar,
- Çeşitli tipteki taşıtlar (helikopter, otomobil, panzer vb.),
- Çeşitli büro malzemeleri kullanır.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Polis olmak isteyenlerin;
- Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görüntüsü kusursuz,
- Göz ve elini eşgüdümle kullanabilen,
- Disipline uyan, yönergeleri uygulayan,
- İnsanların duygularını anlayabilen, sabırlı,
- Sorumluluk duygusu güçlü, dikkatli,
- İnsanlara saygılı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Polisin çalışma ortamı çalıştığı birime göre değişebilmektedir. Örneğin, Trafik Polisi genelde dışarıda, gürültülü ve tozlu ortamda, Emniyet Müdürlüğünde büro ortamında çalışan bir polis kapalı ve gürültülü, karakolda çalışan bir polis bazen kapalı, bazen araç içinde devriye gezerek, bazen de karakol önünde nöbet tutarak görevlerini yerine getirir. Polisler, çalışma ortamlarında görevleri gereği değişik yaş, cins, meslek sahibi insanlarla (suçlu ve suçlu zanlılarıyla, tanıklarla, avukatlarla, savcılarla, amirleriyle, meslektaşlarıyla ve vatandaşlarla) değişik mekan ve ortamlarda iletişim kurarlar. Bu görev zaman zaman ekip halinde çalışmayı da gerektirir. Yıpranma payı göz önüne alındığından daha kısa sürede emekli olurlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Polis Meslek Yüksekokullarında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER
- Beden eğitimi, Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavına girip bu sınavdan şart konulan taban puanı almak, 18 yaşından sonra yaptırılan yaş değişikliklerinde değiştirmeden önceki yaş dikkate alınır,
- Bayanlar için 18 yaşını bitirmiş 23den gün almamış olmak,
- Askerlik yapan erkek adaylar için, 25den gün almamış olmak, Askerlik yapmayan erkek adaylar için, 18 yaşını bitirip 23den gün almamış olmak,
- Askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 25 yaşından gün almamış olmak,
- Bayanlar için 1.65 cm., erkekler için 1.67 cm. den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün cm olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kg.dan eksik veya fazla olmamak, (Meslek Eğitimine Giriş Koşulları ile ilgili detay bilgileri Meslek Danışma Merkezinde bulunan Polis Okulu Eğitim-Öğretim bilgi dosyasından edinilebilir.)
- Daha sonra Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen tarihlerde Polis Meslek Yüksek Okullarında yapılan mülakat ve yazılı sınavları kazanmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler eğitimleri süresince;
- Polis meslek mevzuatını, polisin görev, yetki ve sorumluluklarını,
- Görev içi ve dışı, polis-halk ilişkilerini, halkla ilişkilerde dikkat edilecek hususlar ve konuyla ilgili kanuni hükümler,
- Toplum içinde yaşayan bireylerin psikolojik, fizyolojik ve sosyal gereksinimlerine göre düşünce, duygu, davranışlarının öteki bireyler ve toplumsal olaylar karşısında etkilenmelerini, yön değiştirme ve kişilik yapılarını, fert ve kültür arasındaki ilişkileri,
- Silahları ve çeşitlerini, mermileri, silahların günlük bakım ve haftalık, atış öncesi ve sonrası bakım ve kullanımlarını,
- Ceza hukukunun dallarını, suç çeşitlerini ve bunlara uygulanacak cezaları, cezayı ortadan kaldıracak nedenleri,
- Amaca ulaşabilmek için takip edilen yolları,
- Suçluların yakalanması, delillerin incelenmesi, suçu engelleyici operasyonların planlanması, düzenlenmesi ve operasyon sonucu rapor hazırlanması,
- Emniyette yazışma kurallarını, tutanak şekillerini,
- Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenir ve bu konular ile ilgili dersler alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Meslek eğitimini başarıyla tamamlayanlara "Polislik Ön Lisans Diploması ve"Polis memuru unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Polislik toplumun güvenliği ve huzuruyla yakından ilgili bir meslektir. Nüfus arttıkça bu alanda görev yapacak meslek elemanlarına olan ihtiyaç da buna paralel olarak artmaktadır.
Meslekte iş bulamama sorunu olmamaktadır. Mesleki eğitimini tamamlayanlar devletçe doğrudan çalışacakları birimlere atanırlar.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde belirli aralıklarla görev yeri değişmek suretiyle çalışırlar.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Mesleki eğitimini tamamlayanlar 10. dereceden başlayarak asgari ücretin 3-4 katı civarında aylık maaş almaktadırlar. Zaman içerisinde hizmet süreleri ve görevdeki pozisyonlarına göre bu maaş da artmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek eğitimini tamamlayanlar atandıkları şubedeki amirlerinin verecekleri göreve göre idari, siyasi, adli polis veya trafik polisi olarak görev yaparlar.
İhtiyaç halinde, "İlk Kademe Amir" yetiştirilmek üzere, yeri ve zamanı Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığınca planlanıp gerçekleştirilen kurslar açılır. Bu kurslara polis okulunu bitirdikten sonra fiilen 3 yıl polis memuru olarak görev yapanlar ve başvuru koşullarını taşıyan diğer meslek mensupları katılabilirler. Genel kültüre ve mesleki bilgiye dayalı ön eleme barajını geçenler, aldıkları puan sıralamasına göre kurslara katılırlar. Bu kurslar en az 6 ay sürmekte olup, kursu başarı ile tamamlayanların "Komiser Yardımcısı" olarak atamaları yapılır. Bu rütbelere atandıktan sonra diğer rütbelerde bekleme süreleri şu şekildedir:
RÜTBELER BEKLEME SÜRELERİ
Komiser Yardımcılığı 6yıl
Komiser 6 yıl
Başkomiser Yaş Haddi

Daha üst derecedeki rütbelere, polis akademisini veya polis akademisi bünyesinde en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulları bitirenler yükselmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Dedektif,
- Koruyucu Güvenlik Memuru,
- Jandarma.

H- EK BİLGİLER

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULUNDA OKUTULAN DERSLER:
- Hukuk Başlangıcı
- Önleyici Polis Hizmetleri ve Polis Teknikleri
- Toplum Psikolojisi
- Gelişim Psikolojisi
- Davranış Bilimleri
- Devletin Yapısı ve Nitelikleri
- Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
- Yabancı Dil
- Ceza Hukuku (Genel)
- Ceza Hukuku (Özel)
- Temel Trafik Bilgileri
- İnsan Hakları Kamu Hürriyetleri
- Beden Eğitimi
- Yakın Savunma
- Silah Bilgisi ve Atış
- Emniyet Teşkilatı (Polis Meslek Yüksek Hukuku)
- Polis Görev, Yetkileri ve Meslek Bilgi
- Mesleki Teknik Yazışma ve Bilgisayar
- Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku
- Türk Dili
- Disiplin Hukuku
- Devlet Güvenliği ve Haber Alma
- Suç Organizasyonu ve Kovuşturma Usulü
- Medeni Hukuk (Kişi Hukuku)
- Halkla ilişkiler

I. YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Türk Meslekler Sözlüğü-TİK,
- 14.11.1991 tarih, 21051 sayılı Resmi Gazete,
- 6.4.2001 tarih ve 4638 sayılı Kanun
- Polis Okulları Giriş Rehberi ,
- Meslek elemanları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,
- Polislik Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği.
- Polis Akademisi ([Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız])

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan İl ve Şube Müdürlükleri.

PRATİSYEN HEKİM (TIP DOKTORU)
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 14.02.2011- 15:16
Alıntı yaparak cevapla  


229-PRATİSYEN HEKİM (TIP DOKTORU)

TANIM

İnsan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir.

A- GÖREVLER

Pratisyen hekimler genel olarak aynı görevi yaparlar. Ancak çalıştıkları ortamın şartlarına, özelliklerine göre bazen farklı görevleri de yerine getirebilirler. Pratisyen hekimler, birinci basamak denilen sağlık kuruluşlarında, örneğin sağlık ocağında görev yaparlar. Sağlık kuruluşlarına başvuran kişilere ilk olarak tanıyı koyan, gerekli koruyucu ve tedavi edici müdahalede bulunan pratisyen hekimlerdir. Görevleri geniş kapsamlı olup, şöyle özetlenebilir.
- Hastayı muayene bölümüne alır, hastanın şikayetlerini sorar,
- Steteskopla hastaların sırtını ve göğsünü dinler, tansiyon aletini hastanın koluna bağlar, tansiyonunu ölçer,
- Erken tanı konulduğunda ilerlemesi önlenebilen hastalıkların erken tanısını koyar,
- Sağlıklı bebekleri ve erişkinleri hastalıklardan korumak için aşılama hizmetleri verir,
- Hastanın durumuna göre özel testler veya röntgen incelemesini yaptırır, incelemelerin sonucunu tahlil eder,
- Hastaların, yeniden sağlıklarına kavuşmaları bakımından tavsiyelerde bulunur, reçete yazarak ilaç verir,
- Muayene edilen hastaların hastalıklarının, verilen ya da tavsiye edilen tedavilerin kayıtlarını tutar,
- İş kazası, trafik kazası, ölüm ve yaralanma gibi olayları hastanede görevli polise bildirir ve gerekli raporları düzenler,
- Aile planlaması konusunda danışmanlık yapar ve nasıl uygulayacağını öğretir,
- Sorumlu olduğu hastane veya tıp servislerini idare eder,
- Bulaşıcı hastalık çıktığı zaman gerekli önlemleri almak için çalışmalar yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Steteskop,
- Kalp elektrocihazı,
- Refleks çekici,
- Dil baskısı,
- Tansiyon aleti,
- Otoskop (kulak muayene aleti),
- Oftalmopkop (göz muayene aleti),
- Beden termometresi,
- Laboratuar alet ve malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Pratisyen hekim olmak isteyenlerin;
- Çok üstün bir akademik yeteneğe ve belleğe sahip,
- Kimya ve biyoloji konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
- İnsanlara karşı saygılı, onların duygularını anlayabilen,
- Olayları derinliğine araştırma merakı duyabilen,
- Okumayı seven, meslek yaşamı boyunca tıptaki yenilikleri izleme sorumluluğu üstlenebilecek,
- Temizliğe özen gösteren, dikkatli, sabırlı, gerektiğinde fedakarlıktan kaçınmayan,
- Elleri, görme, işitme organları sağlam, ruhsal durumunda bozukluk olmayan,
- Yaralardan, pis kokulardan rahatsız olmayan, soğukkanlı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Pratisyen hekimler özel ve resmi hastanelerde, dispanserlerde, klinik, muayenehane vb. yerlerde görev yaparlar. Çalışma ortamı genellikle temizdir. Hekimlerin çalışma saatleri düzensizdir. Hafta sonu ve gece nöbetleri vardır. Acil hastalar için günün her saatinde göreve çağrılabilirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Hekim olmak isteyen kimseler aşağıdaki üniversitelere bağlı tıp fakültelerinde eğitim alabilirler.
- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fak (Bolu),
- Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi (Aydın),
- Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Afyonkarahisar),
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya),
- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ankara),
- Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Erzurum),
- Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ankara),
- Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi (Manisa),
- Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi (Sivas),
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi (Çanakkale),
- Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (Adana),
- Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi(Diyarbakır),
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC),
- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (İzmir),
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (İzmir),
- Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi (Kayseri),
- Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi (Elazığ),
- Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Askeri Tıp Fakültesi (Ankara),
- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ankara),
- Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi (Gaziantep),
- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tokat),
- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ankara),
- Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi (Şanlıurfa),
- İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi (Malatya), (İngilizce)
- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İstanbul),
- Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi (Kars),
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi (Kahramanmaraş),
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi (Trabzon),
- Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (Kırıkkale),
- Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi (İzmit),
- Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İstanbul),
- Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi (Mersin),
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (Samsun),
- Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (Eskişehir),
- Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (Denizli),

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

- Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi (Konya),
- Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi (Konya)
- Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi (Isparta),
- Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi (Edirne),
- Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ankara),
- Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (Bursa),
- Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İstanbul),
- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi (Van),
- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi (Zonguldak),

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Biyoloji,
- Fizik, Kimya.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine girebilmek için,

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Tıp lisans programı için Sayısal (SAY-2) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Tıp lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Tıp fakültelerinde eğitim teorik ve uygulamalı olarak 6 yıldır, uzmanlık eğitimi süresi ise 2-5 yıl arasında değişmektedir.
Tıp fakültesinde; 1. yıl içinde fizik, kimya gibi fen dersleri, ayrıca bazı tıp fakültelerinde tıbba başlangıç olmak üzere hücrenin yapısı ve görevleriyle ilgili dersler okutulmaktadır.
2. ve 3. sınıflarda insan vücudunun anatomisi ve fizyolojisi (yapısı ve işleyişi) ile hastalıklardan korunma ve tedavi dersleri işlenir. 4. ve 5. sınıflarda hastane içinde hasta başı eğitimleri (klinik stajlar) yapılır. Altıncı sınıfta tıp öğrencisine "intern" adı verilir. İnternler eğitim hastanesinde bir hekim gibi çalışarak iş başında eğitim görürler.
Stajlar sırasında, hasta muayene ederler, tedavi yöntemlerini uygulamasını öğrenirler, ameliyatlara girerler, yaralara dikiş atarlar, doğum yaptırma, aşı yapma, kan alma, enjeksiyon yapma, laboratuar incelemeleri, acil vakalara yaklaşım ve müdahale gibi konularda uygulamalı eğitim görürler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara "Pratisyen Hekim"lisans diploması ve Pratisyen Hekim unvanını verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Ülkemizde, sağlık personeline, özellikle de pratisyen hekime çok ihtiyaç vardır. Halen ülkemizde 70.000 dolayında hekim vardır. Bunların yarısından biraz fazlası pratisyen, geri kalanı uzman hekimdir. Günümüzde hekimlerin iş bulmaları diğer mesleklere kıyasla daha kolay olmakla birlikte, hekim sayısının giderek artmasına bağlı olarak iş bulmaları da giderek güçleşmektedir.
- Pratisyen hekimler sağlık ocakları, Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri, Verem Savaş Dispanserleri, SSK dispanserleri, Kurum Hekimlikleri, Devlet hastanelerinin acil servisleri, özel hastane ve polikliniklerde hekim ve yönetici olarak çalışabilirler.
- Özellikle 1980 sonrası tıp fakültelerinden yılda yaklaşık olarak 5000 doktor mezun olmaktadır. Ülkemizde hızlı bir şekilde artan doktor sayısına oranla, sağlık kuruluşları ve hastanelerde aynı oranda artış olmamaktadır. Bu duruma bir de son yıllarda zorunlu hizmet uygulamasının kaldırılmış olması eklenince, hekimler ciddi bir şekilde işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalmışlardır.
- Günümüzde özellikle büyük şehirlerde sağlık ocaklarının, özel muayenehanelerin, özel hastanelerin ve kamu hastanelerinin sayısı artmaktadır. Bu kuruluşlardan en çok kamu hastanelerin de yığılma vardır. Ancak kamuda çalışan hekimlerin çoğunluğu da özel hastane ve muayenehanelerde ek görev almaktadırlar. Bu durumda çalışan bir doktor birden fazla kuruluşta çalışırken yeni mezun olmuş hekimler iş bulmakta zorluk çekmektedirler. Yeni mezun doktorların yoğun olarak özel hastanelerde ve özel muayenehanelerde görev aldıkları görülmektedir.
- Son yıllarda Sağlık Bakanlığı planları kapsamında bulunan Aile Hekimliği uygulamaları ile insan topluluklarının tedavilerinin daha kolay yapılabileceği, böylece hekimlerin bir kısmının iş bulma sorunlarına çözüm getirilebileceği düşünülmektedir.

GELECEKTE MESLEKTE GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

- Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de tıp alanında çok hızlı değişmeler olmaktadır. Bir yandan bir çok hastalığa çareler aranırken, diğer yandan da yeni yeni hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Bütün bu hastalıklarla mücadele ederken, lâboratuar çalışmalarındaki yeniliklere paralel olarak tıpla ilgili elektronik araç-gereçler de yenilenerek, daha gelişmiş ve modern bir anlayışla çalışmalara devam edilmektedir.
- Şüphesiz tıbbi araştırmalar bugün olduğu gibi gelecekte de tüm hızıyla devam edecektir. Ancak, muayene, teşhis ve tedavi kolaylığı açısından yeni geliştirilecek cihazlar hekimlerin işini biraz daha kolaylaştıracaktır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Türk Eğitim Vakfı gibi yardım Kurumları tarafından verilen öğrenci kredisinden isteyen ve durumu uygun olan öğrenciler yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Tıp fakültelerini 6 yıl okuyup bitirenler Pratisyen hekim olarak devletin belirlediği maaşla çalışırlar. Pratisyen Hekim olan kişiler, ÖSYM tarafından yapılan " Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı "nda başarılı oldukları takdirde değişik alanlardan birinde uzmanlık eğitimi alırlar. Bu durumdaki hekimlerin resmi görevleri dışında serbest çalışma imkanları da olduğu için, iyi bir kazanç elde etme şansına sahiplerdir. Kazancın oranı biraz da kişinin çalıştığı kente ve bilgi-becerisine göre değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Tıp çok geniş bir alandır. Uzmanlaşmanın erken başladığı alanların başında gelir.Pratisyen hekim olan kimse ÖSYM tarafından yapılan "Tıpta Uzmanlık Sınavı"nda başarılı olduğu takdirde, aşağıda belirtilen alanlardan birinde uzmanlaşabilirler.

A- Koruyucu Hekimlik Uzmanlık Dalları:
1- Halk sağlığı: Epidemiyoloji (tıpta araştırmaların yöntem bilimi) ve biyoistatistik, sağlık yönetimi, anne-çocuk sağlığı ve aile planlaması, toplum beslenmesi, iş sağlığı, çevre sağlığı, toplum beslenmesi, sağlık eğitimi, tıbbi sosyoloji ve sağlık ekonomisi konularında çalışmaların yapıldığı alandır. Uzmanlık (ihtisas) süresi 3 yıldır.
2- Spor Hekimliği: Profesyonel olarak sporla uğraşan kişilere yönelik çalışmaların yapıldığı alandır. İhtisas süresi 2 yıldır.
3- Hava ve Uzay Hekimliği: Özellikle astronotların ve bu alanda çalışanların sağlıklarıyla ilgilenen alandır. İhtisas süresi 2 yıldır.
4- Deniz ve Sualtı Hekimliği: Sualtı çalışmaları yapan kişilere yönelik çalışmaların yapıldığı bir alandır. İhtisas süresi 2 yıldır.
5- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji: Bulaşıcı hastalıkların tanı ve tedavilerini yapan bölümdür. Uzmanlık süresi 4 yıldır.
6- Aile Hekimliği: Yaş, cins ve hastalık ayırımı yapmaksızın kişilere, ailelere ve kendine bağlı topluluğa, kişisel, devamlı ve ilk basamak tedavi hizmeti veren uzmanlık dalıdır. Uzmanlık süresi 3 yıldır.

B- İyileştirici Hekimlik (Klinik) Uzmanlık Alanları:
1- İç Hastalıkları (Dahiliye): Kalp, akciğer, mide, bağırsak, karaciğer gibi tüm organların hastalıklarını inceleyen bir bölümdür. İhtisas süresi 4 yıldır.
2- Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz: Akciğer hastalıklarını konu alan cerrahi bilim dalıdır. İhtisas süresi 4 yıldır.
3- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları: Yeni doğmuştan 15 yaşına kadar olan çocuğun sağlığı ile ilgili bölümdür. İhtisas süresi 4 yıldır.
4- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri): Psikolojik bozukluklarla ilgilenilen tıp dalıdır. İhtisas süresi 4 yıldır.
5- Deri ve Zührevi Hastalıklar: Ciltdeki tüm hastalıklar ve cinsel temaslarla bulaşan hastalıkları kapsamına alan tıp dalıdır. İhtisas süresi 3 yıldır.
6- Nöroloji (Asabiye) Sinir Sistemi Hastalıkları: İnsan yapısında sinir sisteminde meydana gelen bozuklukları inceleyen bir bölümdür. İhtisas süresi 4 yıldır.
7- Genel Cerrahi: Tüm ameliyatları kapsayan bölümdür. Örn: Guatr ameliyatı, mide ameliyatı gibi, ihtisas süresi 4 yıldır.

G- MESLEKTE İLERLEME

8- Çocuk Cerrahisi: Ameliyatla ilgilidir, fakat özellikle çocukların ameliyatı ile ilgili bölümdür. İhtisas süresi 4 yıldır.
9- Göğüs Cerrahisi: Ameliyatla ilgili bir alandır. (Örn: Akciğer ameliyatı) İhtisas süresi 4 yıldır.
10- Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöröşüroji): Beyin ve omiriliği kapsayan bölümdür. İhtisas süresi 5 yıldır.
11- Plastik ve Rekonstrüktif (Mikro) Cerrahi: Omurgada oluşan tüm şekil bozukluklarının ve aynı zamanda estetik güzellikde gözönüne alınarak ameliyatların (Örn; yanık, tavşan dudaklılık, cildin düzeltilmesi gibi çalışmaların) yapıldığı bölümdür. İhtisas süresi 5 yıldır.
12- Kalp ve Damar Cerrahisi: Tüm damar sistemi ve kalbi kapsayan cerrahidir. İhtisas süresi 5 yıldır.
13- Anestezi ve Reanimasyon (Bayıltma ve Ayıltma): Özellikle ameliyathanede ameliyat esnasında narkozun verilmesi ve ameliyat sonrası narkozun kesilmesi gibi çalışmaların yapıldığı bölümdür. İhtisas süresi 4 yıldır.
14- Kadın Hastalıkları ve Doğum: Kadın üreme organlarının hastalıkları ve doğum ile ilgili alandır. İhtisas süresi 4 yıldır.
15- Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları: Kulak-burun ve boğazda oluşan sağlık sorunlarını inceleyen alandır. İhtisas süresi 3 yıldır.
16- Göz Hastalıkları: Göz ile ilgili her türlü hastalığın iyileştirimesi ile ilgili çalışmaların yapıldığı alandır. İhtisas süresi 3 yıldır.
17- Üroloji (Bevliye): İdrar kesesinin, idrar yollarının ve erkek üreme organlarının hastalıklarını inceleyen bölümdür. İhtisas süresi 4 yıldır.
18- Ortopedi ve Travmataloji: İskeletin doğuştan gelen bozukluklarını (kamburluk, kemik büyümesi, birleşik parmak) ve çeşitli çarpma, düşme sonucu oluşan kırık ve çıkıkları tedavi eden bölümdür. İhtisas süresi 4 yıldır.
19- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Asabiye, dahiliye ve ortopedi kliniklerinin ortak çalıştığı, hastaların hareket kısıtlılığı ile ilgili olan bölümdür. İhtisas süresi 3 yıldır.
20- Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji: Kaplıcalar, içmeceler, çamur banyoları, iklimle hastalıkların tedavileri ve sağlık arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Uzmanlık süresi 3 yıldır.
21- Radyodiagnostik (Patoloji Laboratuar): Laboratuardaki tüm çalışmaları kapsayan alandır. İhtisas süresi 3 yıldır.
C- Laboratuar Uzmanlık Alanları:
1- Biyokimya ve Klinik Biyokimya: Laboratuarla ilgili tüm araştırmalarla ilgilenen alandır. İhtisas süresi 3 yıldır.
2- Patolojik Anatomi: Vücuttan alınan doku ve sıvı örneklerinin incelendiği bölümdür. İhtisas süresi 3 yıldır.

G- MESLEKTE İLERLEME

3- Tıbbi Farmakoloji: İlaçların canlı dokular üzerindeki etkilerinin incelendiği, deneyler ve araştırmaların yapıldığı bir bölümdür. İhtisas süresi 3 yıldır.
4- Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji: Laboratuarla ilgili tüm çalışmaları kapsayan alandır. İhtisas süresi 3 yıldır.
5- Tıbbi Parazitoloji: Bağırsaklarda bulunan parazitlerin incelenmesi ile ilgili bölümdür. İhtisas süresi 3 yıldır.
D- Akademik Uzmanlık Dalları:
1- Adli Tıp: Adli vakaları inceleyen bölümdür. İhtisas süresi 2 yıldır.
2- Anatomi: Genel olarak insan vücudunun kas ve iskelet yapısını inceleyen bölümdür. İhtisas süresi 2 yıldır.
3- Fizyoloji: Vücudun fizyolojik yapısının hücrelere kadar incelenmesi ile ilgili bölümdür. İhtisas süresi 2 yıldır.
4- Fizyopatoloji: Çeşitli hastalıkların tespiti için vücudu inceleyen bölümdür. İhtisas süresi 3 yıldır.
5- Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji: Hücre yapısının ve doğacak olan ceninin doğum anına kadar incelendiği bölümdür. İhtisas süresi 2 yıldır.
6- Tıp Tarihi ve Deontoloji: Tıp tarihini, bu alanda hizmet vermiş olan kimseleri, kullandıkları yöntemleri inceleyen bölümdür. İhtisas süresi 2 yıldır.
7-Tıbbi Genetik: Tüm genetik yapıyı inceleyen bölümdür. İhtisas süresi 2 yıldır.
8-Nükleer Tıp: Radyolojinin en gelişmiş halidir. Tıptaki en son gelişmelerle çalışılan bölümdür. Örn: Kanserli hücrelerin görülmesi, incelenmesi gibi. İhtisas süresi 3 yıldır.

BENZER MESLEKLER

- Diş hekimi,
- Veteriner.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Türkçe Sözlük ve Yayın Kılavuzu (Sabah Yayınları),
- H.Ü. Tıp Fakülteleri Öğretim Üyeleri,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

230-PSİKOLOG

TANIM

İnsan ve hayvan davranışlarını, zihinsel süreçlerini, yapı ve süreçlerini, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen, davranış bozukluklarının ve gelişim sorunlarının teşhis ve tedavisi yönünde faaliyetlerde bulunan kişidir.

A- GÖREVLER

- Doğum öncesi dönemden başlayarak çocuklukta, gençlikte, yetişkinlik ve yaşlılıkta zihinsel ve fiziksel gelişim süreçlerini inceler. Yaşa bağlı davranış değişikliklerinin tanımlanması, açıklanması ve ölçülmesiyle ilgilenir,
- Organik süreçlerin davranış, düşünce ve duygular üzerindeki etkisini inceler.Biyolojik sistemler ile zihnin işlevi ve davranış arasındaki ilişkiyi inceler. Beynin biyokimyasal mekanizmaları, beyin mekanizmalarının fonksiyonları, kimyasal ve fiziksel değişikliklerin davranışlara ve duygulara etkisini araştırır,
- Öğrenme, bellek, duyum, algı, biliş, güdü, duygular gibi süreçleri inceler. Bilişsel psikofizyoloji ve nöropsikoloji alanlarında laboratuar veya alan deneyleri ve değerlendirme yapar,
- Etkili öğrenmenin gerçekleştirilmesi için programların geliştirilmesi, her yaştaki insanın eğitimi için gerekli araç, gereç, ve yöntemleri geliştirir,
- Kaygı, sosyallik, başarı gereksinimi, saldırganlık vb kişilerarası farklılıkları inceler,
- Zihinsel, davranışsal ve ruhsal bozuklukların değerlendirilmesi, nedenlerinin araştırılması ve iyileştirilmesiyle ilgilenir,
- İnsanların birbirleri ile nasıl etkileşime girdiklerini ve sosyal çevrelerden nasıl etkilendiklerini, önyargı ve tutumların nasıl geliştiğini inceler,
- Psikolojik etkenler ile fiziksel sağlık ve hastalık arasındaki ilişkiyi inceler. Hastalıkların önlenmesi ve sağlığın sürdürülebilmesi için araştırmacı ve uygulamacı olarak çalışır. Sağlığı ve hastalığı etkileyen biyolojik, psikolojik ve sosyal etmenlerle ilgilenir,
- İyileştirme ve üretimi arttırma amacıyla psikolojik ilkeleri iş yaşamına uygular. Örgütsel yapı, iş verimi, iş doyumu, tüketici davranışı, personel seçimi, personelin geliştirilmesi vb konularda çalışır,
- Psikolojik ilkelerin trafik ve yol güvenliği alanına uygulanmasını sağlar.Sürücü yeteneklerinin psikoteknik değerlendirmesini yapar,
- Psikolojinin ilkelerinin hukuk alanında uygulanmasına katkıda bulunur,
- Psikolojinin ilkelerinin spor ortamına uygulanmasını sağlar,

A- GÖREVLER

- Psikolojik bilginin elde edilmesi ve uygulanması sırasında kullanılacak teknik ve yöntemler üzerinde çalışır. Test geliştirir. Araştırma desenleri, veri analizi ve verilerin yorumlanması konularında çalışır,
- Etik ve bilimsel ilkeler doğrultusunda araştırma yapar ve bu araştırma sonuçlarının uygun alanlarda kullanımını sağlar,
- İnsanlarda görülen normal ve normal dışı davranışları; düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi insanın psikolojik süreçlerini inceler,
- İnsan ve hayvan davranışlarının fizyolojik nedenleri konusunda araştırmalar yapar,
- İleri derecede davranış bozukluklarının tanı ve tedavisine yönelik çalışmalarda (psikoterapi) bulunur. Hafif uyum sorunlarının çözümlenmesine yönelik danışmanlık yapar,
- Genel olarak psikolojik gereksinimleri ve sorunları saptar. Çözüm yollarını araştırır,
- Bireylerin mesleki uyumlarının, kişiler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesine çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Objektif ve projektif testler (zeka testleri, nöropsikolojik testler, kişilik testleri, yetenek testleri, tutum testleri, tutum ölçekleri, ilgi envanterleri, anketler gibi), gözlem ve görüşme kayıtları, istatistiksel veriler.
- Çalışma masası, büro malzemeleri, teyp, kaset, televizyon, video ve bilgisayar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Psikolog olmak isteyenlerin;
- Normalin üzerinde genel akademik yeteneğe,
- Üst düzeyde sözel yeteneğe sahip,
- Sosyal bilimlere, özellikle psikolojiye ilgili ve bu konuda başarılı,
- İnsanlarla iletişimde bulunmaktan ve onlara yardım etmekten hoşlanan,
- Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Başkalarını etkileyebilen,
- Kendisi ile barışık, sabırlı, hoşgörülü ve sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Psikologlar genellikle kapalı ortamlarda, oturarak çalışırlar. Görevlerini yaparlarken hizmet verdikleri bireylerle, çalıştıkları kurumdaki yönetici ve diğer personelle ve meslektaşları ile iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi çeşitli üniversitelerin edebiyat, fen-edebiyat, iktisadi, idari ve sosyal bilimler, fen-insani bilimler ve edebiyat fakültelerinin "Psikoloji" bölümleri ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin Psikoloji bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Psikoloji, sosyoloji, felsefe ve mantık,
- Türkçe,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

- Lise ve dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Psikoloji lisans programı için yeterli Eşit Ağırlık (EA) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Psikoloji lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe- Matematik, Sınıf Öğretmenliği ile, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıl süreli olup; eğitimleri süresince öğrenciler: Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil gibi dersler alırlar.
Eğitimin 1.yılında; Psikolojiye Giriş, İstatistiğe Giriş, Biyoloji, Matematik, Ruh Sağlığına Giriş, Motivasyon ve Heyecan, Psikolojiye Giriş, Gelişim Psikolojisine Giriş, Sosyal Psikolojiye Giriş,
2. yılında; Araştırma Yöntem ve Teknikleri, İstatistik Metotları, Gelişim Psikolojisi, Fizyoloji, Sosyal Psikolojiye Giriş, Öğrenme Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji, Hafıza ve Dikkat, Sosyal Psikolojide Yaklaşımlar,
3. yılında; Psikolojik Testler (Zeka-Uygulama), Şahsiyet Psikolojisi, Sosyal Psikolojide Araştırmalar, Öğrenme Psikolojisi, Anormal Davranışlar Psikolojisi, Psikolojik Danışmanlık, Klinik Psikoloji ve yine Gelişim Psikolojisi ile Araştırma Yöntem ve Teknikleri,
4. yılında; Psikolojik Testler (Kişilik-Uygulama), Psikopatoloji, Psikosomatik Hastalıklar, İletişim Psikolojisi gibi meslek derslerini ve Felsefe, Sosyoloji ve Sosyal Antropolojinin temel derslerini alırlar.
Özellikle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İş Psikolojisi, Psikoteknik gibi Endüstriyel Psikolojiye yönelik derslere de yer verilmektedir. Eğitimleri sırasında öğrencilerin staj yapabilmeleri de söz konusudur.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Psikoloji" lisans diploması ve Psikolog unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ayrıca, Psikoloji Bölümü bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Psikoloji Öğretmeni olabilirler.
Bugün ülkemizde psikologlar Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı ruh ve sinir hastanelerinde, ruh sağlığı merkezlerinde, kreş ve çocuk bakımevlerinde, huzurevlerinde, çocuk ıslahevleri ve cezaevlerinde psikolog; rehberlik araştırma merkezlerinde okul psikologu olarak görev almaktadırlar. Halen psikologlar için özel ya da resmi endüstri kuruluşlarında çalışma olanağı sınırlıdır. Ancak endüstri geliştikçe ve iyi eleman yetiştikçe bu alanlarda da psikologların iş bulma olanaklarının artacağı söylenebilir.
Psikoloji bölümünü bitiren bir kimse, eğitimi sırasında felsefe, sosyoloji gibi alanlarda yeterli düzeyde eğitim görmüş olmak ve öğretmenlik sertifikası almak koşulu ile orta dereceli okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak görev alabilirler. Okullarda rehber öğretmen olarak görev alanlar da bulunmaktadır. Halen rehberlik araştırma merkezlerinde okul psikologlarına ve kliniklerde psikologlara gereksinme duyulmaktadır. Mevcut ve açılmakta olan üniversitelerin de psikoloji alanında öğretim elemanlarına gereksinmeleri artmaktadır. Bir psikoloji mezununun doyurucu bir iş bulabilmesi için psikolojinin belli bir dalında lisansüstü eğitim görmesi gereklidir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca ve çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler.

EĞİTİM SONRASI

Psikologlar, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları durumunda 8. derecenin 1 kademesinden işe başlarlar.
Özel sektörde ise ücretler kişinin tecrübesine, işteki başarısına, çalıştığı kurumun yapısına göre belirlenmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Psikologlar, gelişim dönemlerine özgü davranışlar ve zihinsel özellikler, sosyal çevrenin psikolojik olaylara etkisi, işçi-işveren ve iş ilişkileri, psikolojik nedenlere dayalı uyum ve davranış bozuklukları, psikolojik davranış ve süreçlerin ölçülmesi ve istatistiksel analizi, davranış nedenlerinin araştırılması ve benzeri konulardaki çalışmalara ağırlık vererek klinik, deneysel, danışmanlık, eğitimsel, endüstriyel ve personel, okul, sosyal, gelişimsel, kişilik ve psikometrik psikoloji alanlarından birinde uzmanlaşabilirler.
Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, uzmanlık alanları, tecrübeleri, kurum ve kuruluşların hizmet içerikleri doğrultusunda yönetim kademelerinde yer alabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Psikiyatr (Ruh Hastalıklar Uzmanı),
- Psikolojik Danışman.

H- EK BİLGİLER

Psikoloji, kuramsal ve uygulamalı psikoloji adı altında iki dala ayrılır.
Kuramsal Psikoloji: Bu dal, öğrenme, düşünme, güdüleme gibi psikolojik süreçlerle ilgilidir. İnsan ve hayvanlar üzerinde laboratuarda deneyler yaparak psikolojik olayları inceleyen "Deneysel Psikoloji"; davranışların fizyolojik temellerini araştıran "Fizyolojik Psikoloji"; toplum tarafından etkilenen insan davranışlarını inceleyen "Sosyal Psikoloji"; insanda düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi psikolojik süreçlerin gelişimini inceleyen "Gelişim Psikolojisi" ve normal dışı davranışları inceleyen Anormaller Psikolojisi" kuramsal psikoloji grubuna girer.
Uygulamalı Psikoloji: Kuramsal psikolojinin verileri günlük yaşamda insan davranışları ile ilgili sorunları gidermede kullanılır. İleri derecede uyum bozukluğu gösteren kimselerin davranışlarının nedenlerini ve tedavi yöntemlerini inceleyen "Klinik Psikoloji"; endüstride üretimi artırmak için en uygun elemanların seçimini ve çalışma ortamında olumlu ilişkiler kurulmasını sağlayan, tüketicinin isteklerini saptayan "Endüstri Psikolojisi"; hafif uyum sorunları olan kimselere yardım yollarını araştıran "Danışma Psikolojisi"; okulda öğrenme sürecini ve öğrencilerin başarısızlık sorunlarını inceleyen "Okul Psikolojisi" uygulamalı psikolojinin başlıca alanlarıdır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açık öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi 2000 (ÖSYM) Prof. Dr. Y. KUZGUN,
- Meslek Danışma komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ile Değişiklik yapılmasına dair Esaslar (31/03/2003 Gün ve 4 Sayılı Kararla Değişik 01/06/2000 Gün ve 340 Sayılı Karar)


İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

231-RADYOLOJİ (RÖNTGEN) TEKNİSYENİ

TANIM

Hekimlerin verdiği yönergeye göre, hastanın vücudunun belirli kısımlarının, filmini röntgen denen cihazla çeken kişidir.

A- GÖREVLER

- Film çekilecek hastayı hazırlayarak röntgen masasında uygun pozisyonda durmasını sağlar ve yapılacak işlemle ilgili bilgiler verir,
- Hastayı ve röntgen tüpünü film çekilecek bölgenin hizasına getirip kumanda düğmelerine basarak röntgen filmi çeker,
- Çekilen filmin banyosunu yapar, dosyalara yerleştirir ve üzerine hastanın künyesini yazar. Filmin ilgili servis veya polikliniklere teslim edilmesini sağlar.
- Röntgen arşivinin düzenli olarak çalışmasını sağlar, laboratuar istatistikleri hazırlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Röntgen cihazları, filmler, film kasetleri, enjektör ve çeşitli ilaçlar,
- Kurşun gözlük, kurşun paravana,
- Banyo tankları, kurutma dolapları,
- Çeşitli kırtasiye malzemeleri ve röntgen havale kartları vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Radyoloji (röntgen) teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Göz-el koordinasyonu gelişmiş,
- Fen alanına özellikle fizik ve biyoloji konularına ilgili,
- İnsanlarla işbirliği içinde çalışmayı seven,
- Söylenen veya yazılan talimatları anlayan ve bunları uygulayabilen,
- Bedence güçlü ve dayanıklı,
- Gözleri sağlam, dikkatli, sorumlu ve tedbirli,
- Güler yüzlü ve sabırlı,
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Röntgen teknisyenleri, hastane ve dispanserlerde, karanlık odalarda görev yaparlar. Görevleri sırasında cihaz kullandıkları için birinci derecede makinelerle ilgili görünürler, ancak insan ilişkileri bu meslekte çok önemlidir. Sürekli X ışınları altında çalışmak bazı hastalıklara yol açabileceği için röntgen teknisyenleri ya ek tazminat alırlar ya da erken emekli olabilirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Radyoloji teknisyenliği mesleğinin eğitimi Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık meslek liseleri "Radyoloji Teknisyenliği" bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Fen Bilgisi.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mili Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı sağlık meslek liseleri "Radyoloji Teknisyenliği" bölümüne girebilmek için;
Milli Eğitim Bakanlığının tarafından yapılan Orta Öğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS)nda başarılı olmak,
İlköğretim okulu 8. sınıfta öğrenim görüyor olmak veya mezun olmak,
Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 16 yaşını bitirmemiş olmak.
Sağlık meslek lisesinin "Radyoloji Teknisyenliği bölümüne önkayıt yaptırıp, önkayıt yaptıranlar arasından diploma notuna göre sıralamaya girildiğinde kesin kayıt hakkı kazanılır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Sağlık meslek liselerinde eğitim 4 yıldır.
Öğrenciler eğitimleri süresince;
- Diğer liselerde uygulanan tüm kültür dersleri; Tarih, Coğrafya, Matematik, Felsefe, Fen, Türkçe, Yabancı Dil, Trafik ve İlk Yardım derslerinin yanı sıra meslek derslerini de ağırlıklı olarak almaktadırlar.
- Eğitimin 1. yılında pratik eğitim ile teorik eğitim bir arada okullarda verilmektedir. 2, 3 ve 4. yıllarda pratik eğitim sağlık kuruluşlarında ağırlıklı olarak, teorik eğitim ise yine okulda verilmektedir.
Uygulama eğitimi sırasında kazandırılan bilgi ve beceriler;
- Hastaneyi ve röntgen laboratuarlarının fiziki yapısını tanımak,
- Grafi ve skopide uygulama yapacağı röntgen makinesinin teknik özelliklerini ve makinenin kaç miliamper güçten oluştuğunu bilmek, hangi miliamper kademelerinin hangi vücut kısımları grafilerinde kullanılacağını makine üzerinde göstermek ve yaptırmak,

D- MESLEK EĞİTİMİ

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

- Radyografi, radyoskopi ve radyoterapi uygulamalarında hastanın hazırlığı, pozisyon verilmesi, çekim teknik işlerini yaptırarak beceri kazanmalarını sağlamak,
- Çekilen filmlerin banyolarını ve bu işlemleri takip etmek, filmlerin kurutulması ve üzerinin yazılması, hazır hale getirilmesi ve film raporlarının daktilo edilmesi konusunda beceri kazandırmak,
- Röntgen laboratuarına gerekli malzemenin temini işlemlerini yapmak ve yaptırmak ile,Sağlık personeline yakışır tutum ve davranışlar kazandırılır.
Ayrıca, 9. sınıtfa genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersleri de verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini tamamlayanlar meslek lisesi diploması ve "Radyoloji Teknisyeni" ünvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Ülkemizde yatılı olarak eğitim veren sağlık meslek liseleri kademeli olarak üniversitelere bağlandığından gündüzlü olarak eğitim yapan sağlık meslek liselerinden mezun olan öğrenciler Sağlık Bakanlığı'nın yatılı ve yatısız tedavi kurumları ile koruyucu sağlık hizmetleri veren kuruluşlarında kadro imkanlarına göre atama sonucu görev almaktadırlar. Ayrıca SSK, üniversite ve çeşitli kuruluşlara bağlı hastanelerde, klinik ve polikliniklerde ve özel sektörde görev alabilmektedirler.

- Bu meslekte hem bayanlar hem de erkekler rahatlıkla çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Sağlık meslek liselerinde okuyan öğrenciler için herhangi bir maddi kazanç söz konusu değildir.

EĞİTİM SONRASI

Radyoloji teknisyenleri Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve üniversitelere bağlı kurumlarda işe başlarlarsa 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışırlar. Ücretleri asgari ücret baz alındığında bunun 2-3 katı civarındadır. Özel klinik veya polikliniklerde ise ücret işteki pozisyonlarına göre değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Sağlık meslek liselerinin Radyoloji Teknisyenliği bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde Radyoloji, Radyoterapi, Sağlık kurumları işletmeciliği (açık öğretim) Elektronörofizyoloji, Fizik Tedavi ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca, sağlık meslek liselerinin radyoloji teknisyenliği bölümünden mezun olanlar üniversitelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Yüksekokuluna başvurduklarında ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
Meslek mensupları hizmet verdikleri kurumların bünyesinde yapılan hizmet-içi eğitim programıyla mesleki bilgilerini geliştirebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Radyoloji Teknikeri,
- Radyolog (Tıp doktorluğu uzmanlık alanı).

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Yatılı Tedavi Kurumlar İşletme Yönetmeliği,
- Meslek elemanları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,
- [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] 29/05/2006
- [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] 29/05/2006
- ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu.
- 2005 Orta Öğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu
- ORTA ÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TALİM VE TERBİYE KURULUNUN 07/06/2005 TARİH VE 184 SAYILI KARARI, [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] 29/05/2006

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

Sağlık Bakanlığı,
İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 14.02.2011- 15:22
Alıntı yaparak cevapla  


232-RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ

TANIM

Haber kaynakları ile ilişki kurarak sürekli haber toplayan, gerektiğinde olayları yerinde izleyen, haberi yazılı veya sözlü olarak bağlı bulunduğu radyo veya televizyon kurumuna ileten kişidir.

A- GÖREVLER

Radyo televizyon muhabirleri ilgilendikleri olaylara göre siyasal, sosyal, ekonomi, spor ve eğlence gibi alanlarda uzmanlaşmaktadırlar. Ancak hangi alanla ilgilenirlerse ilgilensinler bir radyo ve televizyon muhabiri şu görevleri yerine getirir;
- Haber kaynaklarından kendisine iletilen haberleri okur, bunları önemine göre sıraya koyar ve derinliğine incelenmesi uygun görülen olaylar için bir gündem oluşturur,
- Bir olayla ilgili olarak haber toplamak için, en doğru ve ayrıntılı haberi alabileceği haber kaynaklarını belirler,
- Görüşeceği kişileri telefonla arayarak isteğini belirtir ve randevu ister,
- Kameraman ünitesi ile ilişki kurar ve görüşmenin yayınlanacağı yeri ve saati belirtir,
- Haber alacağı kişiye soracağı soruları hazırlar,
- Kararlaştırılan saatte haber kaynağı ile görüşmesini yapar, görüntüleri kameramana kaydettirir,
- Haberi yazar ve amirine onaylatır,
- Gerektiğinde kitap, kaset vb. kaynaklardan arşiv taraması yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Ses kayıt cihazları (teyp vb.),
- Ses montaj aletleri,
- Bilgisayar,
- Fax, Teleks,
- Çeşitli kırtasiye malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Radyo televizyon muhabiri olmak isteyenlerin;
- Normalin üstünde sözel yeteneğe sahip,
- Sosyal olaylara ilgili,
- Derinliğine araştırma merakı olan,
- Başkaları ile iyi ilişki kurabilen kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık mesleki başarıyı artırıcı etkendir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Radyo televizyon muhabirlerinin çalışma ortamları çok değişkendir. Olayın niteliğine göre açık, kapalı, gürültülü, tozlu ve hatta tehlikeli olabilir. Muhabirlerin haberlerini yazdıkları büro ortamı çok sayıda kişinin çalıştığı gürültülü bir ortamdır. Muhabirler birinci derecede insanlarla etkileşim halinde görev yaparlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Muhabirlik mesleğinin eğitimi için 4 yıllık lisans mezunu olmak yeterlidir. Ancak, bu mesleğin eğitimi çoğunlukla Halkla ilişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema, İletişim Sanatları vb. bölüm mezunlarının bu alanda çalıştıkları gözlenmektedir.

Mesleğe en yakın eğitim veren eğitim yerleri aşağıda sıralanmıştır.
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) İletişim Bilimleri Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü,
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) İletişim Bilimleri Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü,
- Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü,
- Bahçeşehir Üniversitesi. İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü,
- Beykent Üniversitesi (Ankara) Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema-Televizyon Bölümü,
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema-Televizyon Bölümü,
- Ege Üniversitesi (İzmir) İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü,
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümü,
- Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi (Ankara) Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü,
- İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü,
- İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü,
- Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü,
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümü,
- Mimar Sinan Üniversitesi (İstanbul) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü,
- Selçuk Üniversitesi (Konya) İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü,
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü,
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya) İletişi Fakültesi, Halkla İlişkiler Bölümü,
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) İletişim Fakültesi, Halkla ilişkiler Bölümü,
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) İletişim Bilimleri Fakültesi ,Halkla İlişkiler bölümü
- Ankara Üniversitesi (Eskişehir) İletişim Fakültesi , Halkla ilişkiler bölümü
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) İletişim Fakültesi ,Halkla ilişkiler Bölümü
- Başkent Üniversitesi (Ankara) İletişim Fakültesi ,Halkla İlişkiler bölümü
- Ege Üniversitesi (İzmir) İletişim Fakültesi, Halkla ilişkiler bölümü
- Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) İletişim Fakültesi , Halkla ilişkiler bölümü
- Gazi Üniversitesi (Ankara) İletişim Fakültesi, Halkla ilişkiler bölümü
- İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler bölümü
- Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla ilişkiler Bölümü
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) İletişim Fakültesi , Hakla İlişkiler bölümü
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) İletişim Fakültesi Halkla ilişkiler bölümü
- Selçuk Üniversitesi (Konya) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümü
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) İletişim Fakültesi Halkla ilişkiler bölümü

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Ayrıca, TRT'de verilen hizmet öncesi eğitimler, Anadolu Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri Radyo-TV bölümleri de bu mesleğin eğitim yerleri arasındadır.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) İletişim Fakültesi - Radyo Televizyon ve Sinema, İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programlarından biri için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli Sözel (SÖZ) puan almak,

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, e-Ticaret, Film Yapım Teknikleri, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler, Halkla ilişkiler ve Reklamcılık, Halkla ilişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler, İnternet ile Pazarlama, Masaüstü Yayıncılık, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Pazarlama/ Pazarlama ve Satış, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi, Piyasa Araştırmaları ve Pazarlama, Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık, Radyo ve Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Reklamcılık Yönetimi, Satış ve Reklam Yönetimi, Satış Yönetimi, Sekreterlik, Sosyal Bilimler, Televizyon Yapım ve Yönetimi, Televizyon ve Radyo Programcılığı, Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama, Ön Lisans programlarından mezun olduklarında ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olduklarında Radyo Televizyon ve Sinema, Halkla ilişkiler ve Tanıtım, İletişim Sanatları lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Anadolu Teknik Liseleri Radyo-Televizyon bölümüne girebilmek için ilköğretim mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmak gerekmektedir
İletişim Fakülteleri Radyo -TV ve Sinema bölümlerinde eğitim süresi 4 yıldır.

TRT'de;
- 4 yıllık fakültelerden mezun kişilerin kabul edildiği muhabirlik yazılı sınavında başarılı olan adaylar 6 aylık hizmet-içi eğitime alınmaktadırlar.

Hizmet öncesi kurslarda;
- Haber yazma (TV Haberi, Merkez Haberleri, Yurt Haberleri ve Dış Haberler),
- Röportaj tekniği,
- Diksiyon,
- Fonetik,
- Kompozisyon,
- Montaj tekniği
gibi konularda eğitim alırlar.

Bu kurs sırasında ara sınavlar yapılır. Kurs bitiminde yazılı ve pratik (görev başında) sınava girerler. Son olarak mülakat yapılır.
Mülakatta başarılı olan kişiler stajyer muhabir olarak göreve alınırlar. Stajyer muhabirlik süresi 3 yıldır. 3 yıl bitiminde stajyer muhabirler tez hazırlarlar ve bu tezleri uygun görülürse muhabir unvanını elde ederler.
- Anadolu Teknik Liseleri Radyo-Televizyon Bölümünün eğitim süresi, birinci yılı yabancı dil hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıldır. Bu süre içerisinde öğrenciler; ortak genel kültür dersleri yanında; Ses ve Görüntü, Kayıt Cihazları, Kitle İletişim Araçları, Film ve TV Temel Kavramları,
- Radyo-TV Temel Kavramları, Radyo-TV Program Yapımı, Temel Gazetecilik, Tanıtma Yöntemleri ve Reklam Tasarımı, Senaryo Yazımı, Sinema Tarihi, Radyo-TV Haberleri, Fotoğraf Uygulamaları, Elektrik-Elektronik Bilgisi, Alıcı-Vericiler, Radyo-TV Programı, Yayın Uygulamaları derslerini alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitim sonunda İletişim Fakültesi mezunları Lisans Diploması alırlar. Mezunlar Radyo, Televizyon ve Sinema sektöründe Haber muhabiri, Program yapımcısı vb. görev yaparlar.
Anadolu İletişim Meslek lisesi mezunları meslek lisesi diploması ile Teknisyen unvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Radyo TV muhabirleri, TRT Kurumunun bütün kanallarında (radyo ve TV), özel televizyon kanallarında, özel radyolarda, yerli ve yabancı haber ajanslarında görev yapabilirler.
- Olayların geçtiği her yerde (arazi, konferans salonu, sokak, cadde vb.),
- Bürolarda,
- Montaj stüdyosunda çalışırlar.

TV kanallarının artmasıyla birlikte mesleğe olan ihtiyaç sürekli artış göstermektedir. Ancak ilgili üniversite mezunlarının haricinde diğer 4 yıllık yüksekokul mezunlarının da mesleğe geçişleri mümkün olduğundan ve mesleğe geçiş için birkaç aşamalı yarışma sınavı gerektiğinden oldukça zor elde edilebilecek bir meslektir.
İnsanların bilgilenme ve haber alma ihtiyaçları sürekli var olduğundan, toplum hayatında bu meslek önemli bir yer tutmakta ve teknolojinin sürekli gelişmesiyle haberi daha hızlı ve modern yöntemlerle ulaştırmak mümkün olmaktadır. (Örn: Modern kayıt ve montaj stüdyoları vb.) Televizyon kanallarının sayısının sürekli artması mesleğe olan ihtiyacı arttırmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- İletişim fakültelerinde öğrenime devam eden öğrencilere istedikleri takdirde yüksek öğrenim ve katkı (harç) kredisi ödenmektedir.
- TRT'de 6 aylık hizmet-içi eğitim süresince meslek adaylarına ücret ödenmemektedir.

EĞİTİM SONRASI

- Bu meslekte ücretler, çalışılan yer ve deneyime göre değişiklik göstermekte olup, TRT'de radyo-TV muhabiri olarak çalışanların ücreti ile özel televizyon kanallarında çalışanların ücreti farklılık göstermektedir. TRT'de görev yapanlar yaklaşık asgari ücretin 4 katı civarında ücret alırlar. Özel televizyonlarda ise anlaşmaya bağlı olarak asgari ücretin 10 katı kadar ücret alabilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak, akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
- İdari kadrolara geçiş mümkün olabilmektedir. Bu da uzun bir iş tecrübesi gerektirmektedir. (Müdür yardımcısı, müdür vb.)
- Yabancı dil bilgisi kişinin dış ülkelerde görev almasını sağlayabilir.

BENZER MESLEKLER

- Gazete Muhabiri.

H - EK BİLGİLER

TRT'de bu meslekte çalışabilmek için;
- 30 yaşını doldurmamış, 4 yıllık üniversite mezunu olan ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürü bulunmayan kişiler TRT'nin açmış olduğu yazılı sınava katılmak zorundadırlar. (Giriş şartları yıllara göre değişebilir.) Genel duyurulu yazılı sınav sonucu başarılı olan kişiler muhabirlik mesleğine ilk adımı atarlar.
Adaylar;
- Anadolu Üniversitesinin ilgili bölümüne girebilmek için ayrıca özel yetenek sınavında başarılı olmak gerekmektedir.
- Yazılı sınavla birlikte kompozisyon sınavına girerler,
- Yazılı sınavı kazananlar mülakata çağırılırlar,
- Mülakatı kazanan kişiler, 6 aylık hizmet öncesi kurslara alınırlar.
- Anadolu Teknik Liseleri Radyo-Televizyon bölümüne girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığının açtığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmak gerekmektedir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- 2005 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS ) Klavuzu
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu 2005
- ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi 2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

233-RADYO-TELEVİZYON PROGRAM YAPIMCISI(PRODÜKTÖR)

TANIM

Radyo ve televizyon programlarını gerekli kaynakları araştırarak planlayan, yayına hazır hale getiren kişidir. Bu meslek sahipleri aynı zamanda Prodüktör unvanıyla da anılmaktadır.

A- GÖREVLER

- Program önerileri hazırlar, bu amaçla gerekli kaynakları (bütçe, malzeme, işgücü) araştırır ilgili birim ve kuruluşlarla bağlantı kurarak gerekli izinleri alır,
- Yapılacak programın konusunu ve süresini belirler,
- Yapımı gerçekleştirilecek program için yapılacak işleri belirler ve iş akışını planlar; yapımda görev alacak personelin görev dağılımını ve iş düzenini belirler,
- Programda görev alacak konuşmacı ve uzmanları belirler ve bunlarla ön anlaşma yapar,
- Naklen yayınlarda, yayınların programlandığı şekilde aksama olmaksızın gerçekleştirilmesini sağlar,
- Program için gerekli ortamı, sahneyi hazırlatır,
- Programı kaydedecek teknik elemanlarla gerekli bağlantıyı kurar,
- Yayınlanmadan önce programı izler, belirlenen süreye göre ayarlar,
- Yapımı gerçekleştirilen programı, denetlenmesi için bölüm müdürüne teslim eder,
- Denetlenen programın üzerinde yapılması gereken değişiklikleri gerçekleştirir ve programı ilgili birime teslim eder,
- Hazırladığı programın izleyici üzerindeki etkisini araştırır, araştırma sonuçlarından yeni yapımların hazırlanmasında yararlanır.

KULLANILAN ALET MALZEMELER

- Kırtasiye malzemeleri,
- İletişim araçları (telefon, fax, ....),
- Bilgisayar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Program yapımcısı olmak isteyenlerin;
- Üstün akademik yeteneğe,
- Bir işi planlama ve uygulama gücüne,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilme ve insanları ikna edebilme yeteneğine sahip,
- Yaratıcı,
- Titiz, düzenli ve disiplinli
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Program yapımcıları görevlerini genelde kapalı ortamda gerçekleştirir. Çekim için gerekli malzeme ve oyuncu temini gibi görevleri de değişik ortamlarda gerçekleştirirler. Çalışma ortamı genelde sıcak ve gürültülüdür. Program yapımcısı çalışırken yönetmen ve yapımda görev alan diğer personelle iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Program Yapımcılığı (prodüktörlük) mesleğiyle ilgili eğitim veren bir örgün eğitim kurumu mevcut değildir. Ancak bünyesinde iletişim veya güzel sanatlar fakültesi bulunan üniversitelerin, radyo, sinema ve televizyon bölümlerinde verilen program doğrultusunda elde edilen formasyonla mezunlar bu görevi yapabilmektedirler.

Mesleğin eğitimi;

- Anadolu Üni. (Eskişehir) İletişim Bilimleri Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü,
- Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü,
- Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo,Sinema ve Televizyon,
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul). İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü,
- Beykent Üniversitesi (Ankara) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümü,
- Başkent Üniversitesi (Ankra) İletişim Fakültesi,Radyo,Sinema ve Televizyon Bölümü,
- Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,Sinema ve Televizyon ,
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümü,
- Ege Üniversitesi (İzmir) İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü,
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümü,
- Fırat Üniversitesi (Elazığ) İletişim Fakültesi,Radyo,Sinema ve Televizyon Bölümü
- Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi (Ankara) Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü,
- İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü,
- İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü,
- Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) İletişim Üniversitesi Radyo, Sinema,Televizyon
- Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü,
- Maltepe Üniversitesi(İstanbul) İletişim Üniversitesi Radyo,Sinema Televizyon
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümü,
- Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo.Sinema ve Televizyon,
- Mimar Sinan Üni. (İstanbul) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü,
- Selçuk Üniversitesi (Konya) İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü,
- Yeditepe Üni. (İstanbul) İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü,
Bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Sanat Tarihi,
- Sosyal Bilimler.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için:
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) İletişim Fakültesi- Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema , lisans programlarından biri için yeterli Sözel (SÖZ) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Radyo -Televizyon ve Sinema lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bir yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar, mezun olduğu lisenin kendi alan/kol/bölümleri ile ilgili bir yüksek öğrenim programını tercih ettiklerinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) 0,8 ile çarpılarak diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların (örneğin: mezun olduğu lisenin Sosyal Bilgiler alan/kol/bölümünü bitiren adayın bir mühendislik programını tercih etmesi gibi) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) ise 0,3 ile çarpılmakta, bu durumda ise adayların yerleştirilme şansı azalmaktadır.
Radyo ve Tv Yayımcılığı, Radyo- Televizyon, Radyo Televizyon Programcılığı, Televizyon- Radyo Programcılığı, Radyo-TV Yayımcılığı, Fotoğraf , Fotoğrafçılık, Gazetecilik, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık,Film Yapım Teknikleri,Televizyon Yapım ve Yönetimi, Önlisans programlarından mezun olduklarında, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olduklarında Radyo Televizyon ve Sinema lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Meslek eğitiminde;
1. yıl; Sinema-Televizyon Tekniğine Giriş, Uygarlık ve Sanat Tarihi, Sinema Dili, Dünya Sinema Tarihi, Güzel Sanatlar, Türk Sinema Tarihi, Film Analizine Giriş,
2. yıl; Senaryo-Yönetim, Oyun, Sinema-Televizyon Tekniği, Sinema Dili, Çekim ve Yapım Teknikleri, Sinema Tekniği, Sinemasal Çevre Tasarımı, Film Müziği, Türk Sanat Tarihi, Görüntü Perspektifi, Film Analizi, Televizyon Tekniği,
3. yıl; Uygulama Atölyesi, Sanat ve Sinema,
4. yıl; Diploma Projesi gibi dersler gösterilmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Ayrıca, TRT ve diğer özel yayın kuruluşları prodüktör yardımcısı olarak almış oldukları elemanlara 2,5 aylık bir eğitim uygulayarak temel bilgileri vermektedirler. Eğitim bittikten sonra tecrübeli prodüktörlerin yanında 3 yıl prodüktör yardımcısı olarak çalıştıktan sonra prodüktörlük tezi hazırlanır. Bu tez kabul edilirse prodüktör unvanıyla göreve devam edilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA UNVAN

Fakültelerin Sinema-Televizyon bölümünü başarı ile bitiren öğrencilere "Lisans Diploması" verilir ve bu diplomada öğrenim yapılan ana sanat dalı ve sanat dalı belirtilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Radyo-Televizyon Program Yapımcıları TRT, özel televizyon ve radyolarda iş bulma imkanına sahiptirler.

Her geçen gün hızla gelişen ve yaygınlaşan yayıncılık sektörü yarışma ortamının oluşmasına neden olmaktadır. Ülkemizde artan bir şekilde açılan özel televizyon ve radyo kanalları yayınlarını daha fazla izleyiciye ulaştırabilmek için çok sayıda kaliteli yapımlar oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluk yeni elemanlara olan ihtiyacı açıkça göstermektedir. Bu alanda piyasanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte yapımları gerçekleştirecek, iyi yetişmiş elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitim süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun verdiği öğrenim ve katkı (Harç) kredisinden yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

TRT gibi kamu kurumlarında alınan ücret her yıl yasalarla belirlenir. Özel televizyon, radyo, reklam ve film şirketlerinde ücret sözleşmeyle saptanır. Elde edilen kazanç asgari geçim seviyesinin her zaman üzerindedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
Meslekte ilerleme yaratıcılıkla mümkün olur. Kişi özgün, ilgi çekici programlar hazırladıkça yüksek ücretle çeşitli görevlerde adını duyurma olanağı bulabilir.

BENZER MESLEKLER

- Sinema yapımcısı,
- Sinema yönetmeni,
- Tiyatro yönetmeni (rejisör),
- Muhabir (radyo-televizyon).

H - EK BİLGİLER

- TRT'nin açtığı prodüktör yardımcılığı sınavına başvurabilmek için üniversite mezunu olma şartı aranır. Sınavda genel kültür ve sanata yönelik sorular sorulur. Sınavı kazananlar daha sonra 2.5 ay süreli eğitime tabi tutulurlar. Özel televizyon ve radyo kuruluşları da en az lise mezunu, yetenekli gençlerin de katılabileceği bir sınavla bu görevi yapacak elemanları alırlar. Bu elemanları 2.5 aylık bir eğitimden geçirerek tecrübeli prodüktörlerin yanında bilgi ve becerilerini artırmak üzere çalıştırarak uzmanlaşmalarını sağlarlar.

SORUMLULUK

- Yapımda harcanacak paranın ve zamanın en iyi şekilde kullanılmasını sağlamaktan,
- Yapıma uygun oyuncuların, malzemelerin, aletlerin sağlanmasından,
- Yapımın tanıtım ve satışı için gerekli reklam ve pazarlama çalışmasından sorumludur.

I - YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2000
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi 2000
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

234-REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında bilgilenmelerine, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, doğru kararlar verebilme becerileri geliştirmelerine yardım eden kişidir.

A- GÖREVLER

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında çalışan rehber öğretmen (psikolojik danışman) başlıca şu görevleri yerine getirir.
- Gözlem, olay kaydı (Anektod), dereceleme ölçekleri,otobiyografi, sosyometri tekniği, gibi öznel teknikler ile yetenek testleri, ilgi envanterleri, kişilik envanterleri gibi ölçme araçları kullanarak öğrencilerin, çeşitli özelliklerini tanımalarına yardımcı olur,
- Öğrencilerin, meslekler, meslek edinme yolları, yarım veya tam zamanlı iş olanakları, iş arama teknikleri, verimli çalışma, sağlığı koruma, boş zamanları değerlendirme yöntemleri konularında bilgilenmelerini sağlar,
- Bireysel olarak ve/veya grupla görüşme (Psikolojik danışma) yapar, danışanı dinler, yansıtma, yorumlama gibi tekniklerle öğrencilerin sorunlarının kaynağını anlaması ve çözüm yolu bulmasında danışana yardımcı olur,
- Yapılan yardımların ne derece etkili olduğunu izleme araştırmaları ile belirler,
- Öğretmenlere, rehberlik görevini yerine getirmelerinde yardımcı olur,
- Ana babalara çocuklarının eğitimi konusunda danışmanlık yapar,
- Özürlü öğrencileri belirler, ilgili tedavi ve eğitim kurumlarına gönderir.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

- Çeşitli rehberlik programları,
- Psikolojik ölçme araçları,
- Öğrenci gelişim dosyaları ve kayıtları,
- Okul araç ve gereçleri,
- Bilgisayar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Rehber öğretmen (psikolojik danışman) olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe,
- Sözlü ifade gücüne ve empati yeteneğine sahip,
- Sosyal bilim ve sosyal yardım ilgisi gelişmiş,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- Sağlıklı bir iletişim ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Rehber öğretmen (psikolojik danışman), bireysel rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini odasında, grup rehberliği hizmetini sınıfta yürütür.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleki eğitim aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık" bölümlerinde verilmektedir.
- Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Eğitim Fakültesi.
- Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ,
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Eğitim Bilimleri Fakültesi ,
- Çukurova Üniversitesi ( Adana) Eğitim Bilimleri Fakültesi ,
- Boğaziçi Üniversitesi ( İstanbul) Eğitim Fakültesi ,
- Çukurova Üniversitesi ( Adana) Eğitim Bilimleri Fakültesi ,
- Dokuz Eylül Üniversitesi ( İzmir ) Eğitim Bilimleri Fakültesi ,
- Ege Üniversitesi (İzmir) Eğitim Fakültesi
- Gazi Üniversitesi (Ankara) Gazi Eğitim Fakültesi ,
- Hacettepe Üniversitesi ( Ankara) Eğitim Fakültesi ,
- İnönü Üniversitesi. (Malatya) Eğitim Fakültesi ,
- İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi ,
- Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Fatih Eğitim Fakültesi ,
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) Atatürk Eğitim Fakültesi ,
- Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Eğitim Fakültesi ,
- Selçuk Üniversitesi ( Konya) Eğitim Fakültesi ,
- Pamukkale Üniversitesi, (Denizli)
- Uludağ Üniversitesi (Bursa) Eğitim Fakültesi

Ayrıca, Psikoloji bölümü mezunlarından Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlarda Rehber Öğretmen olarak çalışabilirler.
''Psikoloji'' bölümlerinden mezun olanların görev alacakları özel eğitim okulları ve kurumları engel grubuyla ilgili özel eğitim alanında en az 9 kredilik ders almaları veya özel eğitim alanında yüksek lisans yapmış olması gerekir.
Bunların dışında, daha önceki yıllarda Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı mezunlar da MEB tarafından bu alanda Rehber Öğretmen olarak atanabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Felsefe,
- Mantık,
- Sosyoloji,
- Psikoloji,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı için yeterli Eşit Ağırlık (EA) puanı almak ,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe- Matematik, Sınıf Öğretmenliği ile, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanında yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİVE İÇERİĞİ

Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışma bölümlerinde 8 yarıyıllık dönemlerden oluşan 4 yıl süreli eğitim verilmektedir. Eğitim süresince;
1.yıl; Bilimsel Araştırma Teknikleri I-II, Eğitim Sos. ve Çağdaş Akımlar, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi I-II, Psikolojiye Giriş I-II, Felsefeye Giriş, Öğr. Mesleğine G., Türkçe I. Yazılı Anlatım, Türkçe II Sözlü Anlatım, Yabancı Dil I-II, Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I-II, Rehberlik ve Psik. Dan. Giriş, Özel Eğitime Giriş, Okul Deneyimi I, Güzel Sanatlar (seçimlik).
2. yıl; İstatistik I-II, Ergenlik Psikolojisi I-II, Çocuk Hakları KMÇ, Fizyoloji I-II, Temel Eğt. Teo. ve Sor., Bilgisayar, Sağlık Bilgisi ve İlkyardım (seçimlik), Bireyi Tanıma Teknikleri, Gelişim ve Öğrenme, Eğitim Tarihi, Okul Öncesi Eğitim, Reh. ve Psik. Dan.da Çağdaş Akımlar, Psikofizyoloji, Öğretimde Planl. ve Değ.
3. yıl; Davranış Boz. ve Eğt. I-II, Çocuk Suçluluğu ve Yen. Eğt., Mesleğe Yöneltme, Zeka Eng. Ço. Psk. ve Eğt., Farklı Öğretim Kad. Rehb., Okul Yönetimi, Yetişkin Psk. ve Ana-Baba Eğt., Temel İletişim Becerileri, Öğrt. Tek. ve Mat Geliştirme, Özel Öğrenme Güçlükleri, Aile Danışmanlığı, Çocuk Psikolojisi Uygulamaları, Eğitimde Program Uygulamaları, Üstün Çocuk. Psk. ve Eğitimi, Reh. ve Psik. Dan. Etik Kurallar, Özel Öğretim Yöntemleri I, Sınıf Yönetimi.
4. yıl; Örgütsel Psikoloji, Eğitim ve Öğretimde Testler I-II, Reh. ve Psik. Dan. İlke ve Tek., Grupla Psik. Dan., Psikiyatri I, Özel Öğretim Yöntemleri II, Okul Deneyimi 2, Test Uygulama I-II (Seçimlik), Seçmeli I-II, İnsan Kaynakları, Karşılaştırmalı Okul Sistemleri, Resimleriyle Çocuk, Rehberlik, Öğretmenlik Uygulaması.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini tamamlayanlara "Lisans Diploması" verilir. Bu elemanlara Milli Eğitim Bakanlığı'nda "Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)" unvanı verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Rehber öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında, rehberlik araştırma merkezlerinde, özel eğitim kurumlarında, dershanelerde, halk eğitim merkezlerinde, çıraklık eğitim merkezlerinde çalışabilirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Psikolojik danışma ve rehberlik programını ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan, belli koşulları taşıyanlara Milli Eğitim Bakanlığınca burs sağlanır.
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda &#8216;Öğretmen olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

İdari yönden okul müdürü veya müdür yardımcısı olabilirler. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavı kazanırlarsa Eğitim Yöneticisi olabilirler.Özel şirketlerde kariyer danışmanlığı gibi unvanlarla çalışabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Psikologluk,
- Öğretmenlik,
- Sosyal Hizmet Uzmanlığı,
- Pedagogluk.

I - YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- 2005 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS ) Kılavuzu
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2005
- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ile Değişiklik yapılmasına dair Esaslar (12.07.2004 tarih ve 119 Sayılı Kurul Kararı)
- ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi 2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube
Müdürlükleri.
- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü,


__________________

Bu ileti en son esra5372 tarafından 14.02.2011- 15:23 tarihinde, toplamda 1 kez değiştirilmiştir.

REKLAMCI
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 14.02.2011- 15:29
Alıntı yaparak cevapla  


235-REKLAMCI

TANIM

Reklamcı, herhangi bir ürünü ve hizmeti özellikleri ile tanıtarak kişilerin etkilenmelerine ve satın almaya istekli hale gelmelerine çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

- Satılması istenen mal veya hizmetin niteliklerini belirler,
- Bu mal veya hizmete kimlerin ihtiyaç duyabileceği konusunda ön araştırma yapar,
- Bu gruplara malı tanıtmak için etkileyici tanıtım malzemelerinin tasarımlarını hazırlar (gazete, dergi, ilan metinleri, grafik tasarımları, afiş, bilboard, yol panosu, TV. sinema filmi, senaryo, görüntü ve sözleri, radyo spotları vb.),
- Reklama yönelik olarak hazırlanan kompozisyonların basımı, çekimi, yayını ve benzeri çalışmaları kontrol eder ve çalışmaların hedef kitleye ulaşmasını sağlar,
- Kitaplar, dergiler, afişler, grafikler, broşürler ve benzeri reklam araçlarında kullanılmak üzere çizim tasarıları yapar veya yapılmasını sağlar,
- Mal veya hizmetin içeriğine uygun olarak reklam faaliyetlerini konferans ve seminerler gibi halkla ilişkiler faaliyetleri ile destekler,
- Açık hava reklam sunumlarını (stadyum, pano, toplu taşıt araçları) gerçekleştirmek üzere çalışmalarda bulunur,
- Yürütülen reklam kampanyaları ve maliyeti hakkında müşterileri bilgilendirir,
- Her türlü reklam çalışmalarında hedef kitleye ulaşılıp ulaşılmadığı konusunda araştırmalar yapar, gerekli önlemleri alır, reklam etkinliği ölçümleri yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Grafik tasarım ve uygulamaya özgü özel amaçlı bilgisayar,
- Tepegöz, dia projeksiyen makinesi, fotoğraf makinesi, karanlık oda malzemeleri,
- Fotokopi makinesi, telefon, teyp, kaset, video, tv.,
- Kırtasiye malzemeleri,
- Suluboya, guaş boya, fırça vb. boya malzemeleri,
- Kitap, broşür, dergi, afiş gibi basılı yayınlar,
- Araştırma anketleri,
- Çizim masası vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Reklamcı olmak isteyenlerin;
- Normalin üzerinde genel yeteneğe sahip,
- Genel kültür seviyesi yüksek,
- Sosyoloji, psikoloji ve sanata ilgili, bu alanlarda başarılı,
- Yaratıcı, hayal gücü fazla, mizah anlayışı olan,
- Düşüncelerini söz ve yazı ile başkalarına etkili bir biçimde aktarabilen,
- Dışa dönük, girişimci,
- Yeniliklere açık ve başkaları ile işbirliği yapabilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Reklamcılar kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına ait reklam, tanıtım, halkla ilişkiler bölümlerinde, medya kuruluşlarında ve reklam ajanslarında çalışırlar. Çalışma ortamı çok hareketlidir. İşyeri genellikle ileri teknoloji iletişim araçları, reklam ve grafik tasarımına özgü bilgisayarlar ile donatılmış iyi aydınlatılmış, rahat ve temizdir. Çalışma saatleri tam gün olup, hafta sonu veya gece çalışmak, seyahat etmek gerekebilir. Reklamcı çalışırken mal ve hizmet tanıtımında bulunan firma sahipleri ve ilgili ünite yöneticileriyle, reklam ajansı sahip ve yöneticileriyle, araştırmacılar, senaristler, casting (oyuncu) ajansları, matbaacılarla, basın yayın kuruluşları, reklam birimleri personeliyle, anketörler, grafikerler, fotoğrafçılar ve çekimlerde stüdyo şefleri ile, meslektaşlarıyla iletişimde bulunur. Reklamcılık tek başına olduğu kadar grup halinde, işbirliği içinde çalışmayı da gerektirmektedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Bu mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı fakültelerin Reklamcılık bölümlerinde verilmektedir.
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) İletişim Fakültesi,
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul), İletişim Fakültesi,
- Kadir Has Üniversitesi, (İstanbul), İletişim Fakültesi,
- Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Resim,
- Psikoloji, Sosyoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Reklamcılık lisans programlarından biri için yeterli Eşit Ağırlıklı (EA) puan almak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Tercih Bildirim Formunda Reklamcılık lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe- Matematik, Sınıf Öğretmenliği ile, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Pazarlama / Pazarlama ve Satış, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Parekendecilik ve Mağaza Yönetimi, Piyasa Araştırmaları ve Pazarlama, Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık, Satış ve Reklam Yönetimi, Satış Yönetimi, Reklamcılık Yönetimi, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, e-Ticaret, İletişim ve Halkla İlişkiler, İnternet ile Pazarlama, Masaüstü Yayıncılık, Önlisans programlarından mezun olanların, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınava (DGS ) başvurup, başarılı olduklarında Reklamcılık lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi;
- Liseden sonra 4 yıldır.
Eğitim süresince: Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil gibi kültür dersleri verilmektedir.
Bunun yanı sıra eğitimin,
1. yılında: Kişiler Arası İletişim, Reklam Teorisi, Temel Fotoğrafçılık, Grafik Resim, Sosyal Yapı Analizleri,
2. yılında: İletişim ve Toplum, Sayfa Düzenlemesi, Tanıtım, Metin Yazarlığı, Fotoğraf,
3. yılında: Radyo-Televizyon, Medya Planlaması, Grafik Tasarımı, Piyasa Araştırması, Reklam Kampanyaları,
4. yılında: Reklam Filmi Yapım ve Yönetimi, Kamuoyu Araştırmaları, Grafik Resim ve Uygulama gibi meslek derslerine yer verilmektedir. Öğrenciler uygulamalı derslerin eğitimini okul bünyesindeki atölyeler ile çeşitli işletmelerde alırlar.
Eğitim süresince öğrencilere, reklam kampanyalarının düzenlenmesi, çeşitli sunum teknikleri, reklam yazarlığı ve ressamlığı ile benzeri konularda bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazandırılır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitim sonunda bölüm adı yazılı diploma ve "Reklamcı" unvanı alınır.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Reklamcılar, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının ''Halkla İlişkiler'' bölümlerinde, reklam ajanslarında çalışabilirler.
Mal ve hizmetlerin çeşitlenmesi sonucu rekabetin artması, reklamcılık sektörüne büyük ölçüde gereksinim duyulmasına neden olmuştur. Bu nedenden ötürü, reklamcıların iş bulma olanakları oldukça yüksektir. Bayanların bu meslekte çalışma oranları yüksektir.
Reklamcılar eğitimleri süresince edindikleri bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını; fotoğrafçılık ve grafikerlik alanlarındaki çalışmalara yönlendirebilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlardan sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler.
Uygulamalı derslerin eğitimini işletmelerde yapan öğrencilere işletmeler tarafından uygun görülmesi halinde bir ücret ödenebilmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Reklamcı olarak ilk işe başlayanlar aylık asgari ücretin 2-3 katı civarında bir ücret alabilirler. Deneyim arttıkça uzmanlık alanları ve kampanya başarıları doğrultusunda ücrette, 3-4 kat artış olabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
Reklamcılar; radyo, televizyon gibi yayın araçlarıyla veya basılı kaynakları tanıtım çalışmalarında uzmanlaşabilir, sadece konferans ve seminer düzenleme çalışmalarına ağırlık verebilir veya giyim, gıda gibi tek bir sektöre ait reklam kampanyaları hazırlama çalışmalarına yönelebilirler.
Anadolu İletişim Meslek Lisesi mezunları, reklamcılık alanında üniversite eğitimine yönelmek isterlerse ek puandan yararlanabilirler.
Reklamcılık alanında düzenlenen seminerlere katılarak mesleki gelişim sağlanabilmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Halkla ilişkiler uzmanı,
- Pazarlamacı.

H- EK BİLGİLER

Reklam; kurumların, pazara sürdükleri ürün ve hizmetlerinin hedef kitleye duyurulması, tanıtılması, hedef kitlede olumlu etki, kanaat (imaj), satın alma ve kullanma arzusu yaratılması ve hedef kitlenin mal ve hizmetleri yeniden satın almasının teşvik edilmesi amacı ile kişisel olmayan yöntemlerle, reklam ortamlarında ve bu ortamlara (Medya) bir bedel ödemek suretiyle, kurum, ürün ve hizmetlere ilişkin mesajların geniş kitlelere aktarılması faaliyetleridir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2005 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2005
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi 2000
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

236-REMAYÖZCÜ

TANIM

Remayözcü, remayöz makinesini kullanarak, dikime hazırlanmış örgü ürünlerin yaka, bant, pat, cep, yan dikiş ve lastik dikim işlemlerini yapan kişidir.

A-GÖREVLER

-İş talimatını inceler,
-Örgü kumaş ve malzemeyi kontrol eder,
-Makine ve oturma alanını ayarlar,
-Mayları kontrol eder,
-İğneyi ve çavanozu kontrol eder,
-Makineye iğne takar, değiştirir,
-İpliği iğneye takar,
-İlmekleri maylara takar,
-Zincir dikiş yapar,
-Yapılan işi belirli aralıklarla kontrol eder.,
- Arızaları yetkiliye bildirir,
- Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlar
-Kullandığı makinenin temizliğini yapar

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

-Remayöz makinesi
-Allien anahtarı
-Cımbız, El fırçası
-Hava kompresörü
-İğneler, İplik bobini, Kontrol kalemi
-Makas, may düzeltici, maylar, mezura
-Tornavida, yıldız tornavida
-Çizgi taşı, Ekstrafor, Etiket, İplik
-Temizleme bezi

B-MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Remayözcü olmak isteyenlerin;
-El ve parmak becerisi gelişmiş
-Renkleri ayırdedebilen,
-Ayrıntılara özen gösteren
-Dikkatli, titiz, sabırlı,
-Ekip çalışmasına yatkın,

kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

-Remayözcüler fabrika veya atölye gibi kapalı ortamlarda görev yaparlar. Çalışma ortamı aydınlık, gürültülü ve tozludur. Çalışırken tekstil mühendisi, teknikeri veya teknisyenin verdiği yönergeler doğrultusunda, ustalar ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.

D-MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Bu meslek;
-İhtiyaç duyulduğunda Milli Eğitim Bakanlığı yaygın eğitim kurumlarında (pratik kız sanat okulları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri) düzenlenen meslek kurslarında,
-İhtiyaç duyulduğunda Türkiye İş Kurumu'nun düzenlediği işgücü yetiştirme kurslarında,
-Tekstil sektörü bünyesinde bulunan eğitim birimlerinde ve işyerlerinde usta çırak ilişkisi içerisinde öğrenilir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

-Yaygın eğitim kurumlarında genel olarak örgün eğitim dışında kalan kişilerin eğitimi amaçlanmaktadır. Bu nedenle herhangi bir yaş ve eğitim sınırlaması yapılmamaktadır.
-Türkiye İş Kurumunun düzenlediği işgücü yetiştirme kurslarına Kuruma kayıtlı en az 15 yaşında ve en az ilköğretim okulu mezunu kişilerden isteyenler meslek eğitimine alınırlar.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

- Kurs süresi, Türkiye İş Kurumu' nda 2 6 ay,
- İşbaşında eğitim veren kuruluşlarda 1,5-3 ay arasında değişmektedir.
-Pratik kız sanat okulları, mesleki eğitim merkezleri ve kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde yılın her ayında kurs gurupları oluşturularak mesai saatleri içinde ve dışında (hafta sonu, yarı yıl ve yaz tatili) öğretim yapılmaktadır.
-Halk eğitim merkezlerinde eğitim süresi, kursun hafta sonları, akşamları veya hafta içi olmasına göre değişmektedir.

Eğitim süresince;

-Kullanılacak alet ve makinelerin tanınması,
-Remayöz makinesinin kullanımı, bakımı ve onarımı,
-İlmekleri maylara takma,
-Zincir dikişi yapma ,
konularında bilgi ve beceri kazandırılmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

-Eğitim sonunda kurs bitirme belgesi, işgücü yetiştirme belgesi verilmektedir.

E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

-Remayözcüler, özel sektöre ait tekstil konfeksiyon, örme, trikotaj hazır giyim fabrikalarında ve atölyelerinde çalışabilirler.
-Modern makinelerin kullanımı ile özellikle son yıllarda önemli ölçüde gelişen remayözcülük meslek alanında mekanik makinelerin yerine, zaman ve kalite açısından çok daha etkili olan elektronik makinelerin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Elektronik makinelerin kullanımının giderek yaygınlaşmasına paralel olarak sözkonusu makineleri kullanabilecek nitelikli elemana ihtiyaç duyulmaktadır.
-Meslekte iyi yetişmiş elemanların iş bulma sorununun olmadığı söylenebilir.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Türkiye İş Kurumunca düzenlenen kurslarda eğitim gören kişilere her fiili kurs günü için belli bir ücret ödenir.
- Ayrıca meslek eğitimi gören kursiyerlerin kurs süresince iş kazasına uğramaları veya meslek hastalığına yakalanmaları halinde sağlık kuruluşlarınca tedavilerinin yapılması için sağlık yardımı ödeneği ayrılır.
- İşyerlerinin düzenledikleri eğitimde ise genellikle asgari ücret düzeyinde kazanç sözkonusundur.
- Pratik kız sanat okulları ve kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri ile halk eğitim merkezlerinde kursa katılan kişiler masraflarını kendileri karşılarlar.

EĞİTİM SONRASI

-Meslek eğitimi sonrasında kendini yetiştirme durumuna ve işyerinin ücret politikasına bağlı olarak ücretlerde farklılık olmaktadır. Başlangıçta asgari ücretle çalışılabildiği gibi asgari ücretin iki katına kadar ücret alanlar da mevcuttur.

G-MESLEKTE İLERLEME

-Yeterli tecrübe ve bilgi birikimine ulaşan remayözcüler grup şefliği ve atölye şefliği gibi üst pozisyonlara geçebilmektedirler.
-Meslek elemanları ek bir eğitimle konfeksiyon alanında yer alan ilik, dikiş, düğme, overlok, etek baskı (reçme) makinelerini de kullanabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Dikişçi
- Reçmeci
- Overlokcu,
- Çorap örme makinesi opr.
- Dokumacı (dokuma mak.opr)
- Halı dokuyucu (otomatik tezgah)
- Örgü mak. opr.
- İlik-düğmeci

I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Remayözcü Meslek Standardı
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, İşgücü Yetiştirme ve Uyum Hizmetleri Yönetmeliği,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ-DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.


237-REPREZANT (İLAÇ TANITIM ELEMANI)

TANIM

Bir ilaç firması adına, firmaya ait (ruhsatlı) ilaçların tanıtımı ve pazarlamasıyla görevli kişidir.

A- GÖREVLER

- Tanıtılacak ve pazarlanacak olan ilaçlar hakkında edinilmesi gereken tüm bilgileri edinir,
- Ziyaret edeceği eczaneleri, hastaneleri, Kamu veya özel kurum veya kuruluşların doktorlarını veya sağlık ocaklarını belirler,
- Belirlenen yerlere giderek tanıtacağı ilaçla ilgili katalog veya örnek mamulleri göstererek açıklamalarda bulunur,
- İlacın fiyatı ve kredi şartları ile fiyatlarda meydana gelebilecek değişiklikler hakkında görüştüğü kişilere açıklamalar yapar,
- Siparişler alır ve bunları çalıştığı firmaya gönderir,
- Yaptığı işlemler hakkında rapor yazar ve amirine iletir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Bilgisayar
- Çeşitli kırtasiye malzemeleri,
- Çeşitli ilaç numuneleri,
- Sipariş fişi.
- Slayt Makinesi
- Data Projektörü
- Çanta

B-MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İlaç tanıtım elemanı (reprezant) olmak isteyenlerin;
- Bedensel ve ruhsal özürü bulunmayan,
- Hareketli bir tempoya ayak uydurabilen,
- İnsanlarla kolay iletişim kurabilen,ikna kabiliyeti yüksek,
- Düşüncelerini etkili bir biçimde başkalarına aktarabilen,
- Dış görünümüne dikkat eden,
- Zamanı iyi kullanabilen, sabırlı ve sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İlaç tanıtım elemanları zamanlarının büyük bir kısmını seyahat ederek geçirirler. Tanıtım için hastaneye,eczaneye veya bir doktorun yanına giderek genellikle kapalı ortamlarda bulunurlar. Bazen de çalıştıkları firmada büro ortamında görev yaparlar. Reprezantlar çalışırken doktorlarla, eczacılarla, meslektaşlarıyla ve çalıştığı firmadaki elemanlarla iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

- Mesleğin eğitimi Fatih Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulunda ve Selçuk Üniversitesine bağlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu "Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama" bölümünde verilmektedir.
- Ancak, Bu bölüm ülkemizde uygulamaya yeni başladığından en az lise mezunu olan kişilerde genel yetenek sınavlarından veya mülakattan geçirilerek başarılı olurlarsa ilaç firmalarının açtığı kurslara katılma hakkını elde ederler. Kursları başarıyla tamamlayan kişiler reprezant olarak göreve başlarlar.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE   GİRİŞ KOŞULLARI

- Meslek liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği, Ebelik, Ebelik-Hemşirelik, Hemşirelik, Laborant, Laboratuar, Laboratuar Teknisyenliği, Sağlık Memurluğu, Veteriner-Laboratuar, Tıbbı Sekreterlik, Tıp Sekreterliği Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
- Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli Eşit Ağırlıklı (EA) puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ   VE İÇERİĞİ

Bu programın eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince öğrencilere; Farmakoloji, Anatomi, Fizyoloji, İlaç Pazarlama ve Satış Teknikleri, Pazarlama İlkeleri, Bilgisayar ve Internet Kullanımı, Psikoloji gibi dersler verilir.
Kurslara katılanlar ise Biyoloji, Farmakoloji gibi genel tıp eğitimi ile ilgili dersler görürler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE - DİPLOMA VE UNVAN

Eğitim sonunda mezun olanlara "Ön Lisans Diploması" ve "İlaç Tanıtım Elemanı" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İlaç endüstrisi , tüm dünyada olduğu gibi Türkiyede de sürekli olarak gelişen bir sektördür. Sayıları bir hayli artan değişik türdeki ilaçlara paralel olarak ilaç firmalarının sayısında da son yıllarda bir artış gözlenmektedir. Bu nedenle iyi bir eğitim almış olan ilaç tanıtım elemanlarına her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.

F - EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından, ayrıca Kamu veya özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından yararlanabilirler.

EGİTİM SONRASI

İlaç tanıtım elemanları ilaç firmalarında çalışır ve ücretlerini firma yöneticileriyle yaptıkları anlaşmaya göre alırlar. Firma büyüklüğü ücretlerde etkili olsa da ortalama olarak asgari ücretin 3-4 katı kadar bir ücret elde ederler.
Bazı firmalarda ise elemanların çalışma gücünü ve verimliliğini artırmak amacıyla primli ücret sistemi uygulanmaktadır.

G - MESLEKTE İLERLEME

Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde üniversitelerin Halklaİlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Pazarlama, Uluslar arası Ticaret, Uluslar arası Ticaret ve Finansman, Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
İlaç tanıtım elemanları deneyim ve başarılarına göre çalıştığı firmanın idari kademelerine (bölge şefliği, müdürlük vb.) yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Eczacılık,
- Pazarlamacılık.

H - EK BİLGİLER

Mesleğin tam eğitimi "Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama" adlı bölümde verilse de üniversitelerin pazarlama, işletme veya sağlıkla ilgili bölümlerinden mezun olmuş kişiler de bu mesleği yapabilir.

I - YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 ÖSYM Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- "Türk Meslekler Sözlüğü" Türkiye İş Kurumu yayınları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumu,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan il ve şube müdürlükleri.

238-RESİM / RESİM - İŞ ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, resim/resim-iş ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir.

A- GÖREVLER

Resim / Resim - İş ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Resim / Resim - İş öğretmeni, bu program çerçevesinde;
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
- Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
- Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
- Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları CD vb.),
- Çalışma masası, resim sehpası, çeşitli boyalar, mürekkep, fırça, tuval, palet, tutkal, renkli kağıtlar, cetvel, maket bıçağı, oyma bıçakları, çeşitli el aletleri, reprodüksiyonlar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Resim / resim - iş öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Resim/Resim -iş öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Normalin üzerinde genel yeteneğe,
- Renkleri ayırdedebilme gücüne,
- El ve parmak becerisine, göz-el koordinasyonuna,
- Şekilleri ve renkleri ayırdedebilme ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
- Sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
- Girişimci, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Resim / Resim - iş öğretmeni, sınıfta veya resim atölyesinde görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin Eğitimi; Üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerinin Resim-İş Öğretmenliği Bölümleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Resim İş Öğretmenliği Bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Ayrıca Resim Bölümü bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlarda Resim-Resim-İş Öğretmeni olabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Resim,
- Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) saptanan baraj puanı almış olmak.
- Özel yetenek sınavında başarılı olmak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Meslek eğitimi, hem kuramsal hem de uygulamalı olarak yapılır.

Kuramsal Dersler

- Antik çağdan günümüze, sanatın, tüm estetik kurumlarının genel çizgileri ile tanıtılması ve kuramlar arası ilişki ve çelişkilerin tartışılması,
- Plastik sanatlarda, görsel öğelerin algılayıcı üzerindeki psikolojik etkileri hakkında, geliştirilmiş teorilerin tanıtılması,
- Antik felsefeden günümüze, tüm felsefe sistemleri içinde sanatın yerinin tartışılması,
- Sosyoloji bilimi verileri ile sanatın: toplumsal, ekonomik, iletişimsel, yönetim biçimleri açısından tanıtılması,
- Sanatın, tarihsel süreç içinde günümüze kadar tüm ekollerin gelişiminin örneklerle tanıtılması,
- Sanat eğitim-bilim verileri doğrultusunda 2-18 yaş grubu bireyin eğitim yöntemlerinin tanıtılıp incelenmesi,
- Belli bir amaca göre, insanın oluşturduğu üretimler bütünü olan kültürün, tarihsel süreci içinde değişim ve gelişim biçimlerinin incelenmesi konularını öğrenir.

Uygulamalı Dersler

- Temel sanat eğitimi uygulamalarında plastik elemanlarının (renk, çizgi, leke, doku, kompozisyon, denge, hareket, ritm, form, hacim, ışık vb.) ve sanat kuramlarının tanıtılması,
- İnsan vücudunun anatomik ve optik görüntüsünün çizgi, leke yoluyla araştırılarak kavranması,
- Özgün sanat eseri oluşturmada kullanılan araç ve gereçlerin tanıtılması ve araştırılması alanında edinilen bilgi ve becerileri ortaöğretimde eğitimci olarak aktarabilme yeterliliğinin kazanılması,
- Düşünsel yaratıların çizgi, renk, leke vb. plastik elemanlarla biçimlendirerek resimsel anlatıma dönüştürülmesi,
- Özgün baskı yöntemleri ile yeni anlatım ve tasarım olanaklarını geliştirerek, plastik dil oluşumunun zenginleştirilmesi,
- Üç boyutlu yaratım olanaklarının kil,ağaç, metal, taş vb. malzeme ile teknik ve tasarım kapsamında gerçekleştirilmesi,
- Maddeyi biçimlendirmek, modele etmek, derinlik vermek gibi iki boyut düşüncesini verilmesi ve gerçekleştirilmesi,
- Bireyler arası iletişim araçlarından birisi olarak görülen grafik tasarımı elemanlarının (afiş, ilan, broşür vb.) tanıtılarak kişisel gözlem ve denemelerin özgün nitelikli çalışmalara yöneltilmesi,
- Grafik tasarımı içerisinde yer alan animasyon-illüstrasyon, yöntem ve tekniklerinin uygulamalı ve kuramsal kapsamda tanıtılması ve geliştirilmesi,
- Çağımızda, plastik sanat dalları arasına girmiş olan fotoğrafın, sanatsal boyutlarda yaratımını gerçekleştirebilecek yeterlilik kazandırmaya yönelik bilgi, teknik beceri ve uygulama birikimini öğrenir.
Mesleki eğitime başlamadan önce staj yapma zorunluluğu yoktur. Ancak son sınıfta ortaöğretim kurumlarında 4 haftalık staj yapılmaktadır.
Mesleğe yönelik 4 yıllık lisans eğitimi boyunca okutulan dersler H-EK BİLGİLER bölümünde verilmiştir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Meslek eğitimini tamamlayanlara alanı belirten "Lisans Diploması" ve ''Resim-İş Öğretmeni" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ülke nüfusundaki hızlı artış nedeniyle, yerleşim birimlerinde yeni okulların açılması öğretmene duyulan gereksinimi artırmaktadır.

Diğer branşlarda olduğu gibi "Resim/Resim-İş Öğretmenliği" mesleği için de okullarda her zaman istihdam kapısı açıktır.

Resim/Resim-İş öğretmenleri ;
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda ve özel okullarda Grafik, Resim, İş Eğitimi ( İş ve Teknik) branşlarında görev yapabilirler.
- Yaygın Eğitim Kurumları olan Pratik Sanat Okulları Halk Eğitim Merkezleri gibi yerlerde branşları ile ilgili ders verebilirler.
- Sanatçı adayı yetiştiren Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Heykel, Seramik, İç Mimari, ve Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencileri de öğretmenlik formasyonu alarak öğretmenlik yapabilirler.
- Öğretmenlik mesleği dışında kamu ve özel kuruluşlarda: ressam, grafiker, sanat danışmanı, sanat eleştirmeni olarak çalışabildikleri gibi serbest sanatçı da olabilirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Bu meslekte mesleki eğitim süresince kazanç olanağı yoktur. Ancak, öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve (Harç) kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan ve yeni göreve başlayan öğretmenler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden ücret alırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre belli aralarla değişmektedir. Ayrıca, ek ders ücretleri de bulunmaktadır.
- Şu andaki uygulamaya göre her yıl okullar açılmadan önce eğitim-öğretim ödeneği adı altında belli bir tazminat da verilmektedir.
- Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre veya sözleşmelere göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
Mesleki eğitimini tamamlayarak eğitim kurumunda çalışmaya başlayan öğretmen, meslekte başarı, tutum ve özverisine bağlı olarak idari açıdan ilerleyerek müdür yardımcısı veya müdür olabilir.

BENZER MESLEKLER

- Ressam,
- Karikatürist,
- Grafiker,
- Heykeltıraş.

H- EK BİLGİLER

Mesleğe yönelik 4 yıllık lisans eğitimi boyunca okutulan dersler aşağıda verilmiştir:

I.YIL
1.Yarı yıl 2.Yarı Yıl
Sanata Giriş Resim Anasanat Dalı
Heykel Anasanat Dalı Heykel Anasanat Dalı
Grafik Anasanat Dalı Grafik Anasanat Dalı
Kültür Tarihi Sanata Giriş
Mesleki Bilgisayar Kültür Tarihi
Temel Resim Eğitimi Mesleki Bilgisayar
Temel Heykel Eğitimi Temel Resim Eğitimi
Temel Grafik Eğitimi Temel Heykel Eğitimi
Türk Dili Temel Grafik Eğitimi
Atatürk İlkeleri ve İnk.Tar. Türk Dili
Yabancı Dil Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Seçmeli Dersler Seçmeli Dersler
Felsefeye Giriş Eğitim Felsefesi
Sosyolojiye Giriş Bilim Tarihi
Psikolojiye Giriş Yöntem Bil.Arş.Tek.

2. YIL
3.Yarı Yıl 4. Yarı yıl
Resim Anasanat Dalı Resim Anasanat Dalı
Heykel Anasanat Dalı Heykel Anasanat Dalı
Grafik Anasanat Dalı Grafik Anasanat Dalı
Tipografi Tipografi
Sanat Tarihi Sanat Tarihi
Fotoğrafi Fotoğrafi
Estetik Sanat Psikolojisi
Resim Eğitimi Resim Eğitimi
Heykel Eğitimi Heykel Eğitimi
Grafik Eğitimi Grafik Eğitimi
Çocukta Yaratıcılık Eğitimi Çocukta Yaratıcılık Eğitimi
Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Psikolojisi

Seçmeli Dersler Seçmeli Dersler
Anatomi Felsefe Tarihi
Peyzaj Mimarisi Gelişim Psikolojisi
Ergenlik Psikolojisi İletişim Yöntemleri

3.YIL
5.Yarı Yıl 6. Yarı Yıl
Resim Anasanat Dalı Resim Anasanat Dalı
Heykel Anasanat Dalı Heykel Anasanat Dalı
Grafik Anasanat Dalı Grafik Anasanat Dalı
Tipografi Tipografi
Özgün Baskıresim Özgün Baskıresim
Sanat Tarihi Sanat Tarihi
Sanat Eserleri İnceleme Sanat Eserleri İnceleme
Mitoloji Sanat Sosyolojisi
Sanat Eğitimi Yöntemleri Sanat Eğitimi Yöntemleri
Genel Öğretim Metodları Ölçme Değerlendirme

Seçmeli Dersler Seçmeli Dersler
Şehircilik Reklam ve Pazarlama
Çağdaş Tiyatro Tarihi Çağdaş Müzik Tarihi
Teknik Resim Çağdaş Felsefe Tarihi

4. YIL
7.Yarı Yıl 8.Yarı Yıl
Resim (Pentür) Anasanat Dalı Resim (Pentür) Anasanat Dalı
Resim (Öz.Bas.Res.) " " Resim (Özgün Baskı Resim) Anasanat Dalı
Heykel (Metal) " " Heykel (Metal) Anasanat Dalı
Heykel (Ağaç-Taş) " " Heykel (Ağaç-Taş) Anasanat Dalı
Grafik (Tan.Grf) " " Grafik (Tanıtım Grafiği) Anasanat Dalı
Grafik (Animasyon) " " Grafik (İllüstrasyon) Anasanat Dalı
Grafik (İllüstrasyon) " " Grafik (Animasyon) Anasanat Dalı
Sanat Tarihi Anasanat Dalı Sanat Tarihi
Sanat Eserleri İnceleme Anasanat Dalı Sanat Felsefesi
Özel Öğretim Yöntemleri Anasanat Dalı Öze1Öğretim Yöntemleri
Rehberlik Anasanat Dalı Eğitim Sosyolojisi

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2006
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi 2000,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Rehberi Adana-1993
- İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü "Türk Meslekler Sözlüğü" Ankara-1986 Yayın No: 190
- Çukurova Üniversitesi Kataloğu
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ile Değişiklik yapılmasına dair Esaslar (31/03/2003 Gün ve 4 Sayılı Kararla Değişik 01/06/2000 Gün ve 340 Sayılı Karar)

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

RESSAM
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 14.02.2011- 15:35
Alıntı yaparak cevapla  


239-RESSAM

TANIM

Doğanın, eşyanın veya insanın resimlerini kendi algıladığı şekli ile soyut veya somut bir yaklaşımla yansıtan kişidir.

A- GÖREVLER

- Yapacağı resmin konusu ve niteliğine uygun araç ve gereçleri hazırlar,
- Çizeceği objeye göre ışık yönünü ayarlar,
- Palet veya değişik maddelerden hazırlanan yüzeyler üzerinde boyaları karıştırarak istediği rengi oluşturur,
- Seçilen yüzey üzerine eskiz (taslak resim) çalışmaları yapar,
- Hazırlanan boyaları yüzey üzerine fırça ile sürer veya karakalemle çizer,
- Eserlerini galeri ve sergilerde teşhir eder.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Resim sehpası, palet, tuval,
- Sentetik ve su bazlı boyalar, akrilik, guaş boya, çeşitli ebatta fırçalar,
- Kağıt üzerine yapılan çalışmalarda karakalem, pastel, gazlı ve mürekkepli kalemler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Ressam olmak isteyenlerin;
- El becerisi gelişmiş,
- İmgelem (Bir nesneyi, o nesne olmaksızın tasarlama gücü) gücü yüksek,
- Şekiller arasındaki fark ve benzerlikleri görebilen,
- Renkleri ayırdedebilen,
- Yaratıcı, yeniliklere açık
kimseler olmaları gerekmektedir.El ve gözlerdeki özürler mesleğin yürütülmesini engeller.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ressamlar çalışmalarının büyük bölümünü atölyede gerçekleştirirler. Zaman zaman dışarıda da çalışabilirler. Çalışma ortamlarında kullandıkları boyaların kokusu vardır. Çalışmaları sırasında genellikle yalnızdır. Meslektaşları, müşterileri, resim galerileri yetkilileri ile iletişim içindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Sanat Tarihi,
- Türkçe,
- Resim.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan lise son sınıf öğrencileri ve mezunlarının katıldığı öğrenci seçme sınavından gerekli baraj puanı alması ve üniversitelerin ilgili bölümlerince yapılacak olan özel yetenek sınavında başarılı olunması gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır.
Meslek eğitimi hem teorik hemde uygulamalı olarak yapılır. Teorik dersler; sanat tarihi, fotoğraf, teknik resim, Türk ve dünya resim tarihi, uygarlık tarihi, antik çağdan günümüze sanatın tüm estetik kurumlarının genel çizgileri ile tanıtılması ve kuramlar arası ilişkiler. Temel resim eğitimi, mesleki bilgisayar, temel grafik eğitimi, tipoğrafi özgün baskı resim, mitoloji, sanat sosyolojisi, resim (öz.bas.res.) ana sanat dalı, sanat eserlerini inceleme. Pratik dersler; Atölye dersleri, resim, fresko, özgün baskı, vitray, insan vücudunun anatomik ve optik görüntüsünün çizgi, leke yolu ile araştırılarak kavranması.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara lisans diploması ve RESSAM unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞBULMA OLANAKLARI

Resim dalında öğrenim yapmış kişiler, serbest sanatçı olarak çalışabilirler. Ülkemizde bugün geçmişe oranla sanat pazarı-resim piyasası oluşmuştur. Ayrıca bu kişiler Kültür Bakanlığının ilgili birimlerinde veya kamu ve özel sektör kuruluşlarında sanat danışmanı olarak çalışabilirler, öğretmenlik sertifikası almış olanlar ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar kurumu kredilerinden yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Ressamlar çalıştıkları işletmelerin yapısı ve kendi özelliklerine göre asgari ücretin 3-5 katı ücret alabildikleri gibi, özgün çalışmaları neticesinde yaptıkları tablolarına yüksek fiyatlarla alıcı bulabilirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Dört yıllık lisans eğitiminden sonra kendi alanlarında mastır ve doktora eğitimi alarak kariyerlerini yükseltebilirler, yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Karikatürist,
- Grafiker,
- Heykeltıraş.

H- EK BİLGİLER

İŞ GÜVENLİĞİ

Kimyasal maddelerle çalışıldığından iş güvenliğine azami özen gösterilmelidir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005,
- Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim elemanları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

240-RESTORASYON TEKNİSYENİ

TANIM

Taşınır ve taşınmaz sanat eserlerinin ve kültür varlıklarının korunması, bakımı ve onarımı için gerekli çalışmaları yapan kişidir.

A- GÖREVLER

Restoratör, mimar ve arkeolog gibi konu uzmanlarının direktifleri doğrultusunda;
- Onarılacak ve yenilenecek eserin fiziksel ve kimyasal yapısını, üretim teknolojisini inceler, bozulma nedenlerini araştırır,
- Tarihi yapıların malzeme ve inşaat teknolojilerini inceler, geleneksel yapı tekniklerine uygunluğunu araştırır,
- Tarihi binaların ve içerisinde bulunan süsleme elemanlarının çizimlerinin yapılması ve malzeme hesabını çıkarır,
- Malzeme hesabı çıkarılan süsleme elemanlarının (kalem işleri, ahşap süsleme, alçı işleri, taş oymacılığı vb.) bakım ve onarımlarını yapar,
- Bakımını ve onarımını yaptığı sanat eserlerinin daha sonra çevre etkilerinden zarar görmemesi için gereken koruyucu işlemleri uygular,
- Yapılan çalışmaları fotoğraf vb. tekniklerle belgeler,
- Yapılan çalışmaların raporlarını hazırlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Mala, çekiç, duvarcı gönyesi, metre,
- Plastik ve meşin eldivenler, toz maskeleri, koruyucu gözlükler,
- Çalışma şekillerine göre değişen nitelikte alet ve donanımlar,
- Kalem işleri için; boya, fırçalar, baston, eskiz, aydınger, kurşun kalem, kömür tozu vb. malzemeler,
- Ahşap, alçı ve diğer çalışmaları için; alçı kalıpları, oyma kalemleri, elmas uçlu mermer oyma kalemleri, marangoz el aletler, alçı oyma bıçakları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Restorasyon teknisyeni olmak isteyenlerin,
- Resim yeteneği olan,
- Şekiller arasındaki ayrıntıları algılayabilen,
- Görme keskinliğine sahip,
- Göz ve ellerini eşgüdümle, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
- Estetik görüşü olan,
- Dikkatli ve sabırlı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Zaman zaman müze ve büro gibi kapalı ortamlarda, bazen de açık havada çalışırlar.Tarihi binalarda tozlu ve boyalı ortamlarda, çoğunlukla iskele üzerinde çalışırlar. Zaman zaman restorasyon çalışmaları yapan mimari bürolarda restorasyon projeleri çizerler. Birinci derecede madde ile ilgilidirler. Kullandıkları kimyasal maddelerden dolayı bulundukları ortam tozlu ve kokulu olabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;
Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Endüstri Meslek
- Ankara Yapı Meslek Lisesi,
- İstanbul Sanayi Odası Vakfı Yapı Meslek Lisesi.
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı meslek liselerinden;
- İstanbul Eyüp Haydar Akçelik Anadolu Meslek Lisesi ile
- Nevşehir Ürgüp Anadolu Meslek liselerinde eğitimi verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Resim,
- Fen Bilgisi,
- İş-Teknik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;
- Yapı meslek liselerine girebilmek için; ilköğretim okulu mezunu, 19 yaşını doldurmamış, başarı ve sağlık durumu girmek istediği mesleğe uygun olmak,
- Anadolu meslek liseleri için Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında bu bölümü tercih etmek ve gerekli puanı almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

- Mesleğin eğitim süresi yapı meslek liselerinde 4 yıl, Anadolu meslek liselerinde de 4 yıldır.
- Restorasyon bölümü öğrencileri, taşınabilir ve taşınmaz kültür varlıklarının (tarihi binalardaki bezemeler, ahşap oyma, taş oyma, altın varak, sedef vb eserleri) malzemelerin bozulma şekillerini, müdahale yöntemlerini, gerekli olan malzemelerle orjinaline uygun olarak bakım, koruma ve sağlamlaştırılmasını, ayrıca binaların ve süsleme elemanlarının rölevelerin çıkarılması (çizimlerinin yapılması ve malzeme hesabının çıkarılması) konularında bilgi ve beceri kazanırlar.
- Öğrenciler teorik eğitimlerini haftada iki gün eğitim kurumunda, uygulama eğitimini ise haftada üç gün işletmelerde (Anıtlar ve Müzeler Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile içerisinde Restorasyon bölümünün ağaç oyma, taş işçiliği, bezeme, sedef kakma, alçı işleri vb kısımları olan meslek birimlerinde) görürler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Meslek Lisesi Diploması ve Restorasyon Teknisyeni unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Meslek elemanları tarihi binaların, camilerin, köprülerin, çeşmelerin onarımı ve korunmasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan Rölüve Anıtlar Müdürlükleri, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumlarında,
- Özel sektörde restorasyon çalışmaları yapan mimari bürolarda, ahşap oyma, sedef, kakma ve vitray atölyelerinde, kalem işleri yapan firmalarda çalışabilirler.
- İş bulma olanakları tarihi değerlerin bulunduğu yerlerde (Arkeolojik kazı alanlarında, kazı ekipleri içerisinde yer alabilir ve taşınır kültür varlıklarının onarımı ve konservasyonun da çalışabilir) daha fazladır.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

İşletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin %30undan az olmamak üzere ücret ödenir.
Bir kısım öğrenciler vakıfların ve çeşitli kuruluşların verdikleri burs imkanlarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Kamu kuruluşlarında çalışan restorasyon teknisyenleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ücret alırlar.Teknik hizmetler sınıfında 12. derecenin 3. kademesinde göreve başlarlar. Tarihi sanat eserlerinin sergilendiği devlet kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışabilirler.
- Özel sektörde ise işe yeni başlayan bir kişi asgari ücretle işe başlar. İşyerinin durumuna ve kendisinin bu işteki başarısına bağlı olarak asgari ücretin 2 veya 3 katı ücret alabilir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Restorasyon Teknisyenleri, çalıştıkları kuruluş ve işletmelerde ustabaşı ve şef olabilirler.
- Meslek liselerinin Restorasyon bölümünü bitiren öğrenciler istedikleri ve belirli şartları taşımaları halinde Meslek Yüksek Okullarının; Mimari Dekoratif Sanatlar, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon bölümlerine sınavsız olarak yerleştirileceklerdir.

BENZER MESLEKLER

- Restorasyon Teknikeri,
- Yapı Teknisyeni,
- Yapı Ressamı,
- Mobilya Dekorasyon Teknisyeni.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu (2005),
- ÖSS Sınav Kılavuzu 2005,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

241-SAAT TAMİRCİSİ

TANIM

Kol, cep, pano, meydan, duvar, masa saati gibi her türlü mekanik, elektrikli ve elektronik saatlerin bakım ve tamirini yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Onarılmak üzere getirilen bozuk saati, çeşitli aletler kullanarak parçalarına ayırır,
- Kırık ya da bozuk parçayı belirler ve düzeltir, gerekirse yenisini takar,
- Saatin parçalarını temizler, yağlar,
- Parçaları birleştirir ve saati ayarlar,
- Yaptığı onarım işleminin maliyetini belirler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Büyüteç (Lup),
- Saat yıkama makinesi,
- Saat ayar makinesi,
- Tornavida takımları,
- Zımba takımları,
- Çeşitli ölçme aletleri,
- Havya (elektrikli ısıtıcı),
- Yan kesici,
- Kargaburun,
- Cımbız,
- Mercek,
- Çekiç,
- Pense,
- Çeşitli temizlik maddeleri,
- Sıvı madeni yağ,
- Saat yedek parçaları gibi araç-gereç ve malzemeleri kullanır.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Saat tamircisi olmak isteyenlerin;
- Ayrıntıları algılayabilen,
- Göz-el koordinasyonu ile şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine ve mekanik yeteneğe sahip,
- Göz, el ve parmakları sağlam,
- El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
- Dikkatli, sabırlı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Saat tamircisi kendine ait işyerinde atölye ortamında çalışır. İşini genellikle tek başına ve oturarak yürütür. Müşterilerle, yedek parça satıcılarıyla, çırak ve kalfalarla iletişimde bulunur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

- Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir.
- Mesleki eğitim merkezlerine yeterli müracaat olmaması durumunda geleneksel eğitim şekli olan usta çırak ilişkileri çerçevesinde saat tamiri yapılan işyerlerinde pratik olarak verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
- En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
- 14 yaşını doldurmuş olmak,
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
- Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işveren ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.
Kişi mesleki eğitim merkezlerinde eğitimi yapılamayan yörelerde bulunuyor ve saat tamircisi olmak istiyorsa geleneksel eğitim şekli olan usta-çırak usulünde bir işyerinde veya atölyede usta nezaretinde çalışarak mesleği öğrenmeye yönelebilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Saat tamirciliği mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır.
İşletmelerde usta-çırak ilişkisi çerçevesinde verilen eğitim kesin bir süre olmamakla beraber yapılan araştırmalarda 3-4 yıl arasında değiştiği ifade edilmiştir.
Eğitim süresince;
- Müşteri ve usta ilişkileri,
- Kullanılan alet ve makinelerin tanınması ve bakımı,
- Arıza tespit yöntemlerinin öğrenilmesi,
- Saatler ve saat çeşitlerinin tanınması,
- Sökülen parçaların temizlenmesi ve yağlanması,
- Masa saatlerinin sökülüp takılması, arızalarının tespit edilerek gönderilmesi ve bakımı,
- Kurmalı kol saatlerinin sökülüp takılması, arızalarının tespit edilip giderilmesi ve bakımı,
- Otomatik saatlerin sökülüp takılması, arızalarının tespit edilerek giderilmesi vb. konular öğretilmektedir

Ayrıca çırak öğrenciler teorik eğitimde Türkçe, Matematik, Meslek Matematiği, İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik, Toplam Kalite Yönetimi, gibi genel bilgi derslerinin yanında Teknik Resim, İş Güvenliği, Mekanik Meslek Bilgisi, Elektronik Meslek Bilgisi, Bilgisayar, Meslek Resmi gibi meslek dersleri alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Çıraklık eğitimi sonunda yapılan kalfalık sınavında başarılı olunması durumunda kalfalık belgesi ve unvanı verilmektedir

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Saat tamircileri, saat tamiri yapılan işyerlerinde çalışırlar.
Elektronik saatlerin hızla piyasaya sürülmesi ve fiyatlarının çok ucuz olması, pahalı ve iyi saatlerin ise fazla arıza yapmamasından dolayı saat tamirciliği ile ilgili işyerlerinin sayısı her geçen gün biraz daha azalmaktadır.
Yetişmiş meslek elemanları gelir kayıplarını önlemek için de ek iş alanlarına (saat ve gözlük satıcılığı gibi) yönelmektedirler.
Meslekte çalışma alanının giderek azaldığı söylenebilir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Mesleki eğitim merkezlerine devam edenlere işyerlerince pratik eğitimleri süresince brüt asgari ücretin %30'ndan az olmamak üzere ücret ödenir, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta primleri devletçe karşılanır.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası ise kişiler genellikle kendi işini kurar, gelirleri işyerinin bulunduğu konuma, ustanın yeteneğine, tamirden başka iş yapılıp yapılmadığına göre değişmekle birlikte asgari ücretin 2-3 katı arasında değişen oranlarda bir gelir temin edilebilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Çıraklık eğitimini tamamlayanlar Kalfalık sınavına alınırlar ve başarılı olanlar kalfa olarak ustalık eğitimine katılabilirler.
- Ustalık eğitimi 176 saat olup; ekonomi, işletme bilgisi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, iş ve insan ilişkileri, muhasebe, sigorta ve vergi mevzuatı, çalışma hukuku ve ileri meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Usta olmak için, kalfalık döneminde yapılan eğitim genel olarak yoğunlaştırılmış kurslar şeklinde uygulanmaktadır. (Bu kursa katılanlar) kalfa olarak 3 yıl çalıştıktan sonra, katılmayanlar ise 5 yıl çalıştıktan (çalıştıklarını SSK veya Bağ-Kur primleri ile belgelemek şartıyla) sonra ustalık sınavına girebilmektedirler. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
- Ustalık belgesine sahip meslek erbabı, işyerinde sanatını yanında çalışan çıraklara öğretmek amacıyla mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik İş Pedagojisi kursuna katılıp, Usta Öğretici unvanı alabilirler.
- Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
- İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Saat yapımcılığı,
- Hassas aletler tamirciliği.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK

Bozulduğu için kendisine gelen saatleri iyi tamir etmekten ve korumaktan sorumludur.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- 4702 Sayılı Kanun,
- Türk Meslekler Sözlüğü İİBK Genel Müdürlüğü 1983 - Yayın no: 173,
- MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Saat Tamirciliği Meslek Dalı Eğitim Programı,
- Çıraklık eğitimi program kitapçığı,
- Çıraklık ve Yaygın Eğitim Faaliyetleri Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara-1999,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Meslek Odaları,
- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.

242-SAĞLIK MEMURU

TANIM

Bireyleri hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.
Hemşirelerle eş görev, yetki ve sorumluluğa sahiptir.

A-GÖREVLER

- Hastanın tedavisinde doktorla işbirliği içinde tedaviyi uygular,
- Enjeksiyon ve pansuman yapar, tansiyon ölçer,
- Fizik tedavisi uygulamasında uzmanlara yardımcı olur,,
- Kültür hazırlar, kan grubunu belirler, gebelik testi yapar,
- Sünnet yapar,
- Boğulma, yaralanma vb. durumlarda ilk yardım hizmeti verir,
- Aşı faaliyetlerini yürütür,
- İşletmede çalışıyorsa işçilerin günlük ve periyodik sağlık kontrollerini takip eder,
- İşletmeye gelen sağlıkla ilgili yazıları ilgili yerlere sunar, incelendikten sonra dosyalanması işlemlerini yerine getirir,
- Sağlıkla ilgili sorunları saptar ve personel müdürüne iletir,
- Malzeme ve ilaç mevcudunu takip eder, temini gereken malzeme ve ilaçlar hakkında ilgili birimlerle görüşür.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Tansiyon ölçme aleti, tıbbi müdahalelerde kullanılan alet ve cihazlar, turnike, tedavi tepsisi, tentürdiyot, flaster, mensol, oksijenli su, alkol, pamuk, enjektör, aşı nakil kapları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sağlık memuru olmak isteyenlerin;
- Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
- İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
- Pratik, çabuk karar verebilen ve uygulayabilen,
- Dikkatli, sorumlu ve sabırlı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Sağlık memurları resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde, sağlık kabinlerinde sağlık ocaklarında ve işyerlerinde görev yaparlar. Görev ortamı genellikle çok temizdir. Çalışırken hasta insanlarla etkileşim halindedirler ve onların duygularını anlama, sabır ve şefkatle davranma durumundadırlar. Ayrıca, meslektaşları, doktorlar, hemşireler, ebeler ve sağlık müdürlüğü elemanlarıyla iletişimde bulunur. Görev tam gün yapılır. Gece ve hafta sonu nöbetleri vardır, 8 saatlik vardiya halinde de çalışırlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı sağlık yüksekokullarının "Sağlık Memurluğu" bölümlerinde verilmektedir.

- Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu,
- Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu
- Dicle Üniversitesi Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu
- Dicle Üniversitesi Siirt Sağlık Yüksekokulu
- Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Yüksekokulu,
- Ege Üniversitesi, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu,
- Fırat Üniversitesi, Elazığ Sağlık Yüksekokulu,
- İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksekokulu,
- Kafkas Üniversitesi, Kars Sağlık Yüksekokulu,
- Kafkas Üniversitesi, Artvin Sağlık Y.O.
- Muğla Üniversitesi, Muğla Sağlık Yüksekokulu,
- Muğla Üniversitesi, Fethiye Sağlık Y.O.
- Niğde Üniversitesi, Aksaray Sağlık Yüksekokulu,
- Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksekokulu,
- Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Sağlık Yük.Okulu,
- Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Sağlık Yüksekokulu
- Trakya Üniversitesi (Edirne) Kırklareli Sağlık Yüksekokulu,
- Uludağ Üniversitesi Bursa Sağlık Yüksekokulu,
- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Yüksekokulu.
- Zonguldak Karaelmas Üniv. Zonguldak Sağlık Y.O.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Biyoloji,
- Psikoloji,
- Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) sağlık yüksekokullarının Sağlık Memurluğu, lisans programlarından biri için yeterli Sayısal (SAY) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Sağlık Memurluğu, lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Ameliyathane Teknikerliği, Ana- Çocuk Sağlığı, Anestezi, Anestezi Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Diyaliz, Ebelik, Hemşirelik, Hidroterapi, Laboratuar, Patoloji Laboratuar, Perfüzyon, Radyoterapi, Radyoloji, Sağlık Laboratuarı, Sağlık Memurluğu, Sağlık Teknikerliği, Tıbbi Laboratuarı, Toplum Sağlığı, Çevre Sağlığı, Medikal Bakım, Önlisans programlarından mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınava (DGS ) başvurup, başarılı olduklarında Sağlık Memurluğu lisans programına dikey geçiş yapabilirler.
Meslek Liselerinin, Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği, Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu, Sağlık Memurluğu, Tıbbı Sekreterlik bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Sağlık Memurluğu lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe- Matematik, Sınıf Öğretmenliği Alan/Kol/Bölümleri, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları ile Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Mesleki eğitim süresince; Temel bilim dersleri olarak: Psikoloji, Sosyoloji, Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, Kişilerarası İlişkiler, Anatomi ve Fizyoloji, Sağlık Eğitimi, İlk Yardım, Sağlık İstatistiği dersinin yanısıra bu bölüme ait özel ders olarak Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması, Genel Çevre Sağlığı Bilgisi, Hastalıklar Bilgisi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi, Farmakoloji, Genel Beslenme, Epidemiyoloji, Hasta Bakım Tekniği gibi dersler verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitim sonunda "Lisans Diploması" ve "Sağlık Memuru" unvanı alınır.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Kamu, özel kurum ve kuruluşların sağlık birimleri, hastaneler, halk sağlığı laboratuarları, sağlık ocakları, dispanserler, poliklinikler, sağlık merkezleri, işletmeler, yurtlar, gemiler (Gemi Sağlık Memurluğu) vb. yerlerde çalışırlar.
Mezun olan kişi istediği takdirde sağlık kabini açarak serbest olarak da çalışabilir. Günümüzde nitelikli sağlık personeli açığı söz konusudur. Bu açık nedeniyle ve söz konusu olan insan sağlığı oldukça, bu mesleğe duyulan ihtiyaç da sürekli kendini gösterecektir. 1994 yılı Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde, "Sağlık Memuru" sayısı 30.811 olup, bu sayının tümü erkektir.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince, şartları uyan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun vermiş olduğu öğrenim ve katkı kredisinden yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrasında "Sağlık memuru"olarak mezun olan kişilerin atamaları Sağlık Bakanlığı'nca ihtiyaçlar ölçüsünde yapılır. Ataması yapılanlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasasındaki özlük haklarına sahiptirler. Diğer memurlardan farkları "Sağlık Hizmetleri Tazminatı" adı altında maaşlarına ek olarak bir ücret almalarıdır. Sağlık Memuru olarak göreve başlayan bir kişi net asgari ücretin yaklaşık 2 katı ücret alabilmektedir. Bunun yanı sıra sağlık kabini açarak serbest çalışanların kazancı ise çalışmalarının durumuna göre farklılık göstermektedir.

G-MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
Çalıştıkları bölümde bölüm şefi, müdür gibi yönetim kademelerine gelebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Laboratuar Teknikeri,
- Anestezi Teknikeri,
- Protez ve Ortez Teknikeri,
- Radyoloji Teknikeri,
- Hemşire,
- Tıbbi Sekreterlik,
- İlkyardım Acil Bakım Teknisyeni.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2005 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2005
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi 2000
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

SAĞLIK YÖNETİCİSİ
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 14.02.2011- 15:41
Alıntı yaparak cevapla  


243-SAĞLIK YÖNETİCİSİ

TANIM

Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından sorumlu kişidir.

A- GÖREVLER

- Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçları zamanında saptar ve sağlanması için gerekli önlemleri alır,
- Malların satın alınması, depolanması, ambar ve depodan çıkışlarını yakından izler ve gereği gibi yapılmasını sağlar,
- Günlük yiyecek tabelalarını kontrol eder, buna göre ambardan çıkacak veya dışardan gelecek gıda maddelerinin zamanında mutfağa teslimini sağlar,
- Tıbbi cihazların, eşyaların ve binanın onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlar,
- İdari birimlerin görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlar, genel idare hizmetlerinde çalışan kendisine bağlı personelin mevcut kanun tüzük ve yönetmelikler uyarınca görev, yetki ve sorumluluklarını belirler,
- Kurumda gerekli güvenlik önlemlerini alır. Sivil Savunma Uzmanı yoksa sivil savunma, deprem, yangın ve su baskınları gibi olağanüstü haller için genel olarak devlet kuruluşları idare amirlerine yüklenmiş görevleri yürütür,
- Kurumun, periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenleterek ilgili yerlere gönderir,
- Bulaşıcı hastalık teşhisi konulan olayları ve bunlardan ölenleri kurumun bulunduğu yerin sağlık amirine günü gününe ve ayrıntılı şekilde haber verir,
- Hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesinin saptanması için gerekli çalışmaları yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Bilgisayar,
- Hesap makinesi,
- Kağıt, kalem vb. büro malzemeleri,
- Kanun, tüzük ve yönetmelikler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sağlık Yöneticisi olmak isteyenlerin;
- Normalin üzerinde sözel yeteneğe sahip,
- Sosyal bilimlere özellikle ekonomiye ilgili,
- Başkalarını etkileyebilme ve yönlendirebilme gücüne sahip,
- Başkaları ile iyi iletişim kurabilen,
- İleri görüşlü, yeniliklere açık,
- Büro işlerinden hoşlanan,
- Dikkatli, sorumlu
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Sağlık yöneticileri özel veya resmi hastanelerin büro kısmında görev yaparlar. Genellikle oturarak çalışan sağlık yöneticisi başhekimle ve emrinde çalışanlarla sürekli etkileşim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulunda verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır. D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler Sağlık Yöneticisi bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Matematik,
- Sosyal Bilimler.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için:
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Sağlık İdaresi lisans programı için yeterli Eşit Ağırlıklı (EA) puanı almak,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Sağlık İdaresi lisans programı ile ilgili yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar, liselerin Türkçe-Matematik alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekle ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Meslek Liselerinin Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı ve Teknisyenliği, Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu, Sağlık Memurluğu bölümü mezunları Sağlık İdaresi lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Hastane Yönetimi ve Organizasyon, Ön Lisans programlarından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek başarılı olmaları halinde Sağlık İdaresi Yüksekokuluna dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince öğrencilere; genel kültür dersleri yanında, Genel İşletme, Hastane İdaresi ve Organizasyonu, Yönetim Bilimi, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Davranış Bilimleri, Halkla İlişkiler, Muhasebe-Maliyet Muhasebesi, Hastane Maliyet Muhasebesi, Hukuk-Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İşletme Hukuku, Sağlık Hukuku, Ekonomi-Makro Ekonomi, Mikro Ekonomi, Sağlık Ekonomisi, Beslenme, Biyoistatistik. vb. dersler verilmektedir.
Ayrıca, öğrenciler yönetim, insan ilişkileri, personel işlemleri, maliyet işlemleri gibi çok çeşitli konularda eğitim almaktadırlar.
Öğrencilerin sağlık kuruluşlarında, özellikle hastanelerde 4 ay süreyle staj yapma zorunluluğu vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini tamamlayanlara Lisans Diploması ve "Sağlık Yöneticisi" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sağlık yöneticiliği ülkemizde son yıllarda bir meslek olarak tanınmaya başlamıştır. Bu nedenle giderek sayıları artan özel hastanelerin açılmasıyla sağlık yöneticilerine büyük gereksinim duyulmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince her hangi bir kazanç yoktur. Ancak, Kredi ve Yurtlar Kurumundan "Öğrenim Kredisi" ve "Harç Kredisi" alabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Sağlık kuruluşlarının idari birimlerinde çalışan, yeni mezun elemanlar, asgari ücretin 2 katı kadar aylık ücret almaktadır. Yönetici pozisyonuna gelindiğinde yani Hastane Müdürü olunduğunda ise asgari ücretin en az 3 katı kadar aylık ücret alınmaktadır. Özel hastanelerde bu ücret asgari ücretin 7-8 katına kadar çıkmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler
Mesleki eğitimi tamamladıktan sonra sağlık kuruluşlarının yönetim birimlerinde uzman eleman olarak çalışmaya başlanır.
Mesleki başarı ve deneyime göre müdür yardımcılığı ve müdürlüğe yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

- İşletmeci.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları
ve Kontenjanları Kılavuzu 2003
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi2000
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının
- Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2003 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

244-SAĞLIK EĞİTİMCİSİ

TANIM

Hastalıklardan korunma ve sağlığı geliştirme konusunda halkı bilgilendirerek, toplumda sağlıklı yaşam bilincinin yükselmesine katkıda bulunan kişidir.

A- GÖREVLER

- Sağlık ve sağlık eğitimi alanındaki gereksinimler, konular ve kaynaklar konusunda araştırma yapar,
- Sağlık eğitimi alanında bireyin ve toplumun gereksinimlerini belirler,
- Etkili sağlık eğitimi programları geliştirir,
- Uygun ilke ve yöntemlerle sağlık eğitimi programlarını uygular,
- Sağlık eğitimi program ve hizmetlerini yönetir,
- Sağlık eğitimi programlarını değerlendirir,
- Halk sağlığını koruma, sağlık sorunlarının çözümünde başvurabilecekleri yerler konusunda yazılı ve sözlü açıklamalar yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Bilgisayar,
- Çeşitli büro malzemeleri (kağıt, kalem v.b.),
- Tepegöz,
- Video-TV.,
- İnsan maketi.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sağlık Eğitimcisi olmak isteyenlerin;
- Sözel yeteneği gelişmiş,
- Okumayı seven, alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilen,
- Biyolojiye ve Psikolojiye ilgili,
- İnsanlara yardım etmekten ve onları eğitmekten hoşlanan,
- Başkaları ile iyi iletişim kurabilen onları etkileyebilme ve yönlendirme gücüne sahip
kimseler olması gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

- Genellikle sağlık merkezleri ve hastahanelerin büro kısımlarında olmakla birlikte, çalışılan pozisyona göre sınıflarda ya da konferans salonlarında çalışırlar. Çalışırken çok fazla sayıda insanla iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, Sağlık Eğitimi Fakültelerinin; Sağlık Eğitimi Bölümlerinde verilmekte iken, 2005-2006 öğretim yılında mesleğin eğitimiverilmemektedir. Aşağıdaki bilgiler eğitimin verildiği yıllar için geçerlidir.

Mesleğin eğitimi aşağıda adı verilen Üniversitelerde verilmektedir.
- Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü,
- Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitimi Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Fen Bilimleri,
- Sosyal Bilimler,
- Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak.
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Sağlık Eğitimi Fakültesi Sağlık Eğitimi lisans programı için yeterli Eşit Ağırlıklı (EA) puan almak.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (OSYM) Tercih Bildirim Formunda Sağlık Eğitimi lisans programlarından en az birini tercih etmek gerekmektedir.
Liselerin Tükçe-Matematik alanlarından mezun olanlar, bu programı tercih ederlerse, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) 0.50 ile çarpılarak ÖSS-EA puanlarına eklenir. Bu da onların yerleşme olasılığını artırır.
Bunun dışındaki alan, kol ya da bölümlerden mezun olanların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) 0.20 ile çarpıldığından, bu durumdaki adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Acil Bakım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Ağız Diş Sağlığı, Anestezi, Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diyaliz, Ebelik, Hemşirelik, Hidroterapi, Labaratuar, Odyometri, Optisyenlik/Optometri, Patoloji, Laboratuar, Perfüzyon, Protez Ortez, Radyoterapi Radyoloji, Sağlık Laboratuarı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Memurluğu Sağlık Teknikerliği, Tıbbi Laboratuarı, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğii Ana Çocuk Sağlığı, Çevre Sağlığı, Medikal Bakım, Ön Lisans Programlarından mezun olduklarında Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek başarılı olmaları halinde Sağlık Eğitimcisi lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

- Sağlık Eğitimi programında eğitim süresi 4 yıldır.
- Dört yıllık eğitim süresince; Matematik, Bilgisayar, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Hastalıklar Bilgisi,İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Özel Öğretim Yöntemleri, Çevre Sağlığı, Sağlık Yönetimi Kimya, Biyokimya, fizik, biyoloji, genetik, insan anatomisi, histoloji, tıbbi terminoloji(tıp terimleri) sosyoloji, iş güvenliği ve sağlığı, Sağlık Sistemleri, biyoistatistik, halkla ilişkiler, Beslenme, Yaşlılık ve Sorunları, Hasta Hakları, Aile Planlaması gibi dersler alırlar

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Sağlık Eğitimi bölümünü bitirenler Lisans Diploması ve Sağlık Eğitimcisi unvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sağlık Eğitimcileri, Sağlık Bakanlığına bağlı çeşitli kuruluşlar, özellikle aile planlaması, çevre sağlığı merkezleri, kanserle, veremle savaş birimleri başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruşlarda çalışırlar. Sağlık hizmeti ve eğitimi yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar ile basın ve yayın kurumların sağlık iletişimi alanlarında da görev alırlar. Ayrıca öğretmenlik formasyonu derslerini alanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında sağlık bilgisi öğretmeni olarak da çalışabilirler. Sağlık Bakanlığına bağlı meslek liselerinde meslek dersleri öğretmenliği, üniversitelerin ilgili fakülte ve Yüksekokullarının öğretim kadrosunda görev alabilirler.
Sağlık Eğitimcileri çoğunlukla öğretmen olarak çalışmaktadırlar.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Üniversite eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası, asgari ücretin 2,5-3 katı dolayında ücret almaktadırlar. Çalışılan pozisyona göre bu ücret artabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler. (Araştırma Görevlisi, Doktor, Yard. Doç., Doçent ve Profesör ) Bunun dışında Sağlık Kurumlarında yönetici olarak da çalışabilmektedirler.

BENZER MESLEKLER
- Sağlık Yöneticisi,
- Sağlık Eğitim Uzmanı.

H- EK BİLGİLER

Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi verilerine göre, Sağlık Eğitimi bölümünde okuyan öğrencilerin %69.4ünü genel lise %30.6sını ise Sağlık Meslek Lisesi mezunları oluşturmaktadır.

I- YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Meslek elemanları,
- Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof.Dr.Yıldız KUZGUN) 2000,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Sağlık Eğitimi (Haziran/2000 Doç.Dr.R.Selçuk TABAK),
- Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu (ÖSS)-2005,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

245-SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİSİ

TANIM

Sağlık Kurumları İşletmecisi sağlık sektörü ile ilgili her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşunda idari işlemleri yöneten kişidir.

A- GÖREVLER

- İşletmenin sağlık politikasını oluşturur.
- İşletmede sağlık bilgi sistemi kurar ve yönetir.
- Sağlık hizmetlerinin etkin olarak sunulabilmesi için gereken para ve personeli sağlar ve yönetir.
- Personelin uygun birimlerde görevlendirilmesini sağlar.
- Çalışmalar düzenler ve hizmetlerin etkin bir biçimde yürütülmesini sağlar.
- Sağlık alanındaki gelişmeleri izler.
- Çalıştığı kurumda hizmetin kalitesini artırıcı önlemler alır.
- Muayene ve sağlık ücretini saptar,
- Çevre sağlığı ile ilgili gereken çalışmaları yapar veya yaptırır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Bilgisayar,
- Kırtasiye Malzemeleri,
- Diğer Büro Malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sağlık Kurumları İşletmecisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
- Bir işi planlayabilme ve planı uygulayabilme yetenekleri gelişmiş,
- Eşgüdüm sağlayabilme yeteneğine sahip,
- Değişime ayak uydurabilen ve esnek düşünüp yenilik yapabilen,
- Sabırlı, hoşgörülü, insanlarla iyi iletişim kurabilen,
- Ekip çalışmasına yatkın ve empatik ilişkiler kurabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli ve coşkulu,
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Sağlık Kurumları İşletmecisinin çalışma ortamı çalıştığı işletmenin özelliğine göre farklılık göstermektedir. Yaptıkları işlere ve işletmenin özelliğine göre çalışma ortamları farklılık gösterse de genellikle büro ortamında çalışırlar. İlaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarındaki çalışma ortamında kimyasal madde kokusu yoğun olabilmektedir. Görev genellikle ayakta yürütülür.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Başkent Üniversitesi (Ankara) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programında verilmektedir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde de önlisans düzeyinde mesleğin eğitimi verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Sosyal Bilimler.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin lisans eğitimine girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans programı için yeterli Eşit Ağırlıklı (EA) puanı almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans programını tercih etmek gerekmektedir.

Meslek Liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik(Demiryolu), Muhasebe, Sigortacılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Bilgisayarlı Muhasebe, Ticaret Liselerini Kol Ayırımı Olmadığı Dönemde Bitirenler, Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği, Anestezi, Anestezi Teknisyenliği, Diş Protez Teknisyenliği, Ebelik, Ebelik- Hemşirelik, Hemşirelik, Laborant, Laboratuvar, Laboratuvar Teknisyenliği, Sağlık Memurluğu, Veteriner- Laboratuvar, Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği, Radyoloji, Radyoloji Teknisyenliği, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı, Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği ve Yaşlı Hizmetleri Alanlarından mezun olanlar Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli Eşit Ağırlıklı (EA) puanı almaları gerekir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Ön Lisans Programlarının; Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Diş Teknik Sekreterliği, Genel İşletme, Hastane Yönetimi ve Organizasyon, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sekreterlik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi İstatistik ve Bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar Sağlık Kurumları İşletmeciliği

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin lisans eğitim süresi 4 yıl, ön lisans eğitimi ise 2 yıl sürelidir.

Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;

a) Genel Kültür Dersleri:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil,

b) Meslek Dersleri:

Matematik, Bilgisayar, Ekonomi, İşletme, İstatistik, Hukuk, Tıbbi Sosyoloji, Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Politikası ve Planlaması, Sosyal Politika ve Sağlık Sigortacılığı, Sağlık ve Etik, Koruyucu Sağlık Hizmetleri gibi dersler okutulmaktadır. Ayrıca eğitim süresince aldıkları teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesine yönelik, sağlık kuruluşlarında 6 haftalık zorunlu Yaz Stajı uygulaması mevcuttur.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara mezun oldukları proğrama göre lisans veya ön lisans diploması ve Sağlık Kurumları İşletmecisi unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sağlık Kurumları İşletmecisi kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artacaktır.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitim sonrası Kamuya ait Kurum ve Kuruluşlarda görev alan Sağlık Kurumları İşletmecisi 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununun Sağlık Hizmetleri sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar.
- Özel sektörün ilgili birimlerinde çalışan meslek elemanlarının ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir.
- Yeni mezun olan ve özel sektördeki bir işyerinde işe başlayan meslek elemanları en az asgari ücretle işe başlar. Ancak hizmet arttıkça ödenen ücret asgari ücretin 4-5 katına kadar yükselebilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programını bitirenler Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Diğer alanlardaki işletmeciler.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Meslek elemanları
- ÖSYM ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005
- Web Sitesi [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
- ÖSS Sınavsız Geçiş Klavuzu- 2005
- ÖSS Dikey Geçiş Klavuzu-2005
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları ve Hastaneler,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

246-SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİCİSİ

TANIM

Tiyatro, opera, sinema, televizyon, kültür ve eğlence alanlarındaki etkinlikleri planlayan ve yürüten kişidir.

A- GÖREVLER

- Düzenlenecek sahne veya gösteri için bir program hazırlar,
- Gerektiğinde çeşitli kuruluşların programı fikir veya para yönünden desteklemesi ve tanıtımını yapması için girişimde bulunur,
- Program için gerekli mekanı, malzemeyi, programda rol alacak sanatçıları ve diğer görevlileri belirler,
- Programın başarılı bir biçimde yürütülmesi için tüm hazırlıkları denetler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Sahne ve gösteri sanatları yöneticisinin malzemesi, tasarımları ve düşünceleridir. Bilgisayardan başka herhangi bir alet kullanmasına gerek yoktur.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sahne ve gösteri sanatları yöneticisi olmak isteyenlerin;
- Tiyatroya, güzel sanatlara ve müziğe ilgili ve bu alanlardan birinde başarılı,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen ve düşüncelerini rahatlıkla karşı tarafa aktarabilen,
- Aktif, girişimci, yaratıcı,
- Başkalarını etkileyebilen,
- Sabırlı, sorumluluk sahibi,
- Yaratıcı, yeniliklere açık, tasarım yeteneğine sahip
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Sahne ve gösteri sanatları yöneticisinin çalışma ortamı yapılacak etkinliğin türüne göre kapalı veya açık mekanlar olabilir. Yönetmenin çalışma saatleri düzensiz olup, genellikle provalar gündüz, programlar ise gece olur. Çalışma sırasında; sanatçılarla, sahne ve festival ortamını hazırlayan teknik elemanlarla ve etkinliği destekleyen kurum sorumluları ile iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi,
İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde, İstanbul Beykent Üniversitesinde "Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, " bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu alanda öğrenim görebilmek için lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) yeterli puanı almak ve ilgili üniversitenin yapacağı Özel Yetenek Sınavı'nda başarılı olmak gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Bu programın eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince öğrenciler; Performans Sanatları Tarihi, Halkla İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama Stratejileri, Medya Yönetimi, Uluslararası İletişim, Kontrol yasaları ve zihin ürünleri hakları, Müzik Sanayii, Batı Kültürü Tarihi Sanal Dünya ve Internet Kültürü gibi dersler alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Sahne ve gösteri sanatları yönetimi programını bitirenlere, "Lisans Diploması" ve "Sahne ve Gösteri Sanatları Yöneticisi" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sahne ve gösteri sanatları yöneticileri;
- Devlet tiyatro, opera ve balelerinde,
- Belediyelerin konser salonlarında,
- Kamu veya özel kuruluşların sergi veya festival çalışmalarında görev alabilirler.
Türkiye'de sahne ve gösteri sanatları alanlarında büyük bütçeli, uluslararası nitelik ve önem taşıyan etkinlikler düzenlenmesine verilen önem arttıkça iyi yetişmiş Sahne ve gösteri sanatları yöneticisine duyulan gereksinim de artmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından faydalanırlar.
Ayrıca kamu ve özel kuruluşların sağladığı kredi, burs ve yurt imkanlarından da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Yönetmen bir kamu kuruluşunda çalışıyorsa 657 sayılı yasaya göre kazanç elde eder. Özel kuruluşlarda kazanç kurumun büyüklüğüne, yapılacak işin niteliğine ve kapsamına göre değişir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler
Sahne ve gösteri sanatları yöneticisi, mesleğe başlarken genellikle yönetici yardımcılığı yapar. Kişi, yetenek ve başarılarını kanıtladıkça daha yüksek yetki ve sorumluluk gerektiren görevlere de gelebilir.

BENZER MESLEKLER

- Tiyatro Oyuncusu,
- Sinema Yönetmeni.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- 2005 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS ) Klavuzu
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu 2005
- ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi 2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

SANAT TARİHÇİSİ
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 14.02.2011- 15:48
Alıntı yaparak cevapla  


247-SANAT TARİHÇİSİ

TANIM

Türkiyede ve dünyada yapılmış sanat eserlerini kronolojik gelişme ve yöresel boyutlarında inceleyen ve değerlendiren kişidir.

A- GÖREVLER

- Sanat tarihçisi; resim, minyatür, mimarlık eserleri gibi sanat eserlerini değerlendirir, korur ve tanıtır,
- Sanat sevgisinin gelişmesi amacıyla ve tarihi eser kaçakçılığına karşı halkı bilgilendirmek için konferanslar verir, yayınlar yapar,
- Geçmiş devirlerden kalma sanat eserlerinin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunur,
- Müzeye gelen eserlerin, geliş yollarına göre sınıflandırır, kayıtlarını tutar, depolanmasını ve halka uygun yer ve zamanlarda sunulmasını sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Çeşitli çizim araç ve gereçleri,
- Fotoğraf makinesi,
- Çeşitli sanat eserleri,
- Sanatla ilgili yayınlar,
- Çeşitli eğitim araç ve gereçleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sanat tarihçisi olmak isteyenlerin;
- Güzel sanatlara ve sosyal bilimlere, özellikle tarihe ilgili,
- Uyarıcılar arasındaki farkları algılayabilme yeteneğine sahip,
- Analitik düşünme gücü yüksek
kimseler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Sanat tarihçileri genelde müzelerde, kapalı ve gürültüsüz ortamlarda; geçmiş devirlerden kalma sanat eserlerinin ortaya çıkarılmasına katkı sırasında açık havada ve tozlu ortamlarda çalışmaktadırlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıda belirtilen üniversitelerin fakültelerine bağlı Sanat Tarihi bölümlerinde verilmektedir.
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Edebiyat Fak.
- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Fen - Edebiyat Fak.
- Çanakkale Onsekiz mart Üniversitesi Fen -Ede. Fak.
- Ege Üniversitesi Edebiyat Fak.
- Ege Üniversitesi (İzmir) Edebiyat Fak.
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Fen Edebiyat Fak.
- Gazi Üniversitesi (Ankara) Fen-Edebiyat Fak.
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Edebiyat Fak.
- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak.
- Mimar Sinan Üniversitesi (İstanbul) Fen Edebiyat Fak.
- Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Fen-Edebiyat Fakültesi.
- Selçuk Üniversitesi (Konya) Fen-Edebiyat Fak.
- Trakya Üniversitesi (Edirne) Fen-Edebiyat Fak.
- Uludağ Üniversitesi (Bursa)Fen-Edebiyat Fak.
- Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Fen-Edebiyat Fak.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı,
- Resim,
- Tarih, Sosyoloji, Psikoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında ( ÖSS) Sanat Tarihi lisans programı için yeterli Sözel (SÖZ) puanı almak ,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Sanat Tarihi lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir
Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği Alan/Kol Bölümleri ile Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isterlerse ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekle ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Fen-Edebiyat, Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültelerinde, öğrenim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince; Anadolu Türk Mimarisi, İslamiyet Öncesi Türk Sanatı, İslam Sanatı, Türk-İslam El Sanatları, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat, Mimari Çizim, Fotoğrafçılık, İslam Tarihi, Osmanlıca, Bizans Sanatı, Seminer, Arkeoloji, Selçuklu ve Beylikler Dönemi Sanat Tarihi, Çağdaş Türk Resim Sanatı, Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi vb. dersler almaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Sanat Tarihi eğitimini başarı ile tamamlayanlara alanı belirten Lisans Diploması ve Sanat Tarihçisi unvanı verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sanat Tarihçileri Vakıflar Genel Müdürlüğü, MTA, Kültür Bakanlığına bağlı kuruluşlar (müzeler), Kültür ve Tabiat Vakıflarını Koruma Kurulları, yazılı ve görsel basın kuruluşları, Büyükşehir Belediyeleri, müzayede kuruluşları veturizm kuruluşları gibi kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler.
Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya MEB ve YÖK işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik formasyon proğramını başarı ile tamamlayanlar orta dereceli okullarda sanat tarihi öğretmenliği yapabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan yararlanma olanaklarına sahiptirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kesiminde görev alan Sanat tarihçileri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre maaş ve yan ödeme almaktadırlar. Kamu kesiminde 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalışanlar ise asgari ücret ve bunun 2-4 katı tutarında ücret alabilmektedirler.
Özel kuruluşlarda çalışanların ücreti ise karşılıklı görüşme ile belirlenmektedir. Ücret ortalama olarak asgari ücretin 3-5 katı arasında değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
- Öğretmen olarak çalışanlar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde idari kademelerde görev alabilirler.
- Müzelerde yönetici olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Sanat tarihi öğretmeni,
- Arkeolog.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2005,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi 2000
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

248-SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Sanat tarihi öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
- Ders kitapları,
- Sanat ansiklopedileri, slâyt, projektör, video .
- Okul araç ve gereçleri,
- Ders araç ve gereçleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sanat tarihi öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Sanat tarihi öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip
- Resim, mimarlık, heykel gibi görsel sanat ürünlerinin özellikleri ve tarihsel gelişimi ile ilgili,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Sanat tarihi öğretmeni, sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Üniversitelerin eğitim Fakültelerinde ''Sanat Tarihi Öğretmenliği'' bölümü bulunmamaktadır. ''Edebiyat Fakülteleri'' ile ''Fen - Edebiyat Fakülteleri''nin ''Sanat Tarihi Bölümünü ile Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı mezunlarından Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Sanat Tarihi Öğretmeni olabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Türk Dili ve Edebiyatı,
- Tarih,
- Resim.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında ( ÖSS) Sanat Tarihi lisans programı için yeterli Sözel (SÖZ) puanı almak ,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Sanat Tarihi lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği ile, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince, Anadolu Türk Mimarisi, İslamiyet Öncesi Türk Sanatı, İslam Sanatı, Türk-İslam El Sanatları, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanatı ve Çağdaş Sanat, Mimari Çizim, Fotoğrafçılık, İslam Tarihi, Osmanlıca, Bizans Sanatı, Seminer, Arkeoloji, Selçuklu ve Beylikler Dönemi Sanat Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Türk Resim Sanatı, Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi vb. dersler almaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Sanat tarihi eğitimini tamamlayanlara alanı belirten "Lisans Diploması" ve ''Sanat Tarihçisi'' unvanı verilir. Mezunlardan Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuranlar '' Sanat Tarihi Öğretmeni'' unvanı ile atanırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Sanat Tarihi öğretmeni olarak çalışmaktadırlar.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve katkı (harç) kredisinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladıkları kredi ve burs olanaklarından ve Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanabilirler. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda Öğretmen olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına göre 9. Derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler
Çalıştıkları okullarda veya Bakanlık bünyesinde idari kademelere yükselebilirler.
MEB'ca yapılan müfettişlik sınavını kazanırlarsa müfettiş olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Tarih Öğretmenliği,
- Resim/Resim-İş Öğretmenliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS ) Kılavuzu
- Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2006
- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ile Değişiklik yapılmasına dair Esaslar (31/03/2003 Gün ve 4 Sayılı Kararla Değişik 01/06/2000 Gün ve 340 Sayılı Karar)
- ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi 2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

249-SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

TANIM

İşletmelerin pazarlama ve satış birimlerinde, satışların planlanması ve siparişlerin alınması gibi işleri yürüten kişidir.

A- GÖREVLER

- Satışların yapılmasını planlar. Bunun için; müşteri gereksinimlerini saptama, yeniliklerden onları haberdar etme, şikayetleri dinleme amacı ile müşteri ziyaretleri yapar,
- Alınan siparişlerin zamanında yerine getirilmesini sağlar,
- Müşteri memnuniyetini belirlemek için çeşitli anket çalışmaları yapar veya yaptırır,
- Satış sonrası hizmetleri sağlar,
- Bilgi alış verişi için satış elemanları ile bilgi toplantıları yapar,
- Satışları denetler ve gelecek için yeni hedefler belirler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Satış belgeleri ve fiyat listeleri,
- Ürün katalogları,
- Bilgisayar,
- Seyahati gerektiren durumlar için otomobil veya dağıtım aracı.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Satış yöneticisi olmak isteyenlerin;
- Ekonomi, Sosyoloji, Psikoloji, Ticaret Hukuku, Muhasebe konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
- İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen, girişken,
- İkna yeteneği olan,
- Sorumluluk sahibi,
- Dış görünüşüne önem veren, temiz ve düzenli,
- Hareketli bir yaşamı seven ve seyahate engel bir hali olmayan
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışma ortamı değişkendir. Ofis içi ve dışı çalışma söz konusudur. Bürolarda sipariş listeleri çıkarma veya mali kayıtları tutma işlerini yürütenlerin çalışma ortamı sakindir. Sipariş alma, dağıtım veya mal teslimi gibi görevler seyahati gerektirir. Bu seyahatler şehir içi ve şehir dışı olabilir. Çalışırken insanlarla sürekli iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının Satış Yönetimi bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının Pazarlama olarak değişmesi nedeniyle, Satış Yönetimi adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler Satış Yönetimi bölümü eğitiminin verildiği zamanda araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Sosyal Bilimler.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu alanda öğrenim görebilmek için lise veya dengi okul mezunu olmak ve Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli Eşit Ağırlıklı (EA) puan almak gerekmektedir.
Meslek liselerinin Dış Ticaret ve Ticaret bölümlerinden mezun olanlar Satış Yönetimi ön lisans programına başvurduklarında ortaöğretim başarı puanları 0.65 ile çarpılarak ÖSS puanlarına eklendiğinden, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 2 yıldır.
Eğitim teorik ve pratik (uygulamalı) olarak verilir. Derslerde yaratıcı sunuş teknikleri, satış demostrasyonları, ürün tanıtımları, iletişim teknikleri gibi konular uygulamalı olarak işlenerek öğrencilere satış becerileri kazandırılır.
1. Yıl: Ortak Zorunlu Dersler ile Ekonomiye Giriş, İşletme Bilimine Giriş, Temel Hukuk, Muhasebe, Pazarlama, Konuşma Eğitimi, Makro Ekonomi, İşletme Yönetimi, Borçlar Hukuku, Fiziksel Dağıtım Yönetimi, Satış Yönetimi dersleri verilir.
2. Yıl: Ortak Zorunlu Dersler ile İşletme Finansmanı, Tüketici Davranışları, Tüketim Ürünleri Satış Tekniği, Satış Elemanı Yetiştirme, Pazarlama Araştırması, Bilgisayar Kullanımı ve Araştırması, Reklamcılık, Dış Ticaret İşlemleri, Satış Politikaları, Halkla İlişkiler, Rapor Teknikleri dersleri verilir.
Ayrıca, 2. sınıfta (3. ve 4. yarıyılda) firma incelemeleriyle ilgili Mesleki Çalışma ve Seminer adı altında rapor hazırlatılır.
Her yılın sonunda zorunlu staj çalışması vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Satış Yönetimi Ön Lisans Diploması ve "Satış Yönetimi Meslek Elemanı" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Satış işi, bilgiye dayalı olduğu kadar kişisel yetenek ve beceriye de dayandığından iş bulmada girişkenlik ve dışadönüklük çok önemli rol oynamaktadır.
Bu meslek elemanları; kamu ve özel sektörde, bankacılık, reklamcılık-tanıtım, fuarcılık gibi alanlarda pazarlama planlaması, satış ve pazarlama denetimi gibi değişik görevlerde çalışabilmektedirler. Özellikle tanıtımla ilgili işlerde yarı zamanlı (part-time) çalışma da söz konusudur.
Seyahati gerektiren işlerde daha çok erkek elemanların tercih edildiği, bayanların ise büroda yürütülen sipariş alma, planlama, reklam, mağaza içi satış, halkla ilişkiler gibi alanlarda istihdam edildikleri görülmektedir.
Sürücü belgesi sahibi, yabancı dil ve bilgisayar bilgisi olanların iş bulma şansı daha yüksektir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı kredi olanaklarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kazanç; işyerlerinin büyüklüğüne, ücret sistemine ve kişinin yeteneğine göre değişkendir. Maaşın dışında, satış üzerinden belli oranda prim uygulaması da söz konusu olduğundan tatmin edici bir ücret elde edilebilir. Maaş, işe ilk girişte asgari ücretin 1,5-2 katı civarında olup, başarıya göre artmaktadır.

G-MESLEKTE İLERLEME

Satış yönetimi meslek elemanı olarak mezun olan kişiler, işyerlerinde zaman içinde terfi ederek satış asistanı, satış sorumlusu ve satış müdürü konumuna gelebilirler.
Satış Yönetimi ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı oldukları taktirde Halkla ilişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Pazarlama, Reklamcılık ve Reklamcılık ve Halkla İlişkiler lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Halkla ilişkiler uzmanı,
- Pazarlamacı,
- İthalat-ihracat elemanı,
- Reklamcı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları.
- Üniversiteler Yükseköğrenim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN) ÖSYM Yayınları Ankara 2000,
- Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir MYO. Satış Yönetimi Programı broşürleri ve öğretim elemanları,
- ÖSYM 2006 Sınav Kılavuzu,
- ÖSYM 2000 Dikey Geçiş Kılavuzu,
- MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

250-SAVCI

TANIM

Herhangi bir suretle haberdar olduğu suçlara bizzat veya emniyet kuvvetleri yardımıyla el koyup, lehte veya aleyhte tüm delilleri toplayarak olay hakkında kamu davası açıp açmamaya karar veren, açılan kamu davalarında iddia makamını temsil eden, adli görevleri yanında idari görevleri de bulunan kamu görevlisidir.

A- GÖREVLER

- Ağır cezalık suçlar ile kanunda kamu davası açılması gerektiği belirtilen konularda şikayetçi olsun veya olmasın hazırlık soruşturmasını yapar, kamu davası açar,
- Kanıt toplar ve sanığı sorguya çeker,
- Ölüm olaylarında cesetlerin adli muayenesini yaptırır,
- İddianame hazırlar ve yargı kararlarını yerine getirir,
- Suçtan zarar gören kişilerin ve toplumun haklarını savunur,
- Medeni hukuku ilgilendiren, kanundan doğan bazı davaları açar (Derneğin veya vakfın hukuken ortadan kaldırılması, evlenmeye itiraz vs.).

KULLANILAN MALZEMELER VE KAYNAKLAR

- Büro malzemeleri,
- Dava dosyaları,
- Cübbe,
- Delil teşkil eden eşyalar,
- Türkiye Cumhuriyeti kanunları, tüzükleri ve yönetmelikleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Savcı olmak isteyenlerin;
- Üstün bir akademik yeteneğe, sözel akıl yürütme ve ikna gücüne,
- Kuvvetli bir belleğe sahip,
- Araştırmacı, titiz, dikkatli ve düzenli,
- İnsanlarla rahat iletişim kurabilen, zor koşullarda yılmadan çalışabilen,
- Cesaretli, sabırlı, soğukkanlı,
- Bedence sağlam
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Genellikle bürolarda ve mahkemelerde çalışırlar. Ancak, suçla ilgili araştırma yapmak için olay mahallinde ve olumsuz koşullarda da çalışmak zorunda kalabilirler. Keşif, otopsi, tespit gibi durumlarda açık havada görev yapabilirler. Sorumluluk isteyen, yoğun iş yükü bulunan stresli bir meslektir. Atama nedeniyle sık sık yer değiştirme söz konusudur. Çalışırken; hakim, kaymakam, vali, yerel yöneticiler ve vatandaşlarla iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Hukuk fakültelerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Matematik,
- Sosyal Bilgiler,
- Mantık,
- Felsefe,
- Psikoloji,
- Sosyoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Hukuk Fakültesi lisans programı için yeterli Eşit Ağırlıklı (EA) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Hukuk Fakültesi lisans programı ile ilgili bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bir yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar, mezun olduğu lisenin kendi alan/kol/bölümleri ile ilgili bir yüksek öğrenim programını tercih ettiklerinde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların ( örneğin mezun olduğu lisenin Sosyal Bilgiler alan/kol/bölümünü bitiren adayın bir mühendislik programını tercih etmesi gibi) bu durumda ise adayların yerleştirilme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin ön eğitimi lise ve dengi okul sonrası 4 yıldır.

Savcı olabilmek için, Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu hakimlik ve savcılık sınavını kazanmak, 2 yıl hakim ve savcıların yanında staj görmek gerekir.
Hukuk Fakültesi öğrencileri 4 yıl boyunca aşağıda belirtilen meslek derslerini görürler.
1. sınıfta: Hukuk Başlangıcı, Medeni Hukuk, Roma Hukuku, Anayasa Hukuku, İktisat, Siyasi Tarih, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil,
2. sınıfta: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Türk Hukuk Tarihi, Maliye,
3. sınıfta: Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Ticaret Hukuku 1, Medeni Usul Hukuku, Ceza Hukuku, Hukuk Felsefesi, Sosyoloji, Vergi Hukuku,
4. sınıfta: Miras Hukuku, Devletler Hususi Hukuku, Ticaret Hukuku 2, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra İflas Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Adli Tıp, Ceza Usul Hukuku.
Ayrıca, öğrenimleri boyunca; Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar, Genel Sosyoloji, Kriminoloji, Hukuk Metodolojisi, Kamulaştırma Hukuku, Siyaset Sosyolojisi, Umumi Hukuk Tarihi, Çevre Hukuku, İşletme Ekonomisi, Hava Hukuku, Noterlik Hukuku, Haberleşme Hukuku, Avrupa Topluluğu Hukuku, Toprak Hukuku, Milletlerarası Ceza Hukuku, Adalet Psikolojisi, Sermaye Piyasası Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Avukatlık Hukuku derslerini ise seçmeli olarak alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Hukuk fakültesini bitirip Lisans diploması alanlara , Adalet Bakanlığının açmış olduğu Hakimlik ve Savcılık sınavını kazanarak stajını tamamladıktan sonra savcı ünvanı ile göreve başlarlar, savcı olarak atananlar "Savcı" unvanını alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Günümüzde yeterli sayıda savcının çalıştığını söylemek olası değildir. Nüfusun hızlı artışı, yeni mahkemelerin açılması bunların yanında ekonomik, siyasal ve sosyal değişmeler sonucu çıkan olaylar ve işlenen suçlar savcıların iş yoğunluğunu artırmaktadır.
Adalet mekanizmasının daha hızlı, adil ve dengeli işleyebilmesi için iş yoğunluğunun azaltılması gerekir. Bunun çözümü ise diğer faktörlerle birlikte daha fazla savcının göreve atanmasıyla mümkün olacaktır.
Bu mesleği seçmiş olan kişilerin, Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı dışında çalışma olanağı yoktur. Kişinin savcı olarak kendine ait işyeri açması veya özel sektörde çalışması mümkün değildir.
Mesleğe ilk girişte görev yerleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme yöntemiyle belirlenir. Daha sonra bölge esasına göre atanmaları söz konusudur.

F - EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Mesleki eğitim sırasında yurtkurun verdiği öğrenim ve katjı (harç) kredisinden yararlanır. Kurumun yurt hizmetlerinden faydalanır. Bunlarla birlikte çeşitli kurum ve kuruluşların burs imkanlarından yararlanır.

EĞİTİM SONRASI

Hukuk fakültesini bitirerek savcılık sınavını kazananların ise, Hakim ve Savcılar Kanununa göre atamaları yapılır ve aynı kanunla belirlenen derece ve kademeden aylık ücret alırlar.

G - MESLEKTE İLERLEME

Çeşitli il ve ilçelerde Cumhuriyet savcısı olarak göreve başlayanlar, daha sonra Cumhuriyet başsavcı vekili, Cumhuriyet başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet savcısı, Danıştay savcısı ve Adalet Bakanlığı merkez kuruluşlarında idari görevlerde bulunabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Hakimlik,
- Avukatlık.

H- EK BİLGİLER

- Hukuk fakültesini başarıyla bitirenlerden Adalet Bakanlığının açmış olduğu savcılık sınavında yazılı ve mülakatta başarı gösterenler başarı derecesine ve belirlenen ihtiyaç sayısına göre atanırlar. Doktora yapanlar sadece mülakata tabi tutulurlar.

Savcı adaylığına atanabilme koşulları;
- Türk vatandaşı olmak,
- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının son günü itibariyle, lisans ve lisansüstü (Master) öğrenimi yapmış olanlar için otuz, doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için otuzbeş yaşını bitirmemiş olmak,
- Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
- İdari yargı adayları için; hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
- Kamu haklarından yasaklı olmamak,
- Yabancı ile evli olmamak,
- Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgili bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
- Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,
- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
- Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,
- Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak şarttır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2006
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi 2000
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- Selçuk Üniversitesi Kataloğu,
- Türk Meslekler Sözlüğü - İİBK Yayınları - Ankara 1986 - Yayın No: 190,
- Üniversite Adaylarına Meslekler Rehberi Emlakbank Yayınları,

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
- Adalet Bakanlığı,
- İlgili eğitim kurumları,
- Barolar Birliği,
- Meslek odaları,

SAVUNMA VE GÜVENLİK MESLEK ELEMANI
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 14.02.2011- 15:53
Alıntı yaparak cevapla  


251-SAVUNMA VE GÜVENLİK MESLEK ELEMANI

TANIM

Kamu-Özel kurum / kuruluşların ve şahısların can,mal ve huzurunu sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol yaparak asayiş ve güvenliği sağlayan kişidir.

A- GÖREVLER

- Yakın çevreyi gözetim altında tutarak sorumluluk verilen güvenli bölgesinde kurallara uyulmasını sağlar,
- Ziyaretçi ve personel giriş ve çıkış kayıtlarını tutar,
- Refakat hizmetlerini yapar,
- Görev yerinde güvenliği sağlamak amacı ile arama yapar,
- Tanımlanmış alanların farklı amaçlarla kullanılmasını engeller,
- Olası suçu önlemek amacıyla çalışmalar yapar, suçluyu yakalar ve adalete teslim eder,
- Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçmelerini sağlar,
- Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçmelerini sağlar,
- Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama,
- Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme. tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama,eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
- Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alır,
- Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alır,
- Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalar,
- Olay yerini ve delilleri koruma altına alır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Kamera, telsiz, dedektör, X-Ray Cihazı vb. güvenlik ve savunma araç ve gereçleri,

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Savunma ve Güvenlik Meslek Elemanı olmak isteyenlerin;
- Saygılı ve kibar,
- Fiziksel, psikolojik ve zihinsel sağlığı yerinde, dayanıklı,
Güçlü ve sportif vücut yapısına sahip,
- Uzun süre ayakta durabilen,
- Giyim ve davranışına özen gösteren,
- Güvenilir, sır tutabilen,
- İş ayrıntılarına dikkat eden, çabuk karar verebilen, tedbirli,
- Olaylar karşısında sakin ve soğukkanlı davranabilen,
- Dikkatli, atak, çevik ve cesur, sorumluluk sahibi,
kimseler olması gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Savunma ve Güvenlik Meslek Elemanı, genellikle ayakta ve hareket halindedir. Çevreyi gözlemleyerek çalışır. Plan ve proğram yapan, güvenlik araçlarını kullanan (Kamera vb.) savunma ve güvenlik meslek elemanı oturararak çalışır. Çalıştığı mekana göre kalabalık/sessiz/açık veya kapalı ortamda çalışabilir. Birinci derecede insanlar, olay ve detaylarla ilgilidir. Çalıştığı yer ve mekana göre çalışma ortamı ve koşulları değişebilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Bu mesleğin eğitimi İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek yüksek okulunun Savunma ve Güvenlik programında verilmektedir. Ayrıca İstanbul Ticaret Odasının Meslek Eğitim Merkezinde ve Özel Güvenlik Eğitimi veren şirketlerde Savunma ve Güvenlik Elemanı Yetiştirme Kursları verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Beden Eğitimi,
- Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

- Lise veya dengi okul mezunlarının ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve 2 yıllık meslek yüksek okulunun Savunma ve Güvenlik programını tercih ederek yeterli EA puanı almaları gerekmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
Mesleğin eğitiminde yer alan dersler: Temel Hukuk, Temel Mesleki Hukuk, Ceza Muhakemeleri Usul Hukuku, Halkla İlişkiler, Genel ve Teknik İletişim, Güvenlik Sistemleri, İlkyardım, Bilgisayar, İnsan Hakları, Yabancı Dil, Türk Dili, Beden Eğitimi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Güvenlik ve Acil Durum Prosedürleri, Kriminoloji, İstatistik ve Araştırma Yöntemleri, Silah Bilgisi, Silah Uygulamaları, Koruma, Yakın Savunma Teknikleri, Yangın Güvenliği, Terör ve Terörizm, Güvenlik Projelendirme İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma, Endüstriyel Tesislerde Güvenlik, Toplum Psikolojisi, Vıp Koruma, Biyolojik Savaş Unsurları ve Korunma, Patlayıcı Madde ve Önlemleri Yönetim ve Organizasyon Toplam Kalite ve Standardizasyon Güvenlik Projelendirme, Liman Güvenliği (Seçmeli)

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara ön lisans diploması ve Savunma ve Güvenlik Meslek Elemanı unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de suç işleme oranlarındaki artış, terör olaylarının yaygınlaşması gibi durumlar yanında stratejik önem de taşıyan sanayi tesislerinin pek çoğunun özel sektöre geçmesi, önceleri devlet tarafından yürütülen güvenlik hizmetlerinin daha kapsamlı olarak ele alınması gerekliliğini doğurmuştur.
Geçen süre içinde ülkemizde güvenlik hizmetleri veren kuruluşlar, dünya güvenlik sektöründeki gelişmelere paralel makine ve teçhizat donanımına sahip olmakla kalmamış, bu ekipmanların üretimi konusunda da yeni bir sanayi kolu ortaya çıkmıştır. Buna karşın, bu kuruluşlarda istihdam edilecek kalifiye personelin temini konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.
Güvenlik Sektöründe personel ihtiyacı, önceleri kolluk kuvvetlerinde görev yapıp ayrılmış ya da emekli olmuş insanlarla karşılanırken, artan talepler karşısında bu konuda hiçbir bilgi ve deneyimi olmayan, çoğu zaman da eğitim seviyesi yetersiz kişilerden yararlanarak giderilmeye çalışılmıştır. Günümüzde Güvenlik Sektöründe gelişmeleri daha yakından takip eden ve personel eğitimine önem veren kuruluşlarda, meslek içi eğitimlerle bu elemanların yetiştirilmesi yoluna gidilmiştir.
Meslek elemanları kamu ve özel sektöre ait çeşitli bölümlerin savunma ve güvenliğini korumak amacıyla Savunma ve Güvenlik elemanı olarak görev alabilirler. Kreş, okul, hastane, metro, havaalanı, şirket merkezleri & fabrikalar fuarlar, sergiler açıkhava konserleri festivaller, konferanslar gibi tüm kurum/kuruluş ait merkezler, organizasyonlarda çalışabilirler. Özellikle buna yönelik çıkan yasa (26.06.2004 tarih 25504 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5188 sayılı Özel Güvenlik hizmetlerine dair kanun ) ile birlikte özel güvenlik şirketlerinin sayısı artmakta ve elemanlar bu özel kuruluşa ait şirketlerin personeli olmakta ve özel güvenlik şirketleri hangi kuruluşu koruma görevini almışsa Savunma ve Güvenlik elemanları oralarda görev yapmaktadır. Yabancı dil bilmesi meslek için avantaj teşkil eder. Ayrıca kendine ait güvenlik şirketi kurabilir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- İşyerinin ücret politikasına göre değişmekle birlikte özel sektörde yeni işe başlayan bir eleman ortalama olarak asgari ücretle işe başlamaktadır.
- Özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde Sosyal Hizmetler lisans programına geçiş yapabilirler. Çalıştıkları işyerinde çalışma ve başarısına göre güvenlik şefi, müdürü olabilir.

BENZER MESLEKLER

- Polis Memuru,
- Astsubay,
- Subay,
- Uzman Çavuş

H- EK BİLGİLER

Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe beş yıl süreli çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.
Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından on beş gün içinde valiliğe bildirilir.
Çalışma izninin yenilenebilmesi için, güvenlik soruşturmasının olumlu olması ve Kanunda belirtilen özel güvenlik yenileme eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması zorunludur.
Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi halinde çalışma izni iptal edilir.
Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevinden ayrılmış olanlarda, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl süreyle özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz. Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik kartı verilir. Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir. Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkileri kullanamazlar. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından on beş gün içinde valiliğe bildirilir. Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına komisyon izin verebilir.
Meslekte can güvenliğini tehdit eden unsurlarla karşılaşabilir. Tehlike ve olası tehlikelerin önlenmesi ve savunuma, güvenini sağlayan insan olduğundan olay anında bulunan kişi olduğundan riskli olay, kişi ve eylemlere maruz kalabilir. Buna karşı önlemi almakla sorumludur.
Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Özel güvenlik görevlileri, özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar.
Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş tarafından temin edilir. Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar. Ancak özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde kullanılmak üzere, komisyonun kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir Yetkilerini sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler.
Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, para ve değerli eşya nakli, kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergâh ifade eden durumlarda güzergâh boyu görev alanı sayılır. Görev alanı, zorunlu hallerde Komisyon kararıyla genişletilebilir.
Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir; yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.
Bu nedenle 22 Temmuz 1981 tarihinde yürürlüğe giren, 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun kapsamında pek çok Özel Güvenlik Şirketi kurulmuştur.
Güvenlik ve Savunma Meslek elemanında aşağıdaki şu şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
e) Kamu haklarından yasaklı olmamak.
f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
g) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS Sınav Kılavuzu 2006,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2006,
- ÖSYM Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu
- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumu,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

252-ŞEHİR (KENT) PLANCISI

TANIM

Şehirlerin, planlı ve düzenli bir biçimde gelişmesi için, değişimde etkili olabilecek sosyal, mekansal, teknik, ekolojik, estetik, kültürel vb. etmenleri birlikte değerlendirerek karar vericilere alternatif öneriler oluşturan ve bunların uygulanmasında görev alan kişidir.

A- GÖREVLER

- Şehirde konutlarla, endüstri, ticaret, eğitim, sağlık vb. hizmetler için gerekli alanlarının nerelerde ayrılacağına ve nasıl kullanacağına,binaların nerelere, hangi yoğunlukta yerleştirileceğine karar verir ve bu kararın uygulanmasıyla ilgilenir,
- Arazi yapısını, içinde yaşayan insanların yaş, eğitim, meslek, gelir düzeyi açısından durumlarını dikkate alarak şehrin gelecekte nasıl gelişeceğine ilişkin tahminlerde bulunur,
- Endüstri ve yerleşim bölgelerini geçici olarak belirler,
- Yerleşim alanı için ayrıntılı bilgi paftaları hazırlar,
- Önceden yaptığı hesaplamalara, saha üzerinde yaptığı ölçümlemelere göre plan taslaklarını çizer,
- Yetkililerden oluşan kurula plan taslağını sunar, kabul edilen planı teknik ressamlara çizdirir ve kontrol eder,
- Yapılacak değişiklikleri yansıtan planlar hazırlar,
- Şehir nüfusuyla ilgili bilgileri ve geçici plan raporlarını göz önüne alarak, şehrin gelişme durumuyla ilgili hesaplamalar yapar,
- Şehirlerin gelişmesi için gerekli mekan düzenlemesini, estetik ve sosyo-ekonomik yapıyı da dikkate alarak en uygun ve ekonomik biçimde oluşturmaya çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Şablonlar,
- Astrolon (kırılmaz, yanmaz, planların üzerine çizildiği plastik bir madde),
- Bilgisayar,
- Çizim ve kırtasiye malzemeleri (T cetveli, rapido, boya kalemleri, aydınger vb.).

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Şehir plancısı olmak isteyenlerin;
- Üstün bir akademik yeteneğe,
- Tasarım yeteneğine sahip,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
- Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, çizim yapma yeteneği olan,
- İnceleme-araştırma merakı olan, farklı ekonomik, sosyal, kültürel, fiziki değişimlerin karşısında analiz ve sentez yapabilen,
- İnsanlarla iyi diyalog kurabilen, ekip çalışması yapabilen,
- Düşüncelerini başkalarına aktarabilen ve başkalarını etkileyebilen,
- Seyahat etmekten hoşlanan
kimseler olması gerekir.
El ve parmak becerisi, göz-el koordinasyonu şehir plancılığı mesleği açısından önemli özelliklerdendir. Ayrıca seyahat etmesine engel bedensel özürü bulunmamalıdır.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Şehir plancısı büroda çalıştığı gibi kent ve kırsal alanlarda arazi çalışmaları da yapmaktadır. Çeşitli incelemeler için seyahat etmesi gerekebilir. Zaman zaman ekip çalışması yapar. Çalışmaları sırasında jeoloji, harita, çevre ve inşaat mühendisleriyle, mimarlarla, teknik ressam, topograf, istatistikçi, sosyolog gibi meslek elemanlarıyla iletişim halindedir. Ayrıca yapılan projenin niteliğine göre belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, Devlet Su İşleri personeliyle ilişki kurar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin Eğitimi aşağıda belirtilen üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde verilmektedir.
- Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. (İzmir)
- Erciyes Üniversitesi. Mimarlık Fakültesi.(Kayseri)
- Gazi Üniversitesi.Müh.Mimarlık Fakültesi. (Ankara)
- Erciyes Üniversitesi,(Kayseri)Yozgat Mühendislik-Mimarlık Fak.
- İstanbul Teknik.Üniversitesi.Mimarlık Fakültesi.
- İzmir Yüksek teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi,
- Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
- Mimar Sinan Üniversitesi.Mimarlık Fakültesi. (İstanbul)
- ODTÜ Mimarlık Fakültesi. (Ankara)
- Selçuk Üniversitesi.Müh. Mimarlık Fakültesi. (Konya),
- Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
- Yıldız Teknik Üniversitesi.Mimarlık Fakültesi. (İstanbul)

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Şehir ve Bölge Planlama lisans programları için yeterli Sayısal (SAY) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Şehir ve Bölge Planlama lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih den adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır. Hazırlık bulunan okullarda ise bu süre 5 yıla çıkmaktadır. Eğitimde yaratıcı ve seçenek üretmeye yönelik çalışmalar temel hedeftir. Öğrenciye ekip içerisinde çalışma alışkanlığı ve becerisi aşılanmaktadır. Eğitim programında çeşitli bilim dallarında alınan bilgiler, pratik, gerçek ve sosyal yaşamla sürekli bağlantılar kurularak bütünleştirilmektedir.

Eğitim süresince öğrencilere; kişi, toplum ve imar hukuku arasındaki ilişkiler ve mekana yansıması, doğanın iyi anlaşılması ve değerlendirilmesi, yeşil alanların korunması ve düzenleme ilkeleriyle, şehirsel tasarım arasındaki ilişkiler hakkında bilgi verilir. Ayrıca, yerleşim karakterleri, ulaşım planlaması, planlama metodları, modellerin uygulamaya yönelik değerlendirilmesi ve objektif karar üretme becerisi öğrencilere kazandırılmaya çalışılır. Eğitim sırasında iki yıl üst üste kısa süreli staj vardır.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ders programı aşağıda yer almaktadır.
Birinci Dönem: Planlama Stüdyosu , Kent,Antropolojiye Giriş Ekonomiye Giriş Temel Matematik İngilizce,
İkinci Dönem:Planlama Stüdyosu II Planlamaya Giriş Sosyolojiye Giriş Temel Matematik II İngilizce Yaz Stajı,
Üçüncü Dönem:Planlama Stüdyosu III Sanayi Öncesi Kenti Kentleşme ve Kent Sosyolojisi Plancılar için Ekonomi İlkeleri İnsan Doğa Sistemlerinin Analiz ve Planlaması İstatistik,
Dördüncü Dönem:Planlama Stüdyosu IV Sanayi Kenti Kent Sosyolojisi Planlı kalkınma ve Türkiye Ekonomisi Kentsel Coğrafya İstatistik II
Beşinci Dönem:Planlama Stüdyosu V Türk Kentlerinin Evrimi Kentin Ekonomik Analizi Kent Plancıları İçin Bilgisayar Programlaması Kentsel Ulaşım Planlaması
Kentsel Çevre ve Altyapı Planlaması
Altıncı Dönem:Planlama Stüdyosu VI Nüfus ve Planlama Kent Planlamasında Bilgisayar Uygulaması Kentsel Ulaşım Planlaması II Çevre Mühendisliğinin İlkeleri Planlama Ekonomisi
Yedinci Dönem:
Zorunlu Dersler: Planlama Stüdyosu VII Kentsel Ekonomi Kent Planlamasının İlkeleri Planlamanın Yönetim Boyutu
Seçmeli Dersler: Planlamanın Sosyal Boyutu I Az Gelişmiş Ülkelerde Şehir ve Bölge Planlaması Semineri Demografik Tekniklerin Türkiye'deki Verilere Uygulanması Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Karşılaştırmalı Kentsel Çalışmalar Kentsel Politikalar Semineri İstatistik Yöntemlerinin Şehir ve Bölge Planlamada Bilgisayar Uygulamaları Kent Planlamasında Modeller I
Sekizinci Dönem:
Zorunlu Dersler: Planlama Stüdyosu VIII Kentsel Ekonomi II Planlamanın Yasal Boyutu
Seçmeli Dersler: Planlamanın Sosyal Boyutu II Kentsel Nüfusun Ülkedeki Dağılımı Kentsel Politika Analizi Kamu Mallarının AnaliziOrta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Karşılaştırmalı Kentsel Çalışmalar Kent Planlamasında Modeller II Kentsel Tasarımın Evrimi Konut Araştırmaları Konut Tarihi Politika Tasarımı ve Değerlendirme Post Modernizma Kentsel Çalışmalar Kentsel Arkeoloji

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Mesleki eğitimini tamamlayanlar "Mimarlık-Mühendislik Lisans Diploması" ile Diplomada bitirilen bölüm belirtilerek "Şehir Plancısı unvanı verilir.

E - ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Şehir planlama mesleğinde çalışma alanları, şehir planlama, kentsel sorunların mekansal, sosyal ve ekonomik anlamda saptanmasına yönelik olarak kentsel araştırmalar, kentsel danışmanlık, kentsel işletmecilik ve proje yönetimi alanlarını kapsamaktadır.
Ülkemizde şehir plancıları;
- İller Bankası, Belediyeler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı,
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, GAP, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Arsa Ofisi, Kent-Koop, Kent-Kur gibi kuruluşlarda çalışabilirler.
Ayrıca,özel bürolarda çalışanlar veya kendi adına büro açanlar da bulunmaktadır. Serbest çalışan şehir plancıları İller Bankası tarafından açılan ihaleye girip şehir imar planlarını hazırlama işini alabilirler. Şehir (Kent) plancısı çoğunlukla büyük şehirlerde çalışma imkanı bulmaktadırlar. Ülkemizde özellikle belediyecilik hizmetlerinin daha bilimsel yürütülmesi, planlamaya gereken önemin verilme zorunluluğu söz konusu mesleğin çalışma olanaklarını artırmada katkı sağlayacaktır.
Bölgeler arası dengesiz yerleşim ve gelişmeler, ulaşım ağındaki problemler, devlet ve özel sektör yatırımlarının sosyal ve fiziksel olarak yarattığı çevre sorunları, olumsuz yer seçimleri kalkınma sürecinde olan ülkemizde şehir planlamanın önemini giderek artırmaktadır. Kentleşen bir ülkede şehir plancısının etkinliği, rolü ve istihdamının bugünkünden daha fazla olması beklenmektedir. Şehir plancılığı mesleğinde yapılan işin sonuçlarından toplumun tamamı (olumlu veya olumsuz) etkilenmektedir. Meslekte yapılan işlerin sonuçları uzun vadede görülür. Çağdaş düşünce ve teknolojide meydana gelen değişmeler şehir plancılığına yeni boyutlar kazandırmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlardan sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrasında kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatlardan yararlanır. Asgari Ücretin 2-3 Katı kadar gelir elde ederler.
Şehir plancılığı serbest çalışmaya elverişli bir meslektir. Serbest çalışmak için TMMOB Şehir Plancıları Odası'na büro kaydı yaptırmak ve ayrıca Bayındırlık ve İskan Bakanlığından yeterlilik belgesi almak gereklidir. Serbest çalışanlar çizdikleri proje sayısına ve büyüklüğüne göre gelir elde ederler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
Ayrıca meslek hayatındaki deneyim ve tecrübelere bağlı olarak, Belediyeler, Toplu Konut İdaresi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İller Bankası gibi kurumlarda üst düzey yöneticisi olmak mümkündür.
Uzmanlaşma henüz yeterli düzeyde değildir. Ancak, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda bölge, ulaşım, turizm, sanayi, çevre, tarihi çevre vb. konularda meslek içinde doğal uzmanlaşmaya gidilmesi beklenmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Harita Mühendisi,
- Peyzaj Mimarı,
- Mimar.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Şehir Plancıları Odası,
- A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Şehircilik Enstitüsü,
- Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- 2005 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2005
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi 2000

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

253-SERBEST MUHASEBECİ

TANIM

Ekonomik faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait girişim ve işletmelerin muhasebe ilkeleri ve hükümleri gereğince, defterlerini tutan, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameler ile diğer belgelerini düzenleyen kişidir.

A- GÖREVLER

- Serbest iş yapan kişilerin, resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerini, çeşitli adlardaki (işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vb.) defterlere kaydeder,
- Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenler,
- Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirir,
- Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerini düzenler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Bilgisayar, hesap makinesi,
- Yasal defterler, beyannameler, makbuzlar,
- Çeşitli kırtasiye malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Serbest muhasebeci olmak isteyenlerin;
- Sayılarla akıl yürütebilme yeteneğine,
- Ayrıntılara dikkat edebilme gücüne sahip,
- Büro işlerinde çalışmaktan ve verilerle (sayılarla) uğraşmaktan hoşlanan,
- Düzenli, sorumlu, sabırlı ve dikkatli
kimseler olmaları gereklidir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Serbest Muhasebeciler, büro ortamında ve oturarak görev yaparlar. Görev sırasında birinci derecede verilerle ilgilidirler. Çalışma koşulları düzenlidir. Kişi çalışırken, zaman zaman işletme sahipleriyle, vergi daireleri personeliyle, Sosyal Sigortalar kurumu personeliyle, bağlı olduğu meslek kuruluşlarıyla ve meslektaşlarıyla etkileşim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEĞE GİRİŞ İÇİN GEREKEN ÖN EĞİTİMİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;
3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu gereğince;
- Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu yönetimi ve Siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakültelerde, (Bu fakültelerden ön lisans düzeyinde diploma almış olmak yeterlidir.)
- Yukarıda belirtilen bölümlerde eğitim veren yüksekokullarda,
Yukarıda yazılı bölümlerle denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca (YÖK) tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarının önlisans bölümlerinde verilmektedir. Yukarıdaki alanlarla ilgili önlisans programlarından mezun olduklarında ÖSYM tarafından yapılmakta olan Dikey Geçiş Sınavına (dgs) girerek başarılı olmaları halinde yukarıdaki lisans programlarından birisine dikey geçiş yapabilirler.
Ayrıca bu mesleğin eğitimi
- Ticaret Liseleri ve Maliye Meslek Liselerinde verilmektedir
-
ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Bu meslekte matematik ve mantık dersleri önemlidir. Ayrıca bu alana yönelmek isteyen kişilerin muhasebe, ticaret, ekonomi, maliye ve hukuk dersleri ile bilgisayara karşı ilgili olmaları gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Bu meslek asıl olarak staj yoluyla öğrenilir. Serbest Muhasebeci adayları stajlarını Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir veya Serbest Muhasebecilerin yanında ve/veya onların denetim ve gözetiminde yapabilirler.
Serbest Muhasebeci adayları için staj süresi; ön lisans mezunları için 4 yıl, Ticaret lisesi ve Maliye Meslek Lisesi mezunları için 6 yıldır.
- Adayların staj konuları, çalışma programları ve staja ilişkin zorunlu eğitim programları Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) tarafından hazırlanır. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları staj konuları, çalışma programları ve zorunlu eğitim programlarını adaylara duyurur ve uygulanmasını denetler.
- Serbest muhasebeci adayları iki yılda bir yazılı staj, ara dönem değerlendirmeleri ve stajın sonunda staj bitirme değerlendirmesine tabi tutulurlar. Stajın tamamlanabilmesi için aday meslek mensubunun ara dönem ve staj bitirme değerlendirmelerinde 100 üzerinden en az 60 puan almaları ve yanında staj yapılan meslek mensubunun tezkiyesinin (stajyerle ilgili görüşlerin yer aldığı belge) olumlu olması gerekir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Staj bitiminde başarılı olan kişilere Serbest Muhasebeci ruhsatı ve unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Serbest muhasebeciler kendi özel bürolarını açabilmektedirler.
- Kamu ve özel kurumların muhasebe servislerinde çalışma olanakları bulunmaktadırlar.
- Avrupa Birliğine kabul edilmemizin gündemde olduğu bugünlerde mali konulardaki uygulamaların değişmesi ve artmasına paralel olarak bu meslekte çalışan kişilerin sayısı ve bu kişilere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Serbest Muhasebeci adayları yanlarında staj gördükleri kişi tarafından sigortalı olarak ve en az asgari ücretle çalıştırılmaktadırlar.

EĞİTİM SONRASI

Serbest Muhasebeciler, Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen ve yapılan işlerin mahiyetine göre değişen asgari ücret tarifelerine uygun olarak gelir elde ederler.
Her Serbest Muhasebecinin kazanç durumu ise çalıştığı işyeri işteki tecrübesi, başarısı ve iş kapasitesi oranında değişebilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Serbest muhasebecilerin meslekte ilerlemeleri serbest muhasebeci-mali müşavir unvanına hak kazanmaları ile gerçekleşebilmektedir.
Ancak bunun için hukuk, iktisat, maliye, işletme-muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler gibi alanların birisinde lisans eğitimini tamamlamak, Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir ve Yeminli Mali müşavirler Odaları Birliğinin açmış olduğu Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirlik sınavını kazanmış olmak gerekmektedir. Bu sınav yılda 3 defa Nisan-Ağustos-Kasım aylarında yapılır. Kişi Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir olduktan sonra meslekte yükselmeye devam etmek isterse 10 yıl serbest muhasebeci-Mali müşavirlik yapması, Yeminli Mali Müşavirlik sınavını kazanması ve ruhsatını alması gerekmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Bankacı,
- Sigortacı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının hazırlamış olduğu Stajyer Rehberi isimli kitapçık,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi 2000
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB),
- [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] ilgili siteden yararlanılmıştır.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR(SMMM)
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 14.02.2011- 15:58
Alıntı yaparak cevapla  


254-SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR(SMMM)

TANIM

İşletmelerin ekonomik, mali ve hukuki durumları ile vergiye ilişkin işlemlerini muhasebe kurallarına, gerçeklere ve yasalara uygunluk açısından inceleyerek görüşünü ilgililere bildiren ve bu işleri bir işyerine bağlı olmaksızın yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Serbest iş yapan kişilerin, resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerini, çeşitli adlardaki (işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vb.) defterlere kaydeder,
- Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenler,
- Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirir, özel kurumların Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerini düzenler,
- Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin, muhasebe sistemlerini kurar, geliştirir, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenler veya bu konularda danışmanlık yapar,
- Belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapar, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş bildirir, rapor düzenler, tahkim, bilirkişilik vb. işleri yapar,
- Vergi, fon, gecikme faizi ve cezalar hakkındaki uyuşmazlık işlerini çözümler,
- Şirketlerin ortaklık ve tasfiye işlemlerini yerine getirir,
- Vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda, sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi vb. konularda bilirkişilik yapar,
- Kamu kurumları ile teşebbüs ve işletme sahipleri arasında hakemlik yapar,
- Fizibilite raporları hazırlar (Yatırımlar,ilaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi, sermaye piyasası kurulu ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, fon kaynaklı kredilere ilişkin tespit işlemlerinde vb.).

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Bilgisayar, hesap makinesi,
- Yasal defterler, beyannameler, makbuzlar,
- Çeşitli kırtasiye malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Serbest muhasebeci-mali müşavir olmak isteyenlerin;
- Sayılarla akıl yürütebilme yeteneğine,
- Ayrıntılara dikkat edebilme gücüne sahip,
- Büro işlerinde çalışmaktan ve verilerle (sayılarla) uğraşmaktan hoşlanan,
- Düzenli, sorumlu, sabırlı ve dikkatli
kimseler olmaları gereklidir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirler, büro ortamında ve oturarak görev yaparlar. Görev sırasında birinci derecede verilerle ilgilidirler. Çalışma koşulları düzenlidir. Kişi çalışırken, zaman zaman işletme sahipleriyle, vergi dairelerinin personeliyle, Sosyal Sigortalar kurumu personeliyle, bağlı olduğu meslek kuruluşlarıyla ve meslektaşlarıyla etkileşim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu gereğince;
- Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu yönetimi ve Siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülteler,
- Yukarıda yazılı bölümlerle denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca (YÖK) tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumları,
- Yukarıdaki yazılı alanlarda yüksek lisans eğitimi veren fakülteler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Bu meslekte matematik ve mantık dersleri önemlidir. Ayrıca bu alana yönelmek isteyen kişilerin muhasebe, ticaret, ekonomi, maliye ve hukuk dersleri ile bilgisayara ilgili olmaları gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Bu meslek asıl olarak staj yoluyla öğrenilir. Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir adayları stajlarını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir yanında 2 yıl çalışarak yaparlar.
Adayların staj konuları, çalışma programları ve staja ilişkin zorunlu eğitim programları Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) tarafından hazırlanır. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları staj konuları, çalışma programları ve zorunlu eğitim programlarını adaylara duyurur ve uygulanmasını denetler.
Serbest muhasebeci-mali müşavir adayları 2 yıllık stajın sonunda açılacak olan sınava girmeye hak kazanırlar. Ancak bunun için aday meslek mensubunun, yanında staj yaptığı meslek mensubundan staj değerlendirme notu olarak 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekir.

Açılan Serbest Muhasebeci- Mali Müşavirlik sınavı konuları şunlardır:
1. Finansal Muhasebe
2. Finansal Tablolar ve Analizi
3. Maliyet Muhasebesi
4. Muhasebe Denetimi
5. Vergi Mevzuatı ve Uygulaması
6. Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku)
7. Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Yapılan sınavda her konudan 100 üzerinden en az 50 alınması şartıyla, sınavın tüm konularının notları toplanır ve aritmetik ortalaması alınır. Başarılı sayılmak için bu ortalamanın en az 60 olması gerekir. Yanında staj yapılan meslek mensubu tarafından verilen değerlendirme not ortalaması ayrı bir ders gibi ortalamaya dahil edilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Staj bitiminde yapılan sınavda başarılı olan kişilere Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir ruhsatı ve unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Serbest muhasebeci-Mali Müşavirler kendi özel bürolarında ve denetim şirketlerinde çalışabilirler.
Avrupa Birliğine kabul edilmemizin gündemde olduğu bugünlerde mali konulardaki uygulamaların değişmesi ve artmasına paralel olarak bu meslekte çalışan kişilerin sayısı ve bu kişilere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir adayları yanlarında staj gördükleri kişi tarafından sigortalı olarak ve en az asgari ücretle çalıştırılmaktadırlar.

EĞİTİM SONRASI

Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirler, Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen ve yapılan işlerin mahiyetine göre değişen asgari ücret tarifelerine uygun olarak gelir elde ederler.
Her Serbest Muhasebeci- Mali Müşavirin kazanç durumu ise çalıştığı işyeri, işteki tecrübesi, başarısı ve iş kapasitesi oranında değişebilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Serbest muhasebeci - mali müşavirlerin meslekte ilerlemeleri yeminli - mali müşavir unvanına hak kazanmaları ile gerçekleşebilmektedir. Bunun için 10 yıl serbest muhasebeci - mali müşavir olarak çalışması, yeminli mali müşavirlik sınavını kazanması ve ruhsatını alması gerekmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Bankacı,
- Sigortacı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının hazırlamış olduğu Stajyer Rehberi isimli kitapçık,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi 2000
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] ilgili siteden
yararlanılmıştır.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri
- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB),

255-SERİGRAF

TANIM

Kağıt, seramik, cam gibi çeşitli malzemelerden yapılmış parçalara; süsleme, yazı, sembol, işaret vb. şekilleri, değişik baskı teknikleriyle uygulayan kişidir.
(Meslek elemanları serigrafcı ismiyle de çalışmaktadırlar.)

A- GÖREVLER

Serigraf; okul armaları, afiş, tabela, bayrak, tekstil baskıları, seramik ve cam eşya için sulu çıkartma yapar.
Bunun için;
- İşi hangi yöntemle yapacağını planlar,
- Baskısı yapılacak şeklin çiziminden filmini alır,
- Filmden kalıp alır ve baskı yapacağı malzemeyi kalıba göre keser,
- Harcayacağı malzemeyi hesaplar ve malzemeyi sağlar,
- Üzerine baskı yapacağı malzemenin ön hazırlık işlemlerini yapar, kalıp alır ve malzemeyi keser,
- Renklere göre baskı yapar (pozlama),
- Kurutma, temizleme ve kontrol etme işlemlerini yapar,
- Son rötüşleri yaparak istenilen ölçüde kesim yapar,
- Parça veya mamülleri, daha sonraki işleme veya üretim istasyonu için hazır hale getirir,
- Kullandığı makine veya aletlerin günlük bakım ve temizliğini yapar.

KULANILAN ALET VE MALZEMELER

- Çeşitli serigrafi makineleri (serigraf baskı tezgahı, kurutma tezgahı),
- Çeşitli temizleme, fırçalama, aşındırma makineleri,
- Fotoğrafik baskı makineleri, film,
- Kimyasal maddeler, boyalar,
- Fırın ve kaplama donanımı,
- Levhalar ile değişik metal ve emaye parçalar,
- Matkap ve diğer kesici aletler,
- Rakle (baskı aracı),
- İpek kalıp-baskı şasesi,
- Işıklı pozlandırma masası,
- Bilgisayar ve tasarım programları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Serigraf olmak isteyenlerin;
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
- Göz ve elleri eşgüdümle kullanabilme gücüne sahip,
- Bedence güçlü ve sağlam,
- Ayrıntıyı algılayabilen,
- Dikkatli, düzenli
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Serigraflar çeşitli basım işletmelerinin tekstil, cam ve seramik fabrikalarının serigraf atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamı boya ve kimyasal maddeler nedeni ile nemli ve rahatsız edici koku yüklüdür. Serigrafi tekniği ile çalışanlar, ürünün hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma aşamalarında pek çok kimyasal madde ile karşılaşırlar. Bu kimyasal maddelerin insan, çevre sağlığı ve güvenlik açısından bazı sakıncaları olduğundan bu sakıncaların neler olduğunun bilinmesi ve ona göre önlemler alınması gerekir. Serigraf genellikle ayakta çalışır, parçalara baskı uygularken ve onları istiflerken bedensel çaba harcaması gerekir. Görevini yaparken reklam ajansları elemanlarıyla, müşterilerle ve diğer çalışanlarla işbirliği yapma durumundadır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;
- Matbaa meslek liselerinin cilt ve serigrafi bölümlerinde İstanbul Matbaa Meslek Lisesi, İstanbul K.Çekmece Dr.Oktay Duran Matbaa Meslek Lisesi,
- Yeterli sayıda müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinin serigrafi bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
- Resim,
- İş Teknik,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Matbaa meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak, sağlık durumunun mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olması gereklidir.
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
- En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
- 14 yaşını doldurmuş olmak,
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
- Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi meslek liselerinde 4 yıldır.
Meslek Liselerinde;
Birinci yıl devamlı okulda teorik, 2. ve 3. yıllarda ise 2 gün okulda teorik, 3 gün işletmede beceri eğitimi şeklinde sürdürülür.
Eğitim süresince öğrencilere; Dizgi, Baskı, Reprodüksiyon, Fotoğraf, Klişe, Ciltleme, Serigrafi, Resim, Grafik, Makine Bilgisi, Genel Matbaacılık gibi dersler verilmektedir.
Mesleki Eğitim Merkezlerinde;
Eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir.
Pratik eğitimde;
- İş güvenliği kurallarına uymak, iş kazalarına karşı gerekli önlemlerin alınması,
- İş alışkanlıkları ve iş disiplininin kazandırılması,
- Serigraf ve ciltleme bölümünde kullanılan alet ve gereçlerin tanınması ve tekniğine uygun olarak kullanılması,
- Serigraf ve ciltleme bölümü için gerekli teknolojik bilgilerin kavranması,
- Basit olarak yapılacak işin maliyetinin hesaplanması öğretilir.
Pratik eğitimin amacı; her çeşit dizgi, baskı vb. işleri en iyi ve amaca uygun şekilde yaparak gerekli malzeme, alet ve makinelerin en iyi şekilde kullanılmasını öğretmektir.
Teorik eğitimde;
- Dizgi, tipo baskı, serigraf ciltleme, ciltleme gibi meslek dersleri görülmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

- Matbaa meslek liselerinden mezun olanlara "Meslek Lisesi" diploması ve "Teknisyen" unvanı verilir.
- Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanlara "Kalfalık" belgesi verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Serigraf, çeşitli basım işletmelerinin serigraf atölyelerinde, tekstil fabrikalarının baskı ünitelerinde, seramik-cam atölyelerinde, elektronik devre imal eden fabrikalarda, dokuma ve duvar kağıdı üreten fabrikalarda çalışabilir veya kendi işyerini açabilir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

İşletmelerde mesleki eğitim süresince yaşlarına uygun asgari ücretin % 30 undan az olmamak üzere ücret alırlar.
İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydanırlar,
Hastalıki iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,
Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumunca karşılanır.
Meslek yüksek okullarında ise öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen öğrenci kredisinden faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Mesleki eğitim bittikten sonra ortalama aylık kazanç ilk işe başlanıldığında asgari ücret düzeyinde olup daha sonraki yıllarda ise artış görülebilmektedir. Bu meslekte kazancın üst sınırını belirlemek oldukça güçtür.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür.
- Mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık belgesini alanlar, Milli Eğitim Bakanlığının mesleklerin özelliklerine göre belirlediği sürelerde ustalık eğitimi kurslarına devam edip, başarılı olmaları durumunda ustalık belgesini alırlar.
- Ayrıca, en az üç yıl süreli mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından diploma almış veya çıraklık eğitimini başarı ile bitirmiş ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen süre kadar mesleğinde çalışmış ya da en az beş yıl kalfa olarak çalıştığını belgelemek şartı ile ustalık sınavına doğrudan katılarak, başarı göstermeleri durumunda ustalık belgesini alırlar. Ustalık belgesini kendi işyerlerini açabilirler. Kendi işyerini kuranlar girişimci olarak da ilerleme kaydedebilirler.
- Ustalık belgesine sahip olanlar işyerinde çırak çalıştırması için de mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp, başarılı olmaları durumda Usta Öğreticilik belgesine sahip olurlar.
- Matbaa meslek liselerinin Cilt ve Serigrafi, Ciltleme ve Serigrafi bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Fotoğrafcılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Matbaacılık, Serigrafi, Tasarım ve Basım-Yayımcılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikleri ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
- Ayrıca, endüstri meslek liselerinin cilt ve serigrafi-ciltleme ve serigrafi bölümünü bitiren öğrenciler Matbaa Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Dizgici,
- Foto Klişecisi,
- Matbaacı,
- Grafiker,
- Tabelacı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- ÖSYM, 2005 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- ÖSS Sınavsız Geçiş Klavuzu,
- ÖSS Dikey Geçiş Klavuzu,
- 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile Mesleki Eğitim Yönetmeliği,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar,
- 4702 Sayılı Kanun.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

256-SERVİS ELEMANI (GARSON)

TANIM

Lokantalarda, otel ve diğer hizmet yerlerinde yiyecek ve içecek vb. servis hizmetlerini müşteriye belirli kurallar dahilinde uygun araçlarla sunan kişidir.

A- GÖREVLER

- Yemek masalarının düzenli, temiz ve eşyalarının eksiksiz olmasını sağlar,
- Müşteriyi karşılar, oturacağı masayı tavsiye eder ve masaya kadar müşteriye refakat eder,
- Yemek listesini (mönü) müşteriye verir, mönüyle ilgili olarak müşterilerin yemek ve içecek tercihi yapmasında yardımcı olur,
- Kurallara uygun olarak servisi yapar,
- Hesabı alır,
- Müşteriyi uğurlar,
- Salonda yemek servisi öncesi ve sonrası gerekli düzenlemeleri yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Çelik malzemeler (çatal, bıçak, kaşık vb.),
- Porselen malzemeler (tabak, fincan, vb.),
- Cam malzemeler (bardaklar),
- Kumaş malzemeler (örtü, peçete, kapak vb.),
- Diğer malzemeler (masa, sandalye, servis arabası vb.).

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Servis elemanı olmak isteyenlerin:
- Uzun süre ayakta çalışabilecek kadar bedence sağlam ve dayanıklı,
- Dışa dönük, insanlarla iyi iletişim kurabilen, insanların istek ve duygularını anlayabilen,
- Güler yüzlü, saygılı,
- Başkalarını ikna edebilen, sabırlı,
- Görgü ve protokol kurallarını bilen,
- Dikkatli, temiz, titiz ve düzenli
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Servis elemanları yiyecek ve içecek servisi yapılan mekanlarda görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve düzenli, zaman zaman gürültülü ve kalabalıktır. Servis elemanları çalışırken birinci derecede insanlarla ilişki halindedir. Çalışma zamanı genellikle vardiya usulü olup, kişi haftanın bir günü izinlidir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Anadolu kız meslek/Anadolu meslek liseleri, kız meslek/meslek liseleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri (METEM) ile çok programlı liselerin ağırlama ve gıda teknolojisi alanı, Servis Hizmetleri dalında ve pratik kız sanat okulları ile kız teknik olgunlaşma enstitülerinde verilmektedir.
Ayrıca bu mesleğin eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Servis Bölümünde, Anadolu Kız Meslek Liselerinin "Servis Hizmetleri" dalında, Turizm Bakanlığı'na bağlı turizm eğitim merkezlerinde (TUREM), özel turizm meslek kurslarında, Türkiye İş Kurumu'nun işgücü yetiştirme kurslarında ve mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir.
Turizm Bakanlığına bağlı turizm eğitim merkezleri (TUREM); Arapsuyu/Antalya, Kemer/Antalya, Burdur, Balçova/İzmir, Selcuk/İzmir, Çeşme/İzmir, Ürgüp/Nevşehir, Vakfıkebir/Trabzon, Kastamonu ve Burdur'da bulunmaktadır.
Türkiye İş Kurumu'nun işgücü yetiştirme kursları turizm elemanına ihtiyaç olduğu saptanan illerde açılmaktadır.
Çıraklık kapsamındaki meslek eğitimi; yeterli sayıda çırak müracaatı olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Anadolu meslek/ Anadolu kız meslek liseleri Ağırlama ve Gıda Teknolojisi alanına girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavında başarılı olmak, Kız meslek/meslek liseleri ile çok programlı liselere girmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
Pratik kız sanat okullarına girebilmek için ilköğretim çağı dışında olmak gerekmektedir. Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerine girebilmek için ise ilköğretim okulu mezunu olmak gerekmektedir.
Turizm Bakanlığına bağlı Turizm Eğitim Merkezlerine (TUREM) alınacak kursiyer adaylarında aranan şartlar:
1. Yiyecek ve içecek servisi ve yiyecek üretimi bölümlerine ise en az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak,
2. Giriş sınavlarının yapıldığı yıl itibariyle 21 yaşından gün almamış olmak,
3. Ön büro bölümüne başvuran adaylar için, bir yabancı dil bilmek,
4. Evli olmamak.
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
- En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
- 14 yaşını doldurmuş olmak,
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
- Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitimi;
Anadolu kız meslek/Anadolu meslek liselerinde eğitim süresi bir yılı yabancı dil hazırlık olmak üzere 4 yıldır. Kız meslek/meslek liseleri çok programlı liselerde 4 yıl, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde ise 2 yıldır.
Anadolu kız meslek/Anadolu meslek liseleri ile kız meslek/meslek liseleri ve çok programlı liselerin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi alanında öğrenim gören öğrenciler; genel kültür derslerinin yanı sıra, temel sanat eğitimi, insan ilişkileri ve iletişim, araştırma teknikleri, girişimcilik, bilgisayar, ilkyardım, temel beslenme, toplumsal sağlık, turizm, ağırlama ve gıda teknolojisi hizmet alanları, mesleki kimya, proje geliştirme, mesleki yabancı dil, yiyecek üretimi, servis gibi meslek dersleri alırlar.
- Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin servis bölümü ile Anadolu Kız Meslek Liseleri "Servis Hizmetleri" dalında 4 yıl,
- Turizm Bakanlığı'na bağlı turizm eğitim merkezlerinde 7 ay,
- Özel turizm meslek kurslarında 5-6 ay,
- Türkiye İş Kurumu'nun işgücü yetiştirme kurslarında en fazla 6 ay,
- Mesleki eğitim merkezlerinde ise 4 yıl sürelidir.
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek ve Anadolu Meslek/Kız Meslek Liseleri, Kız Meslek/Meslek liseleri ile çok programlı liselerin eğitimleri Ekim-Mart ayları arasında okulda teorik, Nisan-Eylül ayları arasında işletmelerde uygulamalı olarak gerçekleşmektedir.
Eğitim, teorik ve uygulamalı (otellerde, tatil köylerinde, restoranlarda, barlarda vb. yerlerde) verilir. Genelde teorik ve uygulamalı eğitim süreleri eşittir.
Eğitimde:
- Görgü kuralları ve genel kültür,
- Turizm tanımı ve çeşitleri, Turizm eğitimi, öğretimi,
- Konaklama endüstrisi, Otel işletmelerinin sınıflandırılması,
- Yeme, içme ve konaklama yerlerinin çeşitleri,
- Türkiye turizm coğrafyası,
- Mesleki ingilizce,
- Mutfak ve beslenme bilgisi,
- Genel servis bilgisi (hizmetin kapsamı, servis personelinin görev ve sorumlulukları, sağlık kuralları, çalışma güvenliği vb.),
- Servis bölümünde kullanılan malzemeler,
- Salon hazırlığı,
- Mönü (çeşitleri, içkiler, mönüye göre içki seçimi, kokteyllerin yapılması ve servisi),
- Servis teknikleri,
- Mönüdeki yiyecek grupları ve bunların servisi,
- Müşteriye servis,
- Oda servisi,
- Özellik isteyen yemeklerin servisi
öğrenilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi tamamlayan kişilere "Servis Elemanı (Garson)" unvanı ve belgesi verilir.

Anadolu kız meslek/Anadolu meslek lisesi ile Anadolu otelcilik ve turizm meslek lisesi mezunları Anadolu Meslek Lisesi Diploması ve Teknisyen unvanı,
Kız meslek/meslek lisesi mezunları ile çok programlı lise mezunlarına Meslek Lisesi Diploması ve Teknisyen unvanı verilir.
Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsünü ve Pratik Kız Sanat Okulu nu bitirenlere "Kurs Bitirme Belgesi" verilir.
Anadolu otelcilik ve turizm meslek lisesini bitirenlere meslek lisesi diploması verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Günümüzde servis personelleri değişik kurum ve kuruluşlarda görev yapabilmektedirler.
Buna göre çalışma alanları;
I- Otellerdeki servis bölümleri;
a) Restaurant
b) Kahvaltı salonu
c) Teras
d) Oda servisi
e) Ziyafet salonu
f) Toplantı (seminer) salonu
g) Lobby
h) Havuz servisi
i) ı) Gece kulubü
j) Diskotek
k) Bar
American bar
Servis bar
Snack bar
Vitamin bar
Dans bar
Roof bar
Restaurant bar gibi
II- Lokantalar (restaurantlar)
III- Pansiyonlar
IV- Misafirhaneler (konukevleri)
V- Moteller
VI- Campingler
VII- Tatil köyleri,
VIII- Yatlardır.

Kendi bilgi ve becerileri yeterli olduğu sürece özellikle turizm sektörünün gelişmesine paralel olarak bu meslek elemanlarına ihtiyaç vardır.
Bu meslekte yetişmiş, nitelikli, yabancı dil bilen elemanların iş bulma sorunları hemen hemen hiç yoktur. Yiyecek içecek sunumunda, otomasyona gidilemediği için, garsonluk geçerliliğini korumakta ve bu meslekte eleman ihtiyacı her zaman olmaktadır. Ancak, iş bulma durumu mevsimlik değişim göstermektedir. Yaz aylarında bu meslek elemanlarına olan ihtiyaç artarken kış aylarında azalmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri ile Anadolu meslek liselerinin bünyesinde pansiyon bulunanları kazanan öğrenciler sınavda aldıkları puana göre yapılacak sıralama ile parasız yatılılık şartlarını taşımaları ve pansiyonlarda boş kontenjan bulunması halinde parasız yatılılık haklarından yararlanabilirler. Ayrıca, staj süresince asgari ücretin %60'ından az olmamak üzere ücret alırlar. Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler, sigorta primleri devlet tarafından ödenir. Eğitimleri süresince muayene ve tedavi giderleri Sosyal Sigortalar Kurumu'nca karşılanır.
- Anadolu kız meslek liselerinde öğrenciler işletmelerde pratik eğitimleri sırasında asgari ücretin % 30'undan az olmamak üzere ücret alırlar.
- Turizm eğitim merkezlerinde (Turizm Bakanlığı'na bağlı) öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilir. Ayrıca, ücretsiz olarak yatılı kalma olanağı vardır. Yatılı öğrencilerin sabah, öğle ve akşam yemekleri de ücretsizdir. Uygulamalı eğitim süresince, çok olmamakla birlikte ücret alırlar, ancak işletme için ücret ödeme zorunluluğu yoktur.
- Özel turizm meslek kurslarındaki staj süresince de durum hemen hemen aynıdır. Ancak bu kurslara öğrenci ücret ödemek zorundadır.
- Türkiye İş Kurumu işgücü yetiştirme kurslarında eğitim ücretsizdir. Ayrıca, kursiyerlere kurs süresince zorunlu giderlerini karşılamaları için, her fiili kurs günü için her yıl yeniden belirlenen miktarda günlük maddi yardım sağlanır. Kursun ortaklaşa açıldığı firma kursiyere ücret ödeme zorunluluğunda olmayıp, ödeyecekse bunu kendisi belirler, bir rakam vermek mümkün değildir.
- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince uygulamalı eğitim sırasında işletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere ücret alır. Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilir. Primler devlet tarafından ödenir. Eğitim süresince muayene ve tedavi masrafları, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanır. Ayrıca, işletmenin diğer sosyal yardımlarından yararlanır. (Yemek, servis vb.)

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SONRASI

Garson olarak çalışan kişilerin çalıştıkları sektörün özelliğine göre aldıkları ücret değişken olabilmektedir.
- Kamu kuruluşlarının sosyal tesislerinde (İller Bankası, Öğretmen evi gibi) işçi statüsünde çalışan garsonlar işe ilk girişte asgari ücret düzeyinde maaş alırlarken, bir-iki ay sonra toplu sözleşme hükümlerine göre maaşları asgari ücretin 2-3 katına kadar çıkabilmektedir.
- Özel işyerlerinde (otel, motel, lokanta vb.) servis elemanı olarak çalışanların aldıkları ücretler için kesin rakamlar vermek güçtür. İşyerinin büyüklüğü de ücretleri farklılaştırmaktadır. Kişinin mesleğinde gösterdiği performans da bu ücretleri yükseltebilmektedir. Ayrıca, bahşişlerden gelen kazanç, yerine göre azımsanamayacak kadar yüklü olabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Meslekte ilerleme ve yükselme, çalışarak ve deneyimle gerçekleşebilmektedir,
- Kişisel gayret ve başarıyla şef garsonluğa kadar yükselebilir,
- Bar, ziyafet, yiyecek-içecek servisi, cost (maliyet) kontrol konularında uzmanlaşma olabilir,
- Bir servis elemanı, yiyecek-içecek müdürlüğüne kadar yükselebilir.
- Meslek liselerinin Servis bölümü ile Servis Hizmetleri bölümünden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat İşletmeciliği, Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
- Ayrıca Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin servis bölümü ile Anadolu Kız Meslek Liselerinin "Servis Hizmetleri" dalından mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği, Konaklama İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O) Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği, Seyahat İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O), Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O), Turizm İşletmeciliği ( Uygulamalı Bilimler Y.O.), Turizm ve Otelcilik (Uygulamalı Bilimler Y.O.), Turizm ve Otelcilik (Yabancı Diller Y.O), Turist Rehberliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Y.O), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O), Turizm ve Otelcilik (Bilgisayar ve Turizm Y.O), Turizm ve Rehberlik (Uygulamalı Bilimler Y.O.) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Komi,
- Barmen,
- Kamarot.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 4702 Sayılı Kanun,
- MEB Örgün ve Yaygın Mesleki-Teknik Öğretim Kurumları Tanıtıcı El Kitabı,
- Milli Eğitim Bakanlığı 2005 Orta Öğrenim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzu,
- MEB Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü Otelcilik ve Turizm, Anadolu Otelcilik ve Turizm, Anadolu Aşçılık Meslek Liseleri El Broşürü,
- MEB Çıraklık Dönemi Servis Meslek Dalı Eğitim Programı,
- ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- T.C. Turizm Bakanlığı Turizm Eğitim Merkezlerine (TUREM) alınacak kursiyer adayları için hazırlanan duyuru,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

SEYAHAT İŞLETMECİSİ
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 14.02.2011- 16:03
Alıntı yaparak cevapla  


257-SEYAHAT İŞLETMECİSİ

TANIM

Turistik amaçlı, ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence hizmetleri sağlayan işletmelerde işleri planlayan ve yürütülmesini sağlayan meslek elemanıdır.

A- GÖREVLER

- Turistlerin; ulaşım, konaklama, gezi, alışveriş, spor ve eğlence gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar,
- Yerli ve yabancı turistlere yönelik yurt içi ve yurt dışı turlar organize eder, pazarlamasını yapar,
- Türkiyeye gelen yabancı grupların veya yurt dışına gidecek olan yerli grupların tur programlarını yönetir,
- Rezervasyon ve biletleme işlemlerini yapar (rezervasyona esas olacak detayları tespit eder, yolcunun bütçesine uygun ücreti hesaplayarak bileti düzenler),
- Müşterilerin beğenilerini alır ve şikayetlerini dinler,
- Biletlerini sattığı yurt içi ve yurt dışı gezi plan ve programları hakkında (yol, konaklama, mola noktaları vb.) müşterileri bilgilendirir,
- Müşterilerin, seyahatleri ile ilgili, havaalanı, gümrük, vize ve benzeri işlemlerinde yardımcı olur,
- İşletmenin müşteri hizmetlerinden doğan ödeme ve tahsilatla ilgili muhasebe kayıtlarını tutar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Faks, telefon, bilgisayar,
- Fotokopi ve diğer büro malzemeleri,
- Gezi ve tur programları,
- Seyahat ve turizmle ilgili yayınlar, yasalar, yönetmelikler vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Seyahat işletmecisi olmak isteyenlerin;
- Sosyal bilimlere ilgi duyan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
- Girişimci, yeniliklere açık,
- Yaratıcı, dikkatli ve ayrıntıları algılayabilen,
- Bir işi planlayıp uygulamaya koyabilen
kimseler olması gerekir.
Bir veya iki yabancı dil, bilgisayar program dillerini bilme, turizm mevzuatı, ülkelerin tarihi ve turistik yerleri hakkında genel kültür bilgisi meslekte başarıyı arttırıcı etkenlerdir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Meslek elemanları genellikle büro ortamında çalışırlar. Ancak, tur programları için seyahate çıkabilirler. Tur operasyonlarında zaman ve müşteri yönetimi esas olduğundan stres altında çalışılmaktadır. Turizm Bakanlığı yetkilileriyle, yerli ve yabancı turistlerle, turist rehberleriyle, seyahat şirketleriyle iletişim halinde çalışırlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı fakültelerin Seyahat İşletmeciliği programlarında verilmektedir.
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO,
- Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir)
- Mersin Üniversitesi (İçel) ,
- Çanakkale Onsekiz (Çanakkale)
Mart Üniversitesi
Muğla Üniversitesi (Muğla)

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Yabancı Dil,
- Coğrafya,
- Tarih,
- Sosyoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Öğrenci Seçme Sınavında ( ÖSS) Seyahat İşletmeciliği lisans programı için yeterli Eşit Ağırlıklı (EA) puanı almak ,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Seyahat İşletmeciliği lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar, liselerin Türkçe-Matematikalanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekle ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

Host ve Hosteslik (Otobüs), İkram, Otobüs İşletmeciliği, Otobüs Şoförlüğü(Kaptanlık), Seyahat ve Tur İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği/Seyahat ve Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Tur operatörlüğü, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği,Turizm Rehberliği Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, Yer Hizmetler ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Seyahat İşletmeciliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokullarında 4 yıldır.

Eğitim süresince Genel Turizm Bilgisi ,Genel Muhasebe, Matematik,İşletme Bilimine Giriş, Servis I,II, İstatistik, Genel Ekonomi, Genel Muhasebe II,Genel Turizm Bilgisi II, Turizm Ekonomisi, Turizm İşletmeciliği ve Yönetimi, Temel Pazarlama, Envanter-Bilanço, Yat İşletmeciliği, Turizm ve Çevre, Kat Hizmetleri ve Ön Büro Yönetimi, Konaklama Tesisleri Muhasebesi, Personel Yönetimi, Rekreasyon Yönetimi , Marina İşletmeciliği, Maliye,İşletme Finansmanı,İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik, Turizm Pazarlaması, Anadolu Uygarlıkları,Bilgi-İşlem, Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Turizm Mevzuatı,Turizm Coğrafyası, Turistik İşletmelerde Haberleşme Teknikleri,Konaklama İşletmeleri Bütçeleme ve Maliyet Kontrolü, Halkla İlişkiler, Turizmde Gelişmeler,Yiyecek-İçecek Yönetimi, Turistik Yatırım Proje Analizi, Turizm Politikası ve Planlaması, İşletme Politikası, Yabancı Dil,Tiyatro, Atatürk İlkeleri ve ve İnkilap Tarihi I,II, Türkçe-Kompozisyon, Beden Eğitimi gibi dersler okutulur.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Lisans Diploması Seyahat İşletmecisi unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanları; turizm seyahat acentelerinde, turizm bürolarında, turistik gemilerde, tur operatörlerinin yanında, hava, deniz, kara ve demiryolu ulaşım alanlarında faaliyet gösteren turistik seyahat işletmelerinde çalışma olanağı bulabilirler ve buralarda tur operatörü veya rehber olarak çalışabilirler.
Turizm, değişime ve gelişime çok açık bir sektördür. Gelişen sektörle birlikte insanların tatil anlayışında gelişmeler olmaktadır. Daha önce deniz kıyıları ile sınırlanmış olan sektör; dağ turizmi, orman kampingleri gibi alanlara kaymaya başlamış, yat turları, kongre, konferans, fuar organizasyonları gibi daha özel organizasyonlara gereksinim artmıştır. Doğal olarak alanda çalışacak yetenekli, özel eğitimli, birden fazla yabancı dil bilgisine sahip meslek elemanlarının iş bulma şansı daha yüksektir. Ayrıca işleriyle ilgili alanlarda kendi işyerlerini açabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

İsteyen öğrenciler, daha sonra geri ödemek koşuluyla Kredi ve Yurtlar Kurumunun harç ve öğrenim kredi imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının burs imkanlarından yararlanabilirler.
Staj süresince öğrenciler, işyerinin belirleyeceği miktarda ücret alabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç çalışılan kurumun statüsüne, çalışma süresine, üstlenilen sorumluluk derecesine göre değişmektedir. Deneyim, hizmet süresi ve bulunulan konuma paralel olarak ücret artmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Kişisel yetenek ve performansa bağlı olarak seyahat acentesi müdürlüğü, tur operatörlüğü, tur yöneticiliği, müzik, festival, program vb. organizatörü, seyahat danışmanlığına yükselebilir.

BENZER MESLEKLER

- Turist rehberi,
- Tur operatörü,
- Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmenliği,
- Turizm işletmecisi.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Ege Üniversitesi Çeşme Meslek Yüksekokulu (Seyahat İşletmeciliği Programı),
- Ege Üniversitesi Rehberi 1999-2000,
- 2004 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2003,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2003 Kılavuzu,
- Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN) 2000.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

258-SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ MESLEK ELEMANI

TANIM

Turistik amaçlı, ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence hizmetleri veren işletmelerde seyahat işletmecisi tarafından planlanan işleri yürüten meslek elemanıdır.

A- GÖREVLER

- Turistlerin; ulaşım, konaklama, gezi, alışveriş, spor ve eğlence gibi ihtiyaçlarının seyahat işletmecisi tarafından planladığı şekilde karşılanmasını sağlar,
- Yerli ve yabancı turistlere yönelik yurt içi ve yurt dışı turlar organize eder, seyahat işletmecisi tarafından planladığı şekilde pazarlamasını yapar,
- Türkiyeye gelen yabancı grupların veya yurt dışına gidecek olan yerli grupların tur programlarını seyahat işletmecisi gözetiminde yönetir,
- Rezervasyon ve biletleme işlemlerini yapar (rezervasyona esas olacak detayları tespit eder, yolcunun bütçesine uygun ücreti hesaplayarak bileti düzenler),
- Müşterilerin beğenilerini alır ve şikayetlerini dinler,
- Biletlerini sattığı yurt içi ve yurt dışı gezi plan ve programları hakkında (yol, konaklama, mola noktaları vb.) müşterileri bilgilendirir,
- Müşterilerin, seyahatleri ile ilgili, havaalanı, gümrük, vize ve benzeri işlemlerinde yardımcı olur,
- İşletmenin müşteri hizmetlerinden doğan ödeme ve tahsilatla ilgili muhasebe kayıtlarını tutar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Faks, telefon, bilgisayar,
- Fotokopi ve diğer büro malzemeleri,
- Gezi ve tur programları,
- Seyahat ve turizmle ilgili yayınlar, yasalar, yönetmelikler vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Seyahat İşletmeciliği Meslek Elemanı olmak isteyenlerin;
- Sosyal bilimlere ilgi duyan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
- Girişimci, yeniliklere açık,
- Yaratıcı, dikkatli ve ayrıntıları algılayabilen,
- Bir işi planlayıp uygulamaya koyabilen
kimseler olması gerekir.

Bir veya iki yabancı dil, bilgisayar program dillerini bilme, turizm tarihi ve turistik yerleri hakkında genel kültür bilgisi meslekte başarıyı arttırıcı etkenlerdir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Meslek elemanları genellikle büro ortamında çalışırlar. Ancak, tur programları için seyahate çıkabilirler. Tur operasyonlarında zaman ve müşteri yönetimi esas olduğundan stres altında çalışılmaktadır. Turizm Bakanlığı yetkilileriyle, yerli ve yabancı turistlerle, turist rehberleriyle, seyahat şirketleriyle iletişim halinde çalışırlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıda adı verilen üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının Seyahat ve Tur İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Tur Operatörlüğü bölümlerinde verilmekte iken, bu bölüm adlarının Turizm ve Seyahat İşletmeciliği olarak değişmesi nedeniyle, Seyahat ve Tur İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Tur Operatörlüğü adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler Seyahat ve Tur İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Tur Operatörlüğü bölümlerinin eğitiminin verildiği zamanda araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

- Ege Üniversitesi (İzmir) Çeşme MYO Seyahat İşletmeciliği,
- Kocaeli Üniversitesi Derbent MYO Seyahat İşletmeciliği,
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) Sosyal Bilm. MYO Seyahat İşletmeciliği,
- Mersin Ünv. (İçel) Mersin MYOSeyahat İşletmeciliği veTur Operatörlüğü,
- Mersin Üniversitesi (İçel), Anamur MYO Seyahat İşletmeciliği,
- Mersin Üniversitesi (İçel), Aydıncık MYO Seyahat İşletmeciliği,
- Muğla Üniversitesi Muğla MYO Seyahat ve Tur İşletmeciliği,
- Muğla Ünv. Fethiye Ali Sıtkı-Mefaret Koçman MYO Seyahat ve Tur İşlt.,
- Muğla Üniversitesi Ortaca MYO Seyahat ve Tur İşletmeciliği,
- Selçuk Üniversitesi (Konya), Silifke Taşucu MYO Seyahat İşletmeciliği.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Yabancı Dil,
- Coğrafya,
- Tarih.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için;
- Lise ve dengi okul mezunu olmak,
- Merkezi sistemle yapılan (ÖSS) Öğrenci Seçme Sınavında yeterli Eşit Ağırlıklı (EA) puanı almak gereklidir.
Meslek liselerinin;
- Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Otelcilik ve Turizm, Servis/ Servis Hizmetleri, Seyahat Acentacılığı,Turizm,
- Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri
bölümlerinden mezun olanlar Meslek Yüksekokullarının Seyahat İşletmeciliği, Seyahat ve Tur İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Tur Operatörlüğü Ön Lisans programlarına başvurduklarında, Ortaöğretim başarı puanları 0,65 ile çarpılarak ÖSS puanlarına eklendiğinden, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 2 yıldır.

Ege Üniversitesi Çeşme MYO. ile Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler MYOda 1 yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanmaktadır. İngilizce Yeterlik Sınavına başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar, Mersin Üniversitesi Anamur MYO. İle Aydıncık MYO.da isteyen öğrencilere kontenjan dahilinde Almanca Hazırlık Programı uygulanmaktadır. Hazırlıkta geçen süre eğitim süresine dahil değildir.
Seyahat İşletmeciliği programında eğitim süresince; Hukuk, Ekonomi, İşletme, Muhasebe, Ticari Matematik, Ulusal ve Uluslararası Turizm Ekonomisi, Turizm Sosyolojisi, Mesleki İngilizce, Haberleşme Sistemleri, Seyahat İşletmeciliği, Ulaşım Sistemleri ve Biletleme, Bilgisayar, Tur Operatörlüğü Meslek Dersi, Turizm Mevzuatı, Yönetim İlkeleri gibi dersler okutulur. 1. ya da 2. sınıfta 2 aylık yaz stajını anlaşma yapılan seyahat işletmelerinde yaparlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Seyahat İşletmeciliği Ön Lisans Diploması, Seyahat İşletmeciliği meslek elemanı unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanları; turizm seyahat acentelerinde, turizm bürolarında, turistik gemilerde, tur operatörlerinin yanında, hava, deniz, kara ve demiryolu ulaşım alanlarında faaliyet gösteren turistik seyahat işletmelerinde çalışma olanağı bulabilirler ve buralarda tur operatörü veya rehber olarak çalışabilirler.
Turizm, değişime ve gelişime çok açık bir sektördür. Gelişen sektörle birlikte insanların tatil anlayışında gelişmeler olmaktadır. Daha önce deniz kıyıları ile sınırlanmış olan sektör; dağ turizmi, orman kampingleri gibi alanlara kaymaya başlamış, yat turları, kongre, konferans, fuar organizasyonları gibi daha özel organizasyonlara gereksinim artmıştır. Doğal olarak alanda çalışacak yetenekli, özel eğitimli, birden fazla yabancı dil bilgisine sahip meslek elemanlarının iş bulma şansı daha yüksektir. Ayrıca işleriyle ilgili alanlarda kendi işyerlerini açabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

İsteyen öğrenciler, daha sonra geri ödemek koşuluyla Kredi ve Yurtlar Kurumunun harç ve öğrenim kredi imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının burs imkanlarından yararlanabilirler.
Staj süresince öğrenciler, işyerinin belirleyeceği miktarda ücret alabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç çalışılan kurumun statüsüne, çalışma süresine, üstlenilen sorumluluk derecesine göre değişmektedir. Deneyim, hizmet süresi ve bulunulan konuma paralel olarak ücret artmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Kişisel yetenek ve performansa bağlı olarak seyahat acentesi müdürlüğü, tur operatörlüğü, tur yöneticiliği, müzik, festival, program vb. organizatörü, seyahat danışmanlığına yükselebilir.
Yüksekokulların, Seyahat İşletmeciliği, Seyahat ve Tur İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Tur Operatörlüğü Ön Lisans programlarını tamamlayanlar, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları halinde;
- Seyahat İşletmeciliği,
- Turizm İşletmeciliği,
- Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği,
- Turist Rehberliği,
- Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik,
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
bölümlerinde, lisans tamamlama programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Turist rehberi,
- Tur operatörü,
- Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmenliği,
- Turizm işletmecisi.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Ege Üniversitesi Çeşme Meslek Yüksekokulu (Seyahat İşletmeciliği Programı),
- Ege Üniversitesi Rehberi 1999-2000,
- ÖSYM Sınav Kılavuzu 2004,
- Dikey Geçiş Kılavuzu 2000.
- Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN) 2000.
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

259-SEYİS

TANIM

Atların bakımı, beslenme ve yetiştirilmesi işlerinde çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

- Hayvanların günlük bakımlarını yapar, (Tımarlama, eyerleme, su ve yemlerini verme vb.)
- Ahır temizliklerini yapar,
- Yarış atlarını sabah-akşam uzun yürüyüşlere çıkarır, yarışa hazırlar,
- Yarış sonrası bakım, beslenme ve temizliğini yapar,
- Haftalık bakım çerçevesinde antrenörün talimatı ile 3 ayda bir parazit ilacı verir,
- Yarış atlarının tırnaklarına nal çaktırır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Gem,
- Yular,
- Eğer,
- Eğer keçesi,
- Üst Örtüsü,
- Tımar takımı (Havlu, sünger, kaşağı vb.),
- Çeşitli yemler,
- Temizlik malzemeleri (Kova, süpürge vb.).

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Seyis olmak isteyenlerin;
- Bedence güçlü ve dayanıklı, 70 kg altında kiloya sahip,
- El becerisi olan,
- Dengede durma, becerisine sahip,
- Hayvan yetiştirme ilgisine sahip,
- Sabırlı, duygusal, hayvan sevgisine sahip, cesur, atik, uyumlu, kurallara uyan kişilik özelliklerine sahip
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışma ortamı kimi zaman kapalı, kimi zamanda açık havadadır. Seyisler genelde ayakta çalışırlar. Yalnız atları gezdirirken atın üstüne oturarak binek yaparlar. Bu meslek mensubu daha çok tek başlarına çalışır, ancak işleri ile ilgili olarak at sahipleri, antrenör ve veteriner hekimlerle iletişimde bulunurlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

- Meslek eğitiminin örgün eğitiminde yeri olmayıp, işbasında çalışılarak, geleneksel yolla öğrenilmektedir.
- Hipodrom Müdürlükleri bünyesinde düzenlenen kurslarda mesleğe ilişkin mesleki eğitim verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Geleneksel eğitimde herhangi bir şart yoktur.

Hipodrom Müdürlüklerince verilen kurslara katılabilmek için;

- En az ilkokul mezunu olmak,
- Askerlikle ilişkisi bulunmamak,
- 30 yaşından gün almamış olmak,
- 70 kg üzerinde ağırlığı olmamak,
- Cinsiyet ayrımı bulunmamaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

- Geleneksel eğitim içerisinde önceden belirlenmiş bir süre olmayıp, zaman içerisinde öğrenilip beceri kazanılmaktadır.
- Hipodrom Müdürlüklerince düzenlenen kursun süresi 45 gündür.
- Meslek eğitiminde (Kursta) kursiyerlere aşağıda belirtilen derslerde eğitim verilmektedir.
- At bilgisi ve binicilik, at bakımı, yemleme-sulama, at temizliği, atların cinsleri, binicilik.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Mesleğe ilişkin verilen kursu başarı ile tamamlayanlara Seyislik Sertifikası ve Seyis unvanı verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Seyisler;

- Türkiye Jokey Kulüplerinde,
- Atlı spor binicilik klüplerinde,
- Özel şahıslara ait hara ve çiftliklerde,
- Turistlik otellerin binicilik bölümlerinde çalışabilirler.

Seyislik mesleği sanayinin geliştiği batı ülkelerinde bayan mesleği olarak anılırken, Ülkemizde çoğunlukla erkeklerin istihdam edildiği, kadın oranının çok düşük olduğu bir meslektir.
Alt yapının oluşturulması, atıcılığın ülkemizde daha bilinçli olarak gelişmeye başlamasıyla, eğitimli seyislerin iş bulma olanakları da artacaktır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Çiftliklerde geleneksel meslek öğrenimi esnasında eğitim aynı zamanda iş olarak ta kabul edildiğinden bu konuda bir ayrım söz konusu değildir.
Hipodrom Müdürlüğünce verilen seyislik mesleği ile ilgili kurs süresi olan 45 gün için katılımcılara ücret ödenmektedir. Ayrıca katılımcılara ferdi kazanç sigortası yapılarak, sürekli sakatlık ve ölüm halinde tazminat ödeme söz konusu olup, hastalanmaları halinde her türlü tedavi masrafı Türkiye Jokey Kulübü tarafından karşılanmaktadır. Eğitim süresince seyis öğrencilerin barınma, yemek giderleri de TJK tarafından karşılanmaktadır.

EĞİTİM SONRASI

İyi yetişmiş bir seyis asgari ücretin 4 katına kadar ücret alabilir.
Seyisler ilk işe başladıklarında asgari ücretin 3 katı ücret alırken, bakımını üstlendiği atın, yarış kazanması halinde kazanılan ikramiyenin yüzdesini (bu yüzde oranı değişiklikler göstermektedir) seyis primi olarak alır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Birden fazla seyisin çalıştırıldığı işyerlerinde beceri ve başarıya sahip olanlar Seyisbaşı olabilirler.
Türkiye Jokey Kulübü Genel Müdürlüğünce açılan At Eğitim Antrenörlüğü sınavına katılıp başarılı olunması halinde antrenör olunur.

BENZER MESLEKLER

- Hayvan yetiştirme işçisi.

H- EK BİLGİLER

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

İlgili hayvanların tekmelerine maruz kalmak.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Adana Hipodrom Müdürlüğü Ders Çizelgesi ve seyislik kurs duyurusu.
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- Hipodrom Müdürlükleri,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

260-SİGORTACILIK MESLEK ELEMANI

TANIM

İnsanların hayatta oluşabilecek tüm risklerde uğradıkları kayıpları gidermede para desteği sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunan kişidir.

A- GÖREVLER

Sigorta şirketleri, kendilerine her ay belli bir pirim ödeyen kimselere, emekliliklerinde maaşa bağlanmak, hastalandıklarında, kazaya uğradıklarında, zararlarını veya ihtiyaçlarını gidermeleri için gereken parasal desteği sağlayan kuruluşlardır.
Bu kuruluşlarda çalışan Sigortacılık meslek elamanı,

- Ölüm, hastalık, kaza, yangın, hırsızlık, emeklilik vb. risklere karşı kendini gelecekte parasal yönden güvencede hissetmek isteyen kimseleri belirler. Bunun için çeşitli gruplara sigorta hizmetleri hakkında bilgi vererek onları bu hizmetlerden yararlanmaya istekli hale getirir,
- Müşterinin ihtiyaçlarını belirler, ürün tanıtımı yapar,
- Sigorta yaptırmak isteyen müşterinin işlemlerini yapar, sigorta primlerini belirler,
- Müşteri dosyası oluşturur ve primlerin ödenmesini sağlar,
- Bir kayba uğrayan müşterinin tazminat işlemini inceler, kaybın gerçek olup olmadığını ortaya çıkarmak için durumu sigorta eksperlerine inceletir, hasar evraklarının operasyon birimine ulaştırılmasına yardımcı olur, tazminatın müşteriye ödenmesini sağlar,
- Sigorta poliçesindeki değişiklikler konusunda müşterilere danışmanlık yapar,
- Süreli sigortalarda süre sonunda poliçeyi yeniler,
- Zeyilname düzenler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Başvuru formu,
- Sağlık raporu formu,
- Tahsilat form ve makbuzları,
- Tazminat talep formu,
- Zeyilname,
- Değişik tipte sigorta poliçeleri, müşteri ve hasar dosyaları,
- Kağıt, kalem, bilgisayar, daktilo ve hesap makinesi,
- Telefon, faks, teleks gibi iletişim araçları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sigortacılık meslek elemanı olmak isteyenlerin;
- Sayısal düşünme, sayılarla işlem yapabilme,
- Başkalarını etkileyebilme, ekip halinde çalışma yeteneklerine sahip,
- Büro işlerinden hoşlanan,
- Hareketli bir tempoya ayak uydurabilen,
- Dış görünümüne dikkat eden,
- Çok dikkatli, sabırlı,
- Sosyal ilişkilerde başarılı, dışa dönük
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Sigortacılık meslek elemanı sigorta şirketlerinde, büro ortamında çalışırlar. çalışma ortamı temiz ve düzenlidir. Çalışırken hem müşterilerle etkileşim halindedir, hem de verilerle (sayılar) meşgul olur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki fakültelere bağlı meslek yüksekokullarının Sigortacılık bölümünde verilmektedir.

- Ankara Üniversitesi Beypazarı MYO. Sigortacılık Bölümü,
- Celal Bayar Üni. (Manisa) Demirci MYO. Sigortacılık Bölümü,
- Cumhuriyet Üni. (Sivas) Cumhuriyet MYO. Sigortacılık Bölümü,
- Cumhuriyet Üni. (Sivas) Şarkışla Aşık Veysel MYO. Sigortacılık Bölümü,
- Cumhuriyet Üni.(Sivas) Divriği MYO. Sigortacılık Bölümü,
- Cumhuriyet Üni.(Sivas) Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO.Sigortacılık Bölümü,
- Cumhuriyet Üni. (Sivas) Akdağmadeni MYO. Sigortacılık Bölümü,
- Harran Üni. (Şanlıurfa) Suruç MYO. Sigortacılık Bölümü,
- Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) Sapanca MYO. Sigortacılık Bölümü,
- Mersin İlağa Eğitim ve Kültür Vakfı Mersin Deniz ve Ticaret MYO. Sigortacılık Bölümü.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Bilgisayarlı Muhasebe, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Sigortacılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Ticaret Liselerinin Kol Ayrımı Olmadığı Dönemlerde Bitirenler, Sigortacılık ön lisans programlarına sınavsız olarak girebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli "Eşit Ağırlık" (EA) puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Meslek yüksekokullarının Sigortacılık Bölümü eğitim süresi 2 yıldır.
Öğrenciler eğitim süresince; İstatistik, Matematik, Hukuk, Ekonomi ve Muhasebe derslerinin yanı sıra, Kaza, Hayat, Sağlık, Nakliyat vb. Sigortalar ile Sigorta Hukuku, Sigorta Mevzuatı, Sigorta İşletmeciliği ve Pazarlaması, Sigorta Muhasebesi gibi meslek derslerini alırlar. Ayrıca, teorik düzeyde verilen meslek dersleri, 2. yıl yaz döneminde 2,5-3 ay süresince sigorta hizmetlerinin sunulduğu işletmelerde, uygulamalı olarak ele alınmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Ön Lisans Diploması ve Sigortacılık Meslek Elemanı unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Genel olarak Sigortacılık eğitimi görmüş meslek erbabı çalıştığı sigorta acentesinin iştigal konusuna göre Sigorta Satış Temsilcisi (Sağlık/Hayat) yada Elementer Sigorta Temsilcisi olarak istihdam edilme imkanına sahip olabilmektedir.
Sigortacılık, ülkemizde hızla gelişmekte olan bir hizmet alanıdır. Hayatta oluşabilecek tüm risklere karşı, koruyucu ve telafi edici önlemlerin alınmasına yönelik ihtiyaçların belirlenmesi ve çeşitlenmesi, sosyal güvenlik kuruluşlarının sunmuş olduğu hizmetlere talebi arttırmıştır. Dolayısıyla, bu talep karşısında hızla gelişmekte olan sigorta sektörü için çok geniş bir istihdam alanı yaratılmıştır.
Lise ve dengi okul mezunlarına da iş alanı sunan sigorta sektöründe, özellikle mesleki eğitim görmüş ara insan gücüne ihtiyacı bulunmaktadır. Bu alanda çalışmak isteyenlerin işsiz kalma riski çok azdır.
Bu alanda çalışmak isteyenler için, işsiz kalma riski çok azdır. Sigortacılık meslek elemanları kendi işlerini de kurabilirler.
Genellikle mesleğe giren kişiler, mesleği geçici olarak görmekte ve işbaşında öğrenmektedir. Bütün bunlara rağmen, gelişmelere bağlı olarak meslek gençler arasında giderek vaat eden bir meslek olarak talep görmeye başlamıştır. İşe yeni alınan elemanlarda aranan nitelikler bölgelere göre farklılık gösterebilmektedir. (Gelişmiş bölgelerde üniversite mezunu aranması vb.)
Sigortacılık meslek elemanı olarak çalışmak isteyenler, sigorta hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait, kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.
Kadınların bu meslekte çalışma oranları oldukça yüksektir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Öğrencilerin, eğitimleri süresince Yüksek Öğrenim Kurumları'na ödemek zorunda oldukları harçlar vardır ki, bu harç miktarları her yıl yüksek öğretim kurulunun önerisi üzerine bakanlar kurulu tarafından tespit edilmektedir. Ödeme zorluğu içinde bulunan öğrencilerin harçları, borçlanma veya hizmet yükümlülüğü karşılığı Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınacak harç kredileri ile karşılanabilmektedir.
- Öğrenciler, yüksek öğrenimleri süresince, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilir ve yaz dönemlerindeki uygulamalı eğitimleri süresince, işletmeler tarafından ön görülen miktarlarda kazanç elde edebilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Sigortacılık meslek elemanı olarak ilk işe başlanıldığında asgari ücret üzerinden bir kazanç edinilmektedir. İşteki tecrübe, pozisyon ve işletmenin yapısı doğrultusunda, bu kazançta 1,5-2 kat artış olabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Sigortacılık ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde; Aktüerya, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Ekonometri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecicilik lisans programlarına geçebilirler.
Sigortacılık elamanı olarak çalışma hayatına girenlere, bağlı oldukları işletme tarafından hizmet-içi eğitim verilmektedir. Sigortacılık meslek elemanı, işletmenin yapısına ve büyüklüğüne göre yönetim kademelerinde yer alabilir. Herhangi bir sigorta alanında uzmanlaşabilir.

BENZER MESLEKLER

- Bankacı,
- Muhasebeci,
- Ekonomist.

H- EK BİLGİLER

Kişilerin canlarını ve mallarını sigorta ettirmeleri nedeni ile bu mesleği icra edenlerin, sigortalıyı mağdur edecek eksik ve yanlışlıklardan uzak sorumluluk bilinci ile işlerini yapmaları gerekmektedir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Üniversiteler, Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof.Dr.Yıldız Kuzgun) 2000,
- İstanbul Üniversitesi Avrupa Hukuku Araştırma Merkezi,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2005,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Yeni Başlık  Cevap Yaz
Toplam 8 Sayfa:   «ilk   <   4   5   6   7   8   >   son» Forum Ana Sayfası  »  Üniversiteler
 »  Üniversitelerin meslek Rehberi (A dan Z ye)

Forum Ana Sayfası

 Bu konuyu 1 kişi görüntülüyor:  1 Misafir, 0 Üye
 Bu konuyu görüntüleyen üye yok.

Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2014   phpKF Ekibi

Bilginin Adresi.semih71.com


Portal Mobil RSS